Obligația de Întreținere între Soți

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 3 fișiere: doc
Pagini : 79 în total
Cuvinte : 24097
Mărime: 74.14KB (arhivat)
Publicat de: Liviu Adam
Cost: 11 puncte

Cuprins

 1. CONSIDERAŢII GENERALE
 2. CAPITOLUL I – NOŢIUNE, CARACTERE JURIDICE ŞI NATURA JURIDICĂ A PENSIEI DE ÎNTREŢINERE
 3. 1.1. – Noţiune 3
 4. 1.2. – Caractere juridice 4
 5. a) Obligaţia de întreţinere este o obligaţie legală 4
 6. b) Obligaţia de întreţinere este variabilă 5
 7. c) Obligaţia de întreţinere este strict personală 6
 8. - Creanţa care are ca obiect întreţinerea este insesizabilă
 9. - Întreţinerea este inaccesibilă atât activ cât şi pasiv
 10. - Creanţa care are ca obiect întreţinerea nu poate fi opusă în compensaţie
 11. d) Obligaţia de întreţinere se execută prin prestaţii succesive 7
 12. e) Obligaţia de întreţinere are, în principiu, un caracter reciproc 8
 13. f) Obligaţia de întreţinere este divizibilă 9
 14. 1.3. Natura juridică a pensiei de întreţinere 11
 15. 1.4. Aspecte internaţionale privind pensia de întreţinere 12
 16. CAPITOLUL II – PERSOANELE ÎNTRE CARE EXISTĂ OBLIGAŢIA LEGALĂ DE ÎNTREŢINERE
 17. 2.1. – Generalităţi 14
 18. 2.2. – Categoriile de persoane care au vocaţie de întreţinere 15
 19. 2.3. – Ordinea în care se datorează întreţinerea, lipsa unei persoane obligate mai înainte, potrivit ordinii stabilite de lege 17
 20. a) Soţii îşi datorează întreţinere înaintea celorlalţi obligaţi 18
 21. b) Descendentul este obligat la întreţinere înaintea ascendentului, iar dacă sunt mai mulţi descendenţi sau mai mulţi ascendenţi, cel în grad mai apropiat înaintea celui mai important
 22. c) Fraţii şi surorile îşi datorează întreţinere după părinţi, însă înaintea bunicilior 19
 23. d) Cu privire la soţii divorţaţi, ori cei a căror căsătorie a fost declarată nulă sau anulată 19
 24. e) Moştenitorii persoanei care a fost obligată la întreţinerea unui minor sau care fără a avea obligaţia legală de întreţinere i-au dat acestuia întreţinere 20
 25. f) Situaţia în care mai multe persoane sunt obligate să presteze concomitent întreţinere aceleiaşi persoane 20
 26. g) Situaţia în care o persoană este obligată să presteze întreţinere, în
 27. acelaşi timp, mai multor persoane 22
 28. 2.4. - Obligaţia de întreţinere între soţi 23
 29. a) Când calitatea de soţi a încetat prin divorţ
 30. b) Obligaţia de întreţinere între foştii soţi în cazul căsătoriei putative
 31. 2.5. - Obligaţia de întreţinere între părinţi şi copii 31
 32. 2.6. - Obligaţia de întreţinere între adoptat şi adoptator 39
 33. 2.7. - Obligaţia de întreţinere a altor categorii de minori 40
 34. 2.8. - Obligaţia de întreţinere între bunici şi nepoţi 44
 35. CAPITOLUL III – CONDIŢIILE ÎN CARE ACŢIONEAZĂ OBLIGAŢIA DE ÎNTREŢINERE
 36. 3.1. – Obiectul obligaţiei de întreţinere 46
 37. 3.2. – Condiţiile în care operează obligaţia de întreţinere 46
 38. a) Condiţii cu privire la creditorul obligaţiei de întreţinere 46
 39. 1. Starea de nevoie 47
 40. 2. Starea de nevoie să provină din faptul că nu are putinţa unui
 41. câştig din muncă din cauza incapacităţii de a munci 53
 42. 3. Condiţii speciale pentru unele categorii de obligaţie de
 43. întreţinere 54
 44. b) Condiţii cu privire la debitorul obligaţiei de întreţinere 55
 45. 3.3. – Durata obligaţiei legale de întreţinere 57
 46. CAPITOLUL IV – EXECUTAREA OBLIGAŢIEI DE ÎNTREŢINERE
 47. 4.1. – Stabilirea cuantumului întreţinerii 60
 48. 4.2. – Modificarea modalităţii de executare 63
 49. 4.3.– Hotărârile judecătoreşti în soluţionarea problemei pensiei de
 50. întreţinere 64
 51. CAPITOLUL V – ÎNCETAREA OBLIGAŢIEI DE ÎNTREŢINERE
 52. Cazuri de încetare 67
 53. CONCLUZII 70
 54. Anexa 1 71
 55. Anexa 2 73
 56. Anexa 3 75
 57. Anexa 4 77
 58. BIBLIOGRAFIE 79

