Organizarea Muncii

Proiect
6.5/10 (4 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 96 în total
Cuvinte : 41114
Mărime: 118.64KB (arhivat)
Publicat de: Arsenie Cornea
Cost: 9 puncte

Extras din proiect

INTRODUCERE

Prezenta lucrare a urmarit sa întreprinda studiul aspectelor principale ale organizarii si disciplinei muncii, inclusiv a raspunderii disciplinare, în temeiul normelor legale aflate în vigoare, a finalitatii social-economice, a practicii judiciare si a literaturii juridice de specialitate, cautând sa desprinda, motivat, solutia justa ce se impune în numeroasele si variatele probleme pe care le ridica acest domeniu.

S-a plecat, în aceasta lucrare, de la organizarea muncii deoarece, asa cum pe drept cuvânt s-a aratat, organizarea muncii are „aceeasi vechime cu însasi efectuarea muncii”. Daca definirea organizarii muncii ca o constanta a culturii si civilizatiei umane se impune cu forta unei axiome, nu este mai putin evident ca formele organizatorice au fost si ramân în necontenita schimbare, în functie de caracterul fiecarei orânduiri sociale, de gradul dezvoltarii fortelor si relatiilor de munca.

Dintre numerosii factori care concura la realizarea unei organizari superioare a muncii ponderea cea mai însemnata revine omului, aptitudinilor, nivelului de cultura si calificarii sale, conduitei sale, adeziunii sale la interesele superioare ale întregii societati. De aici rezulta si concluzia ca organizarea muncii în unitati este inseparabila de disciplina muncii, ceea ce a si determinat reglementarea lor împreuna, printr-unul si acelasi act normativ, Legea nr.1/1970 a organizarii si disciplinei muncii în unitatile socialiste de stat( in prezent abrogata prin Legea 53 din 2003 – Noul Cod al Muncii) .

Cât priveste disciplina muncii – ramura de o însemnatate primordiala a dreptului muncii – aceasta implica, la rândul sau, cercetarea unor numeroase aspecte, dintre care: definitia notiunii de disciplina a muncii, desprinderea caracterelor specifice ale acestei discipline, evolutia ei în timp, rolul si însemnatatea ei, caile de înfaptuire ale acesteia.

Necesitatea respectarii unei anumite ordini, a unor anumite reguli, care sa coordoneze conduita indivizilor, pentru atingerea scopului comun, se impune cu forta unui adevar evident, valabil pentru orice activitate umana desfasurata în colectiv. Desigur ca, în conditiile economice, politice si sociale din tara noastra, rolul disciplinei nu a scazut; ea îsi mentine pe deplin actualitatea si importanta sa.

Imediat dupa decembrie 1989, prin Decretul lege nr. 147/1990, modificându-se art. 10 din Codul Muncii, s-a stabilit ca „relatiile de munca sunt asezate pe principiul însusirii liber consimtite si aplicarii cu consecventa a disciplinei muncii. Respectarea cu strictete a ordinii si disciplinei la locul de munca constituie o obligatie a fiecarui salariat din întreprinderi si institutii”.

În acelasi sens, prin contractul colectiv de munca unic la nivel national s-a prevazut: „confederatiile sindicale semnatare recunosc dreptul patronilor de a stabili, în conditiile legii, raspunderea disciplinara sau patrimoniala a salariatilor care se fac vinovati de încalcarea normelor de disciplina a muncii sau aduc prejudicii unitatii”.

Un alt aspect tratat în aceasta lucrare îl reprezinta raspunderea disciplinara. Încalcarea cu vinovatie de catre persoanele încadrate în munca a normelor legale, regulamentului intern, contractului individual de munca sau contractului colectiv de munca aplicabil, ordinelor si dispozitiilor legale ale conducatorilor ierarhici si, deci, a disciplinei muncii, constituie o abatere disciplinara. Aceasta abatere atrage raspunderea disciplinara si, ca urmare, aplicarea unor sanctiuni disciplinare, în scopul de a constrânge si reeduca pe cel vinovat pentru adoptarea unei atitudini corecte fata de munca prevenind, totodata, pe ceilalti membri ai colectivului asupra consecintelor unor comportari negative la locul de munca.

În situatia în care, în acelasi timp, nesocotirea disciplinei muncii cauzeaza pagube materiale unitatii, ori constituie si o încalcare a raporturilor de drept administrativ sau prezinta un pericol social mai grav, la raspunderea disciplinara se adauga, dupa caz, o raspundere materiala, contraventionala sau chiar penala.

