Masuri Asiguratorii in Procesul Civil

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 63 în total
Cuvinte : 21108
Mărime: 101.14KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Nistoreanu Constantin

Cuprins

Introducere 2

Cap.I Sechestru asigurator 3

1.1 Notiune.Sediul materiei 3

1.2 Conditiile necesare instituirii sechestrului asigurator 5

1.3 Procedura de infiintare a sechestrului asigurator 13

1.4 Executia sechestrului asigurator 14

1.5 Efectele sechestrului asigurator 16

1.6 Incetarea masurii sechestrului asigurator 17

Cap.II Sechestrul juridic 17

2.1 Conditiile necesare instaurarii sechestrului juridic 18

2.2 Procedura de solutionare a sechestrului juridic 20

2.3 Executarea incheierii prin care s-a dispus luarea masurii 23

2.4 Incetarea masurii sechestrului juridic 25

Cap.III Poprirea asiguratorie 27

3.1 Importanta popririi 28

3.2 Reglementare 28

3.3 Subiectele popririi 29

3.4 Obiectul popririi 29

3.5 Conditiile in care se poate lua masura asiguratorie poprirea 30

3.6 Procedura de solutionare a cererii privind poprirea asiguratorie 31

3.7 Efectele infiintarii popririi asiguratorii 32

3.8 Aducerea la indeplinire a popririi asiguratorii 35

3.9 Incetarea masurii popririi asiguratorii 36

Cap.IV Particularitatile masurii asiguratorii in materie comerciala 37

Consideratii practice 37

Bibliografie 63

Extras din document

Introducere

Drepturile pe care o persoană le are asupra unei alte persoane şi in particular creanţele, indiferent de faptul că sunt de origine legala, contractuală, delictuală sau quasi delictua, nu au valoare decat in masura in care ele pot fi exercitate. Este lipsit de orice interes practic să fii creditorul unui insolvabil. De asemenea, victima unui prejudiciu ar fi fără actiune efectivă contra autorului dacă acesta din urmă nu posedă nimic cu valoare patrimonială.

Momentul la care debitorul plăteşte este mai mereu indepărtat in raport cu cel al naşterii dreptului, deoarece titularului trebuie adesea să i se recunoască dreptul in justitie.

Fără a critica acum sistemul nostru de organizare judiciar care, de altfel, cunoaşte de foarte mutt timp problema lentorii in solutio¬narea cauzelor, este de imaginal că există suficient timp fie pentru ca debitorul să-şi organizeze propria insolvabilitate in scopul de a evita plata, fie pentru ca debitorul să sufere o executare din partea unui tert şi, in acest fel, patrimonial să-i fie sever diminuat.

Practica raporturilor juridice civile sau comerciale arata ca situatiile de natura celor prezentate anterior sunt numeroase imprejurare care justifica organizarea unui mecanism legal eficient de protectie a dreptului de la nasterea acestuia si pana la momentulin care debitorul va putea fi efectiv executat, iar in cazul drepturilor reale, pana la incetarea definitiva a acestora.

Analiza ansamblurilor masuriloe asiguratorii trebuie sa aiba ca punct de pornire scopul pentru care acestea au fost reglementate de catre legiuitor.Din acest punct de vedere masurile asiguratorii vin să întregească sistemul pe care în timp şi cu o evoluţie impusă de nevoile practice, statul l-a organizat pentru a protejata şi conserva drepturile creditorului sau apararea eficienta a dreturilor reale.Mai precis măsurile asiguratorii vin să conserve drepturile de creanţă atunci cand ele sunt nesigure., fiind supuse unui litigiu.În alte cazuri măsurile asiguratorii sunt prevăzute în scopul de a se obţine prevederea în natură a unui bun ce face obiectul unui litigiu sau aspectul proprietăţii altui drept real sau posesiei acestuia.Este de ştiut că de cele mai multe ori realizarea efectivă a drepturilor creditorului sau apărarea efectivă a unui drept real în cazul încălcării acestuia presupune angajarea unui proces.

