Percheziția la domiciliu ridicarea de obiecte și înscrisuri

Proiect
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 90 în total
Cuvinte : 34617
Mărime: 3.07MB (arhivat)
Publicat de: Draga Cojocaru
Cost: 13 puncte

Cuprins

 1. INTRODUCERE
 2. Capitolul I Efectuarea percheziţiei la domiciliu
 3. 1. Importanţa percheziţiei la domiciliu şi reglementarea juridic
 4. 2. Implicaţiile psihologice ale percheziţie
 5. 2.1. Psihologia percheziţionatului
 6. 2.2. Psihologia celui care efectuează percheziţi
 7. 2.3. Observarea locurilor şi obiectelo
 8. 3. Clasificarea percheziţie
 9. 4. Pregătirea percheziţie
 10. 5. Metode folosite la efectuarea percheziţie
 11. 5.1. Percheziţia persoanei
 12. 5.2. Percheziţia îmbrăcămintei
 13. 5.3. Percheziţia corpului
 14. 5.4. Percheziţia locurilor închis
 15. 5.5 Deplasarea şi intrarea la locul percheziţiei
 16. 5.6. Măsuri luate după pătrunderea la locul percheziţie
 17. 6. Rezultatul percheziţiei
 18. Capitolul II Ridicarea de obiecte şi înscrisuri
 19. 1. Noţiunea şi reglementarea juridică
 20. 2. Cercetarea la faţa loculu
 21. 3. Confruntarea
 22. 4. Reconstituirea
 23. 5. Constatări tehnico-ştiinţifice şi medico-legal
 24. 5.1. Reguli tactice la dispunerea constatării tehnico-ştiinţifice şi
 25. medico-legal
 26. 5.2. Tactica efectuării propriu zise a expertizelor şi constatărilor
 27. tehnico-ştiinţific
 28. 5.3. Efectuarea propriu zisă a expertizei şi constatării
 29. tehnico-ştiinţific
 30. 5.4. Redactarea raportului de expertiz
 31. 6. Elemente tactice aplicate în aprecierea şi valorificarea concluziilor
 32. expertizei sau constatării tehnico-ştiinţifice de către organel
 33. judiciare
 34. 6.1. Verificarea raportului de expertiză
 35. 6.2. Aprecierea şi valorificarea concluziilor expertizei
 36. CAPITOLUL III PERCHEZIŢIA, CONSTATĂRILE TEHNICO-ŞTIINŢIFICE ŞI EXPERTIZA ÎN CAZUL INVESTIGAŢIILOR SILVICE

Extras din proiect

INTRODUCERE

Ce ar trebui să ştim despre percheziţie

Despre termenul percheziţie probabil am auzit cu toţii şi, cu aproximaţie, ştim despre ce este vorba. Ţinând cont de faptul că este vorba de o procedură care trebuie să se desfăşoare conform prevederilor legii, credem că este bine să fim informaţi despre ceea ce se reprezintă percheziţia, mai ales despre condiţiile în care se poate realiza.

Percheziţia la care ne referim este o activitate cu caracter judiciar ce trebuie delimitată de alte activităţii cum ar fi: percheziţia vamală; percheziţia ca măsură antiteroristă, etc. Prin percheziţie înţelegem activitatea de strângere şi căutare a mijloacelor de probă necesare aflării adevărului într-o cauză penală. Potrivit art.100 din Codul de procedură penală, când unei persoane i se cere să predea un obiect sau înscris, ce are legătură cu rezolvarea cauzei, iar aceasta neagă existenta sau deţinerea acestuia, organul de urmărire penală sau instanţa de judecată poate dispune efectuarea unei percheziţii. Acesta poate fi domiciliară sau corporală.

Dacă sunt respectate prevederile , această metodă de strângere a probelor nu trebuie interpretată ca fiind în discordanţă cu drepturile şi libertăţile individuale cum ar fi libertatea şi inviolabilitatea persoanei sau inviolabilitatea domiciliului. Este că aceasta suferă o limitare din acest punct de vedere, însă limitarea este necesară în scopul asigurării probelor şi pentru descoperirea adevărului.

Procedura de efectuare a percheziţiei.

Percheziţia trebuie efectuată doar când există suficiente indicii că pe această cale se vor probe necesare stabilirii adevărului, acest act fiind indispensabil pentru aflarea adevărului şi a justei rezolvării a cauzei. Potrivit normele procesuale penale, instanţa de judecată şi procurorul au dreptul să ordone şi să efectueze percheziţiile (prevederi conforme normelor constituţionale ce consacră faptul că percheziţiile pot fi ordonate exclusiv ce către judecător sau procuror).

