Perchezitia la Domiciliu Ridicarea de Obiecte si Inscrisuri

Proiect
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 90 în total
Cuvinte : 34617
Mărime: 3.07MB (arhivat)
Cost: 13 puncte

Cuprins

INTRODUCERE

Capitolul I Efectuarea percheziţiei la domiciliu

1. Importanţa percheziţiei la domiciliu şi reglementarea juridic

2. Implicaţiile psihologice ale percheziţie

2.1. Psihologia percheziţionatului

2.2. Psihologia celui care efectuează percheziţi

2.3. Observarea locurilor şi obiectelo

3. Clasificarea percheziţie

4. Pregătirea percheziţie

5. Metode folosite la efectuarea percheziţie

5.1. Percheziţia persoanei

5.2. Percheziţia îmbrăcămintei

5.3. Percheziţia corpului

5.4. Percheziţia locurilor închis

5.5 Deplasarea şi intrarea la locul percheziţiei

5.6. Măsuri luate după pătrunderea la locul percheziţie

6. Rezultatul percheziţiei

Capitolul II Ridicarea de obiecte şi înscrisuri

1. Noţiunea şi reglementarea juridică

2. Cercetarea la faţa loculu

3. Confruntarea

4. Reconstituirea

5. Constatări tehnico-ştiinţifice şi medico-legal

5.1. Reguli tactice la dispunerea constatării tehnico-ştiinţifice şi

medico-legal

5.2. Tactica efectuării propriu zise a expertizelor şi constatărilor

tehnico-ştiinţific

5.3. Efectuarea propriu zisă a expertizei şi constatării

tehnico-ştiinţific

5.4. Redactarea raportului de expertiz

6. Elemente tactice aplicate în aprecierea şi valorificarea concluziilor

expertizei sau constatării tehnico-ştiinţifice de către organel

judiciare

6.1. Verificarea raportului de expertiză

6.2. Aprecierea şi valorificarea concluziilor expertizei

CAPITOLUL III PERCHEZIŢIA, CONSTATĂRILE TEHNICO-ŞTIINŢIFICE ŞI EXPERTIZA ÎN CAZUL INVESTIGAŢIILOR SILVICE

Extras din document

INTRODUCERE

Ce ar trebui să ştim despre percheziţie

Despre termenul percheziţie probabil am auzit cu toţii şi, cu aproximaţie, ştim despre ce este vorba. Ţinând cont de faptul că este vorba de o procedură care trebuie să se desfăşoare conform prevederilor legii, credem că este bine să fim informaţi despre ceea ce se reprezintă percheziţia, mai ales despre condiţiile în care se poate realiza.

Percheziţia la care ne referim este o activitate cu caracter judiciar ce trebuie delimitată de alte activităţii cum ar fi: percheziţia vamală; percheziţia ca măsură antiteroristă, etc. Prin percheziţie înţelegem activitatea de strângere şi căutare a mijloacelor de probă necesare aflării adevărului într-o cauză penală. Potrivit art.100 din Codul de procedură penală, când unei persoane i se cere să predea un obiect sau înscris, ce are legătură cu rezolvarea cauzei, iar aceasta neagă existenta sau deţinerea acestuia, organul de urmărire penală sau instanţa de judecată poate dispune efectuarea unei percheziţii. Acesta poate fi domiciliară sau corporală.

Dacă sunt respectate prevederile , această metodă de strângere a probelor nu trebuie interpretată ca fiind în discordanţă cu drepturile şi libertăţile individuale cum ar fi libertatea şi inviolabilitatea persoanei sau inviolabilitatea domiciliului. Este că aceasta suferă o limitare din acest punct de vedere, însă limitarea este necesară în scopul asigurării probelor şi pentru descoperirea adevărului.

Procedura de efectuare a percheziţiei.

