Monitoring și Administrarea Mediului

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 36 în total
Cuvinte : 9739
Mărime: 533.22KB (arhivat)
Cost: 6 puncte

Cuprins

1. Ministerul de Mediu p.03

2. Agentia Nationala pentru Protectia Mediului p.06

- Context legal p.06

- Misiune p.06

- Responsabilitati p.07

- Conducere p.07

3. Garda Nationala de Mediu p.11

- Atributii principale p.11

4. Administrarea Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii, Tulcea p.13

- Infiintare p.14

- Obiective principale p.14

- Monitoring p.14

- Atributii p.25

5. Avizul de Mediu p.28

6. Evaluarea de Mediu p.31

7. Raport de Mediu p.34

8. Acord de Mediu p.35

9. Autorizatia de Mediu p.35

- Model Autorizatie de Mediu p.36

10. Bibliografie p.37

Extras din document

MINISTERUL MEDIULUI

Ministerul Mediului acţionează pentru a proteja mediul şi resursele naturale, pentru a garanta generaţiei actuale şi celor viitoare un mediu curat, în armonie cu dezvoltarea economică şi progresul social. Principalele obiective în atingerea acestei viziuni sunt:

- integrarea principiilor dezvoltării durabile în toate politicile şi strategiile naţionale;

- elaborarea schemelor directoare de amenajare şi management al bazinelor hidrografice;

- reducerea amplitudinii fenomenului de eroziune costieră pe litoralul românesc;

- asigurarea protecţiei populaţiei prin diminuarea riscului la inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice, poluări accidentale, secetă hidrologică;

- implementarea Reţelei Natura 2000 în România;

- coordonarea politicilor în domeniul schimbărilor climatice în acord cu cele ale Uniunii Europene;

- conservarea biodiversităţii şi asigurarea biosecurităţii;

- îmbunătăţirea comunicării externe a politicilor ministerului;

- programarea, coordonarea şi monitorizarea utilizării asistenţei financiare nerambursabile acordate României de Uniunea Europeană pentru mediu.

Pentru realizarea acestor obiective, conducerea Ministerului Mediului a hotărât implementarea unui Sistem de Management al Calităţii (SMC) în conformitate cu standardul ISO 9001 - 2000.

În susţinerea acestui demers, secretarul general al Ministerului Mediului, aflat în subordinea directă a ministrului, a fost numit Reprezentantul Managementului pentru Calitate, având, pe lângă celelalte atribuţii, responsabilitatea si autoritatea de a se asigura că procesele desfăşurate sunt stabilite, implementate şi menţinute, de a raporta managementului despre funcţionarea Sistemului de Management al Calităţii şi de a se asigura interfaţa cu părţile externe în privinţa SMC.

Înţelegem că reuşita proiectului depinde de implicarea tuturor funcţionarilor, conştienţi şi responsabili de realizarea, menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a calităţii ca o preocupare a tuturor, şi a căror valori comune sunt: responsabilitate, competenţă, corectitudine, eficienţă, spirit de echipă şi dezvoltare continua.

Obţinerea certificării conform ISO 9001/2000 şi permanentizarea eficacităţii sale reprezintă, pentru Ministerul Mediului, garanţia succesului.

Auditul de certificare conform ISO 9001:2000 a Ministerului Mediului a trecut cu succes. Organismul Internaţional de certificare BUREAU VERITAS CERTIFICATION a decernat, în data de 12 noiembrie 2008, certificatul cu acreditarea UKAS (United Kingdom Acreditation Service).

Hotararea de Guvern nr. 408/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului stabileste ca acesta este organul de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului Romaniei. Ministerul Mediului aplica strategia si Programul Guvernului, in vederea promovarii politicilor in domeniile mediului inconjurator si gospodaririi apelor. Ministerul Mediului este autoritatea de management pentru infrastructura de mediu.

