Obiectul infracțiunii

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 71 în total
Cuvinte : 24163
Mărime: 83.72KB (arhivat)
Publicat de: Agata Constantin
Cost: 11 puncte

Cuprins

 1. CUPRINS
 2. INTRODUCERE pag. 3
 3. CAPITOLUL 1. OBIECTUL INFRACTIUNII. ASPECTE TEORETICE
 4. ŞI NOŢIUNI pag. 6
 5. 1.1 Definiţia obiectului infracţiunii. Clasificarea obiectului infracţiunii pag. 6
 6. 1.2 Obiectul infracţiunii în contextul relaţiilor şi valorilor sociale pe care le apără pag. 7
 7. 1.3 Consideraţii generale privind clasificarea obiectului juridic pag. 18
 8. CAPITOLUL 2.ANALIZA JURIDICĂ A OBIECTULUI JURIDIC pag. 21
 9. 2.1 Raportul dintre obiectul juridic, latura formală şi cea de substanţă a normei penale pag. 21
 10. 2.2 Descrierea obiectului juridic în conţinutul specific al infracţiunii pag. 33
 11. 2.3 Categorii de obiecte ale infracţiunii pag. 36
 12. 2.4 Obiectul material al infracţiunii pag. 49
 13. 2.5 Însemnătatea obiectului juridic generic al infracţiunii pag. 51
 14. 2.6 Obiectul juridic multiplu şi complex pag. 54
 15. 2.7 Obiectul juridic al infracţiunii în Codul Penal moldovenesc pag. 58
 16. STUDIU DE CAZ: Obiectul juridic al infracţiunii de abuz de putere sau abuz de serviciu (art. 327 al Codului Penal al Republica Moldova) pag. 60
 17. ÎNCHEIERE pag. 66
 18. BIBLIOGRAFIE pag. 68

Extras din proiect

INTRODUCERE

Precum bine meţiona reputatul jurist moldovean Sergiu Brînză, fiinţarea şi dezvoltarea societăţii ar fi de neconceput în lipsa asigurării unui climat în care sistemul de valori, pe care se întemeiază societatea, să fie pus la adăpost împotriva celor mai grave pericole. Astăzi în Republica Moldova are loc o prefacere a tuturor valorilor. Un nou spirit obiectiv, un nou mod de a gândi şi de a fi, de a valoriza şi de a crea, o nouă sensibilitate sunt pe cale de a se institui. În general, două condiţii majore trebuie îndeplinite pentru ca reflecţia despre valori să devină prioritară: libertatea gândirii şi zguduirea sistemului existent de valori printr-un eveniment de mari proporţii, precum ar fi instaurarea democraţiei în Europa Centrală şi cea de Est. În societatea moldovenească, sistemul de valori se află într-un proces de restructurare radicală. În această reconstituire a sistemului de valori locul principal este rezervat valorilor democratice şi umaniste. Iată de ce, în cadrul noii societăţi posttotalitare, persoana devine realmente, şi nu declarativ, valoarea socială supremă, care trebuie ocrotită cu ajutorul tuturor mijloacelor juridice, dar în primul rând – pe calea aplicării mijloacelor dreptului penal.

De asemenea, actualitatea temei investigate este determinată de schimbările care au avut loc în Republica Moldova în ultimele două decenii, schimbări care au influenţat în mod radical asupra apărării penale a valorilor sociale (spre exemplu a patrimoniului).

Lucrarea de faţă compare în postura nu doar de a oferi celor interesaţi reţete de analiză şi stabilire a obiectului infracţiunilor, ci, mai ales, de a prezenta soluţiile funcţionale, elaborate deja în literatura de specialitate, în găsirea unor soluţii acceptabile la problemele şi nevoile vieţii concrete.

Bazîndu-ne pe vastul şi bogatul material bibliografic, lucrarea de faţă constituie o încercare de tratare interdisciplinară (juridico-penală, juridico-civilă, sociologică, filosofică, axiologică etc.) a problematicii privind obiectul infracţiunilor.

Cele evocate permit a determina problema obiectului infracţiunilor contra patrimoniului ca fiind o problemă juridică de maximă actualitate, al cărei grad de studiere nu poate satisface nevoile curente ale teoriei şi practicii dreptului penal, de a cărei soluţionare depinde perspectiva reformelor juridice, economice şi sociale din ţara noastră.

Scopul principal al prezentei teze constă în analiza complexă, interdisciplinară, atît juridică, cît şi filozofico-socilologică, a obiectului infracţiunilor.

