Notiunea si Caracterele Arbitrajului

Proiect
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 15 în total
Cuvinte : 6025
Mărime: 51.48KB (arhivat)
Cost: 5 puncte

Cuprins

Introducere 2

Capitolul 1 Noţiunea de arbitraj. Arbitrajul comercial 3

1.1. Noţiunea de arbitraj 3

1.2. Arbitrajul comercial 5

Capitolul 2 Caracterele generale ale arbitrajului comercial 9

2.1. Caractrul arbitral 9

2.2. Caracterul comercial 11

2.3. Caracterul intern sau internaţional 13

Repere bibliografice 15

Extras din document

Introducere

Relativa autonomizare a arbitrajului (conceput ca ansamblul normelor juridice care reglementează instituţia şi procedura arbitrajului), în raport cu ramura de drept matcă- dreptul procesual civil- este o realitate din ce în ce mai evidentă şi mai acceptată, în principal, pentru motivul că arbitrajul, în special cel comercial, a înregistrat în ultima perioadă o amploare, în mod indubitabil, remarcabilă în istoria practicii juridice.

Extinderea continuă a practicii soluţionării litigiilor patrimoniale prin arbitraj, mai ales prin cel instituţionalizat, are la origine renaşterea, dezvoltarea şi perfecţionarea dreptului afacerilor, în principal a celui comercial, precum şi dezvoltarea fără precedent a relaţiilor de comerţ exterior şi de cooperare economică internaţională atât între ţările membre ale Uniunii Europene cât şi cu celelalte ţări care participă la schimbul mondial de valori.

De la început practica arbitrală s-a confruntat cu numeroase şi complexe probleme de drept a căror soluţionare a impus, adeseori, spirit novator şi îndrăzneală şi, nu în ultimul rând, reforme legislative. Tot practica arbitrală a fost cea care a pus în evidenţă natura şi specificul acestei forme de justiţie privată şi care a adus în atenţia cercetătorilor din domeniul ştiinţelor juridice o serie de probleme de drept care au făcut obiectul a numeroase studii.

Capitolul 1 Noţiunea de arbitraj. Arbitrajul comercial

Gradul de diversificare al relaţiilor sociale şi economice într-o societate din ce în ce mai complicată, dezvoltarea economică, naşterea unor noi industrii, complexitatea în creştere a tuturor aspectelor vieţii cotidiene adaugă noi şi noi tipuri de conflicte.

Ideea unor mijloace facultative de soluţionare a litigiilor, alternative procesului în instanţă nu este străină sistemului de drept românesc.

1.1. Noţiunea de arbitraj

În sens larg, „arbitrajul” se referă la soluţionarea unui litigiu (indiferent de natura acestuia) de către un arbitru, fie conducerea unei competiţii sportive În domeniul burselor de mărfuri, arbitrajul mai desemnează acţiunea simultană de vânzare şi cumpărare a unei mărfi, prin care se speculează diferenţele de preţ între două pieţe şi/sau două termene de livrare diferite

În ceea ce priveşte prima abordare, aceea de soluţionare a litigiilor, „într-o formulare laconică, arbitrajul semnifică instituirea unei jurisdicţii private prin care, astfel, soluţionarea unor litigii este sustrasă jurisdicţiilor de drept comun. Într-o formulare mai largă, arbitrajul este instituţia în baza şi în cadrul căreia părţile împuternicesc, în limitele permise de lege, una sau mai multe persoane private ca, în circumstanţele date, să tranşeze un diferend juridic care le opune, sustrăgând astfel acel litigiu din competenţa instanţelor judecătoreşti. ”

Doctrina a conturat la rândul său conceptul de arbitraj, definindu-l la modul cel mai general ca fiind „o alternativă la procesul supus jurisdicţiei statale, constând în desemnarea unor persoane particulare pe care părţile le însărcinează să soluţioneze litigiul dintre ele”

Doctrina de drept procesual civil a definit arbitrajul, din punct de vedere procedural, ca fiind „o modalitate privată de soluţionare a litigiilor dintre părţi de către o persoană aleasă de către aceasta”

