Posibilitatea Restrângerii Exercitării unor Drepturi în Constituția României

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 84 în total
Cuvinte : 21706
Mărime: 67.53KB (arhivat)
Cost: 7 puncte

Cuprins

CAP.I - DREPTURILE ŞI LIBERTAŢILE FUNDAMENTALE

- Natura juridica

- Reglementari constituţionale

- Buna credinţă în exercitarea drepturilor

CAP.II - LIMITELE EXERCITĂRII DREPTURILOR ŞI

LIBERTĂŢILOR FUNDAMENTALE

- Istoric şi drept comparat

- Restrângerea şi conţinutul juridic al drepturilor

-Comparaţie între principiul proporţionalităţii exercitării drepturilor şi posibilitatea restrângerii acestora

CAP.III - ANALIZA CONCEPTULUI CONSTITUŢIONAL AL

RESTRÂNGERII EXERCITĂRII UNOR DREPTURI

- Condiţii constituţionale

- Principiul proporţionalităţii

- Restrângerea, limitarea şi suprimarea drepturilor

CAP.IV - UNELE ASPECTE DIN PRACTICA CURŢII

CONSTITUŢIONALE ÎN APLICAREA ART.49

- Proceduri în faţa Curţii Constituţionale şi în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului

CAP.V -CONCLUZII FINALE

Extras din document

INTRODUCERE

Prezenta lucrare tratează pe larg raportul dintre individ şi stat din perspectiva drepturilor şi obligaţiilor fundamentale. Existenţa forţei nu conferă autoritate guvernanţilor şi existenţa autorităţii nu conferă un caracter just deciziilor luate în numele celor guvernaţi. Nevoia de a proteja individul faţă de mase şi tehnică, faţă de eventualele decizii contrare interesului celor guvernaţi, dorinţa de ameliorare a condiţiei umane continuă să fie actuală şi astăzi.

Lunga istorie a drepturilor fundamentale, cunoscute şi consacrate în sfera relaţiilor internaţionale ca drepturi ale omului şi evoluţia conceptului în filozofie, ştiinţe politice, teologie şi teoria dreptului natural a culminat în secolele XVII şi XVIII cu recunoaşterea lor în dreptul pozitiv. Idea drepturilor omului a preocupat mulţi înţelepţi de-a lungul veacurilor.

Mecanismul internaţional de protecţie a drepturilor omului este efectiv şi eficient în măsura în care tratatele internaţionale stabilesc nu numai norme de conduită, ci şi remediul sau sancţiunea în cazul nerespectării lor, dreptul la acţiune în faţa instanţei internaţionale ce recunosc capacitatea juridică a individului în sfera relaţiilor internaţionale.

CAPITOLUL I

„DREPTURILE ŞI LIBERTĂŢILE FUNDAMENTALE -NATURĂ JURIDICĂ, REGLEMENTĂRI CONSTITUŢIONALE"

Drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului şi cetăţeanului sunt nu numai o realitate ci şi finalitatea întregii activităţi umane, bineînţeles a aceleia progresiste şi democratice. Problematica drepturilor omului, cu multiplele sale ramificaţii şi implicaţii teoretice, dar mai ales practice, este prezentă atât la nivelul preocupărilor fiecărui stat cât şi la nivelul comunităţii umane internaţionale.

1.1. Teorii privind natura juridica a drepturilor şi libertăţilor fundamentale

Pornind de la definiţia dată în literatura juridică de dl. prof. Muraru care spune că „drepturile fundamentale sunt acele drepturi subiective aparţinând cetăţenilor, esenţiale pentru viaţa, libertatea şi demnitatea acestora, indispensabile pentru libera dezvoltare a personalităţii umane, drepturi stabilite prin Constituţie şi legi", putem spune că instituţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale îşi justifică deplin existenţa ca o categorie distinctă de celelalte drepturi prin importanţa economică, socială şi politică pe care o au. Aceasta justifică şi interesul teoretic şi practic al reluării în discuţie a naturii juridice a drepturilor fundamentale.

Vom examina succint doar unele teorii privind natura juridică.

