Obligația Legală de Întreținere

Proiect
9/10 (3 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 4 fișiere: doc
Pagini : 110 în total
Cuvinte : 35455
Mărime: 118.41KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Manoliu Mihail
UNIVERSITATEA “ PETRE ANDREI” IASI FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI ADMINISTRATIVE SPECIALIZAREA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ

Cuprins

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND NOŢIUNEA DE OBLIGAŢIE DE ÎNTREŢINERE 1

SECŢIUNEA I NOŢIUNEA DE OBLIGAŢIE. VIZIUNE ISTORICĂ 1

SECŢIUNEA a II a NOŢIUNEA DE OBLIGAŢIE ÎN ALTE RAMURI DE DREPT 7

SECŢIUNEA a III a NOŢIUNEA DE OBLIGAŢIE ÎN DREPTUL FAMILIEI 11

1 NOŢIUNEA ŞI FUNDAMENTUL OBLIGAŢIEI DE ÎNTREŢINERE 12

- NOŢIUNEA OBLIGAŢIEI DE ÎNTREŢINERE 12

- FUNDAMENTUL OBLIGAŢIEI DE ÎNTREŢINERE 13

2 PERSOANELE ÎNTRE CARE EXISTĂ OBLIGAŢIA LEGALĂ DE ÎNTREŢINERE 14

- PERSOANELE PREVĂZUTE DE ART. 86 CODUL FAMILIEI 14

- CELELALTE PERSOANE ANUME PREVĂZUTE DE LEGE 16

3 ORDINEA ÎN CARE SE DATOREAZĂ ÎNTREŢINEREA. 16

- ORDINEA PREVĂZUTĂ DE ART. 89 CODUL FAMILIEI 17

- ORDINEA ÎN CARE SE DATOREAZĂ ÎNTREŢINEREA DE CĂTRE ,, CELELALTE PERSOANE ANUME PREVĂZUTE DE LEGE,, 19

- SITUAŢIA PERSOANELOR CONCOMITENT OBLIGATE SAU ÎNDREPTĂŢITE LA ÎNTREŢINERE 20

CAPITOLUL II CONDIŢIILE DE EXISTENŢĂ ALE OBLIGAŢIEI DE ÎNTREŢINERE 23

SECŢIUNEA I CONDIŢII CU PRIVIRE LA CREDITORUL OBLIGAŢIEI DE ÎNTREŢINERE 23

1 STAREA DE NEVOIE A PERSOANEI CARE SOLICITĂ

ÎNTREŢINEREA 23

2 INCAPACITATEA DE A MUNCI. 28

SECŢIUNEA a II a CONDIŢII CU PRIVIRE LA DEBITORUL OBLIGAŢIEI DE ÎNTREŢINERE 32

1 CERINŢA CA DEBITORUL SĂ DISPUNĂ DE MIJLOACELE

NECESARE ÎNDEPLINIRII OBLIGAŢIEI 33

2 SĂ NU EXISTE O ALTĂ PERSOANĂ OBLIGATĂ LA

ÎNTREŢINERE 37.

