Mijloace de probă în procesul penal. interceptările și înregistrările audio sau video

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 26 în total
Cuvinte : 9197
Mărime: 98.24KB (arhivat)
Cost: 8 puncte

Cuprins

CUPRINS

Cap. 1.Mijloace de probă în procesul penal 3

1.1. Noțiuni introductive 3

1.2.Clasificarea mijloacelor de probă 5

Cap 2 Noțiunea de tehnici speciale de investigare. Înregistrările audio si video, mijloace de probă în procesul penal 7

2.1. Noțiunea de tehnici speciale de investigare 7

2.2. Prevederile din legislația româna referitoare la înregistrările audio și video 11

2.3. Noțiune și cadrul legal al interceptărilor și înregistrarilor video-audio 13

2.4. Procedura interceptărilor și a înregistrărilor 14

2.5. Înregistrările de imagini şi urmărirea prin GPS 20

2.6.Valoarea probantă a înregistrărilor audio sau video 21

2.7. Utilitatea interceptărilor și înregistrărilor audio-video 22

Bibliografie 26

Extras din document

Cap. 1.Mijloace de probă în procesul penal

1.1. Noțiuni generale

Noţiunea de probă are mai multe accepţiuni. Astfel, prin probă, în sens larg, înţelegem acţiunea prin care se încearcă dovedirea existenţei sau inexistenţei unui raport juridic, mijlocul folosit în acest sens, rezultatul obţinut prin folosirea mijloacelor de probă, adică măsura în care prin intermediul acestora s-a reuşit formarea convingerii instanţei de existenţa sau inexistenţa respectivului raport juridic supus judecăţii.

În sens restrîns, noţiunea de probă poate avea două accepţiuni: cea de mijloc de probă, mijlocul procedural prin care se poate dovedi un raport juridic (înscrisuri, declaraţii de martori, mărturisirea, prezumţii etc.) şi fapt probator, fapt material dovedit care l-a rîndul său va servi la dovedirea unui alt fapt material, determinant în soluţionarea cauzei.

Obiectul probei este reprezentat de fapte juridice, în sensul larg al noţiunii, din care izvorăsc drepturile şi obligaţiile părţilor aflate în litigiu. Faptele care pot face obiectul probei pot fi generatoare de drepturi şi obligaţii, modificatoare de drepturi şi obligaţii, fapte extinctive de drepturi şi obligaţii şi fapte de ineficacitate. De asemenea, faptele dovedite pot fi materiale sau psihologice, pozitive sau negative.

În dreptul penal, informaţiile pe care le furnizează o probă prin conţinutul său nu pot fi administrate decât prin intermediul unor mijloace prevăzute de Codul de procedură penală, denumite mijloace de probă.

Probele reprezintă acele elemente de fapt, realităţi, întâmplări, împrejurări care datorită relevanţei lor informative servesc la aflarea adevărului şi la justa soluţionare a cauzei penale. Probele sunt entităţi extraprocesuale (există în afara procesului penal), care privesc însă obiectul acestui proces (fapta şi făptuitorul la care se referă procesul), iar prin administarea lor în desfăşurarea procesului penal capătă caracter procesual.

Mijloacele prin care se constată aceste elemente de fapt care servesc ca probă în procesul penal constituie mijloace de probă, fiind de asemenea realităţi extrapenale, dar prin diferite procedee reglementate în cadrul procesului penal devin o categorie juridică procesuală.

Calea legală prin care este administrată proba în procesul penal o constituie mijlocul de probă. Probele şi mijloacele de probă, au ca finalitate justa soluţionare a cauzelor penale şi realizarea scopului procesului penal.

Pentru soluţionarea unei cauze penale organele judiciare trebuie să cunoască împrejurările în care s-a săvârşit fapta, date despre făptuitor(i), orice alte elemente de fapt care pot să conducă la vinovăţia sau nevinovăţia persoanelor cercetate.

