Ocrotirea Minorului - Protectia Copilului Aflat in Dificultate

Proiect
8/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 3 fișiere: doc
Pagini : 71 în total
Cuvinte : 22612
Mărime: 83.22KB (arhivat)
Cost: 8 puncte

Cuprins

CAPitolul i Ocrotirea minorului prin parinti

• Sectiunea 1 – Notiune si reglementare

• Sectiunea 2 – Principiile ocrotirii parintesti

• Sectiunea 3 – Drepturile si indatoririle parintesti

Subsectiunea a – Clasificarea drepturilor si indatoririlor parintesti

Subsectiunea b – Drepturile si indatoririle parintesti privitoare la persoana copilului.

Subsectiunea c - Drepturile si indatoririle parintesti privitoare la bunurile copilului.

• Sectiunea IV – Exercitarea drepturilor si indatoririlor parintesti

Subsectiunea a – Exercitarea drepturilor si indatoririlor parintesti de ambii parinti

Subsectiunea b – Exercitarea ocrotirii parintesti de catre un singur parinte

Subsectiunea c – Scindarea ocrotirii parintesti

• Sectiunea V – Sanctiuni pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzatoare a ocrotirii parintesti

CAPitolul ii Ocrotirea minorului prin tutela

• Sectiunea 1 – Notiune si caractere

• Sectiunea 2 – Principiile generale ale tutelei

• Sectiunea 3 – Deschiderea tutelei

• Sectiunea 4 – Capacitatea de a fi tutore

• Sectiunea 5 – Drepturile si indatoririle tutorelui

• Sectiunea 6 - Raspunderea tutorelui

• Sectiunea 7 - Incetarea functiei tutorelui

• Sectiunea 8 - Incetarea tutelei

CAPitolul iii autoritatea tutelara

• Sectiunea 1 – atributiile autoritatii tutelare cu privire la ocrotirea parinteasca

• Sectiunea 2 – competenta teritoriala a autoritatii tutelare

CAPitolul iv Ocrotirea minorului prin curatela

• Sectiunea 1 – atributiile autoritatii tutelare cu privire la ocrotirea parinteasca

• Sectiunea 2 – competenta teritoriala a autoritatii tutelare

Capitolul v protectia copilului aflat in dificultate

• Sectiunea 1 – Organismele prin intermediul cărora se exercita protecţia copilului aflat în dificultate

• Sectiunea 2 – Organismele private care desfasoara activitati în domeniul protecţiei copilului

• Sectiunea 3 – Masurile privind protecţia copilului aflat în dificultate

• Sectiunea 4 - Forme de ocrotire a copilului aflat in dificultate

• Sectiunea 5 - OCROTIREA MINORULUI PRIN UNELE MIJLOACE DE DREPTUL FAMILIEI SI DE DREPT CIVIL.

Concluzii

Bibliografie

Extras din document

CAPITOLUL I

OCROTIREA PĂRINTEASCĂ.

Secţiunea 1

Noţiune şi reglementare

Prin noţiunea de ocrotire părintească se desemnează totalitatea drepturilor şi obligaţiilor acordate de lege părinţilor pentru a asigura creşterea şi educarea copiilor minori. Instituţia ocrotirii părinteşti este tratată în titlul III, capitolul I, secţiunea I din Codul familiei sub denumirea de “Drepturile şi îndatoririle părinţilor faţă de copiii minori”, care se completează cu dispoziţiile Ordonanţei de Urgenţă nr. 26/1997 privind protecţia copilului aflat în dificultate. Ea înlocuieşte instituţia “puterii părinteşti” din vechea legislaţie (art. 325-341 Cod civil) care era definită ca totalitate a drepturilor acordate de lege părinţilor asupra persoanei şi bunurilor copilului, atât timp cât acesta este minor şi neemancipat.

În aceasta noţiune se cuprindeau: dreptul de supraveghere şi de corecţie, care reveneau în primul rând tatălui, dar şi datoria de a întreţine copilul. Părinţii aveau de asemenea dreptul de uzufruct sau de folosinţă legală asupra patrimoniului copiilor lor.

Potrivit legislaţiei actuale în privinţa ocrotirii minorilor, drepturile sunt recunoscute deopotrivă ambilor părinţi, indiferent dacă acel copil este din căsătorie, din afara căsătoriei sau din adopţie. Finalitatea drepturilor conferite constă în îndeplinirea îndatoririlor ce converg către asigurarea bunei creşteri şi educări a copiilor minori. Astfel concepută, instituţia ocrotirii părinteşti este în strânsă legătură cu funcţia educativă a familiei, de educare şi formare pentru viaţă a copiilor minori. Sfera preocupărilor care izvorăsc din instituţia ocrotirii părinteşti este însă mai largă decât aceea izvorâtă din funcţia educativă, ea vizând nu numai drepturile şi obligaţiile referitoare la persoana copilului minor, ci şi pe cele referitoare la bunurile acestuia.