Ministerul Mediului are urmatoarele atributii principale in sfera sa de competenta:

- elaboreaza strategii si politici pe care le supune Guvernului spre aprobare;

- coordoneaza activitatea de integrare a politicii de mediu in celelalte politici sectoriale ;

- stabileste continutul si prioritatile programelor de dezvoltare si cercetare ;

- elaboreaza proiecte de acte normative, avizeaza proiecte de acte normative elaborate de alte ministere si autoritati ale administratiei publice centrale si locale ;

- coordoneaza activitatea de avizare, promovare, realizare si monitorizare a obiectivelor;

- fundamenteaza si elaboreaza programe;

- asigura la nivel national controlul respectarii de catre persoanele juridice si fizice a reglementarilor in vigoare;

- reprezinta Guvernul in relatiile cu organisme interne si internationale;

- initiaza si dezvolta programe de educatie si de formare a specialistilor, colaboreaza cu ministerele, cu celelalte autoritati ale administratiei publice centrale si locale, cu institutiile de invatamant, stiinta si cultura, cu reprezentantii mijloacelor de informare a publicului ;

- emite acorduri, avize si autorizatii de mediu, precum si licente sau permise speciale prevazute de actele normative in vigoare pentru activitatile de import-export sau pentru cele supuse unui regim special de autorizare;

- asigura baza metodologica si atesta persoanele juridice si fizice pentru intocmirea studiilor de meteorologie, hidrologie si hidrogeologie, a studiilor de impact ;

- organizeaza, sprijina si editeaza publicatii de specialitate si de informare;

Preview document

Monitoring și Administrarea Mediului - Pagina 1
Monitoring și Administrarea Mediului - Pagina 2
Monitoring și Administrarea Mediului - Pagina 3
Monitoring și Administrarea Mediului - Pagina 4
Monitoring și Administrarea Mediului - Pagina 5
Monitoring și Administrarea Mediului - Pagina 6
Monitoring și Administrarea Mediului - Pagina 7
Monitoring și Administrarea Mediului - Pagina 8
Monitoring și Administrarea Mediului - Pagina 9
Monitoring și Administrarea Mediului - Pagina 10
Monitoring și Administrarea Mediului - Pagina 11
Monitoring și Administrarea Mediului - Pagina 12
Monitoring și Administrarea Mediului - Pagina 13
Monitoring și Administrarea Mediului - Pagina 14
Monitoring și Administrarea Mediului - Pagina 15
Monitoring și Administrarea Mediului - Pagina 16
Monitoring și Administrarea Mediului - Pagina 17
Monitoring și Administrarea Mediului - Pagina 18
Monitoring și Administrarea Mediului - Pagina 19
Monitoring și Administrarea Mediului - Pagina 20
Monitoring și Administrarea Mediului - Pagina 21
Monitoring și Administrarea Mediului - Pagina 22
Monitoring și Administrarea Mediului - Pagina 23
Monitoring și Administrarea Mediului - Pagina 24
Monitoring și Administrarea Mediului - Pagina 25
Monitoring și Administrarea Mediului - Pagina 26
Monitoring și Administrarea Mediului - Pagina 27
Monitoring și Administrarea Mediului - Pagina 28
Monitoring și Administrarea Mediului - Pagina 29
Monitoring și Administrarea Mediului - Pagina 30
Monitoring și Administrarea Mediului - Pagina 31
Monitoring și Administrarea Mediului - Pagina 32
Monitoring și Administrarea Mediului - Pagina 33
Monitoring și Administrarea Mediului - Pagina 34
Monitoring și Administrarea Mediului - Pagina 35
Monitoring și Administrarea Mediului - Pagina 36

Conținut arhivă zip

  • Monitoring si Administrarea Mediului.doc

Alții au mai descărcat și

Conservarea Biodiversitatii. Ariile Protejate

I. Conservarea biodiversităţii - consideraţii generale Mediul înconjurător este ansamblul de date şi de echilibre de forţe concurente care...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Dreptul Mediului

Conferinţele mondiale în domeniul protecţiei mediului a. Conferinţa mondială de la Stocholm: A avut loc între 5 şi 16 iunie 1972 şi au participat...

Ai nevoie de altceva?