Notarea Sechestrului

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 40 în total
Cuvinte : 11268
Mărime: 43.64KB (arhivat)
Cost: 7 puncte

Extras din document

INTRODUCERE

Actualitatea şi gradul de studiere a temei investigate. În perioada de constituire a statalităţii, în Republica Moldova au fost efectuate reforme în diferite domenii sociale, care au condiţionat şi modificări radicale ale actelor legislative. De o semnificaţie aparte sunt modificările legislative privind proprietatea, deoarece ea a fost şi va rămâne piatra de temelie a societăţii, jucând un rol deosebit în evoluţia acesteia. Drepturile reale reprezintă o instituţie multifuncţională ce s-a dezvoltat de-a lungul timpului, care are o natură complexă şi necesită o studiere minuţioasă. Dreptul de proprietate este principalul şi cel mai complet drept real asupra unui lucru, deoarece conferă titularului său toate cele trei atribute: posesiunea, folosinţa şi dispoziţia. O parte importantă a patrimoniului din ţară noastră o constituie bunurile imobile. Ca şi orice alt activ ele necesită o conducere adecvată, care ar duce la modul de folosire cel mai eficient a acestui activ. Punerea sub sechestru este o măsură procesuală de constrângere reală care constă în limitarea dreptului de proprietate sau a dreptului de folosinţă pentru o durată nedeterminată până la soluţionarea definitivă şi executarea hotărârii confiscării speciale.

Actuala perioadă de tranziţie a societăţii moldoveneşti se caracterizează nu numai prin procese pozitive, dar şi negative, acestea fiind: declinul producţiei, pauperizarea unor pături considerabileale populaţiei, creşterea infracţiunilor latente, eschivarea de la răspundere a unor persoane cu funcţii de răspundere şi a unor cetăţeni de rând, ineficienţă administrării de stat etc. În aceste condiţii, o sarcină social-juridică importantă este asigurarea şi apărarea dreptului de proprietate şi altor drepturi

reale.

Sechestrul constă din ridicarea bunurilor mobile, interdicţia de a dispune sau folosi bunurile mobile sau interdicţia de a înstrăina bunurile imobile, interdicţia de a efectua orice operaţiuni pe contul bancar, interdicţia deţinătorului de valori mobiliare de a înstrăina aceste valori. Nu constituie sechestru ridicarea obiectelor corpuri delicte în rezultatul efectuării percheziţiei, cercetării la faţa locului sau ridicarea de obiecte şi documente.

Teza de faţă este o prezentare teoretico-legală, cu mai puţine aspecte practice, a notărrii în Registrul cadastral al bunurilor imobiliare a sechestruluzi, în care autorul încearcă să interpreteze cadrul legal naţional în vigoare şi să analizeze o serie de concepte teoretico-doctrinale în domeniu.

Actualitatea cercetării reiese din faptul că reglementarea legală a notării sechestrului în Registrul bunurilor imobiliare în Republica Moldova constituie o novaţiune.

Obiectul şi scopul tezei. Având în vedere actualitatea temei, complexitatea şi caracterul multilateral al investigaţiei în cauză, prezenta lucrare are ca scop cercetarea fenomenului juridic denumit drept de uzufruct, elucidarea reglementărilor referitoare la aplicarea sechestrului asupra bunurilor imobile în Republica Moldova, în special a notării sechestrului în Registrul bunurilor imobile şi necesitatea notării, precum şi analiza opiniilor din lucrările şi comentariile ştiinţifice efectuate în domeniu. Iar, în baza acestor cercetări, evidenţierea trăsăturilor esenţiale alenotării sechestrului, ne va permite evidenţierea particularităţilor modalităţilor de notare a acestuia.

Ipoteza cercetării. Obiectul principal al cercetărilor rezidă din intenţia de aprofundare a cunoştinţelor privind esenţa şi conţinutul actului de notare a sechestrului în Registrul cadastral, fundamentarea ştiinţifică şi interpretarea normelor juridice referitoare la acest drept real ca una din problemele cele mai importante ale practicii juridice din domeniul cadastral.

Obiectivele cercetării. În vederea atingerii scopului fixat, precum şi a verificării ipotezei, lucrarea de faţă îşi propune realizarea următoarelor obiective:

- stabilirea şi formularea bazelor conceptuale alesechestrului bunurilor imobiliare;

- stabilirea importanţei şi oportunităţii notării sechestrului bunurilor imobiliare în registrul cadastral;

- analizarea caracteristicilor, trăsăturilor definitorii şi a principiilor de bază ale notării sechestrului bunurilor imobiliare în registrul cadastral .