Prin ocrotirea părintească se îndeplineşte în acelaşi timp un scop personal ce constă în creşterea, educarea şi pregătirea pentru viaţă a copilului minor, şi un scop social, acela al creşterii şi al educării copilului minor în conformitate cu normele morale şi cu regulile de convieţuire socială. Ocrotirea părinteasca se exercită tot timpul cat copiii sunt minori, cu excepţia cazului în care minorul dobândeşte capacitate deplină de exerciţiu prin casatorie (art. 8 alin. 3 din Decretul nr.31/1954). Capacitatea de exerciţiu astfel dobândită nu se pierde în cazul desfacerii căsătoriei prin divorţ sau al încetării ei prin deces, ci numai în cazul nulităţii absolute sau relative a căsătoriei.

România a ratificat o serie de convenţii internaţionale în materia protecţiei copiilor şi a căror dispoziţie se aplică în baza art.11 alin2 şi art.20 alin.2 din Constituţie, din care amintim următoarele:

• Convenţia europeană asupra statutului juridic al copiilor născuţi în afara căsătoriei , încheiată la Strasbourg la 15 octombrie 1975 şi la care ţara noastră a aderat prin Legea nr. 101/1991;

• Convenţia de la Haga din 25 octombrie 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaţionale de copii, la care ţara noastră a aderat prin Legea nr. 100/1992 şi care are ca obiect înapoierea imediată a copiilor deplasaţi sau reţinuţi ilicit în orice stat contractant, precum şi de a face să se respecte efectiv celelalte state contractante drepturile privind încredinţarea şi vizitarea, care există într-un stat contractant;

• Convenţia asupra jurisdicţiei, legilor aplicabile, recunoaşterea, impunerea şi cooperarea cu privire la responsabilităţile părinţilor şi la măsurile de protecţie a copiilor semnată la Haga la 19 octombrie 1996, prin care s-a revizuit Convenţia de la Haga din 1961, dar care nu a fost încă ratificată de România.

Începând cu 1995, când România şi-a depus candidatura pentru a adera la Uniunea Europeană, sistemul de protecţie a copilului a devenit un subiect important în contextul aderării României, datorită faptului că respectarea drepturilor copilului este unul dintre criteriile politice pentru integrarea europeană.

Reforma a demarat în 1997 şi a condus la descentralizarea sistemului administrativ de protecţie a copilului. De asemenea, scopul acestei reforme a fost acela de a preveni abandonul şi de a crea servicii alternative, precum: centre de ocrotire de tip familial, centre de îngrijire de zi, centre de consiliere, reţele de asistenţi maternali, etc.

Conform Raportului de Ţara 2004, în ceea ce priveşte drepturile copilului s-au înregistrat progrese continue în reforma sistemului de protecţie a copilului, prin închiderea unor instituţii mari de tip vechi şi crearea de servicii alternative. Numărul total al copiilor din centrele de îngrijire este de 37.000. Aproximativ 85 de instituţii mari funcţionează încă, multe dintre ele fiind furnizori de educaţie specială instituţionalizată. În general, condiţiile de viaţa sunt corespunzătoare. Ar trebui acordata o atenţie deosebită exercitării drepturilor parentale şi facilitării contactului dintre copiii aflaţi în îngrijire publică şi părinţii lor, în cazul în care acesta este în interesul copilului.

