Opinii Doctrinare și Practică Judiciară Privind Infracțiunea de Înșelăciune

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 3 fișiere: doc
Pagini : 70 în total
Cuvinte : 22298
Mărime: 76.43KB (arhivat)
Cost: 7 puncte

Cuprins

CAPITOLUL I

REFERINŢE ISTORICE ŞI DE DREPT COMPARAT

SECŢIUNEA I: EVOLUŢIA REGLEMENTĂRILOR PRIVIND OCROTIREA PATRIMONIULUI PRIN NORMELE DE DREPT PENAL

SECŢIUNEA II: INFLUENŢA REGLEMENTĂRILOR INSTITUITE PRIN CONSTITUŢIA DIN 1991 ŞI LEGEA 140/1996 PRIVIND MODIFICAREA CODULUI PENAL ŞI IMPLICAŢIILE LOR ASUPRA NORMELOR DE DREPT PENAL ÎN MATERIA INFRACŢIUNILOR CONTRA PATRIMONIULUI

SECŢIUNEA III: ELEMENTE DE DREPT COMPARAT

CAPITOLUL II

ANALIZA CONDIŢIILOR PREEXISTENTE ŞI A CONŢINUTULUI CONSTITUTIV AL INFRACŢIUNII DE ÎNŞELĂCIUNE

SECŢIUNEA I: CONŢINUTUL LEGAL AL INFRACŢIUNII.

SECŢIUNEA II: CONDIŢII PREEXISTENTE

A. OBIECTUL INFRACŢIUNII

1. Obiectul juridic generic

2. Obiectul juridic special

3. Obiectul material

B. SUBIECTUL INFRACŢIUNII

1. Subiectul activ. Participaţia

2. Subiectul pasiv.

C. LOCUL ŞI TIMPUL SĂVÂRŞIRII INFRACŢIUNII

SECŢIUNEA III: CONŢINUTUL CONSTITUTIV

A. LATURA OBIECTIVĂ

1. Elementul material

2. Urmarea socialmente periculoasă

3. Legătura de cauzalitate

B. LATURA SUBIECTIVĂ

1. Atitudinea psihică cu care se săvârşeşte infracţiunea de înşelăciune

2. Existenţa mobilului şi scopului în săvârşirea infracţiunii de înşelăciune

CAPITOLUL III

FORME, MODALITĂŢI ŞI TRATAMENT SANCŢIONATOR AL INFRACŢIUNII DE ÎNŞELĂCIUNE

SECŢIUNEA I: FORMELE INFRACŢIUNII DE ÎNŞELĂCIUNE

1. Actele pregătitoare

2. Tentativa

3. Înşelăciunea – fapt consumat

4. Înşelăciunea – fapt epuizat

SECŢIUNEA II: MODALITĂŢILE INFRACŢIUNII DE ÎNŞELĂCIUNE

1. Modalităţi normative

2. Modalităţi faptice

SECŢIUNEA III: TRATAMENT SANCŢIONATOR

Extras din document

CAPITOLUL I

REFERINŢE ISTORICE ŞI DE DREPT COMPARAT

SECŢIUNEA I: EVOLUŢIA REGLEMENTĂRILOR PRIVIND OCROTIREA PATRIMONIULUI PRIN NORME DE DREPT PENAL

Din toate timpurile şi în toate orânduirile sociale, legislaţiile penale au incriminat şi sancţionat sever infracţiunile săvârşite împotriva proprietăţii particulare, deosebirile datorându-se perioadei istorice şi particularităţilor proprii unei societăţi sau alteia. Normele penale din orânduirile cu exploatare de clasă nu au incriminat, însă, niciodată faptele prin care minoritatea exploatatoare spoliază fără cruţare munca celor exploataţi.

În perioada sclavagistă erau pedepsite cu asprime furtul, tâlhăria şi jaful. Mai puţin cunoscute erau alte forme de atingere a proprietăţii, cum ar fi: înşelăciunea, abuzul de încredere, gestiunea frauduloasă, care erau considerate ca delicte civile.

În perioada feudală s-a extins treptat represiunea penală. În sfera sa intrau toate faptele prin care se putea aduce atingeri patrimoniului. Furturile mărunte se pedepseau cu biciuirea, iar la al treilea furt se aplica pedeapsa cu moarte (tes furtileus). Dacă furtul era grav, această pedeapsă se aplica de la primul.

Această asprime a pedepselor arată frecvenţa infracţiunilor şi gravitatea lor.