Baza metodologică şi teoretico-ştiinţifică a investigaţiei. Suportul metodologic şi

teoretico-ştiinţific al cercetărilor efectuate îl constituie lucrările teoreticienilor în domeniul dreptului civil şi în alte domenii ce tangenţiază cu el,. Baza metodologică a investigaţiei date o constituie poziţiile şi direcţiile contemporane ale teoriei cunoaşterii proceselor sociale şi a fenomenelor juridice.

Preview document

Notarea Sechestrului - Pagina 1
Notarea Sechestrului - Pagina 2
Notarea Sechestrului - Pagina 3
Notarea Sechestrului - Pagina 4
Notarea Sechestrului - Pagina 5
Notarea Sechestrului - Pagina 6
Notarea Sechestrului - Pagina 7
Notarea Sechestrului - Pagina 8
Notarea Sechestrului - Pagina 9
Notarea Sechestrului - Pagina 10
Notarea Sechestrului - Pagina 11
Notarea Sechestrului - Pagina 12
Notarea Sechestrului - Pagina 13
Notarea Sechestrului - Pagina 14
Notarea Sechestrului - Pagina 15
Notarea Sechestrului - Pagina 16
Notarea Sechestrului - Pagina 17
Notarea Sechestrului - Pagina 18
Notarea Sechestrului - Pagina 19
Notarea Sechestrului - Pagina 20
Notarea Sechestrului - Pagina 21
Notarea Sechestrului - Pagina 22
Notarea Sechestrului - Pagina 23
Notarea Sechestrului - Pagina 24
Notarea Sechestrului - Pagina 25
Notarea Sechestrului - Pagina 26
Notarea Sechestrului - Pagina 27
Notarea Sechestrului - Pagina 28
Notarea Sechestrului - Pagina 29
Notarea Sechestrului - Pagina 30
Notarea Sechestrului - Pagina 31
Notarea Sechestrului - Pagina 32
Notarea Sechestrului - Pagina 33
Notarea Sechestrului - Pagina 34
Notarea Sechestrului - Pagina 35
Notarea Sechestrului - Pagina 36
Notarea Sechestrului - Pagina 37
Notarea Sechestrului - Pagina 38
Notarea Sechestrului - Pagina 39
Notarea Sechestrului - Pagina 40

Conținut arhivă zip

  • Notarea Sechestrului.doc

Alții au mai descărcat și

Actul Administrativ in Republica Moldova

INTRODUCERE Activitatea organelor administraţiei publice este realizată prin acte administrative, a căror calitate determină eficienţa întregului...

Importanța registrului imobiliar

INTRODUCERE Actualitatea şi gradul de studiere a temei investigate. Un fenomen natural sau un lucru din natură nu devine bun decât în masura în...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Creditul ipotecar pentru investitii imobiliare

Creditul Reprezinta operatiunea prin care se iau in stapanire imediata resurse (de regula, sub forma de capital) in schimbul unei promisiuni de...

Te-ar putea interesa și

Contractul de vânzare cumpărare a bunului imobil

INTRODUCERE Contractele civile reprezintă instrumentele juridice prin intermediul cărora se realizează folosința, conservarea sau circulația...

Falsificarea și contrafacerea monedelor și bancnotelor

SECŢIUNEA I Apariţia şi evoluţia timpurie a banilor Banii, ca măsură a valorii şi ca instrument de circulaţie, de plată şi de economisire,...

Tipurile înscrisurilor

INTRODUCERE Actialitatea temei investigate. Actualmente Republica Moldova se află în etapa de tranziţie la economia de piaţă,ce se caracterizează...

Darea de Seamă privind Practica de Inițiere în Specialitate

1. Introducere Profesia de jurist, foarte actuala si tot atat de complicata, necesita înca de la bun inceput accentul sa fie pus pe pregatirea...

Aplicarea Succesiva a Modalităților de Executare Silită în Vederea Recuperării Arieratelor Bugetare

INTRODUCERE Am ales aceasta tema de proiect deoarece, eu lucrez in cadrul Administratiei Financiare si mi-a fost usor sa vorbesc despre teme deja...

Cadastrul și Publicitatea Imobiliară

Introducere Actualitatea temei investigate şi gradul ei de studiere Admiterea în circuitul civil a proprietăţii private a făcut necesară...

Importanța registrului imobiliar

INTRODUCERE Actualitatea şi gradul de studiere a temei investigate. Un fenomen natural sau un lucru din natură nu devine bun decât în masura în...

Evidența de Carte Funciară

Publicitatea imobiliara aduce la cunostinta tertelor persoane situatia de drept a unui imobil dintr-o localitate. Înscrierile în cartea funciara se...

Ai nevoie de altceva?