Cea mai răspândită teorie a fost şi este teoria drepturilor naturale (Locke, Wolf, Bllakstone etc.). Această teorie consideră drepturile omului inalienabile, eterne proprii persoanei oricând şi oriunde. Marele ei merit a fost acela de a despărţi legea şi drepturile omului de scolastica medievală. În această teorie se consideră că libertăţile publice ar avea o natură deosebită de celelalte drepturi ale omului, deoarece cetăţeanul le dobândeşte în calitate de om, sunt opozabile statului şi nu sunt stabilite deci prin legi, contracte etc.

Preview document

Posibilitatea Restrângerii Exercitării unor Drepturi în Constituția României - Pagina 1
Posibilitatea Restrângerii Exercitării unor Drepturi în Constituția României - Pagina 2
Posibilitatea Restrângerii Exercitării unor Drepturi în Constituția României - Pagina 3
Posibilitatea Restrângerii Exercitării unor Drepturi în Constituția României - Pagina 4
Posibilitatea Restrângerii Exercitării unor Drepturi în Constituția României - Pagina 5
Posibilitatea Restrângerii Exercitării unor Drepturi în Constituția României - Pagina 6
Posibilitatea Restrângerii Exercitării unor Drepturi în Constituția României - Pagina 7
Posibilitatea Restrângerii Exercitării unor Drepturi în Constituția României - Pagina 8
Posibilitatea Restrângerii Exercitării unor Drepturi în Constituția României - Pagina 9
Posibilitatea Restrângerii Exercitării unor Drepturi în Constituția României - Pagina 10
Posibilitatea Restrângerii Exercitării unor Drepturi în Constituția României - Pagina 11
Posibilitatea Restrângerii Exercitării unor Drepturi în Constituția României - Pagina 12
Posibilitatea Restrângerii Exercitării unor Drepturi în Constituția României - Pagina 13
Posibilitatea Restrângerii Exercitării unor Drepturi în Constituția României - Pagina 14
Posibilitatea Restrângerii Exercitării unor Drepturi în Constituția României - Pagina 15
Posibilitatea Restrângerii Exercitării unor Drepturi în Constituția României - Pagina 16
Posibilitatea Restrângerii Exercitării unor Drepturi în Constituția României - Pagina 17
Posibilitatea Restrângerii Exercitării unor Drepturi în Constituția României - Pagina 18
Posibilitatea Restrângerii Exercitării unor Drepturi în Constituția României - Pagina 19
Posibilitatea Restrângerii Exercitării unor Drepturi în Constituția României - Pagina 20
Posibilitatea Restrângerii Exercitării unor Drepturi în Constituția României - Pagina 21
Posibilitatea Restrângerii Exercitării unor Drepturi în Constituția României - Pagina 22
Posibilitatea Restrângerii Exercitării unor Drepturi în Constituția României - Pagina 23
Posibilitatea Restrângerii Exercitării unor Drepturi în Constituția României - Pagina 24
Posibilitatea Restrângerii Exercitării unor Drepturi în Constituția României - Pagina 25
Posibilitatea Restrângerii Exercitării unor Drepturi în Constituția României - Pagina 26
Posibilitatea Restrângerii Exercitării unor Drepturi în Constituția României - Pagina 27
Posibilitatea Restrângerii Exercitării unor Drepturi în Constituția României - Pagina 28
Posibilitatea Restrângerii Exercitării unor Drepturi în Constituția României - Pagina 29
Posibilitatea Restrângerii Exercitării unor Drepturi în Constituția României - Pagina 30
Posibilitatea Restrângerii Exercitării unor Drepturi în Constituția României - Pagina 31
Posibilitatea Restrângerii Exercitării unor Drepturi în Constituția României - Pagina 32
Posibilitatea Restrângerii Exercitării unor Drepturi în Constituția României - Pagina 33
Posibilitatea Restrângerii Exercitării unor Drepturi în Constituția României - Pagina 34
Posibilitatea Restrângerii Exercitării unor Drepturi în Constituția României - Pagina 35
Posibilitatea Restrângerii Exercitării unor Drepturi în Constituția României - Pagina 36
Posibilitatea Restrângerii Exercitării unor Drepturi în Constituția României - Pagina 37
Posibilitatea Restrângerii Exercitării unor Drepturi în Constituția României - Pagina 38
Posibilitatea Restrângerii Exercitării unor Drepturi în Constituția României - Pagina 39
