Particularități Tactice ale Audierii Persoanei Vătămate

Proiect
8.7/10 (3 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 6 fișiere: doc
Pagini : 101 în total
Cuvinte : 31111
Mărime: 124.51KB (arhivat)
Publicat de: Eftimie Spiridon
Cost: 12 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Alecu Gheorghe
UNIVERSITATEA SPIRU HARET FACULTATEA DE DREPT ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ CONSTANŢA

Cuprins

 1. INTRODUCERE
 2. CAPITOLUL I
 3. VICTIMA ŞI VICTIMOLOGIA DIN PERSPECTIVĂ ETIOLOGICĂ ŞI JURIDICĂ
 4. 1.1 Victima – persoană fizică
 5. 1.2 Victima – persoană juridică
 6. 1.3 Consideraţii de drept penal şi de drept procesual penal
 7. 1.4 Concepte şi referiri asupra definirii mobilului sau motivului infracţional
 8. 1.5 Infractorul ideologic (politic)
 9. 1.6 Infractorul alienat
 10. CAPITOLUL II
 11. CONSIDERAŢII PRIVIND PSIHOLOGIA PERSOANEI VĂTĂMATE ŞI FORMAREA DECLARAŢIILOR SALE
 12. 2.1 Aspecte introductive
 13. 2.2 Aspecte metodologice. Cauzalitatea. Conceptele de factori endogeni şi factori exogeni
 14. 2.3 Particularităţi ale psihologiei victimei
 15. 2.4 Elemente psihologice ale mărturiei
 16. 2.5 Caracteristici ale formării declaraţiilor persoanei vătămate
 17. 2.6 Problematica psihologică a mărturiei de rea-credinţă
 18. CAPITOLUL III
 19. TACTICA AUDIERII PROPRIU – ZISE A PERSOANEI VĂTĂMATE
 20. 3.1 Reguli tactice de anchetă

Extras din proiect

INTRODUCERE

Unii autori arată că între faptuitor, faptă şi victimă deseori există un raport de cauzalitate complex, susţinând ca şi alţi cercetători, ideea desprinderii unei noi discipline, denumită „Victimologie”.

Consideraţiile de ordin victimologic care cercetează relaţiile dintre criminal şi victima sa, aparţin avocatului român Beniamin Mendelsonh.

Odată cu apariţia omului au apărut şi regulile de comportament ale acestuia în cadrul comunităţii. Dezvoltarea societăţii umane a impus o armonizare a intereselor şi acţiunilor individului cu interesele colectivităţii. Nerespectarea intereselor comunităţii de către indivizii ce o compuneau, a dat naştere la incidente şi conflicte.

În scopul evitării acestora, societatea a fost interesată în elaborarea unor reguli de comportament în raporturile dintre membrii ei, numite norme. Aceste norme cuprind drepturi şi obligaţii ale individului în societate.

În cazul nerespectării normelor comunitatea a elaborat şi aplicat sancţiuni. Sancţiunile sunt măsuri de constrângere a indivizilor pentru a respecta normele ce reglementează raporturile din societate.

Pe măsură ce societatea umană a evoluat, normele, iniţial nescrise, au fost menţionate şi adunate în coduri şi legi.

Cele mai cunoscute norme din istoria civilizaţiei umane sunt cunoscute sub denumirea de „CODUL LUI HAMURABI“. Acestea au fost elaborate în timpul domniei lui HAMURABI (1728 – 1686 î.e.n.) Cele 10 porunci din Biblia creştină au constituit un ansamblu de norme foarte importante în evoluţia societăţii umane.

În perioada antică a istoriei universale, atât în Egipt cât şi în Grecia, apar reglementări juridice foarte clare.

Evul Mediu, dar cu deosebire, Evul Modern, au evidenţiat teoreticieni de marcă ai unei noi ştiinţe ce avea să cunoască până în zilele noastre o continuă dezvoltare şi perfecţionare, ştiinţă de sine stătătoare numită CRIMINOLOGIE.

