Perfecționarea Legislației Civile în Condițiile Actuale

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 54 în total
Cuvinte : 17369
Mărime: 110.44KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: M.Harbada

Cuprins

Cap.I:REFORMA LEGISLAȚIEI CIVILE ÎN VEDEREA PERFECȚIONĂRII REGLEMENTĂRILOR DIN DOMENIUL DREPTULUI CIVIL

I.1.Necesitatea perfectionării legislatiei civile

I.1.1.Cadrul normativ actual.pag.9

I.2.Noutătile legislative pe plan international.pag.10

I.2.1.Interpretarea si fundamentarea reglementărilor internationale.pag.11

Cap.II:CONSTITUȚIA REVIZUITĂ-IZVOR FUNDAMENTAL DE DREPT CIVIL

II.1.Modificarea si completarea Constitutiei române prin Legea nr.429/2003.pag.13

II.1.1.Aspecte noi în problema drepturilor,libertătilor si îndatoririlor fundamentale cu trimitere la dreptul de proprietate privată.pag.14

II.1.2.Dreptul la mostenire reflectat în Constitutia actuală.pag.16

II.2.Regimul juridic al dreptului de proprietate privată si al dreptului de proprietate publică în Constitutia actual.pag.18

II.2.1.Dreptul de proprietate publică.pag.21

II.2.2.Dreptul de proprietate privată.pag.25

Cap.III:PERFECȚIONAREA CADRULUI NORMATIV GENERAL ÎN DOMENIUL DREPTULUI CIVIL

III.1.Generalităti.pag.29

III.1.1.Aparitia si evolutia reglementărilor civile prevăzute în Codul Civil.pag.29

III.2.Codul Civil actual.pag.32

III.2.1.Necesitatea reglementărilor si normelor juridice cuprinse în Codul civil.pag.35

III.3.Codul Civil si perspectiva actualizării lui.pag.39

III.3.1.Noul Cod Civil si modificările prevăzute.pag.41

CONCLUZII ȘI PROPUNERI

BIBLIOGRAFIE

Extras din document

CONSIDERAȚII GENERALE

Dreptul constituie un sistem de norme,care îmbracă o anumită haină juridică,ia o anumită formă,datorită căreia sunt aduse la cunostina întregii societăti.În conceptia lui Immanuel Kant dreptul reprezintă “ansamblul conditiilor care limitează libertătile pentru a face posibil acordul lor”.

Dreptul în egală măsură tehnică si artă(a binelui si a echitătii-“jus est ars boni et aequi” ),principiu de directive,de coeziune social care dă societătii caracterul de definit si coerentă,ansamblul regulilor asigurate si garantate de către stat si care au ca scop organizarea si disciplinarea comportamentului uman în principalele relatii din societate,într-un climat specific manifestării coexistentei libertătilor,apărării drepturilor esentiale ale omului si statornicirii spiritului de dreptate are nevoie pentru a i se crea posibilitatea de a fi cunoscut si receptat,în esenta si continutul său,de modalităti special de exprimare,aceste forme de exprimare purtând denumirea de izvoare ale dreptului(sau surse ale deptului).

Pentru a putea defini dreptul si a întelege importanta lui în viata economică,sunt necesare câteva precizări în legătură cu normarea activitătii umane si care subliniază dimensiunile juridicului în cadrul societătii.În primul rând ,facem constatarea că activitatea umană se desfăsoară într-un cadru social-istoric determinat si într-un cadru fizic natural.

În al doilea rând,societatea omenească alcătuieste un sistem care se pretează la o tratare globală(ce are în vedere ansamblul relatiilor sociale),dar si la o tratare structurală,care analizează subsistemele ei si retelele de legătură ce se stabilesc între acestea.Fenomenul juridic necesită luarea în considerare a sistemului global social,dar si a structurii sociale,deoarece diferitele verigi intermediare ale sistemului social exercită o influentă considerabilă asupra configuratiei acestui fenomen.

În al treilea rând,relatiile umane sunt relatii intrasociale,ele generează o serie de raporturi între diversi indivizi,într-un cadru social istoric dat.Acest teren justifică existenta normelor si reclamă necesitatea sistemului normativ ca atare.

Societatea,ca ansamblu de relatii dintre oameni,nu poate fi concepută fără existenta unor norme care să reglementeze aceste relatii,în functie de cerintele legilor obiective de dezvoltare socială si de ineresele diverselor grupuri sociale.