În art.591-601 C.proc.civ sunt reglementate trei măsuri asigurătorii : sechestrul asigurător (art.591-596), poprirea asigurătorie (art.597) şi sechestrul judiciar (art.598-601). Măsurile asigurătorii sunt mijloace procesuale care intră în conţinutul acţiunii civile şi au ca scop asigurarea părţii asupra posibilităţii de realizare efectivă a executării silite, dacă va obţine titlu executoriu.

Cap.I Sechestrul asigurător

1.1 Noţiune.Sediul materiei

Sechestrul asigurător ar putea fi definit în modul cel mai general drept un act sau o măsură asiguratorie prin mijlocirea căreia unele bunuri sunt puse sub paza unui delegat al justiţiei pentru a împiedica sustragerea lor gajului general pe care art. 1718 C.Civ îl recunoaşte creditorilor.

Sechestrul asigurător este măsura asigurătorie care se aplică în cazul în care obiectul litigiului de fond îl reprezintă plata unei sume de bani şi constă în indisponibilizarea bunurilor mobile sau imobile urmăribile ale debitorului pârât până la terminarea procesului, în scopul de a garanta reclamantului posibilitatea de a-şi realiza creanţa constatată prin hotărârea ce se va pronunţa Sechestrul asigurător se poate încuviinţa şi în situaţia în care creanţa creditorului nu este exigibilă, dacă debitorul a micşorat prin fapta sa asigurările date creditorului sau nu a dat asigurările promise ori atunci când este pericol ca debitorul să se sustragă de la urmărire sau să-şi ascundă ori să-şi risipească averea (art.591 alin.3 C.proc.civ.)

Preview document

Masuri Asiguratorii in Procesul Civil - Pagina 1
Masuri Asiguratorii in Procesul Civil - Pagina 2
Masuri Asiguratorii in Procesul Civil - Pagina 3
Masuri Asiguratorii in Procesul Civil - Pagina 4
Masuri Asiguratorii in Procesul Civil - Pagina 5
Masuri Asiguratorii in Procesul Civil - Pagina 6
Masuri Asiguratorii in Procesul Civil - Pagina 7
Masuri Asiguratorii in Procesul Civil - Pagina 8
Masuri Asiguratorii in Procesul Civil - Pagina 9
Masuri Asiguratorii in Procesul Civil - Pagina 10
Masuri Asiguratorii in Procesul Civil - Pagina 11
Masuri Asiguratorii in Procesul Civil - Pagina 12
Masuri Asiguratorii in Procesul Civil - Pagina 13
Masuri Asiguratorii in Procesul Civil - Pagina 14
Masuri Asiguratorii in Procesul Civil - Pagina 15
Masuri Asiguratorii in Procesul Civil - Pagina 16
Masuri Asiguratorii in Procesul Civil - Pagina 17
Masuri Asiguratorii in Procesul Civil - Pagina 18
Masuri Asiguratorii in Procesul Civil - Pagina 19
Masuri Asiguratorii in Procesul Civil - Pagina 20
Masuri Asiguratorii in Procesul Civil - Pagina 21
Masuri Asiguratorii in Procesul Civil - Pagina 22
Masuri Asiguratorii in Procesul Civil - Pagina 23
Masuri Asiguratorii in Procesul Civil - Pagina 24
Masuri Asiguratorii in Procesul Civil - Pagina 25
Masuri Asiguratorii in Procesul Civil - Pagina 26
Masuri Asiguratorii in Procesul Civil - Pagina 27
Masuri Asiguratorii in Procesul Civil - Pagina 28
Masuri Asiguratorii in Procesul Civil - Pagina 29
Masuri Asiguratorii in Procesul Civil - Pagina 30
Masuri Asiguratorii in Procesul Civil - Pagina 31
Masuri Asiguratorii in Procesul Civil - Pagina 32
Masuri Asiguratorii in Procesul Civil - Pagina 33
Masuri Asiguratorii in Procesul Civil - Pagina 34
Masuri Asiguratorii in Procesul Civil - Pagina 35
Masuri Asiguratorii in Procesul Civil - Pagina 36
Masuri Asiguratorii in Procesul Civil - Pagina 37
Masuri Asiguratorii in Procesul Civil - Pagina 38
Masuri Asiguratorii in Procesul Civil - Pagina 39
Masuri Asiguratorii in Procesul Civil - Pagina 40
Masuri Asiguratorii in Procesul Civil - Pagina 41
Masuri Asiguratorii in Procesul Civil - Pagina 42
Masuri Asiguratorii in Procesul Civil - Pagina 43
Masuri Asiguratorii in Procesul Civil - Pagina 44
Masuri Asiguratorii in Procesul Civil - Pagina 45
Masuri Asiguratorii in Procesul Civil - Pagina 46
Masuri Asiguratorii in Procesul Civil - Pagina 47
Masuri Asiguratorii in Procesul Civil - Pagina 48
Masuri Asiguratorii in Procesul Civil - Pagina 49
Masuri Asiguratorii in Procesul Civil - Pagina 50
Masuri Asiguratorii in Procesul Civil - Pagina 51
Masuri Asiguratorii in Procesul Civil - Pagina 52
Masuri Asiguratorii in Procesul Civil - Pagina 53
Masuri Asiguratorii in Procesul Civil - Pagina 54
Masuri Asiguratorii in Procesul Civil - Pagina 55
Masuri Asiguratorii in Procesul Civil - Pagina 56
Masuri Asiguratorii in Procesul Civil - Pagina 57
Masuri Asiguratorii in Procesul Civil - Pagina 58
Masuri Asiguratorii in Procesul Civil - Pagina 59
Masuri Asiguratorii in Procesul Civil - Pagina 60
Masuri Asiguratorii in Procesul Civil - Pagina 61
Masuri Asiguratorii in Procesul Civil - Pagina 62
Masuri Asiguratorii in Procesul Civil - Pagina 63