Preview document

Ocrotirea Minorului - Protectia Copilului Aflat in Dificultate - Pagina 1
Ocrotirea Minorului - Protectia Copilului Aflat in Dificultate - Pagina 2
Ocrotirea Minorului - Protectia Copilului Aflat in Dificultate - Pagina 3
Ocrotirea Minorului - Protectia Copilului Aflat in Dificultate - Pagina 4
Ocrotirea Minorului - Protectia Copilului Aflat in Dificultate - Pagina 5
Ocrotirea Minorului - Protectia Copilului Aflat in Dificultate - Pagina 6
Ocrotirea Minorului - Protectia Copilului Aflat in Dificultate - Pagina 7
Ocrotirea Minorului - Protectia Copilului Aflat in Dificultate - Pagina 8
Ocrotirea Minorului - Protectia Copilului Aflat in Dificultate - Pagina 9
Ocrotirea Minorului - Protectia Copilului Aflat in Dificultate - Pagina 10
Ocrotirea Minorului - Protectia Copilului Aflat in Dificultate - Pagina 11
Ocrotirea Minorului - Protectia Copilului Aflat in Dificultate - Pagina 12
Ocrotirea Minorului - Protectia Copilului Aflat in Dificultate - Pagina 13
Ocrotirea Minorului - Protectia Copilului Aflat in Dificultate - Pagina 14
Ocrotirea Minorului - Protectia Copilului Aflat in Dificultate - Pagina 15
Ocrotirea Minorului - Protectia Copilului Aflat in Dificultate - Pagina 16
Ocrotirea Minorului - Protectia Copilului Aflat in Dificultate - Pagina 17
Ocrotirea Minorului - Protectia Copilului Aflat in Dificultate - Pagina 18
Ocrotirea Minorului - Protectia Copilului Aflat in Dificultate - Pagina 19
Ocrotirea Minorului - Protectia Copilului Aflat in Dificultate - Pagina 20
Ocrotirea Minorului - Protectia Copilului Aflat in Dificultate - Pagina 21
Ocrotirea Minorului - Protectia Copilului Aflat in Dificultate - Pagina 22
Ocrotirea Minorului - Protectia Copilului Aflat in Dificultate - Pagina 23
Ocrotirea Minorului - Protectia Copilului Aflat in Dificultate - Pagina 24
Ocrotirea Minorului - Protectia Copilului Aflat in Dificultate - Pagina 25
Ocrotirea Minorului - Protectia Copilului Aflat in Dificultate - Pagina 26
Ocrotirea Minorului - Protectia Copilului Aflat in Dificultate - Pagina 27
Ocrotirea Minorului - Protectia Copilului Aflat in Dificultate - Pagina 28
Ocrotirea Minorului - Protectia Copilului Aflat in Dificultate - Pagina 29
Ocrotirea Minorului - Protectia Copilului Aflat in Dificultate - Pagina 30
Ocrotirea Minorului - Protectia Copilului Aflat in Dificultate - Pagina 31
Ocrotirea Minorului - Protectia Copilului Aflat in Dificultate - Pagina 32
Ocrotirea Minorului - Protectia Copilului Aflat in Dificultate - Pagina 33
Ocrotirea Minorului - Protectia Copilului Aflat in Dificultate - Pagina 34
Ocrotirea Minorului - Protectia Copilului Aflat in Dificultate - Pagina 35
Ocrotirea Minorului - Protectia Copilului Aflat in Dificultate - Pagina 36
Ocrotirea Minorului - Protectia Copilului Aflat in Dificultate - Pagina 37
Ocrotirea Minorului - Protectia Copilului Aflat in Dificultate - Pagina 38
Ocrotirea Minorului - Protectia Copilului Aflat in Dificultate - Pagina 39
Ocrotirea Minorului - Protectia Copilului Aflat in Dificultate - Pagina 40
Ocrotirea Minorului - Protectia Copilului Aflat in Dificultate - Pagina 41
Ocrotirea Minorului - Protectia Copilului Aflat in Dificultate - Pagina 42
Ocrotirea Minorului - Protectia Copilului Aflat in Dificultate - Pagina 43
Ocrotirea Minorului - Protectia Copilului Aflat in Dificultate - Pagina 44
Ocrotirea Minorului - Protectia Copilului Aflat in Dificultate - Pagina 45
Ocrotirea Minorului - Protectia Copilului Aflat in Dificultate - Pagina 46
Ocrotirea Minorului - Protectia Copilului Aflat in Dificultate - Pagina 47
Ocrotirea Minorului - Protectia Copilului Aflat in Dificultate - Pagina 48
Ocrotirea Minorului - Protectia Copilului Aflat in Dificultate - Pagina 49
Ocrotirea Minorului - Protectia Copilului Aflat in Dificultate - Pagina 50
Ocrotirea Minorului - Protectia Copilului Aflat in Dificultate - Pagina 51
Ocrotirea Minorului - Protectia Copilului Aflat in Dificultate - Pagina 52
Ocrotirea Minorului - Protectia Copilului Aflat in Dificultate - Pagina 53
Ocrotirea Minorului - Protectia Copilului Aflat in Dificultate - Pagina 54
Ocrotirea Minorului - Protectia Copilului Aflat in Dificultate - Pagina 55
Ocrotirea Minorului - Protectia Copilului Aflat in Dificultate - Pagina 56
Ocrotirea Minorului - Protectia Copilului Aflat in Dificultate - Pagina 57
Ocrotirea Minorului - Protectia Copilului Aflat in Dificultate - Pagina 58
Ocrotirea Minorului - Protectia Copilului Aflat in Dificultate - Pagina 59
Ocrotirea Minorului - Protectia Copilului Aflat in Dificultate - Pagina 60
Ocrotirea Minorului - Protectia Copilului Aflat in Dificultate - Pagina 61
Ocrotirea Minorului - Protectia Copilului Aflat in Dificultate - Pagina 62
Ocrotirea Minorului - Protectia Copilului Aflat in Dificultate - Pagina 63
Ocrotirea Minorului - Protectia Copilului Aflat in Dificultate - Pagina 64
Ocrotirea Minorului - Protectia Copilului Aflat in Dificultate - Pagina 65
Ocrotirea Minorului - Protectia Copilului Aflat in Dificultate - Pagina 66
Ocrotirea Minorului - Protectia Copilului Aflat in Dificultate - Pagina 67
Ocrotirea Minorului - Protectia Copilului Aflat in Dificultate - Pagina 68
Ocrotirea Minorului - Protectia Copilului Aflat in Dificultate - Pagina 69
Ocrotirea Minorului - Protectia Copilului Aflat in Dificultate - Pagina 70
Ocrotirea Minorului - Protectia Copilului Aflat in Dificultate - Pagina 71