CAPITOLUL III EXECUTAREA OBLIGAŢIEI DE ÎNTREŢINERE 38

SECŢIUNEA I OBIECTUL, CUANTUMUL ŞI DATA DE LA CARE SE

DATOREAZĂ ÎNTREŢINEREA 38

1 OBIECTUL OBLIGAŢIEI DE ÎNTREŢINERE 38

2 CUANTUMUL OBLIGAŢIEI DE ÎNTREŢINERE 40

3 DATA DE LA CARE SE DATOREAZĂ ÎNTREŢINEREA 46

SECŢIUNEA a II a FELUL ŞI MODALITATEA DE EXECUTARE A OBLIGAŢIEI DE

ÎNTREŢINERE 51

1 FELUL EXECUTĂRII OBLIGAŢIEI DE ÎNTREŢINERE 51

2 MODIFICAREA MODALITĂŢII DE EXECUTARE A OBLIGAŢIEI

DE ÎNTREŢINERE 55

CAPITOLUL IV ÎNCETAREA OBLIGAŢIEI DE ÎNTREŢINERE 57

SECŢIUNEA I ÎNCETAREA UNEIA DIN CONDIŢIILE GENERALE PREVĂZUTE

DE LEGE PENTRU ACORDAREA ÎNTREŢINERII 57

1 ENUMERAREA CAZURILOR DE ÎNCETARE.

2 MOARTEA DEBITORULUI SAU A CREDITORULUI OBLIGAŢIEI

DE ÎNTREŢINERE 60

SECŢIUNEA a II a ÎNCETAREA UNEIA DIN CONDIŢIILE SPECIALE PREVĂZUTE DE LEGE PENTRU ACORDAREA ÎNTREŢINERII 61

- ENUMERAREA CONDIŢIILOR SPECIALE 61

CAPITOLUL V CARACTERELE JURIDICE ALE OBLIGAŢIEI DE

ÎNTREŢINERE 64

SECŢIUNEA I ANALIZA CARACTERELOR JURIDICE ALE OBLIGAŢIEI DE ÎNTREŢINERE 65

SECŢIUNEA a II a RESTITUIREA CHELTUIELILOR FĂCUTE CU ÎNTREŢINEREA UNEI PERSOANE PE CALEA ACŢIUNII ÎN REGRES 77

1 CELE DOUĂ CAZURI PREVĂZUTE EXPRES DE CODUL

FAMILIEI 77

2 ALTE SITUAŢII 78

SECŢIUNEA a III a ASPECTE PARTICULARE 82

CAPITOLUL VI PROBLEME DE PROCEDURĂ PRIVIND STABILIREA OBLIGAŢIEI DE ÎNTREŢINERE. 85

SECŢIUNEA I COMPETENŢA 85

SECŢIUNEA a II a AUTORITATEA DE LUCRU JUDECAT 87

SECŢIUNEA a III a CHELTUIELILE DE JUDECATĂ 88

SECŢIUNEA a IV a PROBLEME PRIVIND EXECUTAREA HOTĂRÂRILOR 89

CAPITOLUL VII CONCLUZII ŞI PROPUNERI DE LEGE FERENDA 92

Extras din document

CAPITOLUL I

CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND NOŢIUNEA DE OBLIGAŢIE DE ÎNTREŢINERE

SECŢIUNEA I: NOŢIUNEA DE OBLIGAŢIE. VIZIUNE ISTORICĂ.

Noţiunea de „obligaţie” s-a format pe baza unei îndelungate evoluţii, în procesul de tranziţie de la societatea gentilică la societatea politică.

Conceptul de obligaţie, ajuns în stadiul perfectei elaborări, presupune un raport juridic caracterizat printr-un înalt grad de abstractizare. La origine însă, obligaţia a fost o simplă legătură materială, fizică, legătură care s-a spiritualizat, s-a juridicizat, într-un îndelungat şi complex proces de evoluţie

În legătură cu originea obligaţiei s-au formulat mai multe teorii.

Potrivit primei teorii, obligaţia nu s-a născut între indivizi ci între ginţi, deoarece pater familias nu putea să aibă raporturi juridice cu cei aflaţi sub puterea sa.

S-a mai spus că sunt obligaţii care au precedat apariţia contractului şi care sunt născute din raporturi de rudenie sau din legături religioase, fiind astfel obligaţii precontractuale sau statuare

Alţii, pornind de la obiceiurile unor popoare primitive, unde cel ce a primit un dar, are datoria de a face la rândul lui un alt dar, găseşte în acest obicei originea unui tip special de obligaţii

Alţi autori arată că originea obligaţiei trebuie căutată în practicile magice sau religioase ale romanilor. S-a pornit astfel de la legământul făcut de o persoană, prin jurământ sau de la practica înscrierii numelui unei persoane pe o tăbliţă care era abandonată zeilor şi astfel, în virtutea unui ritual, promisiunea făcută devenea obligatorie.

S-a mai susţinut că originea obligaţiei trebuie căutată în delicte.

Totuşi delictele nu dădeau loc prin ele însele decât la un drept de răzbunare. De abia mai târziu a apărut înlocuirea dreptului de răzbunare cu o despăgubire.

Există, deci, multe teorii cu privire la originea obligaţiei, pe cât de multe, pe atât de diverse.

O concluzie a tuturor acestor teorii ar fi aceea că originile obligaţiei trebuie căutate undeva în trecutul îndepărtat al omenirii, poate chiar la începuturi, când exista doar ceata primitivă, iar raporturile cu natura şi cele interumane ce abia se închegau i-a făcut pe membrii speciei Homo Sapiens să înceapă să aprecieze în mod conştient ambinomia Bine – Rău atât în mediul natural cât şi în cel social, să caute să promoveze în mod deliberat pe cel dintâi şi să-l combată pe cel de-al doilea printr-o serie de interdicţii cu caracter social, religios, dar şi juridic.