Temeiul legal al raspunderii disciplinare pentru persoanele încadrate în munca în unitatile de stat a fost art. 100 al. 1 din Codul Muncii anterior , corespunzator art. 13 al. 1din Legea 1/70, prin care se precizeaza ca abaterea disciplinara, de natura sa atraga raspunderea disciplinara si aplicarea de sanctiuni cu caracter disciplinar consta în : „Încalcarea cu vinovatie de catre cel încadrat în munca – indiferent de postul pe care îl ocupa – a obligatiilor sale, inclusiv a normelor de comportare”.

Raspunderea disciplinara constituie o cale juridica, proprie dreptului muncii, de asigurare a disciplinei muncii, ea constituie, totodata, una din formele raspunderii juridice.

Încheierea contractului de munca implica îndatorirea partilor de a respecta, în mod ferm, orice norme generatoare de obligatii de serviciu, cuprinse în Codul Muncii, alte acte normative, în regulamentul de ordine interioara sau în regulamentul de organizare si functionare, în instructiunile si dispozitiile organelor de conducere ale unitatii si, acolo unde este cazul, în statutele disciplinare.

Subiectul referitor la raspunderea disciplinara trateaza, pe lânga trasaturile, elementele constitutive si cumulul raspunderii disciplinare cu alte forme ale raspunderii juridice si sanctiunile disciplinare, cu clasificarea lor si procedura aplicarii si executarii acestora, inclusiv caile de atac si reabilitarea salariatilor sanctionati disciplinar.

Preview document

Organizarea Muncii - Pagina 1
Organizarea Muncii - Pagina 2
Organizarea Muncii - Pagina 3
Organizarea Muncii - Pagina 4
Organizarea Muncii - Pagina 5
Organizarea Muncii - Pagina 6
Organizarea Muncii - Pagina 7
Organizarea Muncii - Pagina 8
Organizarea Muncii - Pagina 9
Organizarea Muncii - Pagina 10
Organizarea Muncii - Pagina 11
Organizarea Muncii - Pagina 12
Organizarea Muncii - Pagina 13
Organizarea Muncii - Pagina 14
Organizarea Muncii - Pagina 15
Organizarea Muncii - Pagina 16
Organizarea Muncii - Pagina 17
Organizarea Muncii - Pagina 18
Organizarea Muncii - Pagina 19
Organizarea Muncii - Pagina 20
Organizarea Muncii - Pagina 21
Organizarea Muncii - Pagina 22
Organizarea Muncii - Pagina 23
Organizarea Muncii - Pagina 24
Organizarea Muncii - Pagina 25
Organizarea Muncii - Pagina 26
Organizarea Muncii - Pagina 27
Organizarea Muncii - Pagina 28
Organizarea Muncii - Pagina 29
Organizarea Muncii - Pagina 30
Organizarea Muncii - Pagina 31
Organizarea Muncii - Pagina 32
Organizarea Muncii - Pagina 33
Organizarea Muncii - Pagina 34
Organizarea Muncii - Pagina 35
Organizarea Muncii - Pagina 36
Organizarea Muncii - Pagina 37
Organizarea Muncii - Pagina 38
Organizarea Muncii - Pagina 39
Organizarea Muncii - Pagina 40
Organizarea Muncii - Pagina 41
Organizarea Muncii - Pagina 42
Organizarea Muncii - Pagina 43
Organizarea Muncii - Pagina 44
Organizarea Muncii - Pagina 45
Organizarea Muncii - Pagina 46
Organizarea Muncii - Pagina 47
Organizarea Muncii - Pagina 48
Organizarea Muncii - Pagina 49
Organizarea Muncii - Pagina 50
Organizarea Muncii - Pagina 51
Organizarea Muncii - Pagina 52
Organizarea Muncii - Pagina 53
Organizarea Muncii - Pagina 54
Organizarea Muncii - Pagina 55
Organizarea Muncii - Pagina 56
Organizarea Muncii - Pagina 57
Organizarea Muncii - Pagina 58
Organizarea Muncii - Pagina 59
Organizarea Muncii - Pagina 60
Organizarea Muncii - Pagina 61
Organizarea Muncii - Pagina 62
Organizarea Muncii - Pagina 63
Organizarea Muncii - Pagina 64
Organizarea Muncii - Pagina 65
Organizarea Muncii - Pagina 66
Organizarea Muncii - Pagina 67
Organizarea Muncii - Pagina 68
Organizarea Muncii - Pagina 69
Organizarea Muncii - Pagina 70
Organizarea Muncii - Pagina 71
Organizarea Muncii - Pagina 72
Organizarea Muncii - Pagina 73
Organizarea Muncii - Pagina 74
Organizarea Muncii - Pagina 75
Organizarea Muncii - Pagina 76
Organizarea Muncii - Pagina 77
Organizarea Muncii - Pagina 78
Organizarea Muncii - Pagina 79
Organizarea Muncii - Pagina 80
Organizarea Muncii - Pagina 81
Organizarea Muncii - Pagina 82
Organizarea Muncii - Pagina 83
Organizarea Muncii - Pagina 84
Organizarea Muncii - Pagina 85
Organizarea Muncii - Pagina 86
Organizarea Muncii - Pagina 87
Organizarea Muncii - Pagina 88
Organizarea Muncii - Pagina 89
Organizarea Muncii - Pagina 90
Organizarea Muncii - Pagina 91
Organizarea Muncii - Pagina 92
Organizarea Muncii - Pagina 93
Organizarea Muncii - Pagina 94
Organizarea Muncii - Pagina 95
Organizarea Muncii - Pagina 96

