Mijloace de probă - interceptări și înregistrări audio sau video, mijloace folosite în procesul penal

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 25 în total
Cuvinte : 8182
Mărime: 72.25KB (arhivat)
Publicat de: Anabela Costea
Cost: 9 puncte

Cuprins

 1. 1.Introducere. 3
 2. 1.1 Mijloace de probă. 3
 3. 2. Interceptările audio sau video și fotografiile. 5
 4. 2.1 Condițiile interceptărilor și înregistrărilor audio sau video. 7
 5. 2.2 Procedura de efectuare a înregistrărilor. 8
 6. 2.3 Valoarea probantă a interceptărilor și înregistrărilor convorbirilor sau comunicărilor. 10
 7. 2.4 Garantarea procesuală a înregistrărilor. 11
 8. 3. Fotografiile ca mijloace de probă. 12
 9. 3.1 Valoarea probantă a fotografiilor. 12
 10. 4. Realizarea înregistrărilor audio sau audio-video în mediul ambiental, localizarea sau urmărirea prin GPS ori alte mijloace electronice de supraveghere. 13
 11. 4.1 Selectarea mijloacelor tehnice ce urmează a fi utilizate în cadrul activităților de înregistrări ambientale. 13
 12. 4.2 Realizarea înregistrărilor în mediul ambiental. 15
 13. 4.3 Înregistrările de imagini. 16
 14. 4.4 Localizarea sau urmărirea prin GPS. 17
 15. 5. Aspecte privind interceptările și înregistrările audio sau video în dreptul continental. 18
 16. 6. Jurisprundența C.E.D.O în materie . 23
 17. 7.Concluzii. 24
 18. 8. Bibliografie. 25

Extras din proiect

1.Introducere

Studiul teorectic al noțiunii de probă evidențiază corelații cu noțiunea de informație. Se remarcă, mai întâi, că proba este definitivă de lege prin sintagma “element de faptă”, care are semnificația unei secvențe din fapta ce urmează a fi cunoscută( descoperită), și soluționată. Elementul de fapt este substanța materială a probei, respective un anumit segment al faptei, ceea ce înseamnă că prin probe se ajunge la fapte, pentru a fi cunoscute, identificate, relevate și aduse pe scena confruntărilor din cadrul procesului penal, în scopul aflării adevărului.

Așadar, elemental de fapt ce materializează proba constă într-o secvența a faptei, care este identificată de către factorul constatator (organ judiciar, martor, etc.) și integrată în demersul logico-juridic ce duce la soluționarea faptei în ansamblu. Utilitatea practică a acestui element faptic alte probe, la stailirea existenței sau inexistenței unei infracțiuni, la identificarea făptuitorului și dovedirea vinovăției acestuia, precum și la cunoașterea tuturor împrejurărilor( de ordin personal, timp, loc de săvârșire, mijloace și metode folosite, circumstanțe atenuate sau agravante, etc.) care pot contribui la justa soluționare a cauzei.

1.1 Mijloace de probă

Mijloacele de probă reprezintă mijloacele prevăzute de lege prin care se constată elementele de fapt ce pot servi ca probe în procesul penal. Practic, informatiile pe care le conține o probă - referitoare la existența sau inexistența infracțiunii, la identificarea persoanei care a săvârșit-o, vinovația sau nevinovăția acesteia și la cunoașterea tuturor împrejurărilor necesare pentru aflarea adevărului - pot fi folosite în procesul penal doar prin anumite activităti prevăzute de legiuitor pentru descoperirea lor.

Mijloacele de probă nu trebuie să fie confundate cu probele, acestea pot fi obținute doar prin intermediul mijloacelor de probă. În actuala legislație română ce ține de materia procesului penal, sunt prezentate o serie de mijloace de probă, precum : declarațiile învinuitului sau ale inculpatului, declarațiile părții vătămate, ale părții civile și ale părții responsabile, declarațiile rnartorilor, înscrisurile, înregistrările audio sau video, fotografiile, mijloacele materiale de probă, constatările tehnico-științifice, constatările rnedico-legale și expertizele.

De obicei, atunci când se săvârșesc diferite infracțiuni se lasă urme pe anumite obiecte de la locul faptei sau din apropiere ori chiar unele obiecte. Mijloacele prin care se găsesc aceste probe sunt denumite și “martori muți” ai înfăptuirii justiției, deoare acestea pot furniza informații mult mai exact decât adevărații martori, neridicând niciodată suspiciunile relei-credințe întâlnită de multe ori la persoanele chemate ca martori1.