În acest sens se poate spune că apariţia normelor juridice cu caracter prestabilit, obligatoriu şi sancţionate precis ( cu precizie) este strâns legată de procesul antropogenezei, ele urmărind apoi o cale ascendentă cu dezvoltarea însăşi a societăţii omeneşti.

În ultima fază a epocii pietrei cioplite când din ceată s-au desprins grupe mari de rude şi când filiaţia dinspre mamă ( matrilineară ) era singura posibilă de a se dovedi s-au constituit anumite îndatoriri, obligaţii familiale.

În această perioadă denumirile de „tată”, „mamă”, „frate”, „soră” încetează să mai fie simple apelative de politeţe ci implicau îndatoriri reciproce concrete, a căror totalitate constituia o parte esenţială a orânduirii sociale din acea perioadă

Preview document

Obligația Legală de Întreținere - Pagina 1
Obligația Legală de Întreținere - Pagina 2
Obligația Legală de Întreținere - Pagina 3
Obligația Legală de Întreținere - Pagina 4
Obligația Legală de Întreținere - Pagina 5
Obligația Legală de Întreținere - Pagina 6
Obligația Legală de Întreținere - Pagina 7
Obligația Legală de Întreținere - Pagina 8
Obligația Legală de Întreținere - Pagina 9
Obligația Legală de Întreținere - Pagina 10
Obligația Legală de Întreținere - Pagina 11
Obligația Legală de Întreținere - Pagina 12
Obligația Legală de Întreținere - Pagina 13
Obligația Legală de Întreținere - Pagina 14
Obligația Legală de Întreținere - Pagina 15
Obligația Legală de Întreținere - Pagina 16
Obligația Legală de Întreținere - Pagina 17
Obligația Legală de Întreținere - Pagina 18
Obligația Legală de Întreținere - Pagina 19
Obligația Legală de Întreținere - Pagina 20
Obligația Legală de Întreținere - Pagina 21
Obligația Legală de Întreținere - Pagina 22
Obligația Legală de Întreținere - Pagina 23
Obligația Legală de Întreținere - Pagina 24
Obligația Legală de Întreținere - Pagina 25
Obligația Legală de Întreținere - Pagina 26
Obligația Legală de Întreținere - Pagina 27
Obligația Legală de Întreținere - Pagina 28
Obligația Legală de Întreținere - Pagina 29
Obligația Legală de Întreținere - Pagina 30
Obligația Legală de Întreținere - Pagina 31
Obligația Legală de Întreținere - Pagina 32
Obligația Legală de Întreținere - Pagina 33
Obligația Legală de Întreținere - Pagina 34
Obligația Legală de Întreținere - Pagina 35
Obligația Legală de Întreținere - Pagina 36
Obligația Legală de Întreținere - Pagina 37
Obligația Legală de Întreținere - Pagina 38
Obligația Legală de Întreținere - Pagina 39
Obligația Legală de Întreținere - Pagina 40
Obligația Legală de Întreținere - Pagina 41
Obligația Legală de Întreținere - Pagina 42
Obligația Legală de Întreținere - Pagina 43
Obligația Legală de Întreținere - Pagina 44
Obligația Legală de Întreținere - Pagina 45
Obligația Legală de Întreținere - Pagina 46
Obligația Legală de Întreținere - Pagina 47
Obligația Legală de Întreținere - Pagina 48
Obligația Legală de Întreținere - Pagina 49
Obligația Legală de Întreținere - Pagina 50
Obligația Legală de Întreținere - Pagina 51
Obligația Legală de Întreținere - Pagina 52
Obligația Legală de Întreținere - Pagina 53
Obligația Legală de Întreținere - Pagina 54
Obligația Legală de Întreținere - Pagina 55
Obligația Legală de Întreținere - Pagina 56
Obligația Legală de Întreținere - Pagina 57
Obligația Legală de Întreținere - Pagina 58
Obligația Legală de Întreținere - Pagina 59
Obligația Legală de Întreținere - Pagina 60
Obligația Legală de Întreținere - Pagina 61
Obligația Legală de Întreținere - Pagina 62
Obligația Legală de Întreținere - Pagina 63
Obligația Legală de Întreținere - Pagina 64
Obligația Legală de Întreținere - Pagina 65
Obligația Legală de Întreținere - Pagina 66
Obligația Legală de Întreținere - Pagina 67
Obligația Legală de Întreținere - Pagina 68
Obligația Legală de Întreținere - Pagina 69
Obligația Legală de Întreținere - Pagina 70
Obligația Legală de Întreținere - Pagina 71
Obligația Legală de Întreținere - Pagina 72
Obligația Legală de Întreținere - Pagina 73
Obligația Legală de Întreținere - Pagina 74
Obligația Legală de Întreținere - Pagina 75
Obligația Legală de Întreținere - Pagina 76
Obligația Legală de Întreținere - Pagina 77
Obligația Legală de Întreținere - Pagina 78
Obligația Legală de Întreținere - Pagina 79
Obligația Legală de Întreținere - Pagina 80
Obligația Legală de Întreținere - Pagina 81
Obligația Legală de Întreținere - Pagina 82
Obligația Legală de Întreținere - Pagina 83
Obligația Legală de Întreținere - Pagina 84
Obligația Legală de Întreținere - Pagina 85
Obligația Legală de Întreținere - Pagina 86
Obligația Legală de Întreținere - Pagina 87
Obligația Legală de Întreținere - Pagina 88
Obligația Legală de Întreținere - Pagina 89
Obligația Legală de Întreținere - Pagina 90
Obligația Legală de Întreținere - Pagina 91
Obligația Legală de Întreținere - Pagina 92
Obligația Legală de Întreținere - Pagina 93
Obligația Legală de Întreținere - Pagina 94
Obligația Legală de Întreținere - Pagina 95
Obligația Legală de Întreținere - Pagina 96
Obligația Legală de Întreținere - Pagina 97
Obligația Legală de Întreținere - Pagina 98
Obligația Legală de Întreținere - Pagina 99
Obligația Legală de Întreținere - Pagina 100
Obligația Legală de Întreținere - Pagina 101
Obligația Legală de Întreținere - Pagina 102
Obligația Legală de Întreținere - Pagina 103
Obligația Legală de Întreținere - Pagina 104
Obligația Legală de Întreținere - Pagina 105
Obligația Legală de Întreținere - Pagina 106
Obligația Legală de Întreținere - Pagina 107
Obligația Legală de Întreținere - Pagina 108
Obligația Legală de Întreținere - Pagina 109
Obligația Legală de Întreținere - Pagina 110
Obligația Legală de Întreținere - Pagina 111

