Organizatiile Internationale Interguvernamentale - Personalitatea Juridica a Organizatiilor Internationale

Proiect
8/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 3 fișiere: doc
Pagini : 79 în total
Cuvinte : 25041
Mărime: 88.72KB (arhivat)
Cost: 9 puncte

Cuprins

INTRODUCERE.4

Capitolul I CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE.5

Capitolul II STATELE – Subiecte primordiale ale dreptului internaţional.8

2.1. Conceptul de stat.8

2.2. Suveranitatea de stat.9

2.3. Egalitatea statelor.13

2.4. Elemente constitutive ale statului.15

2.5. Diverse tipuri de state.17

Capitolul III NEUTRALITATEA.19

3.1. Neutralitatea clasică.19

3.2. Neutralitatea permanentă.19

3.3. State neutre.21

3.4. Neutralitatea în epoca contemporană.22

3.5. Compatibilitatea între statutul de neutralitate permanentă şi

calitatea de membru O.N.U.23

3.6. Politica de neutralitate activă.24

Capitolul IV RECUNOAŞTEREA STATELOR ŞI GUVERNELOR.26

4.1. Consideraţii generale.26

4.2. Recunoaşterea statelor.29

4.3. Recunoaşterea guvernelor.33

4.4. Recunoaşterea beligeranţei şi insurecţiei.35

4.5. Formele recunoaşterii statelor şi guvernelor.35

4.6. Consecinţe ale recunoaşterii de noi state şi guverne. 37

Capitolul V SUCCESIUNEA STATELOR.38

5.1. Consideraţii introductive.38

5.2. Noţiunea de succesiune în dreptul internaţional.39

5.3. Reguli aplicabile succesiunii statelor.40

5.4. Obiectul succesiunii.42

Capitolul VI ORGANIZAŢIILE INTERNAŢIONALE

INTERGUVERNAMENTALE.49

6.1. Consideraţii introductive.49

6.2. Definiţie. Tipologie. Elemente constitutive.51

6.3. Actul constitutiv.54

6.4. Membrii organizaţiilor internaţionale.55

6.5. Reprezentarea statelor membre în organizaţiile internaţionale.59

6.6. Structura internaţională.60

6.7. Personalitatea juridică a organizaţiilor internaţionale.65

Capitolul VII ALTE ENTITĂŢI ALE SOCIETĂŢII INTERNAŢIONALE.68

7.1. Popoarele şi mişcările de eliberare naţională.68

7.2. Organizaţiile internaţionale neguvernamentale.71

7.3. Societăţile transnaţionale.71

7.4. Vaticanul.74

Capitolul VIII POZIŢIA INDIVIDULUI ÎN RAPORTURILE JURIDICE

INTERNAŢIONALE.76

Concluzii şi propuneri.79

Bibliografie.81

Extras din document

INTRODUCERE

Ca urmare a schimbării raportului de forţă pe plan internaţional în favoarea forţelor păcii, libertăţii şi progresului social al popoarelor, asistăm la procesul de schimbare fundamentală a relaţiilor internaţionale, pe baze noi, democratice.

Datorită acestor mutaţii profunde care se petrec în relaţiile internaţionale contemporane, şi dreptul internaţional public trece printr-un proces de înnoire şi dezvoltare. El trebuie adaptat noilor realităţi ale vieţii internaţionale prin îmbunătăţirea conţinutului normelor sale şi adoptarea de noi norme şi principii, astfel ca el să devină un instrument eficace al statelor şi popoarelor în realizarea unei noi ordini economice şi politice internaţionale, să contribuie la consolidarea păcii, şi securităţii internaţionale. Dreptul internaţional a apărut şi s-a dezvoltat din nevoia formulării unui cadru ordonat pentru relaţiile interstatale. Evoluţia sa, pornind de la elemente normative disparate şi de natură strict bilaterală, încă din perioada antichităţii s-a caracterizat printr-o dinamică exponenţială, o reflectare evidentă a creşterii interdependenţelor internaţionale pe care este chemat să le guverneze.