Sistemele de drept penal moderne deşi au eliminat unele din exagerările anterioare, au menţinut totuşi un regim destul de sever pentru anumite forme de activitate infracţională îndreptate împotriva patrimoniului.

În acelaşi timp au extins cadrul incriminator şi la alte fapte specifice relaţiilor economice din societatea modernă.

În vechiul drept românesc existau reglementări foarte detaliate referitoare la aceste infracţiuni. Astfel, pravilele lui Vasile Lupu (“Cartea pentru învăţături” din 1646) şi Matei Basarab (“Îndreptarea legii”, din 1652), Codicele penale ale lui Alexandru Sturza în Moldova (1862) şi ale lui Barbu Ştirbei (1850) în Muntenia, conţineau dispoziţii cu privire la infracţiunile contra patrimoniului.

Codul penal român din 1864, deşi copiat în mare parte după Codul penal francez, cuprindea în capitolul referitor la “Crime şi delicte contra proprietăţii”, numeroase incriminări inspirate din Codul penal prusac (art. 306-380) privitoare la apărarea patrimoniului, menite să asigure cu mijloace mai severe ocrotirea acestuia.

Codul penal român de la 1936 numit “Noul cod penal Carol II” , intrat în vigoare la data de 1 ianuarie 1937, cuprindea această materie în Cartea II, Titlul XIV intitulat “Crime şi delicte contra patrimoniului” (art. 524-573). Sistematizat în cinci capitole astfel: Cap. I – Furtul; Cap. II – Tâlhăria şi pirateria; Cap. III – Delicte contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii; Cap. IV – Strămutarea de hotare, desfiinţarea semnelor de hotar, stricăciuni şi alte tulburări aduse proprietăţii; Cap. V – Jocuri de noroc, loteria, specula contra economiei publice. Deci, Codul penal din 1936 a restrâns în limitele sale fireşti toate infracţiunile contra patrimoniului, grupându-le în funcţie de obiectul juridic.

În art. 553 din Codul penal “Carol al II- lea”, inclus în Titlul XIV – “Crime şi delicte contra patrimoniului”, Secţiunea VII , era incriminată înşelăciunea prin cecuri ale cărei forme ale actului de executare erau inspirate din art. 84 pct. 2 din Legea nr. 59/1934 asupra cecului.

Atât în timpul cât a fost în vigoare Codul penal de la 1964, cât şi sub imperiul Codului de la 1936 au existat anumite infracţiuni contra patrimoniului care erau prevăzute în legi speciale, ca de pildă, în Codul Justiţiei Militare, în Codul comercial, în Codul silvic, în Codul Marinei comerciale, ş.a.

În perioada anilor 1944-1989 sau produs unele schimbări importante, legislative, în toate domeniile dreptului, dar mai ales în cel al dreptului penal, în conformitate cu ideologia vremii, şi cu modul de a concepe existenţa proprietăţii. Astfel a fost adoptat Decretul nr. 192/1950 în conţinutul căruia s-a definit noţiunea de “obştesc” şi aceea de “avut obştesc” . Prin acest act normativ a fost introdus în Titlul XIV al Codului Penal din 1936 un nou capitol cu denumirea “Unele infracţiuni contra avutului obştesc”, căruia, ulterior, i s-a adus modificări, mai ales în privinţa agravării pedepselor. Acest decret a marcat momentul în care apare pentru prima oară o ocrotire discriminatorie a patrimoniului după cum acesta era considerat “particular” sau “obştesc”.

