Particularități ale Răspunderii Penale a Persoanelor Juridice în Unele Țări Europene

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 32 în total
Cuvinte : 11845
Mărime: 55.57KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” IASI FACULTATEA DE ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR

Cuprins

Cuprins 2

Capitolul I. Aspecte cu caracter introductiv 3

1.1. Răspunderea penală ca formă a răspunderii juridice 3

1.2. Istoricul răspunderii penale a persoanei juridice 7

Capitolul II. Particularităţi ale răspunderii penale a persoanei juridice în unele ţări europene 10

2.1. Răspunderea penală a persoanei juridice în Franţa 10

2.2. Răspunderea penală a persoanei juridice în sistemul common low 13

2.3. Particularităţi ale răspunderii penale a persoanei juridice în Belgia 14

2.4. Legislaţia finlandeză 15

Capitolul III. Categorii de persoane juridice care răspund penal în România 17

3.1. Persoane juridice care răspund penal 17

3.2. Persoane juridice care nu răspund penal în România 20

Capitolul IV. Infracţiuni pentru care se angajează răspunderea penală a persoanei juridice în România 21

4.1. Infracţiuni pentru care persoana juridică răspunde penal 22

4.2. Infracţiuni pentru care se constată imposibilitatea persoanei juridice de a răspunde penal 25

Capitolul V. Sancţiuni penale aplicabile persoanei juridice 26

Concluzii şi propuneri 30

Extras din document

Capitolul I. Aspecte cu caracter introductiv

1.1. Răspunderea penală ca formă a răspunderii juridice

În orice societate civilizată şi democratică, bazată pe lege, viaţa şi activitatea oamenilor trebuie să se desfăşoare într-un climat de ordine şi disciplină. Experianţa demonstrează că viaţa cotidiană a oamenilor nu este posibilă fără anumite reguli de conduită. Astfel, organizarea vieţii în societate presupune respectarea acestor reguli de conduită de către toţi membrii ei, iar încălcarea acestora atrage după sine răspunderea socială a celui vinovat.

Pentru a-şi face posibilă conveţuirea, oamenii au creat legea, selectând normele cele mai semnificative care guvernau existenţa lor cotidiană. Menirea cea mai importantă a legii este aceea de a satisface nevoile oamenilor şi, trebuie să dea expresie nevoilor reale ale societăţii şi să orienteze raporturile sociale într-o direcţie care concordă cu voinţa şi interesele comune, generale.

Omul ca fiinţă socială care trăieşte în cadrul unei societăţi are responsabilitatea faptelor sale şi nu poate face abstracţie de valorile sociale convenite expres sau tacit în cadrul societăţii. Nesocotirea sau încălcarea acestor norme atrage răspunderea juridică care este menită să protejeze ordinea publică, drepturile şi libertăţile membrilor colectivităţii, viaţa, sănătatea precum şi integritatea persoanei.

Răspunderea juridică este definită ca un raport juridic de constrângere al cărui obiect specific constă în sancţiunea juridică Dintr-o altă perspectivă, răspunderea juridică a fost caracterizată drept situaţia derivată dintr-un raport juridic anterior, reprezentând un nou raport juridic ce îşi găseşte izvorul într-o faptă ilicită.

Răspunderea este fundamentul sancţiunii şi constrângerii, fără a se confunda cu ele. În ceea ce priveşte conţinutul răspunderii, acesta nu este dat doar de obligaţia de a suporta consecinţele actelor contrare dreptului, ci şi de drepturile conexe acestei obligaţii, care oferă celui vătămat de comportamentul ilicit posibilitatea de a cere statului să se folosească de constrângere şi sancţiune pentru a restabili dreptul.

Autorul Ion Iovănaş afirmă că răspunderea juridică este o expresie a condamnării de către stat a unei conduite ilicite, care constă într-o obligaţie de a suporta o privaţiune.

Analizând diverse definiţii şi explicaţii întocmite de diverşi autori cu privire la noţiunea de răspundere juridică în general, dar şi la cea de sancţiune juridică, consider că o definiţie potrivită a răspunderii juridice ar fi acea de formă a răspunderii sociale, determinată, în urma nerespectării normelor juridice de către individ printr-o conduită ilicită şi care dă naştere suportării consecinţelor corespunzătoare de către cel în cauză, iar în cazul nesupunerii recurgându-se la utilizarea forţei coercitive a statului pentru restabilirea ordinii legale.

Răspunderea penală, ca formă distinctă a răspunderii juridice, posedă anumite trăsături definitorii, care o deosebesc de celelalte forme. Consecinţele încercărilor de a conceptualiza termenul de răspundere juridică au avut inevitabile repercusiuni şi asupra noţiunii de răspundere penală. Răspunderea penală este o instituţie juridică fundamentală a dreptului penal care alături şi împreună cu celelalte două instituţii fundamentale ale acestuia, infracţiunea şi sancţiunea, reprezintă componentele de bază ale întregului sistem de drept penal.

Autorul Costică Bulai consideră că răspunderea penală este definită ca un raport juridic penal, de constrângere, născut ca urmare a săvârşirii infracţiunii, raport ce se stabileşte între stat şi infractor, al cărui conţinut îl formează dreptul statului de a trage la răspundere pe infractor, de a-i aplica sancţiunea prevăzută de legea penală şi de a-l constrânge să o execute, precum şi obligaţia infractorului de a răspunde pentru fapta sa şi de a se supune sancţiunii aplicate în vederea restabilirii ordinii de drept.