În ce măsură poate dreptul internaţional contemporan să ţină pasul, cu evoluţia extrem de rapidă a relaţiilor internaţionale, cum va evolua ordinea normativă internaţională în următoarele decenii, care sunt modalităţile de conectare şi armonizare între politica externă a statelor şi dreptul internaţional, iată numai câteva probleme de natură epistemologică la care vor trebui să reflecteze specialiştii în probleme internaţionale la sfârşitul acestui mileniu.

Capitolul 1

CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE

Problema de a şti cine este subiect de drept internaţional este de deplină actualitate şi are un caracter controversat pe plan doctrinar.

În doctrina occidentală, unii autori caută să lărgească sfera subiectelor de drept internaţional public, în special, prin introducerea persoanei fizice ca subiect al acestui drept. Teoriile care afirmă că şi persoana fizică este subiect al dreptului internaţional public subminează principiul suveranităţii statelor şi încearcă să legalizeze amestecul în treburile interne ale statului în numele apărării drepturilor omului.

În elucidarea noţiunii de subiect de drept internaţional este necesar să se pornească de la definiţia dată în teoria generală a statului şi dreptului. Este greşită teza, după care, datorită particularităţilor dreptului internaţional public, în această ramură de drept nu s-ar putea aplica categoriile juridice generale.

Conform teoriei generale a dreptului, prin subiect de drept se înţeleg participanţii la raporturile juridice care au calitatea de a fi titulari de drepturi şi obligaţii.

Noţiunea de subiect de drept este comună oricărei ordini juridice, fie ea internă ori internaţională. Ea desemnează entităţile, care au calitatea de a participa la raporturi juridice guvernate de normele specifice respectivei ordini juridice şi de a fi deci titulare de drepturi şi obligaţii în cadrul acesteia. În dreptul intern subiectele se împart în două mari categorii: persoane fizice şi persoane juridice. Pentru identificarea unui subiect de drept internaţional este necesar să se constate dacă acesta posedă personalitate juridică în cadrul ordinii juridice internaţionale, dacă are deci capacitatea juridică de a acţiona pe plan internaţional. Subiectul de drept internaţional a mai fost identificat ca:

