Omorul

Proiect
9.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 4 fișiere: doc
Pagini : 84 în total
Cuvinte : 24205
Mărime: 87.65KB (arhivat)
Cost: 12 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Boroi Alexandru, Cristache Valentin, Radu Paul

Cuprins

INTRODUCERE 3

CAPITOLUL I

OCROTIREA VIEŢII PERSOANEI PRIN MIJLOACE DE DREPT PENAL

Secţiunea I: Sediul infracţiunilor contra vieţii persoanei 5

Secţiunea II: Scurt istoric privind ocrotirea vieţii persoanei 8

Secţiunea III: Infractorul, victima şi obiectul infracţiunilor contra vieţii persoanei 16

Secţiunea IV: Probleme juridice privind începutul şi sfârşitul vieţii în dreptul penal 21

CAPITOLUL II

OMORUL

Secţiunea I: Concept şi caracterizare 24

Secţiunea II: Condiţii preexistente 26

Subsecţiunea I: Obiectul juridic 26

Subsecţiunea II: Obiectul material 27

Subsecţiunea III: Subiectul infracţiunii 30

1. Subiectul activ 30

2. Subiectul pasiv 38

Subsecţiunea IV: Locul şi timpul săvârşirii omorului 39

Secţiunea III: Structura şi conţinutul juridic al infracţiunii 40

Subsecţiunea I: Situaţia premisă 40

Subsecţiunea II: Conţinutul constitutiv al infracţiunii 41

A.Latura obiectivă 41

1. Elementul material 41

2. Cerinţe esenţiale privind elementul material. 42

3. Urmarea imediată. 43

4. Legătura de cauzalitate. 46

B. Latura subiectivă 48

Secţiunea IV: Forme, modalităţi, sancţiuni şi aspecte procesuale 55

Subsecţiunea I: Formele infracţiunii de omor 55

Subsecţiunea II: Modalităţile infracţiunii de omor 58

Subsecţiunea III: Sancţiuni 58

Subsecţiunea IV: Aspecte procesuale 59

CAPITOLUL III

EXPLICAŢII COMPLEMENTARE

Secţiunea I: Corelaţii ale infracţiunii de omor cu alte infracţiuni 60

Secţiunea II: Legitima apărare – cauză care înlătură caracterul penal al faptei 67

ÎNCHEIERE 76

BIBLIOGRAFIE 79

Extras din document

INTRODUCERE

O examinare cât de sumară a fenomenului criminaliăţii relevă că faptele de pericol social care compun codul penal, declarate de legea penală ca infracţiuni, se manifestă în forme deosebit de variate. În această diversitate a manifestărilor, fiecare fapt prin care se aduce atingere diferitelor relaţii, valori sau interese politice, economice, sociale sau morale ocrotite de dreptul penal, conţine un conţinut specific, adică prezintă anumite trăsături definitorii,, care îi determină o fizionomie şi individualitate infracţională proprie.

Pentru a se putea duce cu succes lupta împoriva celor mai grave manifestări antisociale prin mijloace de drept penal, potrivit principiilor fundamentale ale dreptului penal modern, este necesară incriminarea prin lege a fiecărei fapte de pericol social ca infracţiune. În acest scop, norma juridică penală conţine, potrivit structurii sale, o dispoziţie de incriminare, prin care stabileşe conţinutul specific al fiecărei infracţiuni în parte. Norma de incriminare defineşte deci conceptul juridic al fiecărei infracţiuni, în mod general şi abstract.

Faptele de pericol social declarate prin lege infracţiuni prezină însă nu numai o configuraţie infracţională variată, ci şi un grad de pericol social abstract, care diferă de la o infracţiune la alta. Aceasta impune legiuitorului să aprecieze gradul de pericol social abstract al faptei incriminate şi să stabilească pentru fiecare infracţiune în parte pedeapsa corespunzătoare acesteia.

Organizarea prevenirii infracţiunilor contra persoanei este o problemă de mare importanţă şi actualitate pe plan naţional şi internaţional determinată de creşterea infracţionalismului, de diversificarea formelor sale de manifestare şi de ridicare a criminalităţii cu grad sporit de pericol social, care fac ca sensibilitatea şi reacţia publicului faţă de o asemenea evoluţie îngrijorătoare să fie tot mai accentuată.

Lucrarea de faţă îşi propune să analizeze una din infracţiunile îndreptate contra vieţii.

Este vorba de infracţiunea de omor, definită de art.174 Cod penal, care constă în uciderea unei persoane.

După cum se observă acest mod de exprimare nu reprezintă altceva decât o explicare mai precisă a denumirii marginale a infracţiunii (omorul), care este o infracţiune considerată foarte periculoasă, întrucât fără respectarea vieţii persoanei nu poate fi concepută existenţa însăşi a colectivităţii şi convieţuirea paşnică a membrilor

CAPITOLUL I

OCROTIREA VIEŢII PERSOANEI PRIN MIJLOACE

DE DREPT PENAL

Secţiunea I: Sediul infracţiunilor contra vieţii persoanei

Legile tuturor timpurilor au ocrotit persoana umană sancţionând pe cei care atentau la viaţa, integritatea corporală, libertatea şi demnitatea omului.