Criminologia a fost definită, ca ştiinţă, în diverse moduri în decursul dezvoltării sale în timp.

Astfel, criminologul francez J. Leaute, în lucrarea sa „Criminologie et science penitenciaire“ (Paris – 1972, pag. 11) susţine că „ştiinţa criminologiei este ştiinţa care se ocupă cu studiul ansamblului fenomenului criminal“.

Criminologii americani D. Cressey şi E. Sutherland afirmă despre criminologie că este „ştiinţa care studiază criminalitatea ca fenomen social, în special cauzele acesteia şi mijloacele de luptă împotriva acestui fenomen“.

Dintre criminologii români, menţionăm definiţia care este dată de R. M. Stănoiu în lucrarea sa „Introducere în criminologie“ (Ed. Academiei, Bucureşti, 1989) şi care arată: „criminologia este o ştiinţă care studiază fenomenul social al criminalităţii în scopul prevenirii sale“. În acelaşi sens s-au pronunţat şi alţi autori.

Valerian Cioclei, în cartea sa „Manual de criminologie“ (Ed. ALL, 1998, pag. 57) defineşte această ştiinţă astfel: „criminologia reprezintă ansamblul cercetărilor cu caracter ştiinţific ce se ocupă pe de o parte cu studierea fenomenului criminal, urmărind cunoaşterea complexă a acestuia, iar pe de altă parte cu evaluarea practicii anti-criminale, în scopul optimizării acesteia“.

După cum putem observa, din studierea definiţiilor date criminologiei, dar şi din lucrările criminologilor români şi străini, nu a existat preocupare specială pentru studiul victimelor.

Pentru criminologii români, obiectul cercetării criminologice a fost fenomenul criminal (constituit din crimă, criminal şi criminalitate) şi practica anticriminală.

Dintre autorii români care au abordat subiectul „victimă“ în lucrările lor, menţionăm pe prof. Tiberiu Bogdan şi Ioan Sântea, care în 1988 au publicat lucrarea „Analiza psihosocială a victimei. Rolul ei în procesul judiciar.“

În lucrarea „Victima şi agresorul“ de Iancu Tănăsescu şi Bujor Flăcescu este abordată problematica victimei şi a agresorului.

De asemenea, Gh. Nistoreanu şi C. Păun în lucrarea „Criminologie“ (Ed. Europa Nova, 1996, pag. 25), abordează pe scurt problematica victimei infracţiunii.

Alţi autori arată că: „în ultimele decenii, criminologia şi-a făcut propriul concept, anume VICTIMA, persoană împotriva căreia sau a intereselor căreia se săvârşeşte crima. În plus victima şi procesul de victimizare, adică alegerea victimei sau căderea în rolul de victimă, nu este numai o întâmplare, ci şi un proces mai complex“.

CAPITOLUL I

VICTIMA ŞI VICTIMOLOGIA DIN PERSPECTIVĂ ETIOLOGICĂ ŞI JURIDICĂ

1.1 Victima – persoană fizică

Victima (persoana vătămată) poate să fie o persoană fizică sau juridică. Oricine ştie despre săvârşirea unei infracţiuni, poate, şi în anumite cazuri este obligat prin lege să sesizeze organele de urmărire penală . Orice persoană fizică care a suferit de pe urma infracţiunii poate formula plângere şi să devină astfel parte în procesul penal.

Pentru aducerea la cunoştinţa autorităţilor săvărşirea unei infracţiuni nu se cere persoanei fizice capacitatea de exerciţiu a drepturilor civile şi deci şi minorul poate face sesizări cu caracter penal .

Codul de procedură penală al României denumeşte pe cel ce sesizează organele de urmărire penală, denunţător (art. 180) sau persoană vătămată (art. 181), după cum sesizarea porneşte de la o persoană care are doar cunoştinţă despre vreo încălcare a legii penale, fără să fi suferit vreo vătămare, sau încunoştinţarea organului de urmărire penală este făcută de însăşi persoana căreia i s-a cauzat prin infracţiune o vătămare.