Preview document

Organizatiile Internationale Interguvernamentale - Personalitatea Juridica a Organizatiilor Internationale - Pagina 1
Organizatiile Internationale Interguvernamentale - Personalitatea Juridica a Organizatiilor Internationale - Pagina 2
Organizatiile Internationale Interguvernamentale - Personalitatea Juridica a Organizatiilor Internationale - Pagina 3
Organizatiile Internationale Interguvernamentale - Personalitatea Juridica a Organizatiilor Internationale - Pagina 4
Organizatiile Internationale Interguvernamentale - Personalitatea Juridica a Organizatiilor Internationale - Pagina 5
Organizatiile Internationale Interguvernamentale - Personalitatea Juridica a Organizatiilor Internationale - Pagina 6
Organizatiile Internationale Interguvernamentale - Personalitatea Juridica a Organizatiilor Internationale - Pagina 7
Organizatiile Internationale Interguvernamentale - Personalitatea Juridica a Organizatiilor Internationale - Pagina 8
Organizatiile Internationale Interguvernamentale - Personalitatea Juridica a Organizatiilor Internationale - Pagina 9
Organizatiile Internationale Interguvernamentale - Personalitatea Juridica a Organizatiilor Internationale - Pagina 10
Organizatiile Internationale Interguvernamentale - Personalitatea Juridica a Organizatiilor Internationale - Pagina 11
Organizatiile Internationale Interguvernamentale - Personalitatea Juridica a Organizatiilor Internationale - Pagina 12
Organizatiile Internationale Interguvernamentale - Personalitatea Juridica a Organizatiilor Internationale - Pagina 13
Organizatiile Internationale Interguvernamentale - Personalitatea Juridica a Organizatiilor Internationale - Pagina 14
Organizatiile Internationale Interguvernamentale - Personalitatea Juridica a Organizatiilor Internationale - Pagina 15
Organizatiile Internationale Interguvernamentale - Personalitatea Juridica a Organizatiilor Internationale - Pagina 16
Organizatiile Internationale Interguvernamentale - Personalitatea Juridica a Organizatiilor Internationale - Pagina 17
Organizatiile Internationale Interguvernamentale - Personalitatea Juridica a Organizatiilor Internationale - Pagina 18
Organizatiile Internationale Interguvernamentale - Personalitatea Juridica a Organizatiilor Internationale - Pagina 19
Organizatiile Internationale Interguvernamentale - Personalitatea Juridica a Organizatiilor Internationale - Pagina 20
Organizatiile Internationale Interguvernamentale - Personalitatea Juridica a Organizatiilor Internationale - Pagina 21
Organizatiile Internationale Interguvernamentale - Personalitatea Juridica a Organizatiilor Internationale - Pagina 22
Organizatiile Internationale Interguvernamentale - Personalitatea Juridica a Organizatiilor Internationale - Pagina 23
Organizatiile Internationale Interguvernamentale - Personalitatea Juridica a Organizatiilor Internationale - Pagina 24
Organizatiile Internationale Interguvernamentale - Personalitatea Juridica a Organizatiilor Internationale - Pagina 25
Organizatiile Internationale Interguvernamentale - Personalitatea Juridica a Organizatiilor Internationale - Pagina 26
Organizatiile Internationale Interguvernamentale - Personalitatea Juridica a Organizatiilor Internationale - Pagina 27
Organizatiile Internationale Interguvernamentale - Personalitatea Juridica a Organizatiilor Internationale - Pagina 28
Organizatiile Internationale Interguvernamentale - Personalitatea Juridica a Organizatiilor Internationale - Pagina 29
Organizatiile Internationale Interguvernamentale - Personalitatea Juridica a Organizatiilor Internationale - Pagina 30
Organizatiile Internationale Interguvernamentale - Personalitatea Juridica a Organizatiilor Internationale - Pagina 31
Organizatiile Internationale Interguvernamentale - Personalitatea Juridica a Organizatiilor Internationale - Pagina 32
Organizatiile Internationale Interguvernamentale - Personalitatea Juridica a Organizatiilor Internationale - Pagina 33
Organizatiile Internationale Interguvernamentale - Personalitatea Juridica a Organizatiilor Internationale - Pagina 34
Organizatiile Internationale Interguvernamentale - Personalitatea Juridica a Organizatiilor Internationale - Pagina 35
Organizatiile Internationale Interguvernamentale - Personalitatea Juridica a Organizatiilor Internationale - Pagina 36
Organizatiile Internationale Interguvernamentale - Personalitatea Juridica a Organizatiilor Internationale - Pagina 37
Organizatiile Internationale Interguvernamentale - Personalitatea Juridica a Organizatiilor Internationale - Pagina 38
Organizatiile Internationale Interguvernamentale - Personalitatea Juridica a Organizatiilor Internationale - Pagina 39