Conținut arhivă zip

  • Obligatia Legala de Intretinere
    • ABREVIERI.doc
    • BIBLIOGRAFIE.doc
    • cop alina.doc
    • hit.doc

Alții au mai descărcat și

Dreptul Familiei în Țara Românească și Moldova în Secolele XVII-XVIII

Introducere Tema pe care am ales-o pentru lucrarea de diplomă se intitulează “Dreptul familiei În Ţara Românească şi Moldova în secolele...

Obligația de Întreținere între Soți

CONSIDERAŢII GENERALE CAPITOLUL I NOŢIUNE, CARACTERE JURIDICE ŞI NATURA JURIDICĂ A PENSIEI DE ÎNTREŢINERE 1.1. Noţiune În literatura juridică...

Dreptul Familiei

Consideraţii generale privind obligaţia legală de întreţinere 1.1. Scurt istoric Statul român acordă o atenţie deosebită familiei, oferind...

Criminalitatea în Familie

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND INSTITUŢIA FAMILIEI ŞI A MEMBRILOR ACESTEIA I.1 NOŢIUNEA DE FAMILIE Familia – ca fenomen social este...

Probleme Speciale privind Contractul de Mandat

CAPITOLUL I NOTIUNI SI ELEMENTE DE DREPT COMPARAT PRIVIND CONTRACTUL DE MANDAT 1.APARITIA CONTRACTULUI DE MANDAT IN DREPTUL ROMAN Din punct de...

Obligația de Întreținere între Soți și între Foștii Soți

INTRODUCERE Statul nostru acordă o atenţie deosebită familiei, oferind garanţii constituţionale care asigură înalta principialitate pe care se...

Contractul de Mandat

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND CONTRACTUL DE MANDAT SECŢIUNEA I Noţiuni despre mandat. Mandatul în dreptul roman. Noţiunea de...

Filiația Față de Tată

INTRODUCERE Dintr-un anumit moment al contemporanităţii, exista o linie ascendentă a preocupărilor în domeniul filiaţiei faţă de tată. Stabilirea...

Ai nevoie de altceva?