Scopul propus se concretizează într-un şir de obiective. Astfel, obiectivele specifice includ:

Obiectivele specifice ale tezei sunt următoarele:

1) analiza juridico-istorică a evoluţiei concepţiilor privind obiectul infracţiunilor, în general;

2) analiza juridico-comparativă a cadrului normativ al infracţiunilor, prin prisma corelaţiei dintre obiectul juridic generic şi obiectul juridic special al infracţiunilor;

3) împărţirea pe categorii a obiectului infracţiunii în funcţie de necesităţile politicii penale moderne;

4) analiza locului obiectului infracţiunii în componenţa infracţiunii;

Lucrarea conţine o totalitate de postulate ce permit a formula concluzii, generalizări şi legităţi ştiinţifice net superioare celor antecedente, pasibile să implice rezolvări pentru ştiinţă şi practică.

Cercetarea a fost axată pe analiza aprofundată a opiniilor şi teoriilor consacrate materiei investigate. Printre savanţii care s-au dedicat activ elaborării acestor concepţii se numără: autorii români - Antoniu G., V.Dongoroz, C.Bulai, M.Zolyneak, M.Basarab, I.Oancea, C.Barbu, B.Braunştein, V.Drăghici ; moldoveni - Brînză S., Ulianovschi X., Stati V., etc.; sovietici şi ruşi - M.A. Ghelfer, N.I. Zagorodnikov, G.A. Krigher, M.I. Fedorov, E.A. Frolov, N.I. Korjanski, şi alţii. Beneficiem de un bogat matarial juridico-normativ, o parte a căruia l-am utilizat în realizarea prezentei teze.

La analiza juridico-penală a infracţiunii prevăzute în art. 327 al Codului penal al RM – abuzul de putere sau abuzul de serviciu am beneficiat de o vastă literatură, atît moldovenească şi românească, cît şi rusă şi sovietică, dar şi de o solidă bază documenatră.

Lucrarea este alcătuită din două capitole:

Capitolul 1. Obiectul infractiunii. Aspecte teoretice şi noţiuni

şi Capitolul 2. Analiza juridică obiectului juridic al infracţiunii

În afară de aceste două capitole, am prezentat, în încheierea tezei, un studiu de caz - o analiză juridico-penală a infracţiunii prevăzute în art. 327 al Codului penal al RM – abuzul de putere sau abuzul de serviciu.

Preview document

Obiectul infracțiunii - Pagina 1
Obiectul infracțiunii - Pagina 2
Obiectul infracțiunii - Pagina 3
Obiectul infracțiunii - Pagina 4
Obiectul infracțiunii - Pagina 5
Obiectul infracțiunii - Pagina 6
Obiectul infracțiunii - Pagina 7
Obiectul infracțiunii - Pagina 8
Obiectul infracțiunii - Pagina 9
Obiectul infracțiunii - Pagina 10
Obiectul infracțiunii - Pagina 11
Obiectul infracțiunii - Pagina 12
Obiectul infracțiunii - Pagina 13
Obiectul infracțiunii - Pagina 14
Obiectul infracțiunii - Pagina 15
Obiectul infracțiunii - Pagina 16
Obiectul infracțiunii - Pagina 17
Obiectul infracțiunii - Pagina 18
Obiectul infracțiunii - Pagina 19
Obiectul infracțiunii - Pagina 20
Obiectul infracțiunii - Pagina 21
Obiectul infracțiunii - Pagina 22
Obiectul infracțiunii - Pagina 23
Obiectul infracțiunii - Pagina 24
Obiectul infracțiunii - Pagina 25
Obiectul infracțiunii - Pagina 26
Obiectul infracțiunii - Pagina 27
Obiectul infracțiunii - Pagina 28
Obiectul infracțiunii - Pagina 29
Obiectul infracțiunii - Pagina 30
Obiectul infracțiunii - Pagina 31
Obiectul infracțiunii - Pagina 32
Obiectul infracțiunii - Pagina 33
Obiectul infracțiunii - Pagina 34
Obiectul infracțiunii - Pagina 35
Obiectul infracțiunii - Pagina 36
Obiectul infracțiunii - Pagina 37
Obiectul infracțiunii - Pagina 38
Obiectul infracțiunii - Pagina 39
Obiectul infracțiunii - Pagina 40
Obiectul infracțiunii - Pagina 41
Obiectul infracțiunii - Pagina 42
Obiectul infracțiunii - Pagina 43
Obiectul infracțiunii - Pagina 44
Obiectul infracțiunii - Pagina 45
Obiectul infracțiunii - Pagina 46
Obiectul infracțiunii - Pagina 47
Obiectul infracțiunii - Pagina 48
Obiectul infracțiunii - Pagina 49
Obiectul infracțiunii - Pagina 50
Obiectul infracțiunii - Pagina 51
Obiectul infracțiunii - Pagina 52
Obiectul infracțiunii - Pagina 53
Obiectul infracțiunii - Pagina 54
Obiectul infracțiunii - Pagina 55
Obiectul infracțiunii - Pagina 56
Obiectul infracțiunii - Pagina 57
Obiectul infracțiunii - Pagina 58
Obiectul infracțiunii - Pagina 59
Obiectul infracțiunii - Pagina 60
Obiectul infracțiunii - Pagina 61
Obiectul infracțiunii - Pagina 62
Obiectul infracțiunii - Pagina 63
Obiectul infracțiunii - Pagina 64
Obiectul infracțiunii - Pagina 65
Obiectul infracțiunii - Pagina 66
Obiectul infracțiunii - Pagina 67
Obiectul infracțiunii - Pagina 68
Obiectul infracțiunii - Pagina 69
Obiectul infracțiunii - Pagina 70
Obiectul infracțiunii - Pagina 71

