Noțiunea, natură juridică și scopul executării silite

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 81 în total
Cuvinte : 23914
Mărime: 86.84KB (arhivat)
Cost: 8 puncte

Extras din document

INTRODUCERE

Începând cu 1 ianuarie 2003 a intrat în vigoare o nouă reglementare-cadru privind colectarea creanţelor bugetare, respectiv Ordonanţa Guvernului nr. 61/2002 publicată în Monitorul Oficial nr. 644/30.08.2002, ale cărei norme metodologice de punere în aplicare sunt aprobate prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 1785/2002 publicat în Monitorul Oficial nr. 43/27.01.2003. Ordonanţa recent intrată în vigoare abrogă actul anterior de reglementare a creanţelor bugetare, Ordonanţa Guvernului nr. 11/1996, precum şi actele de modificare, completare şi punere în aplicare a acesteia.

Totodată trebuie precizat că în Monitorul Oficial al României nr. 530/23 iulie 2003 Partea I a fost publicată Legea pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2003 privind procedurile de administrare a creanţelor bugetelor locale.

Cele mai multe dintre modificări sunt destinate a armoniza textul OG nr. 39/2003 cu cel al Ordonanţei Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creanţelor bugetare, cu modificările şi completările ulterioare. Aceste modificări se referă, printre altele, la:

- răspunderea solidară pentru obligaţiile restante la bugetul local a administratorilor, asociaţilor, acţionarilor şi a oricăror alte persoane care au provocat cu rea-credinţă obligaţiile restante ale contribuabilului prin înstrăinarea sau ascunderea cu rea credinţă a bunurilor acestuia sau a nedeclarării schimbării sediului;

- valorificarea bunurilor, prin executarea silită a acestora, inclusiv prin vânzare potrivit înţelegerii părţilor, făcută de către însuşi debitor, cu acordul organului de executare, astfel încât să se asigure încasarea corespunzătoare a creanţelor bugetare;

- modalităţile de plată a obligaţiilor la bugetul local şi întocmirea şi depunerea declaraţiilor de impunere, acestea fiind, după caz, declaraţii, declaraţii speciale sau deconturi.

În aceeaşi ordine de idei, Ordonanţa Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creanţelor bugetare a fost adoptată prin Legea nr. 79/12.03.2003. Această legea nu doar aprobă O.G. 61/2002, ci o şi modifică; modificările sunt numeroase şi deopotrivă importante.

În perioada de tranziţie prin care încă trece România, mai mult decât prelungită, s-a impus adoptarea unui act normativ care să reglementeze instituţia executării silite a creanţelor bugetare.

Acest act normativ a fost Ordonanţa Guvernului nr. 11/1996, care la vremea adoptării sale a avut o largă aplicabilitate în practică, care reglementa în mod exclusiv executarea creanţelor bugetare. Întrucât era vorba de o reglementare specială, dispoziţiile sale au fost întregite cu prevederile de drept comun (respectiv Codul de procedură civilă), în măsura în care, Ordonanţa nu dispune altfel.

Date viind condiţiile economice şi dezvoltarea vieţii juridice, s-a impus adoptarea unui nou cadru normativ în materie - constituit, aşa cum am arătat încă din primele rânduri, de Ordonanţa Guvernului nr. 61/2002, care a abrogat actul anterior de reglementare a creanţelor bugetare (Ordonanţa Guvernului nr. 11/1996, precum şi actele de modificare, completare şi punere în aplicare a acesteia).

CAPITOLUL I

CONSIDERAŢII GENERALE

PRIVIND EXECUTAREA SILITĂ

1.1. SCURT ISTORIC

AL EXECUTĂRII SILITE ÎN ROMÂNIA

Executarea silită ca instituţie juridică este cunoscută încă din epoca romană. La început, creditorul era îndreptăţit să-şi execute singur dreptul său. Până la sfârşitul epocii clasice ideea de execuţie silită, prin intermediul unui funcţionar public, a fost străină dreptului roman. La romani execuţia avea un caracter mai ales penal şi cu totul extrajudiciar, datornicul fiind considerat un delicvent şi răspundea cu persoana sa de plata datoriilor. O schimbare a concepţiei romane este prefigurată de Legea celor XII table în cadrul căreia execuţia îşi pierde tot mai mult caracterul său penal, spre a se concretiza în urmărirea bunurilor debitorului. Mai târziu, Legea „Poetelia Papiria” renunţă definitiv la drepturile excesive de executare asupra persoanei debitorului. Executarea silită şi-a păstrat însă în continuare caracterul său privat.