Omul reprezintă suprema creaţie a lumii, care prin spiritul său neobosit tinde continuu spre perfecţionare.

Viaţa este un fenomen complex. Ca formă superioară de mişcare, ea are la bază procese biologice şi psihice care îşi subordonează procesele inferioare (chimice, fizice, mecanice). Mai presus de toate, viaţa este un fenomen social, o valoare socială care, reglementează din punct de vedere juridic dreptul asolut la viaţă al persoanei umane.

Problematica omului a stat întotdeauna în atenţia juriştilor, filozofilor, economiştilor, politicienilor, artiştilor etc.

Dreptul fundamenal la viaţă este recunoscut şi reglementat în numeroase documente internaţionale.

Primul act al poporului american eliberat a fost „Declaraţia de independenţă” din 4 Iulie 1776, ce proclama solemn drepul la viaţă al tuturor oamenilor: „oamenii sunt făcuţi de Creator”, se arată în declaraţie, cu anumite drepturi inalienabile, printre aceste drepturi se găseşte şi viaţa.

La 10 Decembrie 1948, Adunarea Generală a O.N.U. a adoptat şi proclamat „Declaraţia Universală a drepturilor omului”, în cuprinsul căreia sunt stipulate drepturile fundamentale arătându-se, printre altele, că: „toate fiinţele umane se nasc libere şi egale în demnitate şi drepturi”; „orice fiinţă umană are dreptul la viaţă, la liberatea şi securitatea persoanei sale”; „nimeni nu va fi ţinut în sclavie, nici în servitute”; „sclavajul şi comerţul cu sclavi sunt interzise sub toate formele lor”; „nimeni nu va fi supus la imixtiuni arbitrare în viaţa sa personală, în familia sa, în domiciliul lui sau în corespondenţa sa.”

Omul şi drepturile sale nu au preocupat niciodată mai mult omenirea ca în zilele noastre.

Constituţia României adoptată în 18 septembrie 2003, reglementează şi garantează dreptul la viaţă în art.22: „Dreptul la viaţă, precum şi dreptul la integritate fizică şi psihică ale persoanei sunt garantate.”

Realitatea confirmă însă faptul că în societate s-au produs şi continuă să se producă acte de suprimare a vieţii omului, ceea ce este în discordanţă cu idealurile de libertate şi dreptate pentru care a luptat omenirea.

Este firesc ca bunul cel mai de preţ al omului, adică viaţa, să fie protejată şi prin intermediul dreptului penal. Astfel, infracţiunile contra vieţii persoanei sunt reglemenate într-un capitol (titlu) distinct în legislaţiile tuturor statelor. În cadrul acestui titlu, persoana este ocrotită prin norme penale, privind viaţa persoanei, integritatea corporală şi sănătatea, liertatea, onoarea sau demnitatea persoanei.

Preview document

Omorul - Pagina 1
Omorul - Pagina 2
Omorul - Pagina 3
Omorul - Pagina 4
Omorul - Pagina 5
Omorul - Pagina 6
Omorul - Pagina 7
Omorul - Pagina 8
Omorul - Pagina 9
Omorul - Pagina 10
Omorul - Pagina 11
Omorul - Pagina 12
Omorul - Pagina 13
Omorul - Pagina 14
Omorul - Pagina 15
Omorul - Pagina 16
Omorul - Pagina 17
Omorul - Pagina 18
Omorul - Pagina 19
Omorul - Pagina 20
Omorul - Pagina 21
Omorul - Pagina 22
Omorul - Pagina 23
Omorul - Pagina 24
Omorul - Pagina 25
Omorul - Pagina 26
Omorul - Pagina 27
Omorul - Pagina 28
Omorul - Pagina 29
Omorul - Pagina 30
Omorul - Pagina 31
Omorul - Pagina 32
Omorul - Pagina 33
Omorul - Pagina 34
Omorul - Pagina 35
Omorul - Pagina 36
Omorul - Pagina 37
Omorul - Pagina 38
Omorul - Pagina 39
Omorul - Pagina 40
Omorul - Pagina 41
Omorul - Pagina 42
Omorul - Pagina 43
Omorul - Pagina 44
Omorul - Pagina 45
Omorul - Pagina 46
Omorul - Pagina 47
Omorul - Pagina 48
Omorul - Pagina 49
Omorul - Pagina 50
Omorul - Pagina 51
Omorul - Pagina 52
Omorul - Pagina 53
Omorul - Pagina 54
Omorul - Pagina 55
Omorul - Pagina 56
Omorul - Pagina 57
Omorul - Pagina 58
Omorul - Pagina 59
Omorul - Pagina 60
Omorul - Pagina 61
Omorul - Pagina 62
Omorul - Pagina 63
Omorul - Pagina 64
Omorul - Pagina 65
Omorul - Pagina 66
Omorul - Pagina 67
Omorul - Pagina 68
Omorul - Pagina 69
Omorul - Pagina 70
Omorul - Pagina 71
Omorul - Pagina 72
Omorul - Pagina 73
Omorul - Pagina 74
Omorul - Pagina 75
Omorul - Pagina 76
Omorul - Pagina 77
Omorul - Pagina 78
Omorul - Pagina 79
Omorul - Pagina 80
Omorul - Pagina 81
Omorul - Pagina 82
Omorul - Pagina 83
Omorul - Pagina 84
Omorul - Pagina 85

