Nulitatea Actului Juridic Civil

Proiect
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 3 fișiere: doc
Pagini : 75 în total
Cuvinte : 19233
Mărime: 69.72KB (arhivat)
Cost: 11 puncte

Cuprins

I. NOTIUNEA DE NULITATE

I.1 NOTIUNEA DE NULITATE A ACTULUI JURIDIC

I.1.1 ACCEPTIUNEA EXPRESIEI "NULITATEA ACTULUI JURIDIC CIVIL"

I.1.2 DEFINITIA NULITATII ACTULUI JURIDIC CIVIL

I.1.3 REGLEMENTAREA NULITATII ACTULUI JURIDIC

I.2 FUNCTIILE NULITATII

I.3 EVOLUTIA CONCEPTIEI DESPRE NULITATE

I.4 DELIMITAREA NULITATII DE ALTE INSTITUTII DE DREPT CIVIL

I.4.1 NULITATEA SI REZOLUTIUNEA

I.4.2 NULITATEA SI REZILIEREA

I.4.3 NULITATEA SI REVOCAREA

I.4.4 NULITATEA SI CADUCITATEA

I.4.5 NULITATEA SI INOPOZABILITATEA

I.4.6 NULITATEA SI REDUCTIUNEA

I.5 DELIMITAREA NULITATII DE DREPT CIVIL DE NULITATEA DE DREPT PROCESUAL CIVIL

II. CLASIFICAREA NULITATII ACTULUI JURIDIC CIVIL

II.1 CRITERIILE DE CLASIFICARE A NULITATII ACTULUI JURIDIC CIVIL

II.2 ANALIZA CATEGORIILOR DE NULITATI

II.2.1 NULITATEA ABSOLUTA SI NULITATEA RELATIVA

II.2.2 NULITATEA PARTIALA SI NULITATEA TOTALA

II.2.3 NULITATEA EXPRESA SI NULITATEA VIRTUALA

II.2.4 NULITATEA DE FOND SI NULITATEA DE FORMA

II.2.5 NULITATEA JUDICIARA SI NULITATEA AMIABLA

III. CAUZELE DE NULITATE A ACTULUI JURIDIC CIVIL

III.1 PREZENTAREA GENERALA A CAUZELOR DE NULITATE

III.2 CAUZELE DE NULITATE ABSOLUTA

III.3 CAUZELE DE NULITATE RELATIVA

IV. REGIMUL JURIDIC AL NULITATII ACTULUI JURIDIC CIVIL

IV.1 NOTIUNEA DE REGIM JURIDIC AL NULITATII ACTULUI JURIDIC

IV.2 REGIMUL JURIDIC AL NULITATII ABSOLUTE

IV.2.1 NULITATEA ABSOLUTA POATE FI INVOCATA DE ORICINE ARE INTERES

IV.2.2 NULITATEA ABSOLUTA POATE FI INVOCATA ORICAND FIIND IMPRESCRIPIBILA

IV.2.3 NULITATEA ABSOLUTA NU POATE FI ACOPERITA PRIN CONFIRMARE

IV.3 REGIMUL JURIDIC AL NULITATII RELATIVE

IV.3.1 NULITATEA RELATIVA POATE FI INVOCATA NUMAI DE PERSOANA AL CAREI INTERES A FOST NESOCOTIT LA INCHEIEREA ACTULUI JURIDIC

IV.3.2 NULITATEA RELATIVA POATE FI INVOCATA NUMAI IN CADRUL TERMENULUI DE PRESCRIPTIE EXTINCTIVA

IV.3.3 NULITATEA RELATIVA POATE FI CONFIRMATA, EXPRES SAU TACIT, DE PARTEA INTERESATA

IV.4 COMPARATIE DE REGIM JURIDIC INTRE NULITATEA ABSOLUTA SI NULITATEA RELATIVA

V. EFECTELE NULITATII

V.1 PRECIZARI PREALABILE

V.2 DEFINITIA EFECTELOR NULITATII. PRINCIPII

V.2.1 DEFINITIA EFECTELOR NULITATII

V.2.2 PRINCIPIILE EFECTELOR NULITATII

V.3 EFECTELE NULITATII CARE SE PRODUC INTRE PARTI

V.3.1 PRINCIPIUL RETROACTIVITATII. EXCEPTII

V.3.2 PRINCIPIUL REPUNERII IN SITUATIA ANTERIOARA. RESTITUTIO IN INTEGRUM. EXCEPTII

V.4 EFECTE ALE NULITATII CARE SE PRODUC FATA DE TERTI

V.5 PRINCIPII DE DREPT CARE INLATURA REGULA "QUOD NULLUM EST, NULLUM PRODUCIT EFFECTUM"