Constrângerea corporală, ca mijloc de executare silită, s-a menţinut în unele ţări ca Anglia, Franţa etc. până în epoca modernă. Astfel, de exemplu, în Franţa, calea normală de executare a hotărârilor era urmărirea bunurilor. În unele cazuri era totuşi admisă şi urmprirea persoanei debitorului şi încarcerarea acestuia pentru a o forţa să plătească. Această modalitate de executare silită s-a numit “contrainte par corps” . Constrângerea asupra persoanei putea dura între două zile şi doi ani, în funcţie de cuantumul datoriei. Printr-o Lege din 15 aprilie 1867 s-a renunţat şi în Franţa la această modalitate de executare silită.

Preview document

Noțiunea, natură juridică și scopul executării silite - Pagina 1
Noțiunea, natură juridică și scopul executării silite - Pagina 2
Noțiunea, natură juridică și scopul executării silite - Pagina 3
Noțiunea, natură juridică și scopul executării silite - Pagina 4
Noțiunea, natură juridică și scopul executării silite - Pagina 5
Noțiunea, natură juridică și scopul executării silite - Pagina 6
Noțiunea, natură juridică și scopul executării silite - Pagina 7
Noțiunea, natură juridică și scopul executării silite - Pagina 8
Noțiunea, natură juridică și scopul executării silite - Pagina 9
Noțiunea, natură juridică și scopul executării silite - Pagina 10
Noțiunea, natură juridică și scopul executării silite - Pagina 11
Noțiunea, natură juridică și scopul executării silite - Pagina 12
Noțiunea, natură juridică și scopul executării silite - Pagina 13
Noțiunea, natură juridică și scopul executării silite - Pagina 14
Noțiunea, natură juridică și scopul executării silite - Pagina 15
Noțiunea, natură juridică și scopul executării silite - Pagina 16
Noțiunea, natură juridică și scopul executării silite - Pagina 17
Noțiunea, natură juridică și scopul executării silite - Pagina 18
Noțiunea, natură juridică și scopul executării silite - Pagina 19
Noțiunea, natură juridică și scopul executării silite - Pagina 20
Noțiunea, natură juridică și scopul executării silite - Pagina 21
Noțiunea, natură juridică și scopul executării silite - Pagina 22
Noțiunea, natură juridică și scopul executării silite - Pagina 23
Noțiunea, natură juridică și scopul executării silite - Pagina 24
Noțiunea, natură juridică și scopul executării silite - Pagina 25
Noțiunea, natură juridică și scopul executării silite - Pagina 26
Noțiunea, natură juridică și scopul executării silite - Pagina 27
Noțiunea, natură juridică și scopul executării silite - Pagina 28
Noțiunea, natură juridică și scopul executării silite - Pagina 29
Noțiunea, natură juridică și scopul executării silite - Pagina 30
Noțiunea, natură juridică și scopul executării silite - Pagina 31
Noțiunea, natură juridică și scopul executării silite - Pagina 32
Noțiunea, natură juridică și scopul executării silite - Pagina 33
Noțiunea, natură juridică și scopul executării silite - Pagina 34
Noțiunea, natură juridică și scopul executării silite - Pagina 35
Noțiunea, natură juridică și scopul executării silite - Pagina 36
Noțiunea, natură juridică și scopul executării silite - Pagina 37
Noțiunea, natură juridică și scopul executării silite - Pagina 38
Noțiunea, natură juridică și scopul executării silite - Pagina 39
Noțiunea, natură juridică și scopul executării silite - Pagina 40
Noțiunea, natură juridică și scopul executării silite - Pagina 41
Noțiunea, natură juridică și scopul executării silite - Pagina 42
Noțiunea, natură juridică și scopul executării silite - Pagina 43
Noțiunea, natură juridică și scopul executării silite - Pagina 44
Noțiunea, natură juridică și scopul executării silite - Pagina 45
Noțiunea, natură juridică și scopul executării silite - Pagina 46
Noțiunea, natură juridică și scopul executării silite - Pagina 47
Noțiunea, natură juridică și scopul executării silite - Pagina 48
Noțiunea, natură juridică și scopul executării silite - Pagina 49
Noțiunea, natură juridică și scopul executării silite - Pagina 50
Noțiunea, natură juridică și scopul executării silite - Pagina 51
Noțiunea, natură juridică și scopul executării silite - Pagina 52
Noțiunea, natură juridică și scopul executării silite - Pagina 53
Noțiunea, natură juridică și scopul executării silite - Pagina 54
Noțiunea, natură juridică și scopul executării silite - Pagina 55
Noțiunea, natură juridică și scopul executării silite - Pagina 56
Noțiunea, natură juridică și scopul executării silite - Pagina 57
Noțiunea, natură juridică și scopul executării silite - Pagina 58
Noțiunea, natură juridică și scopul executării silite - Pagina 59
Noțiunea, natură juridică și scopul executării silite - Pagina 60
Noțiunea, natură juridică și scopul executării silite - Pagina 61
Noțiunea, natură juridică și scopul executării silite - Pagina 62
Noțiunea, natură juridică și scopul executării silite - Pagina 63
Noțiunea, natură juridică și scopul executării silite - Pagina 64
Noțiunea, natură juridică și scopul executării silite - Pagina 65
Noțiunea, natură juridică și scopul executării silite - Pagina 66
Noțiunea, natură juridică și scopul executării silite - Pagina 67
Noțiunea, natură juridică și scopul executării silite - Pagina 68
Noțiunea, natură juridică și scopul executării silite - Pagina 69
Noțiunea, natură juridică și scopul executării silite - Pagina 70
Noțiunea, natură juridică și scopul executării silite - Pagina 71
Noțiunea, natură juridică și scopul executării silite - Pagina 72
Noțiunea, natură juridică și scopul executării silite - Pagina 73
Noțiunea, natură juridică și scopul executării silite - Pagina 74
Noțiunea, natură juridică și scopul executării silite - Pagina 75
Noțiunea, natură juridică și scopul executării silite - Pagina 76
Noțiunea, natură juridică și scopul executării silite - Pagina 77
Noțiunea, natură juridică și scopul executării silite - Pagina 78
Noțiunea, natură juridică și scopul executării silite - Pagina 79
Noțiunea, natură juridică și scopul executării silite - Pagina 80
Noțiunea, natură juridică și scopul executării silite - Pagina 81