Percheziţia trebuie efectuată doar când există suficiente indicii că pe această cale se vor probe necesare stabilirii adevărului, acest act fiind indispensabil pentru aflarea adevărului şi a justei rezolvării a cauzei. Potrivit normele procesuale penale, instanţa de judecată şi procurorul au dreptul să ordone şi să efectueze percheziţiile (prevederi conforme normelor constituţionale ce consacră faptul că percheziţiile pot fi ordonate exclusiv ce către judecător sau procuror).

Dispoziţiile codului de procedură penală prevăd posibilitatea efectuării percheziţiei domiciliare de către organul de cercetare penală, fără autorizaţia procurorului, doar când persoana la care urmează să se facă percheziţia domiciliară consimte in scris acest lucru.

Ridicarea de obiecte sau înscrisuri şi percheziţia domiciliară pot fi efectuate doar între orele 6 şi 20, iar în afara acestui interval orara doar în caz de infracţiune flagrantă sau când percheziţia urmează a fi făcută întru-un local public.

Înainte de începerea percheziţiei, organul judiciar este obligat să se legitimeze, iar în cazurile expres prevăzute de lege să reprezinte autorizaţia dată de procuror.

Ridicarea obiectelor sunt înscrisurilor se face numai în prezenţa persoanei de la care se ridică obiectele respective, iar în lipsa acesteia, în prezenţa unui reprezentant, a unui membru al familiei sau a unui vecin( cu capacitate de exerciţiu).

Efectuarea unei percheziţii şi ridicarea de obiecte şi/sau înscrisuri sunt însoţite de întocmirea unui proces verbal ce trebuie să cuprindă: locul, timpul şi condiţiile în care înscrisurile şi obiectele au fost descoperite şi ridicate, enumerarea lor amănunţită (pentru a putea fi recunoscute). Persoana percheziţionată va primi o copie a procesului-verbal.

Obiectele sau înscrisurile ridicate pot fi ataşate după caz la dosar sau fotografiate şi vizate.

Până la soluţionarea definitivă a cauzei, mijloacele materiale de probă se păstrează de către organul judiciar la care se găseşte, dosarul, iar cele care nu au legătură cu cauza se restituie persoanei care îi aparţin. Obiectele supuse confiscării nu se restituie.

CAPITOLUL I EFECTUAREA PERCHEZIŢIEI LA DOMICILIU

1. Importanţa percheziţiei la domiciliu şi reglementarea juridică

Percheziţia este procedeul probatoriu prin intermediul căruia sunt căutate şi ridicate obiecte sau înscrisuri ce pot servi ca mijloace de probă în procesul penal a căror existenţă sau situare este doar bănuită de organele judiciare.

Ca noţiune, percheziţia poate fi definită ca fiind activitatea procesual-penală şi de tactică criminalistică de căutare, asupra persoanelor, în mijloace de transport ori în alte spaţii, închise sau deschise, a obiectelor, valorilor sau înscrisurilor a căror existenţă sau deţinere este tăgăduită (sau nu se cunoaşte despre prezenţa lor), în vederea descoperirii şi ridicării lor pentru a le administra ca mijloc de probă în procesul penal .