Din textul legii rezultă însă că sunt persoane, altele decât persoana vătămată, ce pot face plângere în numele acesteia în procesul penal: reprezentantul legal pentru minor, curatorul pentru persoana aflată sub curatelă, soţii unul pentru celălalt şi copiii majori pentru părinţii lor. Poziţia acestor persoane, care n-au suferit de pe urma infracţiunii, dar care pot face plângere şi sta în proces, este aceea de mandatari legali ai persoanei vătămate. Ele sunt deci reprezentanţii legali ai acelora care au suferit de pe urma infracţiunii şi care din diferite imprejurări nu îşi pot susţine interesele lor în faţa instanţei.

Astfel, minorul care a împlinit vârsta de 14 ani are capacitate de exerciţiu restrânsă. Acest principiu este înscris şi în Codul familiei în art. 105 privitor la drepturile şi îndatoririle părinţilor de a administra bunurile copiilor minori şi de a-i reprezenta în actele civile până la împlinirea vârstei de 14 ani.

În afară de ocrotirea persoanelor incapabile, înscrierea în lege a facultăţii pe care o au anumite persoane de a formula plângere penală în numele altora a fost determinată şi de alte motive . Legile ţării noastre ocrotesc unitatea familiei (art. 1 din Codul familiei), iar anumite drepturi se exercită în interesul comunităţii familiale.