Conținut arhivă zip

  • Bibliografie.doc
  • Planul lucrarii.doc
  • Prima pagina.doc
  • Proiectul.doc

Alții au mai descărcat și

Analiză Teoretică și Jurisprudențială a Omorului Calificat

CAPITOLUL I ASPECTE INTRODUCTIVE SECȚIUNEA I CONSIDERAȚII INTRODUCTIVE Omul este singura ființă înzestrată cu conștiință, creator al tuturor...

Cercetarea Criminalistica a Infractiunii de Omor

CAPITOLUL I ASPECTE INTRODUCTIVE Secţiunea 1 Consideraţii preliminare. 1.1. Noţiuni generale Infracţiunile contra vieţii, reprezintă cele mai...

Lipsirea de Libertate

CAPITOLUL I SECŢIUNEA I ASPECTE GENERALE CADRUL GENERAL AL PROBLEMEI. Preocupările privind ocrotirea drepturilor şi libertăţilor fundamentale...

Violul

САР. І ІNТRОDUСERE Ѕесtіunеa І -Аѕресtе соmmunе 1. Lіbеrtatеa іndіvіduala-соnсерt ѕі сaraсtеrіzarе Vіaţa ѕехuală rерrеzіntă о latură dеоѕеbіt...

Considerații Generale privind Infracțiunea de Omor

INTRODUCERE Viaţa este bunul cel mai de preţ al omului. Pe oricare treaptă a dezvoltării sale, omul şi-a apărat viaţa, individual sau colectiv,...

Aspecte Generale privind Infracțiunile Contra Vieții

Introducere Apărarea vieţii persoanei şi îndeosebi, a vieţii, constituie o preocupare constant, comună tuturor sistemelor de drept. Din orice...

Infracțiunile Contra Persoanei

CAPITOLUL 1. CONSIDERAŢII GENERALE INTRODUCTIVE 1.1. CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND INFRACŢIUNILE CONTRA PERSOANEI 1.1.1. Referinţe istorice şi...

Dreptul la Viață și Implicațiile Penale ale Acestuia în Concepția Convenției Europene a Drepturilor Omului

I. Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale şi locul ei în ansamblul documentelor şi reglementărilor...

Te-ar putea interesa și

Omorul calificat

INTRODUCERE Apărarea vieţii persoanei şi îndeosebi, a vieţii, constituie o preocupare constant, comună tuturor sistemelor de drept. Din orice...

Analiză Teoretică și Jurisprudențială a Omorului Calificat

CAPITOLUL I ASPECTE INTRODUCTIVE SECȚIUNEA I CONSIDERAȚII INTRODUCTIVE Omul este singura ființă înzestrată cu conștiință, creator al tuturor...

Cercetarea Criminalistica a Infractiunii de Omor

CAPITOLUL I ASPECTE INTRODUCTIVE Secţiunea 1 Consideraţii preliminare. 1.1. Noţiuni generale Infracţiunile contra vieţii, reprezintă cele mai...

Considerații Generale privind Infracțiunea de Omor

INTRODUCERE Viaţa este bunul cel mai de preţ al omului. Pe oricare treaptă a dezvoltării sale, omul şi-a apărat viaţa, individual sau colectiv,...

Omor calificat și uciderea la cererea victimei

I ABSTRACT This license work is structurated in 4 chapters, each chapter being structured on many sections and subsections. In the first chapter...

Analiza Laturii Obiective și a Laturii Subiective în Cazul Infracțiunii de Omor Deosebit de Grav

INTRODUCERE Ocrotirea persoanelor împotriva actelor îndreptate împotriva vieții s-a impus ca o necesitate obiectivă înca din timpurile cele mai...

Metodologia Investigării Criminalistice a Omorului Săvârșit cu Arme Albe

I INTRODUCERE Dintre toate valorile sociale, omul reprezintă, cu siguranţă, valoarea cea mai de preţ. De aceea, legea penală îl apără atât în...

Omorul Calificat

1.Continutul legal Desi infractiunea de omor prezinta întotdeauna aceleasi caracteristici – actiunea de a ucide cu intentie o fiinta omeneasca,...

Ai nevoie de altceva?