Preview document

Perchezitia la Domiciliu Ridicarea de Obiecte si Inscrisuri - Pagina 1
Perchezitia la Domiciliu Ridicarea de Obiecte si Inscrisuri - Pagina 2
Perchezitia la Domiciliu Ridicarea de Obiecte si Inscrisuri - Pagina 3
Perchezitia la Domiciliu Ridicarea de Obiecte si Inscrisuri - Pagina 4
Perchezitia la Domiciliu Ridicarea de Obiecte si Inscrisuri - Pagina 5
Perchezitia la Domiciliu Ridicarea de Obiecte si Inscrisuri - Pagina 6
Perchezitia la Domiciliu Ridicarea de Obiecte si Inscrisuri - Pagina 7
Perchezitia la Domiciliu Ridicarea de Obiecte si Inscrisuri - Pagina 8
Perchezitia la Domiciliu Ridicarea de Obiecte si Inscrisuri - Pagina 9
Perchezitia la Domiciliu Ridicarea de Obiecte si Inscrisuri - Pagina 10
Perchezitia la Domiciliu Ridicarea de Obiecte si Inscrisuri - Pagina 11
Perchezitia la Domiciliu Ridicarea de Obiecte si Inscrisuri - Pagina 12
Perchezitia la Domiciliu Ridicarea de Obiecte si Inscrisuri - Pagina 13
Perchezitia la Domiciliu Ridicarea de Obiecte si Inscrisuri - Pagina 14
Perchezitia la Domiciliu Ridicarea de Obiecte si Inscrisuri - Pagina 15
Perchezitia la Domiciliu Ridicarea de Obiecte si Inscrisuri - Pagina 16
Perchezitia la Domiciliu Ridicarea de Obiecte si Inscrisuri - Pagina 17
Perchezitia la Domiciliu Ridicarea de Obiecte si Inscrisuri - Pagina 18
Perchezitia la Domiciliu Ridicarea de Obiecte si Inscrisuri - Pagina 19
Perchezitia la Domiciliu Ridicarea de Obiecte si Inscrisuri - Pagina 20
Perchezitia la Domiciliu Ridicarea de Obiecte si Inscrisuri - Pagina 21
Perchezitia la Domiciliu Ridicarea de Obiecte si Inscrisuri - Pagina 22
Perchezitia la Domiciliu Ridicarea de Obiecte si Inscrisuri - Pagina 23
Perchezitia la Domiciliu Ridicarea de Obiecte si Inscrisuri - Pagina 24
Perchezitia la Domiciliu Ridicarea de Obiecte si Inscrisuri - Pagina 25
Perchezitia la Domiciliu Ridicarea de Obiecte si Inscrisuri - Pagina 26
Perchezitia la Domiciliu Ridicarea de Obiecte si Inscrisuri - Pagina 27
Perchezitia la Domiciliu Ridicarea de Obiecte si Inscrisuri - Pagina 28
Perchezitia la Domiciliu Ridicarea de Obiecte si Inscrisuri - Pagina 29
Perchezitia la Domiciliu Ridicarea de Obiecte si Inscrisuri - Pagina 30
Perchezitia la Domiciliu Ridicarea de Obiecte si Inscrisuri - Pagina 31
Perchezitia la Domiciliu Ridicarea de Obiecte si Inscrisuri - Pagina 32
Perchezitia la Domiciliu Ridicarea de Obiecte si Inscrisuri - Pagina 33
Perchezitia la Domiciliu Ridicarea de Obiecte si Inscrisuri - Pagina 34
Perchezitia la Domiciliu Ridicarea de Obiecte si Inscrisuri - Pagina 35
Perchezitia la Domiciliu Ridicarea de Obiecte si Inscrisuri - Pagina 36
Perchezitia la Domiciliu Ridicarea de Obiecte si Inscrisuri - Pagina 37
Perchezitia la Domiciliu Ridicarea de Obiecte si Inscrisuri - Pagina 38
Perchezitia la Domiciliu Ridicarea de Obiecte si Inscrisuri - Pagina 39
Perchezitia la Domiciliu Ridicarea de Obiecte si Inscrisuri - Pagina 40
Perchezitia la Domiciliu Ridicarea de Obiecte si Inscrisuri - Pagina 41
Perchezitia la Domiciliu Ridicarea de Obiecte si Inscrisuri - Pagina 42
Perchezitia la Domiciliu Ridicarea de Obiecte si Inscrisuri - Pagina 43
Perchezitia la Domiciliu Ridicarea de Obiecte si Inscrisuri - Pagina 44
Perchezitia la Domiciliu Ridicarea de Obiecte si Inscrisuri - Pagina 45