Dreptul civil este acea ramura a dreptului care reglementeaza o parte insemnata a raporturilor patrimoniale si a raporturilor nepatrimoniale strans legate de individualitatea persoanei,raporturi in care partile figureaza ca subiecte egale in drepturi,precum si conditia juridical a persoanelor fizice si juridice.

Dupa Salvius Iulianus(D.1,3,32,1),obiceiul vechi este respectat pe drept cuvant ca si legea.Obiceiul este reglementarea depre care se spune ca a fostinstituita de obiceiul stramosilor(Inveterate consuetudo pro lege non immerito custoditur,et hoc est ius quod dicitur moribus constitutum).Dupa Ulpian(Regulae 4),obiceiul se bazeaza pe consimtamantul tacit al poporului,consacrat printr-un uzaj indelungat(Mores sunr tacitus consensus populi,longa consuetudine inveteratus),iar Institutele lui Iustinian(1,2,9):Dreptul pe care obiceiul il aproba,este un drept nescris.Obiciurile practicate zilnic,aprobate de consensul celor care se folosesc de ele,seamana cu legea(Ex non scripto ius venit,quod usus comprobavit.Nam diuturni mores,consensu utentium comprabati legem imitantur).

Consuetudinea este un obicei care se repetă mereu,acelasi în cazuri identice.Aplicarea aceasta constantă face ca obiceiul să nu mai fie contestat:însăsi aplicarea lui constituie o confirmare permanentă a existentei si a validitatii lui.După un timp,obiceiul este socotit obligatoriu(longa,diuturna,inveterata consuetudo,opinio necessitatis)Am retinut termenul de consuetudo ,deoarece obiceiurile juridice române au trăsături care le disting de obicei din regiunile locuite de populatiile greco-orientale din jurul Mării Mediterane.

Elaborarea consuetudinii este strâns legată în timpurile străvechi de activitatea pontifilor.Din sec III i.HR.,un rol din ce în ce mai important revine juristilor laici.

Preview document

Perfecționarea Legislației Civile în Condițiile Actuale - Pagina 1
Perfecționarea Legislației Civile în Condițiile Actuale - Pagina 2
Perfecționarea Legislației Civile în Condițiile Actuale - Pagina 3
Perfecționarea Legislației Civile în Condițiile Actuale - Pagina 4
Perfecționarea Legislației Civile în Condițiile Actuale - Pagina 5
Perfecționarea Legislației Civile în Condițiile Actuale - Pagina 6
Perfecționarea Legislației Civile în Condițiile Actuale - Pagina 7
Perfecționarea Legislației Civile în Condițiile Actuale - Pagina 8
Perfecționarea Legislației Civile în Condițiile Actuale - Pagina 9
Perfecționarea Legislației Civile în Condițiile Actuale - Pagina 10
Perfecționarea Legislației Civile în Condițiile Actuale - Pagina 11
Perfecționarea Legislației Civile în Condițiile Actuale - Pagina 12
Perfecționarea Legislației Civile în Condițiile Actuale - Pagina 13
Perfecționarea Legislației Civile în Condițiile Actuale - Pagina 14
Perfecționarea Legislației Civile în Condițiile Actuale - Pagina 15
Perfecționarea Legislației Civile în Condițiile Actuale - Pagina 16
Perfecționarea Legislației Civile în Condițiile Actuale - Pagina 17
Perfecționarea Legislației Civile în Condițiile Actuale - Pagina 18
Perfecționarea Legislației Civile în Condițiile Actuale - Pagina 19
Perfecționarea Legislației Civile în Condițiile Actuale - Pagina 20
Perfecționarea Legislației Civile în Condițiile Actuale - Pagina 21
Perfecționarea Legislației Civile în Condițiile Actuale - Pagina 22
Perfecționarea Legislației Civile în Condițiile Actuale - Pagina 23
Perfecționarea Legislației Civile în Condițiile Actuale - Pagina 24
Perfecționarea Legislației Civile în Condițiile Actuale - Pagina 25
Perfecționarea Legislației Civile în Condițiile Actuale - Pagina 26
Perfecționarea Legislației Civile în Condițiile Actuale - Pagina 27
Perfecționarea Legislației Civile în Condițiile Actuale - Pagina 28
Perfecționarea Legislației Civile în Condițiile Actuale - Pagina 29
Perfecționarea Legislației Civile în Condițiile Actuale - Pagina 30
Perfecționarea Legislației Civile în Condițiile Actuale - Pagina 31
Perfecționarea Legislației Civile în Condițiile Actuale - Pagina 32
Perfecționarea Legislației Civile în Condițiile Actuale - Pagina 33
Perfecționarea Legislației Civile în Condițiile Actuale - Pagina 34
Perfecționarea Legislației Civile în Condițiile Actuale - Pagina 35
Perfecționarea Legislației Civile în Condițiile Actuale - Pagina 36
Perfecționarea Legislației Civile în Condițiile Actuale - Pagina 37
Perfecționarea Legislației Civile în Condițiile Actuale - Pagina 38
Perfecționarea Legislației Civile în Condițiile Actuale - Pagina 39
Perfecționarea Legislației Civile în Condițiile Actuale - Pagina 40
Perfecționarea Legislației Civile în Condițiile Actuale - Pagina 41
Perfecționarea Legislației Civile în Condițiile Actuale - Pagina 42
Perfecționarea Legislației Civile în Condițiile Actuale - Pagina 43
Perfecționarea Legislației Civile în Condițiile Actuale - Pagina 44
Perfecționarea Legislației Civile în Condițiile Actuale - Pagina 45
Perfecționarea Legislației Civile în Condițiile Actuale - Pagina 46
Perfecționarea Legislației Civile în Condițiile Actuale - Pagina 47
Perfecționarea Legislației Civile în Condițiile Actuale - Pagina 48
Perfecționarea Legislației Civile în Condițiile Actuale - Pagina 49
Perfecționarea Legislației Civile în Condițiile Actuale - Pagina 50
Perfecționarea Legislației Civile în Condițiile Actuale - Pagina 51
Perfecționarea Legislației Civile în Condițiile Actuale - Pagina 52
Perfecționarea Legislației Civile în Condițiile Actuale - Pagina 53
Perfecționarea Legislației Civile în Condițiile Actuale - Pagina 54