V.5.1 PRINCIPIUL CONVERSIUNII ACTULUI JURIDIC

V.5.2 PRINCIPIUL "ERROR COMMUNIS FACIT JUS"

V.5.3 PRINCIPIUL RASPUNDERII CIVILE DELICTUALE

VI. BIBLIOGRAFIE

Extras din document

CAPITOLUL I

NOŢIUNEA DE NULITATE

SECŢIUNEA I

NOŢIUNEA DE NULITATE A ACTULUI JURIDIC

A. Accepţiunea expresiei “nulitatea actului juridic civil”

Termenul de nulitate derivă de la latinescul “nullitas” şi francezul “nullite” şi are în mod obişnuit trei sensuri: 1). lipsă totală de valoare, de talent; 2). persoană fără competenţă; 3). ineficacitatea unui act juridic din cauza absenţei unei condiţii de fond sau de formă .

Expresia “nulitatea actului juridic civil” este primitoare de două înţelesuri .

Într-un prim înţeles, expresia este folosită pentru a desemna calitatea de sancţiune a nulităţii, sancţiune care intervine în cazul nerespectării de către actul juridic a condiţiilor sale de valabilitate. Acest sens este cel mai des folosit, atât în literatura juridică, cât şi în practica judiciară.

Într-un al doilea sens, expresia este folosită pentru a desemna calitatea de instituţie juridică a dreptului civil, adică totalitatea normelor juridice care reglementează sancţiunea nulităţii actului juridic civil. Această accepţiune este folosită, de regulă, atunci când se vorbeşte despre regimul juridic al nulităţii.

B. Definiţia nulităţii actului juridic civil

În legislaţia noastră civilă nu există o definiţie a nulităţii actului juridic civil. În această situaţie, în doctrină s-au format mai multe definiţii care, deşi au elemente comune, prezintă unelele diferenţe.

Astfel, într-o opinie nulitatea este considerată ca fiind “acea sancţiune de drept civil, care lipseşte actul juridic de efectele contrare normelor juridice edictate pentru încheierea sa valabilă”. Elementele acestei definiţii pun în evidenţă trăsăturile specifice nulităţii:

a).nulitatea este o sancţiune de drept civil; această trăsătură precizează ce este nulitatea actului juridic civil, iar prin folosirea expresiei “acea sancţiune” se evidenţiază faptul că nulitatea este numai una din sanţiunile dreptului civil, ce asigură respectarea normelor sale.

b).nulitatea lipseşte actul juridic de efecte; din această caracteristică rezultă, pe de o parte, sfera de acţiune a nulităţii, ea privind numai actele juridice nu şi faptele juridice “stricto sensu”, iar, pe de altă parte, conţinutul acestei sancţiuni, şi anume lipsirea de efecte a actului juridic. c).nulitatea lipseşte actul juridic de efectele care contravin normelor juridice; astfel, nulitatea nu vizează actul juridic, în întregul său, ci numai efectele sale şi nu vizează orice efecte ale actului, ci numai pe acelea care contravin normelor juridice.

d).nulitatea lipseşte actul juridic de acele efecte care contravin normelor juridice edictate în vederea încheierii valabile a actului juridic; în aprecierea concordanţei sau neconcordanţei cu legea a efectelor actului juridic criteriul este cel al scopului, al finalităţii legii.

e).nulitatea priveşte încheierea actului juridic; această trăsătură determină momentul în raport cu care se apreciază conformitatea sau neconformitatea cu scopul legii a efectelor la care actul urmează să dea naştere.

Această definiţei nu este însă la adăpost de critică. Astfel, s-a arătat că ea evidenţiază conţinutul noţiunii de nulitate prin caracteristici negative (“efectele contrarii normelor juridice”) şi nu prin caracteristici pozitive; de asemenea, lasă impresia că în urma sancţiunii nulităţii actul juridic există în continuare, că ar supravieţui, ceea ce nu este exact; în sfârşit, s-a mai spus, mai întâi se vorbeşte de nulitatea actului juridic civil şi numai apoi de nulitatea efectelor unui astfel de act.