Conform articolului 94 și 95 mijloacele materiale de probă sunt acele obiecte care conțin sau poartă o urmă a faptei săvârșite precum și orice alte obiecte care pot servi la aflarea adevărului.

Ca orice mijloc de probă, mijloacele materiale de probă au aceeași valoare probatorie. Dar, sunt situații în care probele materiale pot furniza informații cu valoare probantă deosebită, constituindu-se în probe directe (obiectele, respective corpurile delicate, a căror deținere este interzisă de lege în cazul deținerii de instrumente în scopul falsificării de valori, constituie probe directe de vinovăție).

Prin legea nr.141 /1996, au fost adăugate noi mijloace de probă la cele existente în Codul de procedură penală, respectiv înregistrările audio sau video și fotografiile. Aceste noi mijloace de probă sunt intercalate în cuprinsul art.64 între înscrisuri și mijloace materiale de probă, și deși pot fi clasificate destul de ușor, noua reglementare se înscrie în încercările de modernizare a sistemului de probe.

Această nouă reglementare nu face decât să dea eficiență dispozițiilor de principiu din Legea nr.51/1991 privind singuranța națională a României .Cu privire la natura juridică a înregistrărilor audio sau video, autorul Gh. Mateuț în cartea sa, În legătură cu noua reglementare privind înregistrările audio sau video, în probațiunea penală, afirmă că sunt mijloace de investigație folosite de organele judiciare în vederea descoperirii infracțiunilor și a indentificării infractorilor, iar rezultatul lor poate constitui mijloc de probă care să contribuie la stabilirea adevărului.

În Franța, prin Legea din 21 ianuarie 1995 s-a legalizat înregistrarea video efectuată pecale publică în scop preventiv sau în scopul constatării unor infrancțiuni. Prin legea nr.281/2003 s-au adus modificări importante privind condițiile și cazurile de interceptare și înregistrare a convorbirilor sau comunicărilor, înlocuindu-se denumirea Secțiunii V, din titlul Capitolul 2 din Codul de procedură penală în Interceptările și înregistrările audio sau video, iar prin Legea nr.356/2006 s-au adus alte modificări.

Preview document

Mijloace de probă - interceptări și înregistrări audio sau video, mijloace folosite în procesul penal - Pagina 1
Mijloace de probă - interceptări și înregistrări audio sau video, mijloace folosite în procesul penal - Pagina 2
Mijloace de probă - interceptări și înregistrări audio sau video, mijloace folosite în procesul penal - Pagina 3
Mijloace de probă - interceptări și înregistrări audio sau video, mijloace folosite în procesul penal - Pagina 4
Mijloace de probă - interceptări și înregistrări audio sau video, mijloace folosite în procesul penal - Pagina 5
Mijloace de probă - interceptări și înregistrări audio sau video, mijloace folosite în procesul penal - Pagina 6
Mijloace de probă - interceptări și înregistrări audio sau video, mijloace folosite în procesul penal - Pagina 7
Mijloace de probă - interceptări și înregistrări audio sau video, mijloace folosite în procesul penal - Pagina 8
Mijloace de probă - interceptări și înregistrări audio sau video, mijloace folosite în procesul penal - Pagina 9
Mijloace de probă - interceptări și înregistrări audio sau video, mijloace folosite în procesul penal - Pagina 10
Mijloace de probă - interceptări și înregistrări audio sau video, mijloace folosite în procesul penal - Pagina 11
Mijloace de probă - interceptări și înregistrări audio sau video, mijloace folosite în procesul penal - Pagina 12
Mijloace de probă - interceptări și înregistrări audio sau video, mijloace folosite în procesul penal - Pagina 13
Mijloace de probă - interceptări și înregistrări audio sau video, mijloace folosite în procesul penal - Pagina 14
Mijloace de probă - interceptări și înregistrări audio sau video, mijloace folosite în procesul penal - Pagina 15
Mijloace de probă - interceptări și înregistrări audio sau video, mijloace folosite în procesul penal - Pagina 16
Mijloace de probă - interceptări și înregistrări audio sau video, mijloace folosite în procesul penal - Pagina 17
Mijloace de probă - interceptări și înregistrări audio sau video, mijloace folosite în procesul penal - Pagina 18
Mijloace de probă - interceptări și înregistrări audio sau video, mijloace folosite în procesul penal - Pagina 19
Mijloace de probă - interceptări și înregistrări audio sau video, mijloace folosite în procesul penal - Pagina 20
Mijloace de probă - interceptări și înregistrări audio sau video, mijloace folosite în procesul penal - Pagina 21
Mijloace de probă - interceptări și înregistrări audio sau video, mijloace folosite în procesul penal - Pagina 22
Mijloace de probă - interceptări și înregistrări audio sau video, mijloace folosite în procesul penal - Pagina 23
Mijloace de probă - interceptări și înregistrări audio sau video, mijloace folosite în procesul penal - Pagina 24
Mijloace de probă - interceptări și înregistrări audio sau video, mijloace folosite în procesul penal - Pagina 25