Dispoziţiile codului de procedură penală prevăd posibilitatea efectuării percheziţiei domiciliare de către organul de cercetare penală, fără autorizaţia procurorului, doar când persoana la care urmează să se facă percheziţia domiciliară consimte in scris acest lucru.

Ridicarea de obiecte sau înscrisuri şi percheziţia domiciliară pot fi efectuate doar între orele 6 şi 20, iar în afara acestui interval orara doar în caz de infracţiune flagrantă sau când percheziţia urmează a fi făcută întru-un local public.

Înainte de începerea percheziţiei, organul judiciar este obligat să se legitimeze, iar în cazurile expres prevăzute de lege să reprezinte autorizaţia dată de procuror.

Ridicarea obiectelor sunt înscrisurilor se face numai în prezenţa persoanei de la care se ridică obiectele respective, iar în lipsa acesteia, în prezenţa unui reprezentant, a unui membru al familiei sau a unui vecin( cu capacitate de exerciţiu).

Efectuarea unei percheziţii şi ridicarea de obiecte şi/sau înscrisuri sunt însoţite de întocmirea unui proces verbal ce trebuie să cuprindă: locul, timpul şi condiţiile în care înscrisurile şi obiectele au fost descoperite şi ridicate, enumerarea lor amănunţită (pentru a putea fi recunoscute). Persoana percheziţionată va primi o copie a procesului-verbal.

Obiectele sau înscrisurile ridicate pot fi ataşate după caz la dosar sau fotografiate şi vizate.

Până la soluţionarea definitivă a cauzei, mijloacele materiale de probă se păstrează de către organul judiciar la care se găseşte, dosarul, iar cele care nu au legătură cu cauza se restituie persoanei care îi aparţin. Obiectele supuse confiscării nu se restituie.

CAPITOLUL I EFECTUAREA PERCHEZIŢIEI LA DOMICILIU

1. Importanţa percheziţiei la domiciliu şi reglementarea juridică

Percheziţia este procedeul probatoriu prin intermediul căruia sunt căutate şi ridicate obiecte sau înscrisuri ce pot servi ca mijloace de probă în procesul penal a căror existenţă sau situare este doar bănuită de organele judiciare.

Ca noţiune, percheziţia poate fi definită ca fiind activitatea procesual-penală şi de tactică criminalistică de căutare, asupra persoanelor, în mijloace de transport ori în alte spaţii, închise sau deschise, a obiectelor, valorilor sau înscrisurilor a căror existenţă sau deţinere este tăgăduită (sau nu se cunoaşte despre prezenţa lor), în vederea descoperirii şi ridicării lor pentru a le administra ca mijloc de probă în procesul penal .