Extras din proiect

CONSIDERAŢII GENERALE

CAPITOLUL I

NOŢIUNE, CARACTERE JURIDICE ŞI NATURA JURIDICĂ A PENSIEI DE ÎNTREŢINERE

1.1. Noţiune

În literatura juridică unii specialişti au definit obligaţia legală de întreţinere pornind de la izvorul obligaţiei (legea) şi finalitatea urmărită de legiuitor.

Definind succint această obligaţie, considerăm obligaţia de întreţinere ca pe o „îndatorire impusă de lege unei persoane de a presta altei persoane mijloacele necesare traiului”.

Această instituţie se prezintă sub aspecte variate şi complexe care nu pot fi redate într-o formulă scurtă capabilă să cuprindă toate elementele esenţiale ale acestei obligaţii.

Într-o altă opinie, s-a arătat că „obligaţia de întreţinere este îndatorirea prevăzută de lege în sarcina unei persoane de a presta mijloace de trai, în măsura posibilităţilor sale, altei persoane apropiate, indicată de lege, când aceasta se află în nevoie din cauza unei incapacităţi de a munci”.

Forma concretă în care se realizează prestaţia ce constituie obiectul obligaţiei legale de întreţinere poartă denumirea de pensie de întreţinere.

Temeiul sau fundamentul obligaţiei legale de întreţinere se află în solidaritatea dintre membrii familiei în afecţiunea reciprocă şi prietenia care îi leagă precum şi în regulile de convieţuire socială care cer ca persoanele între care există relaţii de familie sau relaţii asemănătoare acestora să nu rămână indiferente în cazul în care unele din ele s-ar afla în nevoie din cauza incapacităţii de a munci. Familia însă cuprinde nu numai pe soţi şi persoanele care descind dintr-un autor comun ci şi persoane care la început au fost străine (de exemplu copii înfiaţi sau luaţi spre creştere).

1.2. Caractere juridice

Caracterele juridice ale obligaţiei de întreţinere sunt deduse din prevederile legale şi conferă acestei instituţii o identitate proprie.

Obligaţia de întreţinere poate fi privită sub forma unei datorii de întreţinere şi se deosebeşte de celelalte obligaţii reglementate de codul familiei.

a) Obligaţia de întreţinere este o obligaţie legală

Acest caracter imperativ al obligaţiei legale de întreţinere înseamnă că părţile n-o pot înlătura sau restrânge cu anticipaţie, prin acte juridice, ea impunându-se pe tot timpul cât creditorul este în nevoie din cauza incapacităţii de a munci.

Ţinînd seama de caracterul imperativ al obligaţiei de întreţinere, instanţele judecătoreşti au statutat că, nu sunt valabile convenţiile şi actele unilaterale de renunţare definitivă pe viitor la dreptul de întreţinere, în întregime sau chiar numai în parte prin restrîngerea dreptului. În ce priveşte însă restrângerile temporare ale dreptului de întreţinere, instanţa supremă a statutat că acestea vor fi valabile dacă sunt încuviinţate de către instanţa de judecată.

Referitor la renunţarea datorată pentru trecut s-a apreciat că aceasta trebuie considerată valabilă, deoarece se presupune că atât timp cât cel îndreptăţit la întreţinere n-a solicitat-o înseamnă că el nu s-a aflat în nevoie.