Conținut arhivă zip

 • Mijloace de Proba - Interceptari si Inregistrari Audio sau Video, Mijloace Folosite in Procesul Penal.doc

Alții au mai descărcat și

Mijloacele de Probă

INTRODUCERE Izvoarele cele mai vechi, care amintesc despre mijloacele de probă, datează cu mult timp înaintea erai noastre. Ca de exemplu, în...

Interceptările și Înregistrările Audio și Video

Cap. 1 Mijloacele de probă Codul de procedură penală prevede în art. 63 urmãtoarele aspecte cu privire la probă: “Constituie probă orice element...

Garantarea Dreptului la Apărare

Introducere Reprezentând o categorie juridică teoretică cu largi implicaţii practice, noţiunea de principiu fundamental al procesului penal s-a...

Mijloace de probă în procesul penal - interpretări și înregistrări audio - video

1. Mijloacele de proba Probele, adica faptele si imprejurarile care servesc la constatarea existentei sau inexistentei unei infractiuni, la...

Înregistrările și interceptările audio-video și cele din mediul ambiental - mijloc de probă în procesul penal

Capitolul 1 Consideratii preliminare referitoare la mijloacele de proba audio-video si cele din mediul ambiental in cadrul sistemului probator 1.1...

Înregistrările și Interceptările Audio Video în Accepțiunea Codului de Procedură Penală

1. Considerente generale Posibilitatea interceptării şi înregistrării audio-video de către autorităţile statatale este prevăzută în majoritatea...

Interceptările și înregistrările audio video ca mijloace de probă în procesul penal

Înregistrările şi interceptările audio-video ca mijloace de probă în procesul penal 1. Noţiuni introductive Pentru înţelegerea corecta a...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Te-ar putea interesa și

Mijloace de probă în procesul penal - interpretări și înregistrări audio - video

1. Mijloacele de proba Probele, adica faptele si imprejurarile care servesc la constatarea existentei sau inexistentei unei infractiuni, la...

Înregistrările și interceptările audio-video și telefonice - mijloace de probă în procesul penal

Capitolul 1. Consideratii preliminare referitoare la mijloacele de proba audio-video in cadrul sistemului probator Orice persoana are dreptul la...

Inregistrările și interceptările audio-video și cele din mediul ambiental

1. Precizări prealabile De- a lungul unei perioade de timp faţă de această categosrie de mijloace de probă s-au manifestat reţineri şi rezerve,...

Înregistrările audio video în accepțiunea codului de procedură penală

1. Sediul materiei Având în vedere că odată cu trecerea timpului modul comiterii infracţiunilor, în multe cazuri, pune serioase probleme în ceea...

Interceptările Telefonice și Înregistrările audio-video Ambientale ca Mijloace de Probă în Procesul Penal

1. Mijloacele de probă în procesul penal 1.1 Evoluția mijloacelor de probă în procesul penal român Dovedirea faptelor și împrejurărilor într-un...

Înregistrările și interceptările audio-video, mijloace de probă în procesul penal

I. Considerații preliminare Potrivit drepturilor fundamentale consacrate prin art. 26 alin (1), precum și a art. 28 din Constituție,...

Interceptările și înregistrările audio video ca mijloace de probă în procesul penal

Înregistrările şi interceptările audio-video ca mijloace de probă în procesul penal 1. Noţiuni introductive Pentru înţelegerea corecta a...

Înregistrările și interceptările audio-video și cele din mediul ambiental - mijloace de probă în procesul penal

Capitulul 1 Consideratii preliminare referitoare la mijloacele de proba audio-video in cadrul sistemului probator Interceptarea și înregistrarea...

Ai nevoie de altceva?