Posesia în Dreptul Roman

Proiect
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 27 în total
Cuvinte : 8736
Mărime: 70.74KB (arhivat)
Cost: 6 puncte

Cuprins

1. Posesia în Dreptul Roman 3

1.1. Noțiuni generale. 3

1.2. Originea. 3

1.2.1. Etimologia 4

1.3. Elementele posesiei 4

1.4. Categorii de posesiune 5

1.5. Efectele posesiunii 5

1.6. Dobândirea și pierderea posesiunii 6

1.7. Interdicțiile posesiunii 7

1.7.1. Categorii de interdicte 7

1.8. Detențiunea 8

1.9. Comparația între posesie și detențiune 9

2. Posesia în dreptul modern 9

2.1. Teoriile în jurul posesiei 10

2.1.1. Teoria lu Savigny 10

2.1.2. Teoria lui Ihering 11

2.2. Consecințele legislative ale controversei teoretice privind noțiunea posesiei 12

3. Posesia in dreptul contemporan român. 12

3.1. Definiția. 12

3.2. Caracterele posesiei. 13

Caracterele posesiei sunt următoarele: 13

3.3. Elementele posesiei. 13

3.3.1. Elementul material (corpus) 13

3.3.2. Elementul intenţional (animus) 14

3.4. Posesia şi detenţia precara 15

3.5. Intervertirea detenţiei precare 17

3.5.1. Intervertirea în situaţia când detentorul este de bună-credinţă 17

3.5.2. Intervertirea în situaţia în care detentorul opune acte de rezistenţă titularului 18

3.5.3. Intervertirea în situaţia în care detentorul transmite cu titlu particular bunuri către un terţ 19

3.5.4. Intervertirea în situaţia în care detentorul decedează şi se realizează o transmisiune cu titlu universal către succesori 19

3.6. Dobândirea posesiei 20

3.7. Dovada posesiei. 21

3.8. Pierderea posesiei 22

3.9. Efectele posesiei 22

4. Articole ce țin de posesie din Codul Civil român 25

5. Bibliografie 27

Extras din document

1. Posesia în Dreptul Roman

1.1. Noțiuni generale.

Posesia este o stare de fapt care constă în stăpânirea unui bun material de către o persoana cu intenția de a se comporta ca proprietar sau ca titular al unui alt drept real. Stăpânirea material se bucură de protecție juridică.

O altă noțiune ne prezintă posesia ca fiind o stare de fapt ocrotită de Drept care produce efecte juridice.

De regulă proprietarul este și posesorul lucrului pe care îl deține, exercitarea dreptului de proprietate implică și acte de posesiune. Așadar posesiunea însoțește proprietatea dar uneori poate fi desprinsă de proprietate, caz în care posesia nu se exercită de proprietar ci de alte persoane

1.2. Originea.

Stăpânirea terenurilor din ager publicus de către cetățenii romani a fost desemnată prin expresia ”possessio”

Încă din epoca regalității exista un întins domeniu public(ager publicus) pe care statul roman îl împărțea spre folosința patricienilor, fie în mod gratuit, fie în schimbul unei sume de bani. Vechii autori desemnau terenurile publice stăpînite de particulari prin termenul de possessiones.La început aceste possessiones erau atribuite particularilor numai în măsura în care le cultivau cu propria familie. Cu timpul, posesiunile s-au extins tot mai mult, astfel încât patricienii subconcedau o parte din terenurile primite de la stat clienților lor

Statul roman rămânea proprietar deplin asupra acestor terenuri, așa că putea revoca oricând folosința acordată patricienilor. La rândul lor, patricienii puteau revoca subconcedările făcute clienților, deoarece în epoca foarte veche dependența clienților față de patroni era totală. Cu timpul dependența clienților față de patroni a început să slăbească. În noua situație s-a constatat că, adesea, clienții refuzau să părăsească terenurile la cererea patronului. Datorită acestui fapt s-a simțit necesitatea creării unui mijloc juridic, prin care clienții să fie constrânși să restituie terenurile subconcedate de către patroni, în acest scop a fost creat interdictul de precario Prin acest interdict în caz de refuz patronul putea reintra în stăpânirea terenului subconcedat cu concursul magistratului.

1.2.1. Etimologia

Din punct de vedere etimologic, termenul de posesiune provine din latinescul ”possidere”, ceea ce însemna ”a poseda”.

1.3. Elementele posesiei

Elementele posesiunii sînt: animus și corpus. Pentru existența posesiunii sunt necesare ambele elemente întrunite comulativ.

- Animus este un element intențional, constând în voința de a stăpâni lucrul ca un adevărat proprietar(animus domini). În același timp animus poate să însemne și voința de a avea lucrul pentru sine(animus rem sibi habendi)

- Corpus este un element material și constă în totatiltatea actelor materiale prin care se realizează stăpânirea asupra unui lucru(cultivarea unui teren; instalarea într-o casă).