Perchezitia la Domiciliu Ridicarea de Obiecte si Inscrisuri - Pagina 46
Perchezitia la Domiciliu Ridicarea de Obiecte si Inscrisuri - Pagina 47
Perchezitia la Domiciliu Ridicarea de Obiecte si Inscrisuri - Pagina 48
Perchezitia la Domiciliu Ridicarea de Obiecte si Inscrisuri - Pagina 49
Perchezitia la Domiciliu Ridicarea de Obiecte si Inscrisuri - Pagina 50
Perchezitia la Domiciliu Ridicarea de Obiecte si Inscrisuri - Pagina 51
Perchezitia la Domiciliu Ridicarea de Obiecte si Inscrisuri - Pagina 52
Perchezitia la Domiciliu Ridicarea de Obiecte si Inscrisuri - Pagina 53
Perchezitia la Domiciliu Ridicarea de Obiecte si Inscrisuri - Pagina 54
Perchezitia la Domiciliu Ridicarea de Obiecte si Inscrisuri - Pagina 55
Perchezitia la Domiciliu Ridicarea de Obiecte si Inscrisuri - Pagina 56
Perchezitia la Domiciliu Ridicarea de Obiecte si Inscrisuri - Pagina 57
Perchezitia la Domiciliu Ridicarea de Obiecte si Inscrisuri - Pagina 58
Perchezitia la Domiciliu Ridicarea de Obiecte si Inscrisuri - Pagina 59
Perchezitia la Domiciliu Ridicarea de Obiecte si Inscrisuri - Pagina 60
Perchezitia la Domiciliu Ridicarea de Obiecte si Inscrisuri - Pagina 61
Perchezitia la Domiciliu Ridicarea de Obiecte si Inscrisuri - Pagina 62
Perchezitia la Domiciliu Ridicarea de Obiecte si Inscrisuri - Pagina 63
Perchezitia la Domiciliu Ridicarea de Obiecte si Inscrisuri - Pagina 64
Perchezitia la Domiciliu Ridicarea de Obiecte si Inscrisuri - Pagina 65
Perchezitia la Domiciliu Ridicarea de Obiecte si Inscrisuri - Pagina 66
Perchezitia la Domiciliu Ridicarea de Obiecte si Inscrisuri - Pagina 67
Perchezitia la Domiciliu Ridicarea de Obiecte si Inscrisuri - Pagina 68
Perchezitia la Domiciliu Ridicarea de Obiecte si Inscrisuri - Pagina 69
Perchezitia la Domiciliu Ridicarea de Obiecte si Inscrisuri - Pagina 70
Perchezitia la Domiciliu Ridicarea de Obiecte si Inscrisuri - Pagina 71
Perchezitia la Domiciliu Ridicarea de Obiecte si Inscrisuri - Pagina 72
Perchezitia la Domiciliu Ridicarea de Obiecte si Inscrisuri - Pagina 73
Perchezitia la Domiciliu Ridicarea de Obiecte si Inscrisuri - Pagina 74
Perchezitia la Domiciliu Ridicarea de Obiecte si Inscrisuri - Pagina 75
Perchezitia la Domiciliu Ridicarea de Obiecte si Inscrisuri - Pagina 76
Perchezitia la Domiciliu Ridicarea de Obiecte si Inscrisuri - Pagina 77
Perchezitia la Domiciliu Ridicarea de Obiecte si Inscrisuri - Pagina 78
Perchezitia la Domiciliu Ridicarea de Obiecte si Inscrisuri - Pagina 79
Perchezitia la Domiciliu Ridicarea de Obiecte si Inscrisuri - Pagina 80
Perchezitia la Domiciliu Ridicarea de Obiecte si Inscrisuri - Pagina 81
Perchezitia la Domiciliu Ridicarea de Obiecte si Inscrisuri - Pagina 82
Perchezitia la Domiciliu Ridicarea de Obiecte si Inscrisuri - Pagina 83
Perchezitia la Domiciliu Ridicarea de Obiecte si Inscrisuri - Pagina 84
Perchezitia la Domiciliu Ridicarea de Obiecte si Inscrisuri - Pagina 85
Perchezitia la Domiciliu Ridicarea de Obiecte si Inscrisuri - Pagina 86
Perchezitia la Domiciliu Ridicarea de Obiecte si Inscrisuri - Pagina 87
Perchezitia la Domiciliu Ridicarea de Obiecte si Inscrisuri - Pagina 88
Perchezitia la Domiciliu Ridicarea de Obiecte si Inscrisuri - Pagina 89
Perchezitia la Domiciliu Ridicarea de Obiecte si Inscrisuri - Pagina 90