Organizatiile Internationale Interguvernamentale - Personalitatea Juridica a Organizatiilor Internationale - Pagina 40
Organizatiile Internationale Interguvernamentale - Personalitatea Juridica a Organizatiilor Internationale - Pagina 41
Organizatiile Internationale Interguvernamentale - Personalitatea Juridica a Organizatiilor Internationale - Pagina 42
Organizatiile Internationale Interguvernamentale - Personalitatea Juridica a Organizatiilor Internationale - Pagina 43
Organizatiile Internationale Interguvernamentale - Personalitatea Juridica a Organizatiilor Internationale - Pagina 44
Organizatiile Internationale Interguvernamentale - Personalitatea Juridica a Organizatiilor Internationale - Pagina 45
Organizatiile Internationale Interguvernamentale - Personalitatea Juridica a Organizatiilor Internationale - Pagina 46
Organizatiile Internationale Interguvernamentale - Personalitatea Juridica a Organizatiilor Internationale - Pagina 47
Organizatiile Internationale Interguvernamentale - Personalitatea Juridica a Organizatiilor Internationale - Pagina 48
Organizatiile Internationale Interguvernamentale - Personalitatea Juridica a Organizatiilor Internationale - Pagina 49
Organizatiile Internationale Interguvernamentale - Personalitatea Juridica a Organizatiilor Internationale - Pagina 50
Organizatiile Internationale Interguvernamentale - Personalitatea Juridica a Organizatiilor Internationale - Pagina 51
Organizatiile Internationale Interguvernamentale - Personalitatea Juridica a Organizatiilor Internationale - Pagina 52
Organizatiile Internationale Interguvernamentale - Personalitatea Juridica a Organizatiilor Internationale - Pagina 53
Organizatiile Internationale Interguvernamentale - Personalitatea Juridica a Organizatiilor Internationale - Pagina 54
Organizatiile Internationale Interguvernamentale - Personalitatea Juridica a Organizatiilor Internationale - Pagina 55
Organizatiile Internationale Interguvernamentale - Personalitatea Juridica a Organizatiilor Internationale - Pagina 56
Organizatiile Internationale Interguvernamentale - Personalitatea Juridica a Organizatiilor Internationale - Pagina 57
Organizatiile Internationale Interguvernamentale - Personalitatea Juridica a Organizatiilor Internationale - Pagina 58
Organizatiile Internationale Interguvernamentale - Personalitatea Juridica a Organizatiilor Internationale - Pagina 59
Organizatiile Internationale Interguvernamentale - Personalitatea Juridica a Organizatiilor Internationale - Pagina 60
Organizatiile Internationale Interguvernamentale - Personalitatea Juridica a Organizatiilor Internationale - Pagina 61
Organizatiile Internationale Interguvernamentale - Personalitatea Juridica a Organizatiilor Internationale - Pagina 62
Organizatiile Internationale Interguvernamentale - Personalitatea Juridica a Organizatiilor Internationale - Pagina 63
Organizatiile Internationale Interguvernamentale - Personalitatea Juridica a Organizatiilor Internationale - Pagina 64
Organizatiile Internationale Interguvernamentale - Personalitatea Juridica a Organizatiilor Internationale - Pagina 65
Organizatiile Internationale Interguvernamentale - Personalitatea Juridica a Organizatiilor Internationale - Pagina 66
Organizatiile Internationale Interguvernamentale - Personalitatea Juridica a Organizatiilor Internationale - Pagina 67
Organizatiile Internationale Interguvernamentale - Personalitatea Juridica a Organizatiilor Internationale - Pagina 68
Organizatiile Internationale Interguvernamentale - Personalitatea Juridica a Organizatiilor Internationale - Pagina 69
Organizatiile Internationale Interguvernamentale - Personalitatea Juridica a Organizatiilor Internationale - Pagina 70
Organizatiile Internationale Interguvernamentale - Personalitatea Juridica a Organizatiilor Internationale - Pagina 71
Organizatiile Internationale Interguvernamentale - Personalitatea Juridica a Organizatiilor Internationale - Pagina 72
Organizatiile Internationale Interguvernamentale - Personalitatea Juridica a Organizatiilor Internationale - Pagina 73
Organizatiile Internationale Interguvernamentale - Personalitatea Juridica a Organizatiilor Internationale - Pagina 74
Organizatiile Internationale Interguvernamentale - Personalitatea Juridica a Organizatiilor Internationale - Pagina 75
Organizatiile Internationale Interguvernamentale - Personalitatea Juridica a Organizatiilor Internationale - Pagina 76
Organizatiile Internationale Interguvernamentale - Personalitatea Juridica a Organizatiilor Internationale - Pagina 77
Organizatiile Internationale Interguvernamentale - Personalitatea Juridica a Organizatiilor Internationale - Pagina 78
Organizatiile Internationale Interguvernamentale - Personalitatea Juridica a Organizatiilor Internationale - Pagina 79