Preview document

Percheziția la domiciliu ridicarea de obiecte și înscrisuri - Pagina 1
Percheziția la domiciliu ridicarea de obiecte și înscrisuri - Pagina 2
Percheziția la domiciliu ridicarea de obiecte și înscrisuri - Pagina 3
Percheziția la domiciliu ridicarea de obiecte și înscrisuri - Pagina 4
Percheziția la domiciliu ridicarea de obiecte și înscrisuri - Pagina 5
Percheziția la domiciliu ridicarea de obiecte și înscrisuri - Pagina 6
Percheziția la domiciliu ridicarea de obiecte și înscrisuri - Pagina 7
Percheziția la domiciliu ridicarea de obiecte și înscrisuri - Pagina 8
Percheziția la domiciliu ridicarea de obiecte și înscrisuri - Pagina 9
Percheziția la domiciliu ridicarea de obiecte și înscrisuri - Pagina 10
Percheziția la domiciliu ridicarea de obiecte și înscrisuri - Pagina 11
Percheziția la domiciliu ridicarea de obiecte și înscrisuri - Pagina 12
Percheziția la domiciliu ridicarea de obiecte și înscrisuri - Pagina 13
Percheziția la domiciliu ridicarea de obiecte și înscrisuri - Pagina 14
Percheziția la domiciliu ridicarea de obiecte și înscrisuri - Pagina 15
Percheziția la domiciliu ridicarea de obiecte și înscrisuri - Pagina 16
Percheziția la domiciliu ridicarea de obiecte și înscrisuri - Pagina 17
Percheziția la domiciliu ridicarea de obiecte și înscrisuri - Pagina 18
Percheziția la domiciliu ridicarea de obiecte și înscrisuri - Pagina 19
Percheziția la domiciliu ridicarea de obiecte și înscrisuri - Pagina 20
Percheziția la domiciliu ridicarea de obiecte și înscrisuri - Pagina 21
Percheziția la domiciliu ridicarea de obiecte și înscrisuri - Pagina 22
Percheziția la domiciliu ridicarea de obiecte și înscrisuri - Pagina 23
Percheziția la domiciliu ridicarea de obiecte și înscrisuri - Pagina 24
Percheziția la domiciliu ridicarea de obiecte și înscrisuri - Pagina 25
Percheziția la domiciliu ridicarea de obiecte și înscrisuri - Pagina 26
Percheziția la domiciliu ridicarea de obiecte și înscrisuri - Pagina 27
Percheziția la domiciliu ridicarea de obiecte și înscrisuri - Pagina 28
Percheziția la domiciliu ridicarea de obiecte și înscrisuri - Pagina 29
Percheziția la domiciliu ridicarea de obiecte și înscrisuri - Pagina 30
Percheziția la domiciliu ridicarea de obiecte și înscrisuri - Pagina 31
Percheziția la domiciliu ridicarea de obiecte și înscrisuri - Pagina 32
Percheziția la domiciliu ridicarea de obiecte și înscrisuri - Pagina 33
Percheziția la domiciliu ridicarea de obiecte și înscrisuri - Pagina 34
Percheziția la domiciliu ridicarea de obiecte și înscrisuri - Pagina 35
Percheziția la domiciliu ridicarea de obiecte și înscrisuri - Pagina 36
Percheziția la domiciliu ridicarea de obiecte și înscrisuri - Pagina 37
Percheziția la domiciliu ridicarea de obiecte și înscrisuri - Pagina 38
Percheziția la domiciliu ridicarea de obiecte și înscrisuri - Pagina 39
Percheziția la domiciliu ridicarea de obiecte și înscrisuri - Pagina 40
Percheziția la domiciliu ridicarea de obiecte și înscrisuri - Pagina 41
Percheziția la domiciliu ridicarea de obiecte și înscrisuri - Pagina 42
Percheziția la domiciliu ridicarea de obiecte și înscrisuri - Pagina 43
Percheziția la domiciliu ridicarea de obiecte și înscrisuri - Pagina 44
Percheziția la domiciliu ridicarea de obiecte și înscrisuri - Pagina 45
Percheziția la domiciliu ridicarea de obiecte și înscrisuri - Pagina 46
Percheziția la domiciliu ridicarea de obiecte și înscrisuri - Pagina 47
Percheziția la domiciliu ridicarea de obiecte și înscrisuri - Pagina 48
Percheziția la domiciliu ridicarea de obiecte și înscrisuri - Pagina 49
Percheziția la domiciliu ridicarea de obiecte și înscrisuri - Pagina 50
Percheziția la domiciliu ridicarea de obiecte și înscrisuri - Pagina 51
Percheziția la domiciliu ridicarea de obiecte și înscrisuri - Pagina 52
Percheziția la domiciliu ridicarea de obiecte și înscrisuri - Pagina 53
Percheziția la domiciliu ridicarea de obiecte și înscrisuri - Pagina 54
Percheziția la domiciliu ridicarea de obiecte și înscrisuri - Pagina 55
Percheziția la domiciliu ridicarea de obiecte și înscrisuri - Pagina 56
Percheziția la domiciliu ridicarea de obiecte și înscrisuri - Pagina 57
Percheziția la domiciliu ridicarea de obiecte și înscrisuri - Pagina 58
Percheziția la domiciliu ridicarea de obiecte și înscrisuri - Pagina 59
Percheziția la domiciliu ridicarea de obiecte și înscrisuri - Pagina 60
Percheziția la domiciliu ridicarea de obiecte și înscrisuri - Pagina 61
Percheziția la domiciliu ridicarea de obiecte și înscrisuri - Pagina 62
Percheziția la domiciliu ridicarea de obiecte și înscrisuri - Pagina 63
Percheziția la domiciliu ridicarea de obiecte și înscrisuri - Pagina 64
Percheziția la domiciliu ridicarea de obiecte și înscrisuri - Pagina 65
Percheziția la domiciliu ridicarea de obiecte și înscrisuri - Pagina 66
Percheziția la domiciliu ridicarea de obiecte și înscrisuri - Pagina 67
Percheziția la domiciliu ridicarea de obiecte și înscrisuri - Pagina 68
Percheziția la domiciliu ridicarea de obiecte și înscrisuri - Pagina 69
Percheziția la domiciliu ridicarea de obiecte și înscrisuri - Pagina 70
Percheziția la domiciliu ridicarea de obiecte și înscrisuri - Pagina 71
Percheziția la domiciliu ridicarea de obiecte și înscrisuri - Pagina 72
Percheziția la domiciliu ridicarea de obiecte și înscrisuri - Pagina 73
Percheziția la domiciliu ridicarea de obiecte și înscrisuri - Pagina 74
Percheziția la domiciliu ridicarea de obiecte și înscrisuri - Pagina 75
Percheziția la domiciliu ridicarea de obiecte și înscrisuri - Pagina 76
Percheziția la domiciliu ridicarea de obiecte și înscrisuri - Pagina 77
Percheziția la domiciliu ridicarea de obiecte și înscrisuri - Pagina 78
Percheziția la domiciliu ridicarea de obiecte și înscrisuri - Pagina 79
Percheziția la domiciliu ridicarea de obiecte și înscrisuri - Pagina 80
Percheziția la domiciliu ridicarea de obiecte și înscrisuri - Pagina 81
Percheziția la domiciliu ridicarea de obiecte și înscrisuri - Pagina 82
Percheziția la domiciliu ridicarea de obiecte și înscrisuri - Pagina 83
Percheziția la domiciliu ridicarea de obiecte și înscrisuri - Pagina 84
Percheziția la domiciliu ridicarea de obiecte și înscrisuri - Pagina 85
Percheziția la domiciliu ridicarea de obiecte și înscrisuri - Pagina 86
Percheziția la domiciliu ridicarea de obiecte și înscrisuri - Pagina 87
Percheziția la domiciliu ridicarea de obiecte și înscrisuri - Pagina 88
Percheziția la domiciliu ridicarea de obiecte și înscrisuri - Pagina 89
Percheziția la domiciliu ridicarea de obiecte și înscrisuri - Pagina 90