Toți proprietate sunt în același timp posesori, dar nu toți posesorii sunt proprietari.

Preview document

Posesia în Dreptul Roman - Pagina 1
Posesia în Dreptul Roman - Pagina 2
Posesia în Dreptul Roman - Pagina 3
Posesia în Dreptul Roman - Pagina 4
Posesia în Dreptul Roman - Pagina 5
Posesia în Dreptul Roman - Pagina 6
Posesia în Dreptul Roman - Pagina 7
Posesia în Dreptul Roman - Pagina 8
Posesia în Dreptul Roman - Pagina 9
Posesia în Dreptul Roman - Pagina 10
Posesia în Dreptul Roman - Pagina 11
Posesia în Dreptul Roman - Pagina 12
Posesia în Dreptul Roman - Pagina 13
Posesia în Dreptul Roman - Pagina 14
Posesia în Dreptul Roman - Pagina 15
Posesia în Dreptul Roman - Pagina 16
Posesia în Dreptul Roman - Pagina 17
Posesia în Dreptul Roman - Pagina 18
Posesia în Dreptul Roman - Pagina 19
Posesia în Dreptul Roman - Pagina 20
Posesia în Dreptul Roman - Pagina 21
Posesia în Dreptul Roman - Pagina 22
Posesia în Dreptul Roman - Pagina 23
Posesia în Dreptul Roman - Pagina 24
Posesia în Dreptul Roman - Pagina 25
Posesia în Dreptul Roman - Pagina 26
Posesia în Dreptul Roman - Pagina 27

Conținut arhivă zip

  • Posesia in Dreptul Roman.docx

Alții au mai descărcat și

Viciile și Efectele Posesiei

Conceptul de posesiune s-a format în antichitate în cadrul unui proces de evolutie , în legatura cu exploatarea pamânturilor statului. În epoca...

Rolul Curtii Internationale de Justitie in Rezolvarea Diferendelor Dintre State

CONSIDERAŢIUNI INTRODUCTIVE Într-un parc din mijlocul oraşului Haga se înalţă impunătoarea siluetă a Palatului Păcii. Construit între 1908 şi 1913...

Posesia

INTRODUCERE În doctrina juridica proprietatea si expresia sa juridica - dreptul de proprietate a fost apreciat a fi cel mai important drept civil...

Răspunderea Delictuală în Dreptul Roman

Motto: "...Hic murus aenus esto: Nil conscire sibi, nulla pallescere culpa..." Horatius, Epistulae In sens general, delictele-delictum,...

Posesia

Introducere Posesia se află la baza drepturilor reale și constituie manifestarea exsterioară a existenței acestora. Ea și-a găsit reglementare în...

Jurinsprudența ca izvor formal al Dreptului Privat Roman

1. Noțiunea de izvor de drept Conceptul de acțiune a dreptului a căpătat de-a lungul istoriei mai multe accepțiuni. În general, ideea de izolare...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Garanții reale în dreptul român

1. Noțiunea de „garanție reală” Garanțiile reale constau în afectarea, atribuirea unui lucru din patrimoniul debitorului către creditor în scopul...

Te-ar putea interesa și

Dreptul de Proprietate

Dreptul de proprietate Capitolul I 1.1. Notiuni generale. Definitie Potrivit art. 480 din Codul civil “Proprietatea este dreptul ce-l are cineva...

Stingerea Proprietății Private pe Cote Părți

ÎNTRODUCERE Actialitatea temei investigate. În toate timpurile, proprietatea a frămîntat minţile nu doar specialiştilor în domeniul dreptului, ci...

Posesia

Introducere Posesia, ca stare de fapt, a făcut obiectul preocupărilor omenești încă din vremuri străvechi. Inițial, în dreptul roman era...

Drept Roman

1.Cutuma ca izvor al dreptului roman In epoca veche cel mai important izvor al dreptului roman a fost cutuma sau obiceiul (este definita ca ecea...

Acțiunea în Revendicare

. CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE PRIVIND DREPTUL DE PROPRIETATE 1.1. NOŢIUNEA DREPTULUI DE PROPRIETATE. Societăţile omeneşti nu au fost şi nu sunt...

Uzucapiunea - Mod originar de dobândire a dreptului de proprietate

CONSIDERAȚII INTRODUCTIVE Prezenta lucrare de licență ” Uzucapiunea mod originar de dobândire a dreptului de proprietate” este structurată în...

Dreptul de Proprietate Privata

DREPTUL DE PROPRIETATE 1. Definiţia si caracterele dreptului de proprietate. Dintre toate drepturile pe care o persoana le poate avea asupra unui...

Dreptul de Proprietate

Definitia si caracterele dreptului de proprietate Dintre toate drepturile pe care o persoana le poate avea asupra unui lucru, cel mai complet este...

Ai nevoie de altceva?