Pozitia Societatii pe Actiuni in Cadrul Societatilor Comerciale

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 27 în total
Cuvinte : 4688
Mărime: 32.88KB (arhivat)
Cost: 4 puncte
Academia de Studii Economice Facultatea de Contabilitate si Informatica de Gestiune

Extras din document

Societatea pe actiuni este societatea constituita prin asocierea mai multor persone, care contribuie la formarea capitalului social prin anumite cote de participare reprezentate prin titluri, numite actiuni, pentru desfasurarea unei activitati comerciale, in scopul impartirii beneficiilor, si care raspund pentru obligatiile sociale numai in limita aporturilor lor.

Societatile pe actiuni se constituie pe baza unui act constitutiv, ce trebuie sa cuprinda obligatoriu atat elementele specifice ale contractului de societate, cat si cele ale statutului de functionare.Specific societatilor pe actiuni este faptul ca ele se pot constitui atat prin subscriptie instantanee, la fel ca orice alta societate comercialala,membrii fondatori aportand la capital sumele de bani si, eventual alte bunuri la care s-au obligat, cat si prin subscriptie publica in baza unui prospect de emisiune.

Societatile pe actiuni sunt societati mari ce presupun un numar mare de actionarii la constituire , minimul fiind de 2 actionari.

Capitalul social obligatoriu la constituire este minim 90000lei, echivalentul a 25.000 euro. Capitalul social se poate constituii in bani si in natura. Legea impune ca la constituire sa fie varsat minim 30% din capitalul social subscris, urmand ca diferenta sa fie achitata in anumite termene prevazute de lege

Capitalul social este impartit in actiuni, reprezentate prin titluri negociabile si transmisibile.Actiunile sunt nominative (cand in continutul lor este inscris titularul dreptului) sau la purtator (simpla detinere a acestora valorand titlu de proprietate),Valoarea nominal a unei actiuni nu va putea fi mai mica de 0,1 lei.

O societate de capital poate emite ca titluri de valoare atat actiuni, cat si obligatiuni.

Principala obligatie a actionarilor se refera la plata actiunilor subscrise. Raspunderea actionarilor pentru datoriile societatii este limitata la valoarea actiunilor pe care le detine fiecare.

Conducerea societatii se face pe principiul majoritatii voturilor actionarilor si nu al unanimitatii. Organul de conducere este adunarea generala a actionarilor, care poate fi ordinara si extraordinara.

Administrarea societatii se realizeaza in primul rand de catre un administrator sau un consiliu de administratie. In sistemul dualist prin actul constitutiv se poate stipula ca societatea pe actiuni este administrata de un directorat si de un consiliu de supraveghere.

Controlul activitatii societatii se realizeaza, in mod obligatoriu, de o comisie de cenzori formata din minimum 3 cenzori si supleanti, daca prin actul constitutive nu se prevede un numar mai mare. In toate cazurile numarul cenzorilor trebuie sa fie impar.

Dizolvarea societatii pe actiuni se produce pentru cauze generale, comune tuturor societatilor comerciale, dar si pentru cauze special, in situatia in care nu mai sunt indeplinite conditiile prevazute de lege la constituire,respectiv :

- daca numarul minim de actionari a scazut sub limita prevazuta de lege

- daca activul net s-a diminuat la mai putin de jumatate din valoare capitalului social subscris.

Cuvinte cheie :

- societate pe actiuni

- actiuni

- actionari

- Adunarea Generala a Actionarilor

- Consiliul de Administratie

- obligatiuni

- dividend

Bibliografie

Angheni Smaranda, Volonciu Magda, Stoica Camelia, “ Drept commercial pentru invatamant economic “, Editura Universitara, Bucuresti, 2004

Carpenaru D. Stanciu, “ Drept comercial roman “, Editia a III a,revizuita, Editura All Beck, Bucuresti, 2000

Popovici Ilie, “ Ghidul financiar-fiscal al intreprinzatorului “, Editura Tribuna Economica, 2006

Preview document

Pozitia Societatii pe Actiuni in Cadrul Societatilor Comerciale - Pagina 1
Pozitia Societatii pe Actiuni in Cadrul Societatilor Comerciale - Pagina 2
Pozitia Societatii pe Actiuni in Cadrul Societatilor Comerciale - Pagina 3
Pozitia Societatii pe Actiuni in Cadrul Societatilor Comerciale - Pagina 4
Pozitia Societatii pe Actiuni in Cadrul Societatilor Comerciale - Pagina 5
Pozitia Societatii pe Actiuni in Cadrul Societatilor Comerciale - Pagina 6
Pozitia Societatii pe Actiuni in Cadrul Societatilor Comerciale - Pagina 7
Pozitia Societatii pe Actiuni in Cadrul Societatilor Comerciale - Pagina 8
Pozitia Societatii pe Actiuni in Cadrul Societatilor Comerciale - Pagina 9
Pozitia Societatii pe Actiuni in Cadrul Societatilor Comerciale - Pagina 10
Pozitia Societatii pe Actiuni in Cadrul Societatilor Comerciale - Pagina 11
Pozitia Societatii pe Actiuni in Cadrul Societatilor Comerciale - Pagina 12
Pozitia Societatii pe Actiuni in Cadrul Societatilor Comerciale - Pagina 13
Pozitia Societatii pe Actiuni in Cadrul Societatilor Comerciale - Pagina 14
Pozitia Societatii pe Actiuni in Cadrul Societatilor Comerciale - Pagina 15
Pozitia Societatii pe Actiuni in Cadrul Societatilor Comerciale - Pagina 16
Pozitia Societatii pe Actiuni in Cadrul Societatilor Comerciale - Pagina 17
Pozitia Societatii pe Actiuni in Cadrul Societatilor Comerciale - Pagina 18
Pozitia Societatii pe Actiuni in Cadrul Societatilor Comerciale - Pagina 19
Pozitia Societatii pe Actiuni in Cadrul Societatilor Comerciale - Pagina 20
Pozitia Societatii pe Actiuni in Cadrul Societatilor Comerciale - Pagina 21
Pozitia Societatii pe Actiuni in Cadrul Societatilor Comerciale - Pagina 22
Pozitia Societatii pe Actiuni in Cadrul Societatilor Comerciale - Pagina 23
Pozitia Societatii pe Actiuni in Cadrul Societatilor Comerciale - Pagina 24
Pozitia Societatii pe Actiuni in Cadrul Societatilor Comerciale - Pagina 25
Pozitia Societatii pe Actiuni in Cadrul Societatilor Comerciale - Pagina 26
Pozitia Societatii pe Actiuni in Cadrul Societatilor Comerciale - Pagina 27

Conținut arhivă zip

  • Pozitia Societatii pe Actiuni in Cadrul Societatilor Comerciale.docx

Alții au mai descărcat și

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Formele Societăților Comerciale

I. SOCIETĂŢILE DE PERSOANE În societăţile de persoane (societatea în nume colectiv şi societatea în comandită simplă), ceea ce interesează este...

Ai nevoie de altceva?