Conținut arhivă zip

 • Perchezitia la Domiciliu Ridicarea de Obiecte si Inscrisuri.doc

Alții au mai descărcat și

Conținutul Infractiunii

Capitolul 1 - Aspecte introductive privitoare la instituţia infracţiunii - Trăsăturile esenţiale ale infracţiunii - Pericolul social -...

Analiză Teoretică și Jurisprudențială a Omorului Calificat

CAPITOLUL I ASPECTE INTRODUCTIVE SECȚIUNEA I CONSIDERAȚII INTRODUCTIVE Omul este singura ființă înzestrată cu conștiință, creator al tuturor...

Falsul în Documente

INTRODUCERE Documentele, reprezintă un capitol important în istoria de milenii a omenirii. De-a lungul vremurilor documentele apar ca înscrisuri...

Unitatea Legală de Infracțiune

INTRODUCERE Conceptul de unitate legală de infracţiune este reprezentat de existenţa rezoluţiei delictuoase unice în realizarea mai multor acţiuni...

Infracțiuni de fals. falsul intelectual

PREFAŢĂ Infracţiunile de fals constituie o categorie bine particularizată şi extrem de variată în sfera vastă a faptelor socotite socialmente...

Interceptările și Înregistrările Audio și Video

Cap. 1 Mijloacele de probă Codul de procedură penală prevede în art. 63 urmãtoarele aspecte cu privire la probă: “Constituie probă orice element...

Drepturile Copiilor în România

INTRODUCERE În sensul art. 1 din Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite cu privire la drepturile copilului, prin copil se înţelege orice fiinţă...

Obiectul infracțiunii

INTRODUCERE Precum bine meţiona reputatul jurist moldovean Sergiu Brînză, fiinţarea şi dezvoltarea societăţii ar fi de neconceput în lipsa...

Te-ar putea interesa și

Percheziția domiciliară

Introducere Organizarea statală presupune existenţa unor reguli de conduită, care alcătuiesc ordinea de drept în acel stat şi în baza cărora se...

Percheziția ca Proces Probatoriu în Procesul Penal

INTRODUCERE Omenirea, în decursul dezvoltării sale istorice, a parcurs etape interesante, privite prin prisma evoluţiei fenomenelor criminalităţii...

Studiu de caz - procedura dării în urmărire

Introducere Prezenta lucrarea de disertație analizează o temă ce constituie parte integrantă a dreptului procesual penal, partea specială, mai...

Tactica efectuării percheziției și a ridicării de documente

Introducere Codul de procedură penală a Republicii Moldova nu oferă o definiţie legala a percheziţiei în comparaţie cu legislaţiile altor state....

Aspecte de teorie și practică în materia infracțiunii de violare de domiciliu

Capitolul I: Consideraţii generale asupra infracţiunilor contra persoanei Încă din cele mai vechi timpuri importanţa principiului garantării şi...

Inviolabilitatea Domiciliului

Întroducere Actualitatea temei. Fiecare ramură de drept precum şi dreptul în general au la baza sa principii fundamentale. Principiile de drept...

Percheziția Domiciliară

Abrevieri alin. – alineat(ul) art. – articol(ul) CEDO - Convenţia Europeana a Drepturilor Omului C. pen. – Codul penal C. proc. pen. – Codul...

Dreptul la viață, la integritate fizică și psihică, libertatea individului și siguranța persoanei

Dreptul la viață, la integritate fizică și psihică. În Constituția României, în art. 22 se prevede: „Dreptul la viață, precum și dreptul la...

Ai nevoie de altceva?