Preview document

Particularități Tactice ale Audierii Persoanei Vătămate - Pagina 1
Particularități Tactice ale Audierii Persoanei Vătămate - Pagina 2
Particularități Tactice ale Audierii Persoanei Vătămate - Pagina 3
Particularități Tactice ale Audierii Persoanei Vătămate - Pagina 4
Particularități Tactice ale Audierii Persoanei Vătămate - Pagina 5
Particularități Tactice ale Audierii Persoanei Vătămate - Pagina 6
Particularități Tactice ale Audierii Persoanei Vătămate - Pagina 7
Particularități Tactice ale Audierii Persoanei Vătămate - Pagina 8
Particularități Tactice ale Audierii Persoanei Vătămate - Pagina 9
Particularități Tactice ale Audierii Persoanei Vătămate - Pagina 10
Particularități Tactice ale Audierii Persoanei Vătămate - Pagina 11
Particularități Tactice ale Audierii Persoanei Vătămate - Pagina 12
Particularități Tactice ale Audierii Persoanei Vătămate - Pagina 13
Particularități Tactice ale Audierii Persoanei Vătămate - Pagina 14
Particularități Tactice ale Audierii Persoanei Vătămate - Pagina 15
Particularități Tactice ale Audierii Persoanei Vătămate - Pagina 16
Particularități Tactice ale Audierii Persoanei Vătămate - Pagina 17
Particularități Tactice ale Audierii Persoanei Vătămate - Pagina 18
Particularități Tactice ale Audierii Persoanei Vătămate - Pagina 19
Particularități Tactice ale Audierii Persoanei Vătămate - Pagina 20
Particularități Tactice ale Audierii Persoanei Vătămate - Pagina 21
Particularități Tactice ale Audierii Persoanei Vătămate - Pagina 22
Particularități Tactice ale Audierii Persoanei Vătămate - Pagina 23
Particularități Tactice ale Audierii Persoanei Vătămate - Pagina 24
Particularități Tactice ale Audierii Persoanei Vătămate - Pagina 25
Particularități Tactice ale Audierii Persoanei Vătămate - Pagina 26
Particularități Tactice ale Audierii Persoanei Vătămate - Pagina 27
Particularități Tactice ale Audierii Persoanei Vătămate - Pagina 28
Particularități Tactice ale Audierii Persoanei Vătămate - Pagina 29
Particularități Tactice ale Audierii Persoanei Vătămate - Pagina 30
Particularități Tactice ale Audierii Persoanei Vătămate - Pagina 31
Particularități Tactice ale Audierii Persoanei Vătămate - Pagina 32
Particularități Tactice ale Audierii Persoanei Vătămate - Pagina 33
Particularități Tactice ale Audierii Persoanei Vătămate - Pagina 34
Particularități Tactice ale Audierii Persoanei Vătămate - Pagina 35
Particularități Tactice ale Audierii Persoanei Vătămate - Pagina 36
Particularități Tactice ale Audierii Persoanei Vătămate - Pagina 37
Particularități Tactice ale Audierii Persoanei Vătămate - Pagina 38
Particularități Tactice ale Audierii Persoanei Vătămate - Pagina 39
Particularități Tactice ale Audierii Persoanei Vătămate - Pagina 40
Particularități Tactice ale Audierii Persoanei Vătămate - Pagina 41
Particularități Tactice ale Audierii Persoanei Vătămate - Pagina 42
Particularități Tactice ale Audierii Persoanei Vătămate - Pagina 43
Particularități Tactice ale Audierii Persoanei Vătămate - Pagina 44
Particularități Tactice ale Audierii Persoanei Vătămate - Pagina 45
Particularități Tactice ale Audierii Persoanei Vătămate - Pagina 46
Particularități Tactice ale Audierii Persoanei Vătămate - Pagina 47
Particularități Tactice ale Audierii Persoanei Vătămate - Pagina 48
Particularități Tactice ale Audierii Persoanei Vătămate - Pagina 49
Particularități Tactice ale Audierii Persoanei Vătămate - Pagina 50
Particularități Tactice ale Audierii Persoanei Vătămate - Pagina 51
Particularități Tactice ale Audierii Persoanei Vătămate - Pagina 52
Particularități Tactice ale Audierii Persoanei Vătămate - Pagina 53
Particularități Tactice ale Audierii Persoanei Vătămate - Pagina 54
Particularități Tactice ale Audierii Persoanei Vătămate - Pagina 55
Particularități Tactice ale Audierii Persoanei Vătămate - Pagina 56
Particularități Tactice ale Audierii Persoanei Vătămate - Pagina 57
Particularități Tactice ale Audierii Persoanei Vătămate - Pagina 58
Particularități Tactice ale Audierii Persoanei Vătămate - Pagina 59
Particularități Tactice ale Audierii Persoanei Vătămate - Pagina 60
Particularități Tactice ale Audierii Persoanei Vătămate - Pagina 61
Particularități Tactice ale Audierii Persoanei Vătămate - Pagina 62
Particularități Tactice ale Audierii Persoanei Vătămate - Pagina 63
Particularități Tactice ale Audierii Persoanei Vătămate - Pagina 64
Particularități Tactice ale Audierii Persoanei Vătămate - Pagina 65
Particularități Tactice ale Audierii Persoanei Vătămate - Pagina 66
Particularități Tactice ale Audierii Persoanei Vătămate - Pagina 67
Particularități Tactice ale Audierii Persoanei Vătămate - Pagina 68
Particularități Tactice ale Audierii Persoanei Vătămate - Pagina 69
Particularități Tactice ale Audierii Persoanei Vătămate - Pagina 70
Particularități Tactice ale Audierii Persoanei Vătămate - Pagina 71
Particularități Tactice ale Audierii Persoanei Vătămate - Pagina 72
Particularități Tactice ale Audierii Persoanei Vătămate - Pagina 73
Particularități Tactice ale Audierii Persoanei Vătămate - Pagina 74
Particularități Tactice ale Audierii Persoanei Vătămate - Pagina 75
Particularități Tactice ale Audierii Persoanei Vătămate - Pagina 76
Particularități Tactice ale Audierii Persoanei Vătămate - Pagina 77
Particularități Tactice ale Audierii Persoanei Vătămate - Pagina 78
Particularități Tactice ale Audierii Persoanei Vătămate - Pagina 79
Particularități Tactice ale Audierii Persoanei Vătămate - Pagina 80
Particularități Tactice ale Audierii Persoanei Vătămate - Pagina 81
Particularități Tactice ale Audierii Persoanei Vătămate - Pagina 82
Particularități Tactice ale Audierii Persoanei Vătămate - Pagina 83
Particularități Tactice ale Audierii Persoanei Vătămate - Pagina 84
Particularități Tactice ale Audierii Persoanei Vătămate - Pagina 85
Particularități Tactice ale Audierii Persoanei Vătămate - Pagina 86
Particularități Tactice ale Audierii Persoanei Vătămate - Pagina 87
Particularități Tactice ale Audierii Persoanei Vătămate - Pagina 88
Particularități Tactice ale Audierii Persoanei Vătămate - Pagina 89
Particularități Tactice ale Audierii Persoanei Vătămate - Pagina 90
Particularități Tactice ale Audierii Persoanei Vătămate - Pagina 91
Particularități Tactice ale Audierii Persoanei Vătămate - Pagina 92
Particularități Tactice ale Audierii Persoanei Vătămate - Pagina 93
Particularități Tactice ale Audierii Persoanei Vătămate - Pagina 94
Particularități Tactice ale Audierii Persoanei Vătămate - Pagina 95
Particularități Tactice ale Audierii Persoanei Vătămate - Pagina 96
Particularități Tactice ale Audierii Persoanei Vătămate - Pagina 97
Particularități Tactice ale Audierii Persoanei Vătămate - Pagina 98
Particularități Tactice ale Audierii Persoanei Vătămate - Pagina 99
Particularități Tactice ale Audierii Persoanei Vătămate - Pagina 100
Particularități Tactice ale Audierii Persoanei Vătămate - Pagina 101