Conținut arhivă zip

  • Bibliografie.doc
  • Cuprins.doc
  • Ocrotirea Minorului - Protectia Copilului Aflat in Dificultate.doc

Alții au mai descărcat și

Delicvența juvenilă

INTRODUCERE Copilul este si ramane viitorul oricarei societati; de modul in care acesta este crescut si educat depinde asadar evolutia omenirii....

Protecția drepturilor copilului în mediul familial

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE PRIVIND PROTECŢIA COPILULUI 1. Noţiunea de copil În scopul dezvoltării armonioase a personalităţii...

Capacitatea procedurală de folosință și exercițiu a persoanei în procesul civil

INTRODUCERE Actualitatea temei. Teza de față, este o prezentare teoretică normativă și practică a capacității procedurale de folosință și...

Tutela si Curatela in Dreptul Roman

NOŢIUNI GENERALE Ideea de incapacitate apare la Roma destul de târziu. Ceea ce numim instituţii de ocrotire a incapabililor, şi anume tutela si...

Atributiile Autoritatii Tutelare cu privire la Ocrotirea Minorilor

Notiunea dreptului familiei Stiinta dreptului este intr-o continua lupta cu norma juridica, incrcind, pe de-o parte, sa-I descifreze sensul, pe de...

Studiu de caz privind capacitatea civilă a minorului

INTRODUCERE În prezent, capacitatea de a încheia acte juridice reprezintă o condiție de fond esențială, de validitate și generală a actului...

Tutela, curatela, consiliul de familie. reglementare actuală și de perspectivă

I. NOŢIUNI INTRODUCTIVE Creşterea şi ocrotirea minorului se realizează de către părinţi. Dacă unul dintre ei este în imposibilitatea de a-şi...

Ocrotirea minorului și a bolnavului psihic

OCROTIREA MINORULUI, A BOLNAVULUI PSIHIC PRIN INTERDICȚIA JUDECĂTOREASCĂ ȘI A PERSOANEI FIZICE PRIN CURATELĂ I. Capacitatea civilă a persoanei...

Te-ar putea interesa și

Prevenirea delicvenței juvenile

Introducere Analiza dinamicii societăţilor actuale evidenţiază faptul că într-o serie de ţări se agravează şi se extind fenomenele de devianţă,...

Modalități de participare civică la decizia politică - promovarea drepturilor copilului

Argument Pornind de la politicile publice, cu accent pe importanţa politicilor de incluziune socială, lucrarea de faţă îşi propune să ilustreze...

Obligația de Întreținere între Soți

CONSIDERAŢII GENERALE CAPITOLUL I NOŢIUNE, CARACTERE JURIDICE ŞI NATURA JURIDICĂ A PENSIEI DE ÎNTREŢINERE 1.1. Noţiune În literatura juridică...

Repere Psihologice asupra Disfunctiilor Comportamental-Adaptative la Copiii Strazii

CAPITOLUL I SCURTA ANALIZA A LEGISLATIEI PRIVIND PROTECTIA COPILULUI AFLAT IN DIFICULTATE 1. Situatia inainte de 1989 In regimul comunist,...

Violenta si Abuzul asupra Minorului in Familie

INTRODUCERE Opţiunea pentru tema “ Violenţa în familie şi abuzul asupra copilului” presupune asumarea în mod inerent a unor provocări de factură...

Adopția - instrument juridic intern și internațional de protecție a copilului

Capitolul 1 1. NOŢIUNI INTRODUCTIVE “ Adopţia (adoptio) era un mod de creare a puterii părinteşti care consta în trecerea unui fiu de familie,...

Cunoașterea Convenției cu Privire la Drepturile Copilului ca Document Juridic

Introducere Perioada cuprinsa între 1997 şi 2004 a reprezentat timpul reformei radicale în domeniul protecţiei drepturilor copilului în România....

Rolul Familiei în Prevenirea Fenomenului de Delincvență Juvenilă

INTRODUCERE Societatea îşi permite a judeca şi evalua modalitatea de comportament a membrilor sǎi , potrivit gradului de conformare a...

Ai nevoie de altceva?