Conținut arhivă zip

  • Organizarea Muncii.doc

Alții au mai descărcat și

Abuzul de drept și contractele de muncă

I. Dreptul subiectiv premisa a existentei abuzului de drept A. Elementul de baza al notiunii de drept subiectiv difera dupa importanta care, în...

Noile tendințe în dreptul social european

Extinderea Uniunii Europene, includerea noilor state membre, dincolo de faptul ca reprezinta un pas istoric pentru Europa si ca ofera noi proiecte...

Lumea muncii între diversitate și convergență

INTRODUCERE In actuala perioada de post integrare in UE, România este un exemplu clar a ceea ce se poate numi cercul vicios al resurselor de...

Răspunderea Minorilor pentru Săvârșirea Contravențiilor Administrative

martorii creşterii vertiginoase a contravenţiilor săvârşite de minori. Fenomen explicabil prin transformările politice, sociale şi economice ce se...

Competența Instanțelor De Contencios Administrativ în Soluționarea Litigiilor între Funcționarul Public și Autoritatea Administrativă în Care își Desfășoară Activitatea

Capitolul I Noţiuni introductive Secţiunea 1 Administraţia Publică §1. Executivul 1. Puterea executivă. Această noţiune este foarte vagă având...

Sănătatea și Securitatea în Muncă

În ţara noastră, activitatea de protecţia muncii a evoluat în strânsă legătură cu dezvoltarea industriei, preocupări de acest fel fiind semnalate...

Cadrul Reglementativ al Dreptului Salariatului de a Beneficia de Concediu

Capitolul I Contractul individual de munca-temei al aparitiei raportului juridic de munca 1.1. Definitie si reglementare Dreptul la munca este...

Controlul constituționalității legilor exercitat de Curtea Constituțională

Statul de drept Aceasta sintagma reflecta interdependenta dintre cele doua fenomene sociale, fiecare având tendinte opuse: statul (puterea) de...

Te-ar putea interesa și

Legislația Internațională a Muncii

INTRODUCERE Tema care face obiectul prezentei lucrări - dreptul internaţional al muncii - trezeşte un interes crescând în lumea contemporană,...

Birotică și secretariat - organizarea muncii de secretariat

INTRODUCERE Lucrarea de față îşi propune să prezinte principalele aspecte introductive privind activitatea de secretariat. Într-o simplă enumerare...

Studiul condițiilor de muncă și organizarea ergonomică a muncii

CAPITOLUL 1 ANALIZA DE ANSAMBLU A PROCESELOR DE LOGISTICA: 1.1 Analiza generala a desfasurarii proceselor de logistica din cadrul S.C....

Raționalizarea Proceselor de Muncă și Organizarea Muncii în Producția Agricolă

1.1. Caracteristicile resurelor umane în agricultură Ca orice altă resursă şi cele umane, necesită un management specific, adaptat...

Organizarea muncii personalului pentru deservire la întreprindere de alimentație publică

INTRODUCERE Alimentatia publica constituie un sector în cadrul comerţului cu amănuntul datorită complexitaţii activitaţii ce o desfaşoară şi...

Organizarea Muncii la un Hotel

INTRODUCERE Gradul de dezvoltare a sectorului hotelier într-o ţară poate spune foarte mult despre ţara respectivă, el este un adevărat barometru...

Organizația Internațională a Muncii

CAPITOLUL I ISTORICUL, EVOLUŢIA ŞI SCOPURILE ORGANIZAŢIEI INTERNAŢIONALE A MUNCII SECŢIUNEA I CREAREA ORGANIZAŢIEI INTERNAŢIONALE A MUNCII În...

Raționalizarea Proceselor de Muncă și Organizarea Muncii în Producția Agricolă

CAP 1 RESURSELE UMANE-FACTOR DE PRODUCȚIE ÎN AGRICULTURĂ 1.1. Caracteristicile resurelor umane în agricultură Ca orice altă resursă şi cele umane...

Ai nevoie de altceva?