Conținut arhivă zip

  • Bibliografie.doc
  • Cuprins.doc
  • Lucrare de diploma.doc

Alții au mai descărcat și

Cooperarea Politieneasca in Uniunea Europeana

Argument Fenomenul crimei organizate este o ameninţare crescândă la adresa securităţii şi ordinii generale, naţionale şi internaţionale şi de...

Izvoarele Dreptului European

1. Izvoarele dreptului european: noţiune, clasificare Teoria dreptului, ca şi legislaţia formală, face deosebire între ceea ce reprezintă forma...

Cooperarea Statelor in Cadrul Organizatiilor Regionale Europene

Cooperarea statelor in cadrul organizatiilor internationale europene Cap. I Consideratii generale privind organizatiile 1.1. Notiuni generale...

Curtea Europeană a Drepturilor Omului

1. Statutul Consiliului Europei Consiliul Europei, cu sediul la Strasburg, a luat naştere la 4 mai 1949 şi reuneşte toate statele Uniunii Europene...

Structuri Europene de Cooperare Politieneasca

1. Cooperarea poliţienească în cadrul Uniunii Europene Notiuni introductive Conştientizarea fenomenului crimei organizate, asemeni unei...

Aspecte Privind Individul în Dreptul Internatinal Public

Capitolul I SUBIECTELE DREPTULUI INTERNAŢIONAL Subiectele de drept internaţional se disting de cele ale dreptului intern prin conţinutul juridic...

Curtea Europeana a Drepturilor Omului

INTRODUCERE Situatia drepturilor omului in Romania a inregistrat in ultimii ani o evolutie demna de remarcat atat in ceea ce priveste elaborarea...

Organisme Internationale Implicate in Lupa impotriva Criminalitatii - Interpolul

Marele context international 1. Infiintarea organizatiilor internationale In secolul al XIX-lea, dupa razboaiele napoleoniene, o dubla msicare se...

Te-ar putea interesa și

Drept International Public

TEMA ESEU:Organizatiile internationale guvernamentale Dreptul international public poate fi definit ca totalitatea normelor juridice create de...

Drept International Contemporan

DREPT INTERNATIONAL PUBLIC TRUE/FALSE Apatridia se datoreaza diferentelor de reglementare privind dobandirea : A Apele interioare reprezinta...

Istoricul Organizațiilor Internaționale intre trecut prezent și viitor

INTRODUCERE Evolutia relatiilor internationale reprezinta o consecinta dezvoltarii unui intreg complex de interese ce au aparut de-a lungul...

Examen Drept International Public

1. Ce categorii de relaţiile dintre state pot fi guvernate de normele dreptului internaţional? Relaţii in care statele sa fie purtătoare ale...

Cooperarea Economică Internațională

CUPRINS INTRODUCERE Am ales tema ’’Cooperarea economică internaţionala’’ pentru a putea înţelege mai bine procesul de cooperare şi elementele...

Drept internațional public

1.1. Definirea dreptului internațional public Dreptul internațional public (DIP) - sistem de drept, ansamblu de norme juridice, scrise sau...

Organizatii si Relatii Internationale

Curs 1 ORGANIZAŢII INTERNAŢIONALE. CURS INTRODUCTIV-INTRODUCERE Organizaţia internaţională este o asociere statală (reunind mai multe state) sau...

Drept Internațional Public

Îşi are originea în dreptul roman. Studiază:state, cetăţenie, suveranitate, tratate. Noţiunea dreptului internaţional public şi natura sa. În...

Ai nevoie de altceva?