Conținut arhivă zip

  • Perfectionarea Legislatiei Civile in Conditiile Actuale.doc

Alții au mai descărcat și

Nulitatea Actului Juridic Civil

LISTA CU ABREVIERI C.civ.=Cocdul civil Cpr.civ.=Codul de procedura civila C.fam.=Codul familiei Dec.civ.=Decizia civila Trib.Supr.=Tribunalul...

Instituția răspunderii contractuale în materia civilă

INTRODUCERE Contractul, ca izvor de drepturi și obligații, este actul juridic cu cele mai frecvente și importante consecințe pentru activitatea de...

Termene și sancțiuni procedurale

Introducere Una dintre problemele semnificative ale dreptului procesual civil o reprezinta cunoasterea termenelor în care trebuie exercitate...

Analiza Principalelor Aspecte Juridice ale Faptelor Licite - Izvoare de Obligații

INTRODUCERE Tema acestei lucrari m-a fascinat, m-a facut sa caut raspunsuri cât mai complete la întrebarile care se iveau odata cu parcurgerea cât...

Nulitatea Actului Juridic Civil

CAPITOLUL I NOŢIUNEA DE NULITATE SECŢIUNEA I NOŢIUNEA DE NULITATE A ACTULUI JURIDIC A. Accepţiunea expresiei “nulitatea actului juridic civil”...

Efectele Contractului de Donație

Consideraţii generale privind contractul de donaţie CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND CONTRACTUL DE DONAŢIE Secţiunea I: Noţiune....

Plata nedatorată

INTRODUCERE Toate raporturile juridice stabilite între două sau mai multe persoane reprezintă o totalitate de drepturi personale, noțiunea...

Reflectarea Normelor Constituționale în Dispozițiile Părții Generale ale Codului Penal Român

PARTEA I. STUDII L. CONSTITUTIONALIZAREA ŞI INTERNAŢIONALIZAREA PRINCIPIILOR DREPTULUI PENAL Căderea Bastiliei semnifică nu doar dărâmarea...

Te-ar putea interesa și

Politici Sociale pentru Rromii din România

MEMORIU EXPLICATIV Demersurile României de aderare la Uniunea Europeană au devenit o prioritate naţională a ultimilor ani. În acest context,...

Studiu privind sectorul gazelor naturale

Romania are cea mai mare piata de gaze naturale din Europa Centrala si a fost prima tara care a utilizat gazele naturale in scopuri industriale....

Studiu Aplicativ Privind Eficientizarea Activității Oficiului de Stare Civilă

I.1Cadrul general de înfiinţare şi organizare a instituţiei publice Municipiul Botoşani este reşedinţa administrativă a judeţului Botoşani şi cel...

Politici Publice pentru Romi în România 2000

O scurta introducere Conform datelor statistice oficiale, populatia de etnie Roma din România numara, la Recensamântul populatiei si locuintelor...

Ai nevoie de altceva?