Conținut arhivă zip

  • Masuri Asiguratorii in Procesul Civil.doc

Alții au mai descărcat și

Termene si Sanctiuni Procedurale

Introducere Una dintre problemele semnificative ale dreptului procesual civil o reprezinta cunoasterea termenelor în care trebuie exercitate...

Recursul - Cale Ordinară de Atac

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE PRIVIND CĂILE DE ATAC ÎN GENERAL 1.1) Aprecieri privind căile de atac 1.1.1) Noţiunea şi funcţionarea...

Tipuri de Drept - Public, Privat, Penal, International - In Sistemele Juridice

CAPITOLUL I Conceptul si configurarea notiunii de drept 1. Definitia dreptului 1.1 Conceptul notiunii de „drept” Cuvântul „drept” ” este...

Actele de Procedură și Termenele Procedurale

CAPITOLUL I ACTELE DE PROCEDURA-CONSIDERAŢII PRELIMINARE Secţiunea I: Corelaţia dintre forma procedurală şi actul de procedură. Definirea actelor...

Contract Colectiv de Muncă

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE. INTRODUCERE IN PROBLEMATICA CONTRACTULUI COLECTIV DE MUNCĂ I.1. Scurt istoric al contractului de muncă I.1.1....

Judecata in Fata Instantei de Fond – Etapa Scrisa

CAPITOLUL I NOŢIUNI INTRODUCTIVE Secţiunea I Consideraţii generale privind justiţia Noţiunea de justiţie are mai multe sensuri : - Intr-un...

Comisia Europeana ca Element Executiv a UE

Introducere Actualitatea temei investigate Comisia Europeană este instituţia cea mai “revoluţionară” din sistemul comunitar, fiind motorul...

Garanțiile Personale și Reale în Sistemul Dreptului Roman

CAPITOLUL I NOŢIUNI INTRODUCTIVE Conceptul de garanţie s-a format pe baza unei îndelungate evoluţii în procesul de tranziţie de la societatea...

Ai nevoie de altceva?