Conținut arhivă zip

 • Obiectul Infractiunii.doc

Alții au mai descărcat și

Conținutul Infractiunii

Capitolul 1 - Aspecte introductive privitoare la instituţia infracţiunii - Trăsăturile esenţiale ale infracţiunii - Pericolul social -...

Percheziția la domiciliu ridicarea de obiecte și înscrisuri

INTRODUCERE Ce ar trebui să ştim despre percheziţie Despre termenul percheziţie probabil am auzit cu toţii şi, cu aproximaţie, ştim despre ce...

Falsul în Documente

INTRODUCERE Documentele, reprezintă un capitol important în istoria de milenii a omenirii. De-a lungul vremurilor documentele apar ca înscrisuri...

Unitatea Legală de Infracțiune

INTRODUCERE Conceptul de unitate legală de infracţiune este reprezentat de existenţa rezoluţiei delictuoase unice în realizarea mai multor acţiuni...

Infracțiuni de fals. falsul intelectual

PREFAŢĂ Infracţiunile de fals constituie o categorie bine particularizată şi extrem de variată în sfera vastă a faptelor socotite socialmente...

Concursul de infracțiuni - infracțiunea unică

Secţiunea I 1. Definiţie şi condiţii de existenţă Prin concurs de infracţiuni în doctrina şi legislaţia penală este desemnată forma pluralităţii...

Criminalistică

Subiectul nr. 1 Notiunea, obiectul, sarcinile criminalisticii: 1. Notiunea criminalisticii 2. Obiectul criminalisticii 3. Principiile...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Te-ar putea interesa și

Studiu de doctrină și practică privind infracțiunea de loviri sau vătămări cauzatoare de moarte

Bunul cel mai de pret al omului, din toate timpurile, este viata. Ea ne este daruita o singura data si trebuie traita in asa fel incat, spre...

Combaterea Drogurilor pe Legea 143 din 2000

Introducere Lupta contra morţii albe este astăzi, mai mult ca niciodată, o exigenţă fundamentală a societăţii noastre. Drogurile reprezintă sursa...

Infracțiuni contra intereselor publice săvârșite de funcționari publici și alți funcționari

INTRODUCERE Cresterea rolului administratiei publice în evolutia societatii moderne românesti determina o cunoastere profunda a acesteia pentru ca...

Talhăria

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND TÂLHĂRIA Secţiunea I LOCUL TÂLHĂRIEI ÎN STRUCTURA INFRACŢIUNILOR CONTRA PATRIMONIULUI 1. Cadrul...

Favorizarea Infractorului

INTRODUCERE Importanta protectiei penale pentru relatiile sociale privitoare la infãptuirea justitiei. Importanta practicã a protectiei penale...

Infracțiunea Complexă

CONSIDERATII GENERALE PRIVIND UNITATEA DE INFRACTIUNE Sectiunea I: Aspecte introductive Analiza unei institutii atât de importante în dreptul...

Necesitatea protejării relațiilor sociale referitoare la autoritatea organelor de stat

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE SECŢIUNEA I : REFERINŢE ISTORICE În organizarea societăţii noastre moderne un rol important îl are...

Contrabanda

Introducere Combaterea contrabandei într-adevar constituie o sarcina de o importanta deosebita. La etapa actuala starea dezastruoasa a economiei...

Ai nevoie de altceva?