Preview document

Opinii Doctrinare și Practică Judiciară Privind Infracțiunea de Înșelăciune - Pagina 1
Opinii Doctrinare și Practică Judiciară Privind Infracțiunea de Înșelăciune - Pagina 2
Opinii Doctrinare și Practică Judiciară Privind Infracțiunea de Înșelăciune - Pagina 3
Opinii Doctrinare și Practică Judiciară Privind Infracțiunea de Înșelăciune - Pagina 4
Opinii Doctrinare și Practică Judiciară Privind Infracțiunea de Înșelăciune - Pagina 5
Opinii Doctrinare și Practică Judiciară Privind Infracțiunea de Înșelăciune - Pagina 6
Opinii Doctrinare și Practică Judiciară Privind Infracțiunea de Înșelăciune - Pagina 7
Opinii Doctrinare și Practică Judiciară Privind Infracțiunea de Înșelăciune - Pagina 8
Opinii Doctrinare și Practică Judiciară Privind Infracțiunea de Înșelăciune - Pagina 9
Opinii Doctrinare și Practică Judiciară Privind Infracțiunea de Înșelăciune - Pagina 10
Opinii Doctrinare și Practică Judiciară Privind Infracțiunea de Înșelăciune - Pagina 11
Opinii Doctrinare și Practică Judiciară Privind Infracțiunea de Înșelăciune - Pagina 12
Opinii Doctrinare și Practică Judiciară Privind Infracțiunea de Înșelăciune - Pagina 13
Opinii Doctrinare și Practică Judiciară Privind Infracțiunea de Înșelăciune - Pagina 14
Opinii Doctrinare și Practică Judiciară Privind Infracțiunea de Înșelăciune - Pagina 15
Opinii Doctrinare și Practică Judiciară Privind Infracțiunea de Înșelăciune - Pagina 16
Opinii Doctrinare și Practică Judiciară Privind Infracțiunea de Înșelăciune - Pagina 17
Opinii Doctrinare și Practică Judiciară Privind Infracțiunea de Înșelăciune - Pagina 18
Opinii Doctrinare și Practică Judiciară Privind Infracțiunea de Înșelăciune - Pagina 19
Opinii Doctrinare și Practică Judiciară Privind Infracțiunea de Înșelăciune - Pagina 20
Opinii Doctrinare și Practică Judiciară Privind Infracțiunea de Înșelăciune - Pagina 21
Opinii Doctrinare și Practică Judiciară Privind Infracțiunea de Înșelăciune - Pagina 22
Opinii Doctrinare și Practică Judiciară Privind Infracțiunea de Înșelăciune - Pagina 23
Opinii Doctrinare și Practică Judiciară Privind Infracțiunea de Înșelăciune - Pagina 24
Opinii Doctrinare și Practică Judiciară Privind Infracțiunea de Înșelăciune - Pagina 25
Opinii Doctrinare și Practică Judiciară Privind Infracțiunea de Înșelăciune - Pagina 26
Opinii Doctrinare și Practică Judiciară Privind Infracțiunea de Înșelăciune - Pagina 27
Opinii Doctrinare și Practică Judiciară Privind Infracțiunea de Înșelăciune - Pagina 28
Opinii Doctrinare și Practică Judiciară Privind Infracțiunea de Înșelăciune - Pagina 29
Opinii Doctrinare și Practică Judiciară Privind Infracțiunea de Înșelăciune - Pagina 30
Opinii Doctrinare și Practică Judiciară Privind Infracțiunea de Înșelăciune - Pagina 31
Opinii Doctrinare și Practică Judiciară Privind Infracțiunea de Înșelăciune - Pagina 32
Opinii Doctrinare și Practică Judiciară Privind Infracțiunea de Înșelăciune - Pagina 33
Opinii Doctrinare și Practică Judiciară Privind Infracțiunea de Înșelăciune - Pagina 34
Opinii Doctrinare și Practică Judiciară Privind Infracțiunea de Înșelăciune - Pagina 35
Opinii Doctrinare și Practică Judiciară Privind Infracțiunea de Înșelăciune - Pagina 36
Opinii Doctrinare și Practică Judiciară Privind Infracțiunea de Înșelăciune - Pagina 37
Opinii Doctrinare și Practică Judiciară Privind Infracțiunea de Înșelăciune - Pagina 38
Opinii Doctrinare și Practică Judiciară Privind Infracțiunea de Înșelăciune - Pagina 39
Opinii Doctrinare și Practică Judiciară Privind Infracțiunea de Înșelăciune - Pagina 40
Opinii Doctrinare și Practică Judiciară Privind Infracțiunea de Înșelăciune - Pagina 41
Opinii Doctrinare și Practică Judiciară Privind Infracțiunea de Înșelăciune - Pagina 42
Opinii Doctrinare și Practică Judiciară Privind Infracțiunea de Înșelăciune - Pagina 43
Opinii Doctrinare și Practică Judiciară Privind Infracțiunea de Înșelăciune - Pagina 44
Opinii Doctrinare și Practică Judiciară Privind Infracțiunea de Înșelăciune - Pagina 45
Opinii Doctrinare și Practică Judiciară Privind Infracțiunea de Înșelăciune - Pagina 46
Opinii Doctrinare și Practică Judiciară Privind Infracțiunea de Înșelăciune - Pagina 47
Opinii Doctrinare și Practică Judiciară Privind Infracțiunea de Înșelăciune - Pagina 48
Opinii Doctrinare și Practică Judiciară Privind Infracțiunea de Înșelăciune - Pagina 49
Opinii Doctrinare și Practică Judiciară Privind Infracțiunea de Înșelăciune - Pagina 50
Opinii Doctrinare și Practică Judiciară Privind Infracțiunea de Înșelăciune - Pagina 51
Opinii Doctrinare și Practică Judiciară Privind Infracțiunea de Înșelăciune - Pagina 52
Opinii Doctrinare și Practică Judiciară Privind Infracțiunea de Înșelăciune - Pagina 53
Opinii Doctrinare și Practică Judiciară Privind Infracțiunea de Înșelăciune - Pagina 54
Opinii Doctrinare și Practică Judiciară Privind Infracțiunea de Înșelăciune - Pagina 55
Opinii Doctrinare și Practică Judiciară Privind Infracțiunea de Înșelăciune - Pagina 56
Opinii Doctrinare și Practică Judiciară Privind Infracțiunea de Înșelăciune - Pagina 57
Opinii Doctrinare și Practică Judiciară Privind Infracțiunea de Înșelăciune - Pagina 58
Opinii Doctrinare și Practică Judiciară Privind Infracțiunea de Înșelăciune - Pagina 59
Opinii Doctrinare și Practică Judiciară Privind Infracțiunea de Înșelăciune - Pagina 60
Opinii Doctrinare și Practică Judiciară Privind Infracțiunea de Înșelăciune - Pagina 61
Opinii Doctrinare și Practică Judiciară Privind Infracțiunea de Înșelăciune - Pagina 62
Opinii Doctrinare și Practică Judiciară Privind Infracțiunea de Înșelăciune - Pagina 63
Opinii Doctrinare și Practică Judiciară Privind Infracțiunea de Înșelăciune - Pagina 64
Opinii Doctrinare și Practică Judiciară Privind Infracțiunea de Înșelăciune - Pagina 65
Opinii Doctrinare și Practică Judiciară Privind Infracțiunea de Înșelăciune - Pagina 66
Opinii Doctrinare și Practică Judiciară Privind Infracțiunea de Înșelăciune - Pagina 67
Opinii Doctrinare și Practică Judiciară Privind Infracțiunea de Înșelăciune - Pagina 68
Opinii Doctrinare și Practică Judiciară Privind Infracțiunea de Înșelăciune - Pagina 69
Opinii Doctrinare și Practică Judiciară Privind Infracțiunea de Înșelăciune - Pagina 70

