Modurile de dobândire a dreptului de proprietate publică

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 45 în total
Cuvinte : 18972
Mărime: 115.41KB (arhivat)
Publicat de: Marina N.
Cost: 9 puncte

Cuprins

 1. CAPITOLUL I. Prezentarea legislației 3
 2. 1. Ce este dreptul de proprietate publică? 3
 3. 2. Delimitarea de domeniul privat. 3
 4. 3. Domeniul public național, județean și local 3
 5. 4. Caracterele dreptului de proprietate publică. 4
 6. 5. Limitele exercitării dreptului de proprietate publică. 4
 7. 6. Cazurile de dobândire a dreptului de proprietate publică. 4
 8. 7. Stingerea dreptului de proprietate publică. 6
 9. 8. Apărarea dreptului de proprietate publică. 6
 10. CAPITOLUL II. Decizia nr 561 din data de 18.02.2014 pronunțată de Î.C.C.J.- secția de contencios administrativ și fiscal 8
 11. CAPITOLUL III. Decizii ale Curții Constituționale 13
 12. 1) Decizia nr. 376/2012 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 11 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică 13
 13. 2) DECIZIA Nr.19 din 17 ianuarie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.2 și art.3 alin.(5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.114/2013 privind modificarea titularilor dreptului de administrare a unor imobile aflate în domeniul public și privat al statului și pentru modificarea unor acte normative 17
 14. 3) DECIZIA nr.395 din 13 iunie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art.13 alin.(1) și (3) din Legea nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România 28
 15. B I B L I O G R A F I E 45

Extras din proiect

CAPITOLUL I

Prezentarea legislației

Dispozițiile legale privind proprietatea publică le regăsim în Noul Cod civil din 2011, în Cartea a III- Despre bunuri, Titlul VI- Proprietatea publică, Capitolul I- Dispoziții generale.

1. Ce este dreptul de proprietate publică?

Proprietatea publică este dreptul subiectiv ce aparține statului sau unităților administrativ-teritoriale și are ca obiect bunurile care, fie prin natura lor, fie printr-o dispoziție a legii sunt de uz sau de utilitate publică.

Proprietatea publică este dreptul de proprietate ce aparține statului sau unei unități administrativ-teritoriale asupra bunurilor care, prin natura lor sau prin declarația legii, sunt de uz ori de interes public, cu condiția să fie dobândite prin unul dintre modurile prevăzute de lege.

2. Delimitarea de domeniul privat.

Constituie obiect exclusiv al proprietății publice bogățiile de interes public ale subsolului, spațiul aerian, apele cu potențial energetic valorificabil, de interes național, plajele, marea teritorială, resursele naturale ale zonei economice și ale platoului continental, precum și alte bunuri stabilite prin lege organică.

Celelalte bunuri care aparțin statului ori unităților administrativ-teritoriale fac parte, după caz, din domeniul public sau din domeniul privat al acestora, însă numai dacă au fost, la rândul lor, dobândite prin unul dintre modurile prevăzute de lege.

3. Domeniul public național, județean și local.

Bunurile proprietate publică fac parte din domeniul public național, județean sau, după caz, local. Delimitarea dintre domeniul public național, județean și local se face în condițiile legii. Bunurile care formează obiectul exclusiv al proprietății publice a statului sau a unităților administrativ-teritoriale potrivit unei legi organice nu pot fi trecute din domeniul public al statului în domeniul public al unității administrativ-teritoriale sau invers decât ca urmare a modificării legii organice. În celelalte cazuri, trecerea unui bun din domeniul public al statului în domeniul public al unității administrativ-teritoriale și invers se face în condițiile legii.

4. Caracterele dreptului de proprietate publică.

Bunurile proprietate publică sunt inalienabile, imprescriptibile și insesizabile.

Proprietatea asupra acestor bunuri nu se stinge prin neuz și nu poate fi dobândită de terți prin uzucapiune sau, după caz, prin posesia de bună-credință asupra bunurilor mobile.

În condițiile legii, bunurile proprietate publică pot fi date în administrare sau în folosință și pot fi concesionate ori închiriate.

5. Limitele exercitării dreptului de proprietate publică.

Dreptul de proprietate publică este susceptibil de orice limite reglementate de lege sau de prezentul cod pentru dreptul de proprietate privată, ăn măsura în care acestea sunt compatibile cu uzul sau interesul public căruia îi sunt destinate bunurile afectate. Incompatibilitatea se constată prin acordul dintre titularul proprietății publice și persoana interesată sau, în caz de divergență, pe cale judecatorească. În aceste cazuri, persoana interesată are dreptul la o justă și promptă despăgubire din partea titularului proprietății publice.