Astfel, în conţinutul art.62 din Codul procedură penală se prevede că în vederea aflării adevărului, organul de urmărire penală şi instanţa de judecată sunt obligate să lămurească cauza sub toate aspectele pe bază de probe. Pentru a nu exista confuzii între mijloace de probă şi probe, acestea din urmă au fost definite în mod clar în Codul de procedură penală. În art.63 alineatul 1 din Codul de procedură penală se pevede: “Constituie probă orice element de fapt care serveşte la constatarea existenţei sau inexistenţei unei infracţiuni, la identificarea persoanei care a săvârşit-o şi la cunoaşterea împrejurărilor necesare pentru justa soluţionare a cauzei.”

Pentru aflarea adevărului în cadrul procesului penal, organul de urmărire penală şi instanţa de judecată sunt obligate să lămurească cauza sub toate aspectele pe bază de probe, iar sarcina administrării probelor revine acestor organe, potrivit dispoziţiilor cuprinse în art. 62 şi art. 65 alineatul 1 din Codul de procedură penală.

Administrarea probelor în procesul penal constă în activitatea de a lua cunoştinţă şi de a da eficacitate juridică, în modurile prescrise de lege, faptelor şi elementelor de fapt necesare aflării adevărului într-o cauză penală. La cererea organului de urmărire penală ori a instanţei de judecată, orice persoană care cunoaşte vreo probă sau deţine vreun mijloc de probă este obligată să le aducă la cunoştinţă sau să le înfăţişeze. Pentru ca organele judiciare să poată identifica şi folosi probele, trebuie să aibă anumite mijloace prevăzute de lege, necesare în administrarea probelor.

Din conţinutul art. 64 Cod procedură penală rezultă că mijloacele de probă sunt definite ca fiind,”mijloacele legale prin care se constată elementele de fapt care pot servi ca probe în procesul penal.”

Împrejurarea de fapt care duce la o concluzie de vinovăţie sau nevinovăţie nu se poate confunda cu mijlocul prin care această împrejurare este cunoscută sau demonstrată. Mijloacele de probă nu trebuie confundate cu subiectul probei. Subiectul probei este reprezentat de persoana care poate procura elementul de informare care constituie proba, de exemplu martorul, expertul, inculpatul. În limbajul practicii juridice, cuvântul”probă” este folosit atât în înţelesul noţiunii de probă, cât şi în cel de mijloc de probă.

Preview document

Mijloace de probă în procesul penal. interceptările și înregistrările audio sau video - Pagina 1
Mijloace de probă în procesul penal. interceptările și înregistrările audio sau video - Pagina 2
Mijloace de probă în procesul penal. interceptările și înregistrările audio sau video - Pagina 3
Mijloace de probă în procesul penal. interceptările și înregistrările audio sau video - Pagina 4
Mijloace de probă în procesul penal. interceptările și înregistrările audio sau video - Pagina 5
Mijloace de probă în procesul penal. interceptările și înregistrările audio sau video - Pagina 6
Mijloace de probă în procesul penal. interceptările și înregistrările audio sau video - Pagina 7
Mijloace de probă în procesul penal. interceptările și înregistrările audio sau video - Pagina 8
Mijloace de probă în procesul penal. interceptările și înregistrările audio sau video - Pagina 9
Mijloace de probă în procesul penal. interceptările și înregistrările audio sau video - Pagina 10
Mijloace de probă în procesul penal. interceptările și înregistrările audio sau video - Pagina 11
Mijloace de probă în procesul penal. interceptările și înregistrările audio sau video - Pagina 12
Mijloace de probă în procesul penal. interceptările și înregistrările audio sau video - Pagina 13
Mijloace de probă în procesul penal. interceptările și înregistrările audio sau video - Pagina 14
Mijloace de probă în procesul penal. interceptările și înregistrările audio sau video - Pagina 15
Mijloace de probă în procesul penal. interceptările și înregistrările audio sau video - Pagina 16
Mijloace de probă în procesul penal. interceptările și înregistrările audio sau video - Pagina 17
Mijloace de probă în procesul penal. interceptările și înregistrările audio sau video - Pagina 18
Mijloace de probă în procesul penal. interceptările și înregistrările audio sau video - Pagina 19
Mijloace de probă în procesul penal. interceptările și înregistrările audio sau video - Pagina 20
Mijloace de probă în procesul penal. interceptările și înregistrările audio sau video - Pagina 21
Mijloace de probă în procesul penal. interceptările și înregistrările audio sau video - Pagina 22
Mijloace de probă în procesul penal. interceptările și înregistrările audio sau video - Pagina 23
Mijloace de probă în procesul penal. interceptările și înregistrările audio sau video - Pagina 24
Mijloace de probă în procesul penal. interceptările și înregistrările audio sau video - Pagina 25
Mijloace de probă în procesul penal. interceptările și înregistrările audio sau video - Pagina 26

