Mandatul European de Arestare

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 2 fișiere: doc, docx
Pagini : 45 în total
Cuvinte : 13189
Mărime: 60.22KB (arhivat)
Cost: 6 puncte

Cuprins

I. Apariţia mandatului european de arestare şi rolul său în cadrul cooperării judiciare internaţionale .pag. 1

II. Aplicarea mandatului european de arestare.pag. 3

III. Definiţia mandatului european de arestare.pag. 4

IV. De la extrădare la mandatul european de arestare. Conceptul de predare .pag. 6

1. Principiul recunoaşterii reciproce.pag. 7

2. Principiul dublei incriminări.pag. 8

3. Motive pentru refuzul executării mandatului european de arestare.pag.11

4. Neexecutarea propriilor cetăţeni. pag. 12

5. Principiul specialităţii. pag. 13

6. Durata procedurii.pag. 14

V. Mandatul european de arestare în România.pag. 14

1. Definiţia mandatului european de arestare.pag. 15

2. Natura juridică a mandatului european de arestare. pag. 16

3. Aplicarea mandatului european de arestare. pag. 18

4. Autorităţile judiciare competente.pag. 20

4.1. Procedura punerii în aplicare a mandatului.pag. 21

4.2. Predarea persoanei solicitate.pag. 25

5. Conţinutul mandatului european de arestare.pag. 26

6. Condiţii pentru emiterea mandatului european de arestare . pag. 26

7. Transmiterea mandatului european de arestare.pag. 28

8. Regula dublei incriminări. pag. 29

9. Condiţii speciale pentru executarea mandatului european de arestare .pag. 30

10. Motive de refuz al executării mandatului european de arestare . pag. 31

11. Regula specialităţii.pag. 37

12. Concursul de cereri.pag. 38

VI. Observaţii şi concluzii.pag. 40

Bibliografie.pag. 42

Extras din document

I. Apariţia mandatului european de arestare, rolul său in cadrul cooperării judiciare internaţionale.

Circulaţia liberă a persoanelor în interiorul graniţelor Uniunii Europene a deschis noi posibilităţi pentru infractori, care se deplasează cu uşurinţă şi cooperează fără a ţine seamă de frontiere şi de diferenţele juridice care există încă între statele membre. Singura modalitate prin care se poate face faţă cu succes provocărilor criminalităţii contemporane, caracterizată de apariţia unor noi forme de manifestare a activităţii infracţionale, de mobilitatea fără precedent a infractorilor, dar şi de dezvoltarea organizaţiilor şi reţelelor criminale transnaţionale , este găsirea unor mijloace flexibile de cooperare internaţională. Fenomenele de criminalitate depăşesc astăzi capacitatea de reacţie a statelor luate izolat şi nu pot fi combătute eficient decât prin unirea eforturilor tuturor statelor.

Reacţia Uniunii Europene (UE) la acest fenomen este ilustrată de tratatul de la Amsterdam, obiectivul fiind stabilit prin Titlul VI (art. 29-42 fostele art. K-K9, Tratatul privind Uniunea Europeana – TUE), şi anume cel de a asigura cetăţenilor un nivel ridicat de protecţie, într-un spaţiu de libertate, securitate si justiţie, prin realizarea unei acţiuni comune a statelor prin prevenirea şi reprimarea rasismului şi a xenofobiei .

Libera circulaţie a persoanelor în Uniunea Europeană nu poate fi închipuită fără asigurarea unor condiţii de muncă şi viaţă sigure pe întreg teritoriul statelor membre. Cetăţenii europeni trebuie protejaţi de infracţionalitate transfrontalieră, trebuie să aibă acces la justiţie în mod egal şi trebuie să li se asigure drepturile şi libertăţile fundamentale.

Prin Decizia-cadru a Consiliului Uniunii Europene nr. 2002/584/JHA din 13 iunie 2002 privind mandatul european de arestare şi procedurile de predare între statele membre a fost concretizată hotărârea luată în cadrul Consiliului de la Tampere din 1999 ca, între statele membre ale Uniunii Europene, să se înlocuiască procedura formală de extrădare cu o procedură de predare simplificată care se desfăşoară între autoritatea judiciară emitentă şi autoritatea judiciară de executare, acestea putând fi asistate de o autoritate centrală, desemnată în statele membre, sau de punctele de contact ale Reţelei Judiciare Europene.