Posibilitatea Restrângerii Exercitării unor Drepturi în Constituția României - Pagina 40
Posibilitatea Restrângerii Exercitării unor Drepturi în Constituția României - Pagina 41
Posibilitatea Restrângerii Exercitării unor Drepturi în Constituția României - Pagina 42
Posibilitatea Restrângerii Exercitării unor Drepturi în Constituția României - Pagina 43
Posibilitatea Restrângerii Exercitării unor Drepturi în Constituția României - Pagina 44
Posibilitatea Restrângerii Exercitării unor Drepturi în Constituția României - Pagina 45
Posibilitatea Restrângerii Exercitării unor Drepturi în Constituția României - Pagina 46
Posibilitatea Restrângerii Exercitării unor Drepturi în Constituția României - Pagina 47
Posibilitatea Restrângerii Exercitării unor Drepturi în Constituția României - Pagina 48
Posibilitatea Restrângerii Exercitării unor Drepturi în Constituția României - Pagina 49
Posibilitatea Restrângerii Exercitării unor Drepturi în Constituția României - Pagina 50
Posibilitatea Restrângerii Exercitării unor Drepturi în Constituția României - Pagina 51
Posibilitatea Restrângerii Exercitării unor Drepturi în Constituția României - Pagina 52
Posibilitatea Restrângerii Exercitării unor Drepturi în Constituția României - Pagina 53
Posibilitatea Restrângerii Exercitării unor Drepturi în Constituția României - Pagina 54
Posibilitatea Restrângerii Exercitării unor Drepturi în Constituția României - Pagina 55
Posibilitatea Restrângerii Exercitării unor Drepturi în Constituția României - Pagina 56
Posibilitatea Restrângerii Exercitării unor Drepturi în Constituția României - Pagina 57
Posibilitatea Restrângerii Exercitării unor Drepturi în Constituția României - Pagina 58
Posibilitatea Restrângerii Exercitării unor Drepturi în Constituția României - Pagina 59
Posibilitatea Restrângerii Exercitării unor Drepturi în Constituția României - Pagina 60
Posibilitatea Restrângerii Exercitării unor Drepturi în Constituția României - Pagina 61
Posibilitatea Restrângerii Exercitării unor Drepturi în Constituția României - Pagina 62
Posibilitatea Restrângerii Exercitării unor Drepturi în Constituția României - Pagina 63
Posibilitatea Restrângerii Exercitării unor Drepturi în Constituția României - Pagina 64
Posibilitatea Restrângerii Exercitării unor Drepturi în Constituția României - Pagina 65
Posibilitatea Restrângerii Exercitării unor Drepturi în Constituția României - Pagina 66
Posibilitatea Restrângerii Exercitării unor Drepturi în Constituția României - Pagina 67
Posibilitatea Restrângerii Exercitării unor Drepturi în Constituția României - Pagina 68
Posibilitatea Restrângerii Exercitării unor Drepturi în Constituția României - Pagina 69
Posibilitatea Restrângerii Exercitării unor Drepturi în Constituția României - Pagina 70
Posibilitatea Restrângerii Exercitării unor Drepturi în Constituția României - Pagina 71
Posibilitatea Restrângerii Exercitării unor Drepturi în Constituția României - Pagina 72
Posibilitatea Restrângerii Exercitării unor Drepturi în Constituția României - Pagina 73
Posibilitatea Restrângerii Exercitării unor Drepturi în Constituția României - Pagina 74
Posibilitatea Restrângerii Exercitării unor Drepturi în Constituția României - Pagina 75
Posibilitatea Restrângerii Exercitării unor Drepturi în Constituția României - Pagina 76
Posibilitatea Restrângerii Exercitării unor Drepturi în Constituția României - Pagina 77
Posibilitatea Restrângerii Exercitării unor Drepturi în Constituția României - Pagina 78
Posibilitatea Restrângerii Exercitării unor Drepturi în Constituția României - Pagina 79
Posibilitatea Restrângerii Exercitării unor Drepturi în Constituția României - Pagina 80
Posibilitatea Restrângerii Exercitării unor Drepturi în Constituția României - Pagina 81
Posibilitatea Restrângerii Exercitării unor Drepturi în Constituția României - Pagina 82
Posibilitatea Restrângerii Exercitării unor Drepturi în Constituția României - Pagina 83
Posibilitatea Restrângerii Exercitării unor Drepturi în Constituția României - Pagina 84