6. Cazurile de dobândire a dreptului de proprietate publică.

Dreptul de proprietate publică se dobândește:

- prin achiziție publică, efectuată în condițiile legii;

- prin expropriere pentru cauză de utilitate publică, în condițiile legii;

- prin donație sau legat, acceptat în condițiile legii, dacă bunul, prin natura lui sau prin voința dispunătorului, devine de uz ori de interes public;

- prin convenție cu titlu oneros, dacă bunul, prin natura lui sau prin voința dobânditorului, devine de uz ori de interes public;

- prin transferul unui bun din domeniul privat al statului în domeniul public al acestuia sau din domeniul privat al unei unități administrativ-teritoriale în domeniul public al acesteia, în condițiile legii;

- prin alte moduri stabilite de lege.

Achiziția publică efectuată în condițiile legii urmează a fi făcută potrivit reglementării speciale în materie, anume O.U.G. nr. 34 din 19 aprilie 2006 , însă, așa după cum s-a observat cu deplin temei, achiziția publică poate constitui un mod de dobândire a proprietății publice numai dacă bunurile astfel dobândite ar urma să fie de uz ori de interes public, după cum precizează art. 863 lit. c) (donație sau legat) și d) (convenție cu titlu oneros) Noul Cod civil, pentru modurile de dobândire pe care aceste texte le reglementează, nu și art. 863 lit. a); desigur, bunul respectiv urmează a intra în domeniul public de interes național ori de interes local, după caz.

Bibliografie

A. Acte normative

1. Noul Cod civil din 2011;

2. Legea nr. 213 din 17 noiembrie 1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

3. Ordonanța de urgență nr. 34 din 19 aprilie 2006, privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii;

4. Decizia nr 561 din data de 18.02.2014 pronunțată de Î.C.C.J.- secția de contencios administrativ și fiscal;

5. Decizia nr. 376/2012 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 11 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică;

6. DECIZIA Nr.19 din 17 ianuarie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.2 și art.3 alin.(5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.114/2013 privind modificarea titularilor dreptului de administrare a unor imobile aflate în domeniul public și privat al statului și pentru modificarea unor acte normative;

7. DECIZIA nr.395 din 13 iunie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art.13 alin.(1) și (3) din Legea nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România.

Preview document

Modurile de dobândire a dreptului de proprietate publică - Pagina 1
Modurile de dobândire a dreptului de proprietate publică - Pagina 2
Modurile de dobândire a dreptului de proprietate publică - Pagina 3
Modurile de dobândire a dreptului de proprietate publică - Pagina 4
Modurile de dobândire a dreptului de proprietate publică - Pagina 5
Modurile de dobândire a dreptului de proprietate publică - Pagina 6
Modurile de dobândire a dreptului de proprietate publică - Pagina 7
Modurile de dobândire a dreptului de proprietate publică - Pagina 8
Modurile de dobândire a dreptului de proprietate publică - Pagina 9
Modurile de dobândire a dreptului de proprietate publică - Pagina 10
Modurile de dobândire a dreptului de proprietate publică - Pagina 11
Modurile de dobândire a dreptului de proprietate publică - Pagina 12
Modurile de dobândire a dreptului de proprietate publică - Pagina 13
Modurile de dobândire a dreptului de proprietate publică - Pagina 14
Modurile de dobândire a dreptului de proprietate publică - Pagina 15
Modurile de dobândire a dreptului de proprietate publică - Pagina 16
Modurile de dobândire a dreptului de proprietate publică - Pagina 17
Modurile de dobândire a dreptului de proprietate publică - Pagina 18
Modurile de dobândire a dreptului de proprietate publică - Pagina 19
Modurile de dobândire a dreptului de proprietate publică - Pagina 20
Modurile de dobândire a dreptului de proprietate publică - Pagina 21
Modurile de dobândire a dreptului de proprietate publică - Pagina 22
Modurile de dobândire a dreptului de proprietate publică - Pagina 23
Modurile de dobândire a dreptului de proprietate publică - Pagina 24
Modurile de dobândire a dreptului de proprietate publică - Pagina 25
Modurile de dobândire a dreptului de proprietate publică - Pagina 26
Modurile de dobândire a dreptului de proprietate publică - Pagina 27
Modurile de dobândire a dreptului de proprietate publică - Pagina 28
Modurile de dobândire a dreptului de proprietate publică - Pagina 29
Modurile de dobândire a dreptului de proprietate publică - Pagina 30
Modurile de dobândire a dreptului de proprietate publică - Pagina 31
Modurile de dobândire a dreptului de proprietate publică - Pagina 32
Modurile de dobândire a dreptului de proprietate publică - Pagina 33
Modurile de dobândire a dreptului de proprietate publică - Pagina 34
Modurile de dobândire a dreptului de proprietate publică - Pagina 35
Modurile de dobândire a dreptului de proprietate publică - Pagina 36
Modurile de dobândire a dreptului de proprietate publică - Pagina 37
Modurile de dobândire a dreptului de proprietate publică - Pagina 38
Modurile de dobândire a dreptului de proprietate publică - Pagina 39
Modurile de dobândire a dreptului de proprietate publică - Pagina 40
Modurile de dobândire a dreptului de proprietate publică - Pagina 41
Modurile de dobândire a dreptului de proprietate publică - Pagina 42
Modurile de dobândire a dreptului de proprietate publică - Pagina 43
Modurile de dobândire a dreptului de proprietate publică - Pagina 44
Modurile de dobândire a dreptului de proprietate publică - Pagina 45