Conținut arhivă zip

  • Notiunea, Natura Juridica si Scopul Executarii Silite.doc

Alții au mai descărcat și

Aspecte Generale privind Executarea Silita - Participantii la Executarea Silita

1. NOŢIUNEA, NATURA JURIDICĂ ŞI SCOPUL EXECUTĂRII SILITE 1.1. Noţiunea executării silite Hotărârea judecătorească conferă posibilitatea celui...

Cercetarea la Fața Locului

Cercetarea la faţa locului 1.Semnificaţia şi importanţa cercetării la faţa locului Cercetarea la faţa locului se înscrie printre activităţile ce...

Participanții la procedura de executare silită

1. Precizări prealabile Executarea silită, caracterizată ca fiind cea de-a doua fază a procesului civil, nu poate fi concepută fără participarea...

Executarea silită a creanțelor fiscale

I CONSIDERAŢII GENERALE Executarea silită reprezinta procedura prin mijlocirea căreia cre¬ditorul, titular al dreptului recunoscut printr o...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Executarea Silita

Executarea silita a creantelor fiscale poate avea obiect veniturile sau bunurile urmaribile apartinand debitorului. Executarea silita asupra...

Participanții la Executarea Silită

I. Părţile Executarea silită, ca parte a procesului civil, este o activitate complexă la care iau parte, ca subiecţi procesuali, părţile -...

Executarea silită

Participanții la executare Executarea silită este procedura prin mijlocirea căreia creditorul, titular al dreptului recunoscut printr-o hotărâre...

Te-ar putea interesa și

Contestația la Executare în Procesul Civil

CAPITOLUL I EXECUTAREA SILITĂ 1.1. NOŢIUNEA ŞI IMPORTANŢA EXECUTĂRII SILITE Ocrotirea şi apărarea drepturilor şi intereselor persoanelor...

Aspecte Generale privind Executarea Silita - Participantii la Executarea Silita

1. NOŢIUNEA, NATURA JURIDICĂ ŞI SCOPUL EXECUTĂRII SILITE 1.1. Noţiunea executării silite Hotărârea judecătorească conferă posibilitatea celui...

Garanțiile Personale și Reale în Sistemul Dreptului Roman

CAPITOLUL I NOŢIUNI INTRODUCTIVE Conceptul de garanţie s-a format pe baza unei îndelungate evoluţii în procesul de tranziţie de la societatea...

Motivele contestației la executare

Contestaţia la executare Noţiuni generale. Subiectele şi obiectul contestaţiei la executare Contestaţia la executare reprezintă mijlocul...

Drept Comercial

Notiunea si caracteristicile faptelor de comert In absenta unei definitii legale a faptei de comert, doctrina dreptului comercial a cautat sa...

Drept Executional Civil

§ 1. Notiuni generale. Subiectele si obiectul contestati ei In cod exista dispozitii cu caracter general care reglementeaza contestatia la...

Drept Procesual Civil

Titlul I PROCESUL CIVIL I. Definiţia procesului civil Procesul civil reprezintă activitatea pe care o desfăşoară instanţele de judecată,...

Ai nevoie de altceva?