Preview document

Notiunea si Caracterele Arbitrajului - Pagina 1
Notiunea si Caracterele Arbitrajului - Pagina 2
Notiunea si Caracterele Arbitrajului - Pagina 3
Notiunea si Caracterele Arbitrajului - Pagina 4
Notiunea si Caracterele Arbitrajului - Pagina 5
Notiunea si Caracterele Arbitrajului - Pagina 6
Notiunea si Caracterele Arbitrajului - Pagina 7
Notiunea si Caracterele Arbitrajului - Pagina 8
Notiunea si Caracterele Arbitrajului - Pagina 9
Notiunea si Caracterele Arbitrajului - Pagina 10
Notiunea si Caracterele Arbitrajului - Pagina 11
Notiunea si Caracterele Arbitrajului - Pagina 12
Notiunea si Caracterele Arbitrajului - Pagina 13
Notiunea si Caracterele Arbitrajului - Pagina 14
Notiunea si Caracterele Arbitrajului - Pagina 15

Conținut arhivă zip

  • Notiunea si Caracterele Arbitrajului.docx

Alții au mai descărcat și

Arbitrajul Comercial Internațional

CAPITOL I CONSIDERAŢII GENERALE 1. Noţiune Comisia Naţiunilor Unite pentru Drept Comercial Internaţional recunoaşte importanţa arbitrajului ca...

Convenția de Arbitraj

Capitolul I. Introducere generală Menţinerea şi consolidarea unor bune raporturi între organizaţii economice părţicipante la relaţiile economice...

Recunoașterea și Executarea Hotărârilor Arbitrale

Capitolul I Noțiuni introductive 1. Noţiunea de recunoaştere şi executare a hotărârii străine Instituţia recunoaşterii , în general, a apărut şi...

Arbitrajul Comercial International

ARBITRAJUL COMERCIAL INTERNATIONAL 1. CONSIDERATII GENERALE 1.1. Notiune si evolutia arbitrajului 1.1.1. Notiune Majoritatea litigiilor dintre...

Arbitrajul International

Prin arbitraj international se intelege modul de reglementare a diferendelor internationale, in care partile, printr-o conventie formala, se supun...

Recunoasterea si Executarea Sentintelor Arbitrale Straine in Dreptul Romanesc

Cap. I Precizări prealabile Convenţia de la New York din 1958 se referă numai la caracterul străin al sentinţei arbitrale, fără a da o definiţie....

Medierea, Concilierea și Arbitrajul Studiu Comparativ

I. Consideraţii introductive Diversificarea relaţiilor sociale şi economice şi creşterea economică adaugă noi tipuri de conflicte. Există o...

Convenția de Arbitraj

Capitolul I.Precizări prealabile.Noţiunea de arbitraj Conceptul de arbitraj comercial internaţional comportă mai multe accepţiuni: a)într-o primă...

Te-ar putea interesa și

Arbitrajul Comercial International

ARBITRAJUL COMERCIAL INTERNATIONAL 1. CONSIDERATII GENERALE 1.1. Notiune si evolutia arbitrajului 1.1.1. Notiune Majoritatea litigiilor dintre...

Natura Juridica si Caracterele Arbitrajului Comercial International

1.Natura juridica a arbitrajului comercial international Orientari in doctrina Natura juridica a arbitrajului comercial international nu a primit...

Aspecte ale Mecanismelor de Contractare și Executare a Obligațiilor Părților la Contractul Comercial Internațional

CAPITOLUL I ASPECTE ALE RAPORTURILOR DE DETERMINARE INTRE COMERTUL INTERNATIONAL SI DREPTUL COMERTULUI INTERNATIONAL I.1 Noţiunea de Drept al...

Conceptul și Rolul Creditului Extern Aplicat în Drept

Sinteza Litigiile care se nasc prin neexecutarea contractelor comerciale internaţionale, se soluţioneaza de catre instanţele de arbitraj...

Convenția de Arbitraj

1. NOTIUNEA ARBITRAJULUI COMERCIAL INTERNATIONAL Activitatea comercială este una dintre cele mai vechi activităti desfasurate în cadrul reltiilor...

Considerații Generale asupra Arbitrajului Comercial Internațional

Capitolul I. Consideraţii generale asupra arbitrajului comercial internaţional 1.1. Noţiunea de arbitraj internaţional şi rolul acestuia...

Aspecte ale Arbitrajului Comercial International

Capitolul I. Consideraţii generale asupra arbitrajului comercial internaţional 1. Noţiune şi avantaje Majoritatea litigiilor dintre participanţii...

Dreptul Comerțului Internațional

Capitolul I Noţiunea de drept al comerţului internaţional 1. Definiţia Dreptul comerţului internaţional reprezintă un ansamblu de norme care...

Ai nevoie de altceva?