Conținut arhivă zip

 • Modurile de dobandire a dreptului de proprietate publica.docx

Alții au mai descărcat și

Dreptul de Proprietate Publică

Capitolul I Dreptul de proprietate publică SECŢIUNEA I 1.Noţiune şi conţinut Distincţia dintre proprietatea privată şi proprietatea publică...

Domeniul privat al statului și al unităților

NOŢIUNI INTRODUCTIVE Domeniul privat al unităţilor administrativ teritoriale este alcătuit din bunurile mobile şi imobile care nu sunt afectate...

Dreptul Administrativ

Dreptul administrativ 1.Definiţia şi trăsăturile dreptului administrativ Sub incidenţa normelor de drept administrativ intră două categorii de...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Creditul ipotecar pentru investiții imobiliare

Creditul Reprezinta operatiunea prin care se iau in stapanire imediata resurse (de regula, sub forma de capital) in schimbul unei promisiuni de...

Dreptul de proprietate publică

1. Prezentare generala Conform prevederilor art. 136, alin.2 din Constitutie, proprietatea publica apartine statului sau unitatilor...

Drept Penal General

Titlul I Aspecte generale CAPITOLUL I Aspecte introductive Sectiunea I DREPTUL PENAL CA RAMURĂ DE DREPT §1. Notiunea dreptului penal...

Elemente de Drept Penal și Procedură Penală

Unitatea de învatare nr. 1 NOtIUNI GENERALE Cuprinsul unitatii: 1.1. Dreptul penal ca ramura a dreptului 6 1.2. Generalitati privind stiinta...

Te-ar putea interesa și

Dreptul de Proprietate Publică și Modurile de Dobândire

INTRODUCERE Proprietatea îi dă omului posibilitatea şi imboldul muncii, dar şi sentimentul siguranţei zilei de mâine. Dreptul îi asigură modelul...

Regimul juridic al proprietății

Introducere Proprietatea l-a însotit pe om din zorile civilizatiei. El este singura fiinta care, dotata cu ratiune, a pus stapânire nu numai pe...

Uzucapiunea - mod de dobândire a drepturilor reale

Introducere Uzucapiunea este un mod de dobândire a proprietăţii sau a altor drepturi reale cu privire la un lucru, prin posedarea neîntreruptă a...

Posesia

Introducere Posesia, ca stare de fapt, a făcut obiectul preocupărilor omenești încă din vremuri străvechi. Inițial, în dreptul roman era...

Domeniul public

INTRODUCERE Proprietatea l-a însoțit pe om din zorile civilizației. El este singura ființă care, dotată cu rațiune, a pus stăpânire nu numai pe...

Moduri de Dobândire a Dreptului de Proprietate în Noul Cod Civil

1. Proprietatea și dreptul de proprietate 1.1. Dreptul de proprietate Importanța dreptului de proprietate se accentuează în cadrul unei...

Dreptul de proprietate - evoluție și particularități

„Unde proprietatea nu este protejată, se poate zice că acolo nu mai există societate posibilă şi reîncepe barbaria. Aceste idei sunt aşa de simple...

Modalități de dobândire a dreptului de proprietate publică

Motto : „Ubi ius ibi remedium” Unde există norme de drept există și o cale de realizare. Introducere Modul de constituire a domeniului public...

Ai nevoie de altceva?