Dispoziţiile legale privitoare la obligaţia de întreţinere sunt prevăzute în scop de ocrotire şi anume în scopul de a asigura existenţa persoanelor anume prevăzute care se află în nevoie, din cauza incapacităţii de a munci. Din acest caracter rezultă următoarele consecinţe:

• Obligaţia de întreţinere nu există decât între persoanele şi în condiţiile prevăzute de lege;

• Nu se poate renunţa la dreptul de întreţinere pentru viitor

• Este valabilă renunţarea la dreptul de întreţinere pentru trecut

• Înţelegerea părinţilor cu privire la contribuţia fiecăruia la cheltuielile de creştere, educare, învăţătură şi pregătire profesională necesare copilului lor minor este valabilă în măsura în care nu nesocoteşte drepturile acestuia. Părinţii se pot înţelege şi în sensul că părintele căruia nu i s-a încredinţat minorul să fie scutit în întregime ori numai parţial de plata contribuţiei la întreţinerea acestuia. Eventualele schimbări în situaţia materială a părinţilor sau a veniturilor minorului pot să justifice modificările înţelegerii părinţilor sau a hotărârii judecătoreşti referitoare la cuantumul pensiei de întreţinere.

Preview document

Obligația de Întreținere între Soți - Pagina 1
Obligația de Întreținere între Soți - Pagina 2
Obligația de Întreținere între Soți - Pagina 3
Obligația de Întreținere între Soți - Pagina 4
Obligația de Întreținere între Soți - Pagina 5
Obligația de Întreținere între Soți - Pagina 6
Obligația de Întreținere între Soți - Pagina 7
Obligația de Întreținere între Soți - Pagina 8
Obligația de Întreținere între Soți - Pagina 9
Obligația de Întreținere între Soți - Pagina 10
Obligația de Întreținere între Soți - Pagina 11
Obligația de Întreținere între Soți - Pagina 12
Obligația de Întreținere între Soți - Pagina 13
Obligația de Întreținere între Soți - Pagina 14
Obligația de Întreținere între Soți - Pagina 15
Obligația de Întreținere între Soți - Pagina 16
Obligația de Întreținere între Soți - Pagina 17
Obligația de Întreținere între Soți - Pagina 18
Obligația de Întreținere între Soți - Pagina 19
Obligația de Întreținere între Soți - Pagina 20
Obligația de Întreținere între Soți - Pagina 21
Obligația de Întreținere între Soți - Pagina 22
Obligația de Întreținere între Soți - Pagina 23
Obligația de Întreținere între Soți - Pagina 24
Obligația de Întreținere între Soți - Pagina 25
Obligația de Întreținere între Soți - Pagina 26
Obligația de Întreținere între Soți - Pagina 27
Obligația de Întreținere între Soți - Pagina 28
Obligația de Întreținere între Soți - Pagina 29
Obligația de Întreținere între Soți - Pagina 30
Obligația de Întreținere între Soți - Pagina 31
Obligația de Întreținere între Soți - Pagina 32
Obligația de Întreținere între Soți - Pagina 33
Obligația de Întreținere între Soți - Pagina 34
Obligația de Întreținere între Soți - Pagina 35
Obligația de Întreținere între Soți - Pagina 36
Obligația de Întreținere între Soți - Pagina 37
Obligația de Întreținere între Soți - Pagina 38
Obligația de Întreținere între Soți - Pagina 39
Obligația de Întreținere între Soți - Pagina 40
Obligația de Întreținere între Soți - Pagina 41
Obligația de Întreținere între Soți - Pagina 42
Obligația de Întreținere între Soți - Pagina 43
Obligația de Întreținere între Soți - Pagina 44
Obligația de Întreținere între Soți - Pagina 45
Obligația de Întreținere între Soți - Pagina 46
Obligația de Întreținere între Soți - Pagina 47
Obligația de Întreținere între Soți - Pagina 48
Obligația de Întreținere între Soți - Pagina 49
Obligația de Întreținere între Soți - Pagina 50
Obligația de Întreținere între Soți - Pagina 51
Obligația de Întreținere între Soți - Pagina 52
Obligația de Întreținere între Soți - Pagina 53
Obligația de Întreținere între Soți - Pagina 54
Obligația de Întreținere între Soți - Pagina 55
Obligația de Întreținere între Soți - Pagina 56
Obligația de Întreținere între Soți - Pagina 57
Obligația de Întreținere între Soți - Pagina 58
Obligația de Întreținere între Soți - Pagina 59
Obligația de Întreținere între Soți - Pagina 60
Obligația de Întreținere între Soți - Pagina 61
Obligația de Întreținere între Soți - Pagina 62
Obligația de Întreținere între Soți - Pagina 63
Obligația de Întreținere între Soți - Pagina 64
Obligația de Întreținere între Soți - Pagina 65
Obligația de Întreținere între Soți - Pagina 66
Obligația de Întreținere între Soți - Pagina 67
Obligația de Întreținere între Soți - Pagina 68
Obligația de Întreținere între Soți - Pagina 69
Obligația de Întreținere între Soți - Pagina 70
Obligația de Întreținere între Soți - Pagina 71
Obligația de Întreținere între Soți - Pagina 72
Obligația de Întreținere între Soți - Pagina 73
Obligația de Întreținere între Soți - Pagina 74
Obligația de Întreținere între Soți - Pagina 75
Obligația de Întreținere între Soți - Pagina 76
Obligația de Întreținere între Soți - Pagina 77
Obligația de Întreținere între Soți - Pagina 78
Obligația de Întreținere între Soți - Pagina 79