Conținut arhivă zip

 • 1. LUCRARE DE LICENTA - COPERTA 1.doc
 • 2. LUCRARE DE LICENTA - COPERTA 2.doc
 • 3. CUPRINS.doc
 • 4. Particularitati tactice ale audierii persoanei vatamate.doc
 • 5. Referat.doc
 • 6. Prezentarea lucrarii.doc

Alții au mai descărcat și

Martorul și mărturia din perspectiva forței probante

Introducere In realizarea justitiei penale probele ocupa un rol important, iar întreaga evolutie a dreptului procesual penal s-a desavârsit in...

Tactica Ascultării Martorilor Minori și a altor Categorii de Martori

Capitolul I Proba testimonială în procesul penal Din cele mai vechi timpuri justiţia s-a impus ca o funcţie de judecare a probelor şi de...

Audierea Persoanelor în Cadrul Anchetei Penale

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND ASCULTAREA PERSOANELOR ÎN ANCHETA PENALĂ 1.1. Noţiunea de ascultare a persoanelor în ancheta penală...

Ascultarea Martorului

INTRODUCERE Lucrarea de faţă, Tactica Ascultării Martorului, este structurată pe trei capitole, fiecare incluzând mai multe părţi, iar în...

Identificarea persoanelor prin metoda portretului vorbit

Metoda portretului vorbit constituie o metoda stiintifica de descriere si comparare a semnalmentelor exterioare care fac posibila identificarea...

Vulnerabilități psihologice din perspectiva forței probante a mărturiei și martorului

I. Cadru general Psihologia judiciară are ca obiect studierea nuanțată și aprofundată a trăsăturilor ființei umane implicată în drama judiciară,...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Creditul ipotecar pentru investiții imobiliare

Creditul Reprezinta operatiunea prin care se iau in stapanire imediata resurse (de regula, sub forma de capital) in schimbul unei promisiuni de...

Te-ar putea interesa și

Criminalistică - sinteză după tratatul de criminalistică

Partea I Tehnica criminalistică CAPITOLUL I DEMERS INTRODUCTIV Secţiunea I Criminalistica - noţiune şi sistem §1. Noţiunea şi importanţa...

Ai nevoie de altceva?