În această ultimă opinie, nulitatea a fost definită ca fiind “sancţiunea de drept civil care desfiinţează actul juridic atunci când a fost încheiat cu nesocotirea condiţiilor sale de validitate (de fond sau de formă) impuse de lege”.

Preview document

Nulitatea Actului Juridic Civil - Pagina 1
Nulitatea Actului Juridic Civil - Pagina 2
Nulitatea Actului Juridic Civil - Pagina 3
Nulitatea Actului Juridic Civil - Pagina 4
Nulitatea Actului Juridic Civil - Pagina 5
Nulitatea Actului Juridic Civil - Pagina 6
Nulitatea Actului Juridic Civil - Pagina 7
Nulitatea Actului Juridic Civil - Pagina 8
Nulitatea Actului Juridic Civil - Pagina 9
Nulitatea Actului Juridic Civil - Pagina 10
Nulitatea Actului Juridic Civil - Pagina 11
Nulitatea Actului Juridic Civil - Pagina 12
Nulitatea Actului Juridic Civil - Pagina 13
Nulitatea Actului Juridic Civil - Pagina 14
Nulitatea Actului Juridic Civil - Pagina 15
Nulitatea Actului Juridic Civil - Pagina 16
Nulitatea Actului Juridic Civil - Pagina 17
Nulitatea Actului Juridic Civil - Pagina 18
Nulitatea Actului Juridic Civil - Pagina 19
Nulitatea Actului Juridic Civil - Pagina 20
Nulitatea Actului Juridic Civil - Pagina 21
Nulitatea Actului Juridic Civil - Pagina 22
Nulitatea Actului Juridic Civil - Pagina 23
Nulitatea Actului Juridic Civil - Pagina 24
Nulitatea Actului Juridic Civil - Pagina 25
Nulitatea Actului Juridic Civil - Pagina 26
Nulitatea Actului Juridic Civil - Pagina 27
Nulitatea Actului Juridic Civil - Pagina 28
Nulitatea Actului Juridic Civil - Pagina 29
Nulitatea Actului Juridic Civil - Pagina 30
Nulitatea Actului Juridic Civil - Pagina 31
Nulitatea Actului Juridic Civil - Pagina 32
Nulitatea Actului Juridic Civil - Pagina 33
Nulitatea Actului Juridic Civil - Pagina 34
Nulitatea Actului Juridic Civil - Pagina 35
Nulitatea Actului Juridic Civil - Pagina 36
Nulitatea Actului Juridic Civil - Pagina 37
Nulitatea Actului Juridic Civil - Pagina 38
Nulitatea Actului Juridic Civil - Pagina 39
Nulitatea Actului Juridic Civil - Pagina 40
Nulitatea Actului Juridic Civil - Pagina 41
Nulitatea Actului Juridic Civil - Pagina 42
Nulitatea Actului Juridic Civil - Pagina 43
Nulitatea Actului Juridic Civil - Pagina 44
Nulitatea Actului Juridic Civil - Pagina 45
Nulitatea Actului Juridic Civil - Pagina 46
Nulitatea Actului Juridic Civil - Pagina 47
Nulitatea Actului Juridic Civil - Pagina 48
Nulitatea Actului Juridic Civil - Pagina 49
Nulitatea Actului Juridic Civil - Pagina 50
Nulitatea Actului Juridic Civil - Pagina 51
Nulitatea Actului Juridic Civil - Pagina 52
Nulitatea Actului Juridic Civil - Pagina 53
Nulitatea Actului Juridic Civil - Pagina 54
Nulitatea Actului Juridic Civil - Pagina 55
Nulitatea Actului Juridic Civil - Pagina 56
Nulitatea Actului Juridic Civil - Pagina 57
Nulitatea Actului Juridic Civil - Pagina 58
Nulitatea Actului Juridic Civil - Pagina 59
Nulitatea Actului Juridic Civil - Pagina 60
Nulitatea Actului Juridic Civil - Pagina 61
Nulitatea Actului Juridic Civil - Pagina 62
Nulitatea Actului Juridic Civil - Pagina 63
Nulitatea Actului Juridic Civil - Pagina 64
Nulitatea Actului Juridic Civil - Pagina 65
Nulitatea Actului Juridic Civil - Pagina 66
Nulitatea Actului Juridic Civil - Pagina 67
Nulitatea Actului Juridic Civil - Pagina 68
Nulitatea Actului Juridic Civil - Pagina 69
Nulitatea Actului Juridic Civil - Pagina 70
Nulitatea Actului Juridic Civil - Pagina 71
Nulitatea Actului Juridic Civil - Pagina 72
Nulitatea Actului Juridic Civil - Pagina 73
Nulitatea Actului Juridic Civil - Pagina 74
Nulitatea Actului Juridic Civil - Pagina 75