Conținut arhivă zip

  • Posibilitatea Restrangerii Exercitarii unor Drepturi in Constitutia Romaniei.doc

Alții au mai descărcat și

Drepturile Omului in Epoca Contemporana

Capitolul I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND DREPTURILE OMULUI 1.1 IMPORTANŢA DREPTURILOR OMULUI ÎN EPOCA CONTEMPORANĂ Fiind una dintre temele cele...

Teritoriul de Stat in Dreptul International Public si Frontiera de Stat a Romaniei

CAPITOLUL I - TERITORIUL ÎN DREPTUL INTERNAŢIONAL PUBLIC Secţiunea 1 – Noţiuni introductive despre teritoriul de stat Teritoriul, împreună cu...

Legalitatea și legitimitatea puterii. fundamente constituționale ale democrației

INTRODUCERE Începutul noului mileniu s-a confundat cu schimbări de o deosebită complexitate la nivelul politicii mondiale, unde nevoia acută de...

Principiul Separației Puterilor în Stat

Consideratii introductive La sfârsitul secolului al XVII –lea si începutul celui urmator, asistam la aparitia zorilor lumii moderne. În aceasta...

Funcționalitatea Statului de Drept în România

CAPITOLUL 1. ABORDĂRI DOCTRINARE PRIVIND STATUL DE DREPT 1. 1. Construcţia ideii de stat de drept Analizând determinările statului de drept,...

Drepturile și Obligațiile Condamnaților

Capitolul I: Consideraţii introductive privind sistemul penitenciar din România Normele ce reglementează, în modul cel mai direct, raporturile...

Ordinea Constitutionala in Contextul Integrarii Romaniei in Uniunea Europeana

Ordinea constitutionala este impusa si mentinuta de legea fundamentala , respectiv de Constitutie si de întregul sistem juridic national supus...

Restructurarea Statului de Drept - Element Constitutiv al Procesului de Democratizare in Romania

ARGUMENT Tema acestei lucrări m-a fascinat, m-a făcut să caut răspunsuri la întrebările care se iveau odată cu dezvoltarea noului stat de drept...

Te-ar putea interesa și

Drept Constitutional

DREPT_1_DCONS_1 DREPT CONSTITUTIONAL an 2006/2007 semestrul 1 MULTIPLE CHOICE 1. Care sunt elementele componente ce pot fi subsumate conceptului...

Modalității de dobândire și renunțare la cetățenia română

INTRODUCERE Cetăţenia reprezintă o legătură juridică inseparabilă având legătură cu persoana titularului, această legătură începe de la naşterea...

Drept Constitutional

1. Care sunt elementele componente ce pot fi subsumate conceptului de drept? a. ansamblul regulilor de conduita generale si obligatorii b. reguli...

Restructurarea Statului de Drept - Element Constitutiv al Procesului de Democratizare in Romania

ARGUMENT Tema acestei lucrări m-a fascinat, m-a făcut să caut răspunsuri la întrebările care se iveau odată cu dezvoltarea noului stat de drept...

Principiul Legalitatii in Romania

INTRODUCERE În domeniul administrativ, acţiunea administraţiei publice nu este liberă, dar poate fi subordonată unui set de reguli, ce decurg din...

Drepturile și Îndatoririle Fundamentale ale Cetățenilor

I INSTITUŢIA DREPTURILOR ŞI ÎNDATORIRILOR FUNDAMENTALE ALE CETĂŢENILOR O societate, indiferent de dimensiunile sale , nu se poate numi societate a...

Drepturile, Libertatile, Indatoririle din Constitutia Romaniei si Legislatia Internationala intr-un Stat Democratic - Analiza Comparativa

1)Aspecte Privind Drepturile, Libertatile Si Indatoririle Omului; Drepturile,libertatile si indatoririle omului si cetateanului au reprezentat...

Ai nevoie de altceva?