Conținut arhivă zip

 • Bibliografie.doc
 • Cuprins.doc
 • Lucrare de diploma.doc

Alții au mai descărcat și

Obligația legală de întreținere

Introducere Obligaţia de întreţinere reprezintă îndatorirea unei persoane de a acorda altei persoane cele necesare traiului, în condiţiile în care...

Obligația Legală de Întreținere

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND NOŢIUNEA DE OBLIGAŢIE DE ÎNTREŢINERE SECŢIUNEA I: NOŢIUNEA DE OBLIGAŢIE. VIZIUNE ISTORICĂ. Noţiunea de...

Obligația de Întreținere între Soți și între Foștii Soți

INTRODUCERE Statul nostru acordă o atenţie deosebită familiei, oferind garanţii constituţionale care asigură înalta principialitate pe care se...

Dreptul Familiei

Consideraţii generale privind obligaţia legală de întreţinere 1.1. Scurt istoric Statul român acordă o atenţie deosebită familiei, oferind...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Creditul ipotecar pentru investiții imobiliare

Creditul Reprezinta operatiunea prin care se iau in stapanire imediata resurse (de regula, sub forma de capital) in schimbul unei promisiuni de...

Dreptul Familiei

Sectiunea 1 - Notiunea de familie Definirea exacta a notiunii de familie comporta, indiscutabil, dificultati determinate, pe de-o parte, de...

Dreptul Familiei

Stabilirea paternităţii din afara căsătoriei prin recunoaştere 69 Stabilirea paternităţii copilului din afara casătoriei prin acţiune în justiţie...

Te-ar putea interesa și

Desfacerea Căsătoriei

INTRODUCERE Căsătoria uneşte pe bărbat şi pe femeie în cea mai firească comunitate socială, care le contopeşte într-o asemenea măsură...

Obligația legală de întreținere

Introducere Obligaţia de întreţinere reprezintă îndatorirea unei persoane de a acorda altei persoane cele necesare traiului, în condiţiile în care...

Obligația Legală de Întreținere

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND NOŢIUNEA DE OBLIGAŢIE DE ÎNTREŢINERE SECŢIUNEA I: NOŢIUNEA DE OBLIGAŢIE. VIZIUNE ISTORICĂ. Noţiunea de...

Filiația Față de Tată

INTRODUCERE Dintr-un anumit moment al contemporanităţii, exista o linie ascendentă a preocupărilor în domeniul filiaţiei faţă de tată. Stabilirea...

Obligația de Întreținere între Soți și între Foștii Soți

INTRODUCERE Statul nostru acordă o atenţie deosebită familiei, oferind garanţii constituţionale care asigură înalta principialitate pe care se...

Dreptul Familiei

Consideraţii generale privind obligaţia legală de întreţinere 1.1. Scurt istoric Statul român acordă o atenţie deosebită familiei, oferind...

Familie și Căsătorie

Sectiunea I- Consideraţii generale cu privire la familie şi căsătorie 1. Familia şi rolul ei pentru societate Sub aspect juridic, familia...

Aspecte Criminologice privind Infracțiunea de Abandon de Familie

Aspecte criminologice privind infracţiunea de abandon de familie Instituţia familiei Preocupări privind viaţa socială au existat din cele mai...

Ai nevoie de altceva?