Obiectul Actiunii in Contencios Administrativ Conform Legii 554-2004

Proiect
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 38 în total
Cuvinte : 9698
Mărime: 43.38KB (arhivat)
Cost: 5 puncte
lucrare de disertatie prezentata in 2008 la univ.'' vasile goldis'' arad

Extras din document

1.FORME ALE CONTENCIOSULUI ADMINISTRATIV

Noţiunea contenciosului administrativ a fost definită de Legea nr. 554/2004 , în art. 2 alin. 1 lit. e, ea fiind activitatea de soluţionare, de către instanţele de contencios administrativ competente potrivit legii, a litigiilor in care cel puţin una dintre părţi este o autoritate publică, iar conflictul s-a născut fie din emiterea sau încheierea, după caz, a unui act administrativ, în sensul acestei legi, fie din nesoluţionarea in termenul legal ori din refuzul nejustificat de a rezolva o cerere referitoare la un drept sau la un interes legitim.

Pornind de la aceste dispoziţii legale, putem defini (mai succint) conten¬ciosul administrativ ca fiind controlul judecătoresc al legalităţii activităţii auto¬rităţilor publice, exercitat de instanţe specializate, în cadrul unei proceduri regle¬mentate, în principiu, de normele dreptului public.

În cele mai multe cazuri, contenciosul administrativ se exercită pe calea acţiunii directe (în anularea actului ilegal sau în obligarea autorităţilor publice la adoptarea unei conduite prescrise de lege ca, de exemplu: emiterea unui act ad¬ministrativ sau a altui înscris etc.)

Sunt însa şi situaţii în care contenciosul administrativ poate fi exercitat pe cale indirectă, având ca scop doar înlăturarea unui act administrativ unilateral (de autoritate) din soluţionarea unui litigiu judecătoresc. Acest control indirect mai poartă denumirea de "excepţia de nelegalitate" şi a fost consacrat, pentru prima dată în dreptul nostru, prin art. 4 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004*.

Contenciosul direct are doua forme:

- contenciosul subiectiv şi

- contenciosul obiectiv.

Această clasificare a contenciosului direct rezultă din distincţia pe care Legea nr. 554/2004 o face între acţiunea în anulare pentru apărarea unor drepturi subiective şi acţiunea în anulare pentru apărarea unor interese publice.

Şi doctrina a fost receptivă la această distincţie între cele doua forme ale contenciosului direct, arătând că prin contenciosul obiectiv se tinde la restabili¬rea legalităţii generale, iar prin contenciosul subiectiv se urmăreşte restabilirea unei situaţii personale nerecunoscută de autorităţile publice.

De asemenea, s-a mai arătat că, în cazul contenciosului subiectiv, recla¬mantul invocă un drept al său, în timp ce prin contenciosul obiectiv el apără le¬gea (sau, altfel spus, ordinea de drept).

Un alt autor defineşte cele doua forme ale contenciosului administrativ direct astfel:

Contenciosul subiectiv reprezintă "forma judecătorească de control al legalităţii actelor administrative de autoritate, declanşată de acţiunea în anulare a actului - totală sau parţială - sau de cea în obligarea la emiterea actului sau plata de despăgubiri, declanşată de titularul dreptului subiectiv încălcat de autorităţile în cauza".

În schimb, contenciosul obiectiv desemnează "acea forma judecătoreasca de control al legalităţii actelor administrative de autoritate, emise sau adoptate de autorităţile administraţiei publice locale, declanşată de acţiunea în anulare exercitată de prefect, în scopul asigurării respectării dreptului obiectiv.