Conținut arhivă zip

  • Mijloace de Proba in Procesul Penal. Interceptarile si Inregistrarile Audio sau Video.docx

Alții au mai descărcat și

Probele și mijloacele de probă în procesul penal

1.1. Notiunea si importanta mijloacelor de proba in procesul penal Procesul penal constituie un proces de cunoaştere, având ca finalitate aflarea...

Interzicerea Torturii și Supunerea la Rele Tratamente

1. INTRODUCERE Art. 3 al CEDO enunţă cu valoare imperativă: Interzicerea torturii Nimeni nu poate fi supus nici torturii, nici pedepselor sau...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Vătămarea Corporală

VATAMARE CORPORALA. SCHIMBAREA ÎNCADRARII JURIDICE A FAPTEI. TENTATIVA DE OMOR S-a retinut ca, în ziua de 07.05.1997, inculpatul, Constantin...

Creditul ipotecar pentru investiții imobiliare

Creditul Reprezinta operatiunea prin care se iau in stapanire imediata resurse (de regula, sub forma de capital) in schimbul unei promisiuni de...

Te-ar putea interesa și

Probele și mijloacele de probă în procesul penal

1.1. Notiunea si importanta mijloacelor de proba in procesul penal Procesul penal constituie un proces de cunoaştere, având ca finalitate aflarea...

Mijloace de probă în procesul penal - interpretări și înregistrări audio - video

1. Mijloacele de proba Probele, adica faptele si imprejurarile care servesc la constatarea existentei sau inexistentei unei infractiuni, la...

Înregistrările și interceptările audio-video și cele din mediul ambiental - mijloc de probă în procesul penal

Capitolul 1 Consideratii preliminare referitoare la mijloacele de proba audio-video si cele din mediul ambiental in cadrul sistemului probator 1.1...

Inregistrările și interceptările audio-video și cele din mediul ambiental

1. Precizări prealabile De- a lungul unei perioade de timp faţă de această categosrie de mijloace de probă s-au manifestat reţineri şi rezerve,...

Înregistrările audio video în accepțiunea codului de procedură penală

1. Sediul materiei Având în vedere că odată cu trecerea timpului modul comiterii infracţiunilor, în multe cazuri, pune serioase probleme în ceea...

Mijloace de probă - interceptări și înregistrări audio sau video, mijloace folosite în procesul penal

1.Introducere Studiul teorectic al noțiunii de probă evidențiază corelații cu noțiunea de informație. Se remarcă, mai întâi, că proba este...

Interceptările Telefonice și Înregistrările audio-video Ambientale ca Mijloace de Probă în Procesul Penal

1. Mijloacele de probă în procesul penal 1.1 Evoluția mijloacelor de probă în procesul penal român Dovedirea faptelor și împrejurărilor într-un...

Înregistrările și interceptările audio-video, mijloace de probă în procesul penal

I. Considerații preliminare Potrivit drepturilor fundamentale consacrate prin art. 26 alin (1), precum și a art. 28 din Constituție,...

Ai nevoie de altceva?