Conținut arhivă zip

  • Bibliografie.doc
  • Cuprins.doc
  • Lucrare de diploma.doc

Alții au mai descărcat și

Nulitatea Actului Juridic Civil

LISTA CU ABREVIERI C.civ.=Cocdul civil Cpr.civ.=Codul de procedura civila C.fam.=Codul familiei Dec.civ.=Decizia civila Trib.Supr.=Tribunalul...

Drept internațional public - statul subiect de drept internațional public

Motto “ Statul care vrea să fie respectat în plan extern şi să rămână bine consolidat în plan intern nu are valoare mai mare de protejat şi de...

Nulitatea societății comerciale în codul civil nou

Capitolul 1. Introducere Materia nulităţii societare (atât nulitatea contractului de societate, cât şi nulitatea persoanei juridice) are o...

Nulitatea actului juridic

Definiție Neexistând o definiție legală, în literatura de specialitate au fost formulate mai multe definiții ale nulității actului civil. De...

Condițiile de Valabilitate ale Actului Juridic Civil

Introducere „Binefacerea cea mai mare pentru oameni este să dea şi să trăiască sub legi civile bune, ele îmblânzesc puterea şi o ajută să se facă...

Normativizarea juridică ca normă socială

CAPTOLUL I APARIŢIA SOCIOLOGIEI CA ŞTIINŢĂ 1.1. Întemeietorii sociologiei Sociologia ca ştiinţă a apărut relativ târziu: în deceniile 3-4 ale...

Nulitatea Actului Juridic Civil

Noţiuni introductive În dreptul civil nu există o definiţie a nulităţii actului juridic civil, dar în literatura de spscilalitate, nulitatea...

Efectele Actului Juridic Civil

Noţiuni generale I. Noţiunea de efecte ale actului juridic civil Actul juridic este manifestarea de voinţă făcută în scopul de o produce efecte...

Te-ar putea interesa și

Nulitatea Actului Juridic Civil

LISTA CU ABREVIERI C.civ.=Cocdul civil Cpr.civ.=Codul de procedura civila C.fam.=Codul familiei Dec.civ.=Decizia civila Trib.Supr.=Tribunalul...

Nulitatea actului juridic civil

CAPITOLUL I CONSIDERAȚII INTRODUCTIVE PRIVIND INSTITUȚIA NULITĂȚII 1.1 Noțiunea nulității și cadrul legal actual Nulitatea actului juridic...

Nulitatea Actului Juridic Civil

1.Noţiunea nulităţii actului juridic civil Nulitatea este o sancţiune de drept civil,care constă în lipsirea actului juridic de acele efecte care...

Nulitatea Actului Juridic Civil

Noţiuni introductive În dreptul civil nu există o definiţie a nulităţii actului juridic civil, dar în literatura de spscilalitate, nulitatea...

Nulitatea actului juridic civil

I. Noțiune Conform art 1.246 alin.1 C. Civil Nulitatea este : “Orice contract încheiat cu încălcarea condițiilor cerute de lege pentru încheierea...

Efectele Nulității Actului Juridic Civil

EFECTELE NULITĂŢII ACTULUI JURIDIC CIVIL 1. Definiţia actului juridic civil Legiuitorul nu a găsit de cuviinţă să consacre prevederi legale...

Efectele nulității actului juridic civil

Nulitatea actului juridic civil este definita ca fiind sanctiunea de drept civil care lipseste actul juridic civil de efectele contrarii normelor...

Nulitatea Actului Juridic Civil

Inchierea unui act juridic civil cu incalcarea dispozitiilor legale referitoare la conditiile de validitate a actului atrage nulitatea acestuia....

Ai nevoie de altceva?