Preview document

Particularități ale Răspunderii Penale a Persoanelor Juridice în Unele Țări Europene - Pagina 1
Particularități ale Răspunderii Penale a Persoanelor Juridice în Unele Țări Europene - Pagina 2
Particularități ale Răspunderii Penale a Persoanelor Juridice în Unele Țări Europene - Pagina 3
Particularități ale Răspunderii Penale a Persoanelor Juridice în Unele Țări Europene - Pagina 4
Particularități ale Răspunderii Penale a Persoanelor Juridice în Unele Țări Europene - Pagina 5
Particularități ale Răspunderii Penale a Persoanelor Juridice în Unele Țări Europene - Pagina 6
Particularități ale Răspunderii Penale a Persoanelor Juridice în Unele Țări Europene - Pagina 7
Particularități ale Răspunderii Penale a Persoanelor Juridice în Unele Țări Europene - Pagina 8
Particularități ale Răspunderii Penale a Persoanelor Juridice în Unele Țări Europene - Pagina 9
Particularități ale Răspunderii Penale a Persoanelor Juridice în Unele Țări Europene - Pagina 10
Particularități ale Răspunderii Penale a Persoanelor Juridice în Unele Țări Europene - Pagina 11
Particularități ale Răspunderii Penale a Persoanelor Juridice în Unele Țări Europene - Pagina 12
Particularități ale Răspunderii Penale a Persoanelor Juridice în Unele Țări Europene - Pagina 13
Particularități ale Răspunderii Penale a Persoanelor Juridice în Unele Țări Europene - Pagina 14
Particularități ale Răspunderii Penale a Persoanelor Juridice în Unele Țări Europene - Pagina 15
Particularități ale Răspunderii Penale a Persoanelor Juridice în Unele Țări Europene - Pagina 16
Particularități ale Răspunderii Penale a Persoanelor Juridice în Unele Țări Europene - Pagina 17
Particularități ale Răspunderii Penale a Persoanelor Juridice în Unele Țări Europene - Pagina 18
Particularități ale Răspunderii Penale a Persoanelor Juridice în Unele Țări Europene - Pagina 19
Particularități ale Răspunderii Penale a Persoanelor Juridice în Unele Țări Europene - Pagina 20
Particularități ale Răspunderii Penale a Persoanelor Juridice în Unele Țări Europene - Pagina 21
Particularități ale Răspunderii Penale a Persoanelor Juridice în Unele Țări Europene - Pagina 22
Particularități ale Răspunderii Penale a Persoanelor Juridice în Unele Țări Europene - Pagina 23
Particularități ale Răspunderii Penale a Persoanelor Juridice în Unele Țări Europene - Pagina 24
Particularități ale Răspunderii Penale a Persoanelor Juridice în Unele Țări Europene - Pagina 25
Particularități ale Răspunderii Penale a Persoanelor Juridice în Unele Țări Europene - Pagina 26
Particularități ale Răspunderii Penale a Persoanelor Juridice în Unele Țări Europene - Pagina 27
Particularități ale Răspunderii Penale a Persoanelor Juridice în Unele Țări Europene - Pagina 28
Particularități ale Răspunderii Penale a Persoanelor Juridice în Unele Țări Europene - Pagina 29
Particularități ale Răspunderii Penale a Persoanelor Juridice în Unele Țări Europene - Pagina 30
Particularități ale Răspunderii Penale a Persoanelor Juridice în Unele Țări Europene - Pagina 31
Particularități ale Răspunderii Penale a Persoanelor Juridice în Unele Țări Europene - Pagina 32

Conținut arhivă zip

  • Particularitati ale Raspunderii Penale a Persoanelor Juridice in Unele Tari Europene.doc

Alții au mai descărcat și

Particularitățile răspunderii penale a participanților la infracțiune

INTRODUCERE O infracţiune poate fi săvârşită de una sau mai multe persoane. Practica a demonstrat că la comiterea unei fapte social periculoase...

Răspunderea Penală a Persoanei Juridice

I.Instituţia răspunderii penale a persoanei juridice-scurt istoric Instituţia răspunderii penale a persoanei juridice nu este o creaţie a epocii...

Locul și rolul convenției europene a drepturilor omului în sistemul juridic românesc

I. INTRODUCERE Situatia drepturilor omului in Romania a inregistrat in ultimii ani o evolutie demna de remarcat atat in ceea ce priveste...

Aspecte privind Răspunderea Penală a Persoanei Juridice

Noţiuni introductive Rãspunderea este un element component esenţial al oricãrei forme de organizare, ea existand încã din societatea primitivã....

Răspunderea penală a persoanei juridice

Aspecte generale Raspunderea penala a persoanei juridice a fost si este,intr-o oarecare masura,o institutie controversata a dreptului penal.De-a...

Răspunderea Persoanei Juridice

Raspunderea penala a persoanei juridice este o institutie juridica relativ noua a Dreptului Penal. Spunem ca este o institutie relativ noua,...

Răspunderea penală a persoanelor juridice în dreptul belgian

Prin legea din 4 mai 19991 legiuitorul belgian a adus o serie de modificari Codului penal si Codului de procedura penala instituind raspunderea...

Persoana juridică

I.Notiuni generale. In vechea doctrina romaneasca, persoanele juridice erau denumite “persoane morale”. intr-o asemenea acceptiune, persoana...

Te-ar putea interesa și

Regimul Juridic al Desfășurării Activităților Nucleare

1.1 Preliminarii Contextul national si international in care energetica nucleara romaneasca se dezvolta in prezent este cu totul diferit in raport...

Baze legislative pentru sănătate și securitate în muncă

CAPITOLUL I INSTITUTIILE SI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE SI ROLUL ACESTORA 1.1. INTRODUCERE Uniunea Europeana (U.E.) nu este o federatie ca...

Ai nevoie de altceva?