Preview document

Obiectul Actiunii in Contencios Administrativ Conform Legii 554-2004 - Pagina 1
Obiectul Actiunii in Contencios Administrativ Conform Legii 554-2004 - Pagina 2
Obiectul Actiunii in Contencios Administrativ Conform Legii 554-2004 - Pagina 3
Obiectul Actiunii in Contencios Administrativ Conform Legii 554-2004 - Pagina 4
Obiectul Actiunii in Contencios Administrativ Conform Legii 554-2004 - Pagina 5
Obiectul Actiunii in Contencios Administrativ Conform Legii 554-2004 - Pagina 6
Obiectul Actiunii in Contencios Administrativ Conform Legii 554-2004 - Pagina 7
Obiectul Actiunii in Contencios Administrativ Conform Legii 554-2004 - Pagina 8
Obiectul Actiunii in Contencios Administrativ Conform Legii 554-2004 - Pagina 9
Obiectul Actiunii in Contencios Administrativ Conform Legii 554-2004 - Pagina 10
Obiectul Actiunii in Contencios Administrativ Conform Legii 554-2004 - Pagina 11
Obiectul Actiunii in Contencios Administrativ Conform Legii 554-2004 - Pagina 12
Obiectul Actiunii in Contencios Administrativ Conform Legii 554-2004 - Pagina 13
Obiectul Actiunii in Contencios Administrativ Conform Legii 554-2004 - Pagina 14
Obiectul Actiunii in Contencios Administrativ Conform Legii 554-2004 - Pagina 15
Obiectul Actiunii in Contencios Administrativ Conform Legii 554-2004 - Pagina 16
Obiectul Actiunii in Contencios Administrativ Conform Legii 554-2004 - Pagina 17
Obiectul Actiunii in Contencios Administrativ Conform Legii 554-2004 - Pagina 18
Obiectul Actiunii in Contencios Administrativ Conform Legii 554-2004 - Pagina 19
Obiectul Actiunii in Contencios Administrativ Conform Legii 554-2004 - Pagina 20
Obiectul Actiunii in Contencios Administrativ Conform Legii 554-2004 - Pagina 21
Obiectul Actiunii in Contencios Administrativ Conform Legii 554-2004 - Pagina 22
Obiectul Actiunii in Contencios Administrativ Conform Legii 554-2004 - Pagina 23
Obiectul Actiunii in Contencios Administrativ Conform Legii 554-2004 - Pagina 24
Obiectul Actiunii in Contencios Administrativ Conform Legii 554-2004 - Pagina 25
Obiectul Actiunii in Contencios Administrativ Conform Legii 554-2004 - Pagina 26
Obiectul Actiunii in Contencios Administrativ Conform Legii 554-2004 - Pagina 27
Obiectul Actiunii in Contencios Administrativ Conform Legii 554-2004 - Pagina 28
Obiectul Actiunii in Contencios Administrativ Conform Legii 554-2004 - Pagina 29
Obiectul Actiunii in Contencios Administrativ Conform Legii 554-2004 - Pagina 30
Obiectul Actiunii in Contencios Administrativ Conform Legii 554-2004 - Pagina 31
Obiectul Actiunii in Contencios Administrativ Conform Legii 554-2004 - Pagina 32
Obiectul Actiunii in Contencios Administrativ Conform Legii 554-2004 - Pagina 33
Obiectul Actiunii in Contencios Administrativ Conform Legii 554-2004 - Pagina 34
Obiectul Actiunii in Contencios Administrativ Conform Legii 554-2004 - Pagina 35
Obiectul Actiunii in Contencios Administrativ Conform Legii 554-2004 - Pagina 36
Obiectul Actiunii in Contencios Administrativ Conform Legii 554-2004 - Pagina 37
Obiectul Actiunii in Contencios Administrativ Conform Legii 554-2004 - Pagina 38

Conținut arhivă zip

  • Obiectul Actiunii in Contencios Administrativ Conform Legii 554-2004.doc

Alții au mai descărcat și

Acte Administrative Jurisdicționale

CAPITOLUL I ACTUL ADMINISTRATIV - DREPT ADMINISTRATIV 1.1. Concept şi trăsături 1.1.1. Noţiune Definirea principalelor acte juridice ale...

Contenciosul Administrativ

INTRODUCERE Viaţa într-o societate democratică presupune, în primul rând, respectul reciproc al indivizilor care o alcătuiesc, care poate menţine...

Acte Normative

CAPITOLUL I 1.1. Noţiunea, definiţia, evoluţia şi formele contenciosului administrativ român 1.1.1. Etimologic cuvântul „contencios” provine din...

Contenciosul Administrativ Român

CAPITOLUL I. Introducere în contenciosul administrativ român; 1. Preliminarii Dupa cum este cunoscut, principiul separatiunii puterilor in...

Controlul Instanțelor de Contencios Administrativ asupra Actelor Administrative pe Calea Excepției de Nelegalitate

C A P I T O L U L I NOŢIUNEA ŞI TRĂSĂTURILE CONTENCIOSULUI ADMINISTRATIV 1.1 Noţiunea de contencios administrativ Etimologic, cuvântul...

Proiect Contencios Administrativ

‘O lege proasta il sileste intotdeauna pe legiuitor sa faca multe altele, de obiei foarte rele si ele, ca sa preintampine urmarile sau macar sa...

Conditiile Actiunii Directe in Contenciosul Administrativ

CONDITIILE ACTIUNII DIRECTE IN CONTENCIOSUL ADMINISTRATIV Intr-un stat intemeiat pe ordinea de drept, institutia contenciosului administrativ...

Acțiunea contenciosului administrativ împotriva ordonanțelor Guvernului

I.Introducere În prezenta lucrare urmărim să aducem la cunoştinţă câteva aspecte generale legate de categoriile de acte care pot fi atacate în...

Ai nevoie de altceva?