Conținut arhivă zip

  • Perchezitia la Domiciliu Ridicarea de Obiecte si Inscrisuri.doc

Alții au mai descărcat și

Conținutul Infractiunii

Capitolul 1 - Aspecte introductive privitoare la instituţia infracţiunii - Trăsăturile esenţiale ale infracţiunii - Pericolul social -...

Analiză Teoretică și Jurisprudențială a Omorului Calificat

CAPITOLUL I ASPECTE INTRODUCTIVE SECȚIUNEA I CONSIDERAȚII INTRODUCTIVE Omul este singura ființă înzestrată cu conștiință, creator al tuturor...

Falsul în Documente

INTRODUCERE Documentele, reprezintă un capitol important în istoria de milenii a omenirii. De-a lungul vremurilor documentele apar ca înscrisuri...

Unitatea Legală de Infracțiune

INTRODUCERE Conceptul de unitate legală de infracţiune este reprezentat de existenţa rezoluţiei delictuoase unice în realizarea mai multor acţiuni...

Contrabanda

1. ACTIVITATEA VAMALA ÎN ROMÂNIA Înca din cele mai vechi timpuri statele au prelevat impozite pentru marfurile care treceau frontiera. Primele...

Infractiuni de Fals. Falsul Intelectual

PREFAŢĂ Infracţiunile de fals constituie o categorie bine particularizată şi extrem de variată în sfera vastă a faptelor socotite socialmente...

Interceptările și Înregistrările Audio și Video

Cap. 1 Mijloacele de probă Codul de procedură penală prevede în art. 63 urmãtoarele aspecte cu privire la probă: “Constituie probă orice element...

Drepturile Copiilor în România

INTRODUCERE În sensul art. 1 din Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite cu privire la drepturile copilului, prin copil se înţelege orice fiinţă...

Te-ar putea interesa și

Percheziția domiciliară

Introducere Organizarea statală presupune existenţa unor reguli de conduită, care alcătuiesc ordinea de drept în acel stat şi în baza cărora se...

Percheziția ca Proces Probatoriu în Procesul Penal

INTRODUCERE Omenirea, în decursul dezvoltării sale istorice, a parcurs etape interesante, privite prin prisma evoluţiei fenomenelor criminalităţii...

Studiu de caz - procedura dării în urmărire

Introducere Prezenta lucrarea de disertație analizează o temă ce constituie parte integrantă a dreptului procesual penal, partea specială, mai...

Tactica efectuării percheziției și a ridicării de documente

Introducere Codul de procedură penală a Republicii Moldova nu oferă o definiţie legala a percheziţiei în comparaţie cu legislaţiile altor state....

Aspecte de Teorie si Practica in Materia Infractiunii de Violare de Domiciliu

Capitolul I: Consideraţii generale asupra infracţiunilor contra persoanei Încă din cele mai vechi timpuri importanţa principiului garantării şi...

Inviolabilitatea Domiciliului

Întroducere Actualitatea temei. Fiecare ramură de drept precum şi dreptul în general au la baza sa principii fundamentale. Principiile de drept...

Percheziția Domiciliară

Abrevieri alin. – alineat(ul) art. – articol(ul) CEDO - Convenţia Europeana a Drepturilor Omului C. pen. – Codul penal C. proc. pen. – Codul...

Dreptul la viață, la integritate fizică și psihică, libertatea individului și siguranța persoanei

Dreptul la viață, la integritate fizică și psihică. În Constituția României, în art. 22 se prevede: „Dreptul la viață, precum și dreptul la...

Ai nevoie de altceva?