Actele teroriste din 11 septembrie 2001 au reprezentat o provocare pentru Uniunea Europeana: era confruntată cu necesitatea unui răspuns prompt şi eficient în domeniul securităţii interne, ceea ce presupunea adoptarea unor măsuri necesare, mai ales în cadrul Pilonului III iar acest răspuns trebuia să fie însoţit de o acţiune la fel de hotărâta în planul securităţii externe, şi trebuia să îşi demonstreze solidaritatea cu SUA, partenerul cel mai important al Uniunii Europene .

Mandatul European de arestare se doreşte a fi soluţia internă pentru o cooperare rapidă şi eficientă, şi, totodată, un nou instrument juridic apt să înlocuiască toate instrumentele juridice precedente referitoare la extrădare .

După cum se arată în preambulul Deciziei-cadru, mandatul european de arestare este prima măsură concreta în domeniul dreptului penal care implementează principiul recunoaşterii reciproce.

Instituirea mandatului European de arestare a reprezentat un pas înainte pe calea combaterii infracţionalităţii transnaţionale la nivel European. Dacă extrădarea este considerată ca fiind expresia cea mai vie a asistenţei juridice în domeniul dreptului penal, cu certitudine că mandatul European de arestare urmează a fi apreciat ca o formulă de succes viabilă a cooperării judiciare în materie penală cu o perspectivă clară de extindere la nivel European, având în vedere afluenţa fenomenului infracţional internaţional care impune adoptarea unor măsuri eficiente menite să garanteze în mod durabil respectarea şi realizarea justiţiei în spaţiul juridic European preconizat .

Bibliografie

• Decizia-cadru nr. 2002/584/JAI din 13 iunie 2002 a Consiliului Uniunii Europene

• Legea 302/2004 cu referire la mandatul european de arestare

• Legea 224/2006

• Legea 222/2008

• Codul de procedură penală

• Sorin Vasilescu, Mandatul de arestare european – Revista dreptul nr. 1/2007

• Doru Mercan, Mandatul european de arestare – Procedura de executare, Revista de Drept Penal nr. 3/2007

• T. Ştefan, Recunoaşterea mutuală - în lucrarea Cooperarea judiciară în materie penală, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2003

• C-tin Drăghici, Cristian Eduard Ştefan – Aspecte teoretice şi practice referitoare la procedura executării mandatului european de arestare – Revista Dreptul nr. 2/2007

• Corina Sabina Munteanu, Mandatul european de arestare – Caiete de Drept Penal, nr. 1/2007, Ed. C.H.Beck

• O.Mastacan, Cooperarea judiciară internaţională în materie penală. Mnadatul european de arestare, Analele Fac. De Ştiinţe Juridice, Univ. Valahia, Târgovişte, an IV – 2007

• Tratatul privind UE (TUE), incluzând modificările aduse prin Tratatul de la Amsterdam (18 iunie 1997), în Documente de bază ale Comunităţii şi UE, Ed. a-II-a, Ed. Polirom, Iaşi 2002

• R.M. Stănoiu, Asistenţă juridică internaţională în materie penală – Ed. Academiei, Bucureşti 1975

• Geo Stroie, Drept penal european pentru România (Drept penal comparat), Ed. Dacoromână TDC, Bucureşti 2005

• F. Streteanu, Drept penal. Parte generală. Ed. Rosetti, Bucureşti 2003

• Gh. Mateuţ, M. Vasilescu, Transferul persoanelor condamnate, RD Pen. nr.3/2003

Preview document

Mandatul European de Arestare - Pagina 1
Mandatul European de Arestare - Pagina 2
Mandatul European de Arestare - Pagina 3
Mandatul European de Arestare - Pagina 4
Mandatul European de Arestare - Pagina 5
Mandatul European de Arestare - Pagina 6
Mandatul European de Arestare - Pagina 7
Mandatul European de Arestare - Pagina 8
Mandatul European de Arestare - Pagina 9
Mandatul European de Arestare - Pagina 10
Mandatul European de Arestare - Pagina 11
Mandatul European de Arestare - Pagina 12
Mandatul European de Arestare - Pagina 13
Mandatul European de Arestare - Pagina 14
Mandatul European de Arestare - Pagina 15
Mandatul European de Arestare - Pagina 16
Mandatul European de Arestare - Pagina 17
Mandatul European de Arestare - Pagina 18
Mandatul European de Arestare - Pagina 19
Mandatul European de Arestare - Pagina 20
Mandatul European de Arestare - Pagina 21
Mandatul European de Arestare - Pagina 22
Mandatul European de Arestare - Pagina 23
Mandatul European de Arestare - Pagina 24
Mandatul European de Arestare - Pagina 25
Mandatul European de Arestare - Pagina 26
Mandatul European de Arestare - Pagina 27
Mandatul European de Arestare - Pagina 28
Mandatul European de Arestare - Pagina 29
Mandatul European de Arestare - Pagina 30
Mandatul European de Arestare - Pagina 31
Mandatul European de Arestare - Pagina 32
Mandatul European de Arestare - Pagina 33
Mandatul European de Arestare - Pagina 34
Mandatul European de Arestare - Pagina 35
Mandatul European de Arestare - Pagina 36
Mandatul European de Arestare - Pagina 37
Mandatul European de Arestare - Pagina 38
Mandatul European de Arestare - Pagina 39
Mandatul European de Arestare - Pagina 40
Mandatul European de Arestare - Pagina 41
Mandatul European de Arestare - Pagina 42
Mandatul European de Arestare - Pagina 43
Mandatul European de Arestare - Pagina 44
Mandatul European de Arestare - Pagina 45