Conținut arhivă zip

  • Bibliografie.doc
  • Cuprins.doc
  • Lucrare de diploma.doc

Alții au mai descărcat și

Studiul privind politica penală a legiuitorului român în materia infracțiunilor contra vieții

Necesitatea de a pune la dispoziția acestui concept o definiție care ar fi aptă să răspundă obiectivelor și scopurilor, rezidă în depășirea...

Inșelăciunea

CAPITOLUL I SECŢIUNEA I CARACTERIZAREA GENERALA A PATRIMONIULUI IMPORTANTA PATRIMONIULUI SI NECESITATEA OCROTIRII ACESTOR VALORI SOCIALE PRIN...

Caracteristicile și Specificitatea Infracțiunii de Înșelăciune

CAPITOLUL I REFERINŢE ISTORICE ŞI DE DREPT COMPARAT 1.1 EVOLUŢIA REGLEMENTĂRILOR PRIVIND OCROTIREA PATRIMONIULUI PRIN NORME DE DREPT PENAL Din...

Aspecte de Teorie și Practică Judiciară privind Infracțiunea de Tăinuire și Infracțiunea de Favorizare a Infractorului

C A P I T O L U L I Noţiuni şi definiţii Secţiunea I Consideraţii introductive privind infracţiunile de tăinuire şi cea de favorizare a...

Infracțiuni Contra Patrimoniului

Considerații introductive Ocrotirea patrimoniului prin normele dreptului penal a constituit dintotdeauna un obiectiv prioritar al oricărui sistem...

Abuzul de Încredere

CAPITOLUL I CARACTERIZAREA ABUZULUI DE ÎNCREDERE SECTIUNEA I ABUZUL DE ÎNCREDERE, INFRACTIUNE CONTRA PATRIMONIULUI §1. Notiunea de abuz de...

Aspecte Generale privind Infracțiunile Contra Vieții

Introducere Apărarea vieţii persoanei şi îndeosebi, a vieţii, constituie o preocupare constant, comună tuturor sistemelor de drept. Din orice...

Analiza Comparativa a Infractiunilor de Inselaciune si Trafic de Influenta

CAPITOLUL I Consideraţii generale privind apărarea patrimoniului prin mijloacele dreptului penal Noţiunea de patrimoniu Noţiunea de patrimoniu...

Ai nevoie de altceva?