Conținut arhivă zip

  • curprins.docx
  • Mandatul European de Arestare.doc

Alții au mai descărcat și

Libera circulație

INTRODUCERE UNIUNEA EUROPEANĂ: UN ALT PAS ÎNAINTE Uniunea Europeană a atins un punct critic în procesul dezvoltării ei. Să înghiţi dintr-o dată...

Libera Circulatie a Persoanelor in Spatiul European

INTRODUCERE Libera circulaţie a persoanelor şi eliminarea controalelor la frontierele interne fac parte dintr-un concept mai larg , acela al...

Dreptul Procesual Penal

INTRODUCERE Dreptul procesual penal constă în totalitatea normelor juridice care reglementează activitatea organelor judiciare şi a părţilor,...

Mandatul European de Arestare

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII INRODUICTIV GENERALE 1.SCURT ITINERAR INTRODUCTIV Noua dimensiune a Europei, accentuată de dispariţia frontierelor...

Cooperarea Polițienească Internațională

Capitolul I: O trecere în revistă a cooperării polițenești 1. Scurt istoric al cooperării polițenești internaționale Fenomenul globalizării,...

Darea în Urmărire

CAPITOLUL I Aspecte generale privind darea în urmărire,cadru normativ Orice infractor ,după săvârşirea unei infracţiuni încearcă prin metodele pe...

Procedura Mandatului European de Arestare

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE, DEFINIŢIE, REGLEMENTARE ŞI DOMENIUL DE APLICARE 1.1 SCURT ITINERAR INTRODUCTIV Noua dimensiune a Europei,...

Studiu de caz - procedura dării în urmărire

Introducere Prezenta lucrarea de disertație analizează o temă ce constituie parte integrantă a dreptului procesual penal, partea specială, mai...

Te-ar putea interesa și

Asemănări și Deosebiri între Instituția Extrădării și Instituția Mandatului European de Arestare

CAPITOLUL I COOPERARE JUDICIARĂ INTERNAŢIONALĂ ÎN MATERIE PENALĂ 1.1. Consideraţii introductive privitoare la cooperarea judiciară internaţională...

Mandatul European de Arestare

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII INRODUICTIV GENERALE 1.SCURT ITINERAR INTRODUCTIV Noua dimensiune a Europei, accentuată de dispariţia frontierelor...

Mandatul European de Arestare

CAPITOLUL I – DEFINIRE. REGLEMENTARE. NATURĂ JURIDICĂ. CONŢINUTUL MANDATULUI EUROPEAN DE ARESTARE 1.1Definire.Reglementare. Natură juridică Prin...

Procedura Mandatului European de Arestare

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE, DEFINIŢIE, REGLEMENTARE ŞI DOMENIUL DE APLICARE 1.1 SCURT ITINERAR INTRODUCTIV Noua dimensiune a Europei,...

Mandatul European de Arestare și Predare

COOPERARE JUDICIARA INTERNATIONALA Tratatul de la Amsterdam stipuleaza ca Uniunea Europeana trebuie sa mentina si sa dezvolte un spatiu de...

Mandatul European de Arestare

Amploarea fenomenului criminalităţii transnaţionale, evidenţiată prin apariţia unor noi forme complexe de manifestare a acestuia, face ca acquis-ul...

Mandat European de Arestare

Definiţie Este o decizie judiciară emisă de autoritatea competentă a unui stat membru al Uniunii Europene, în vederea arestării şi predării...

Europol, Eurojust și Mandatul de Arestare European

CAPITOLUL I. MANDATUL EUROPEAN DE ARESTARE Secţiunea I. Notiunea, conţinutul si obiectul mandatului european de arestare 1.1. Definiţia...

Ai nevoie de altceva?