Președintele Consiliului Județean

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 12 în total
Cuvinte : 3115
Mărime: 320.76KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Catalin Balan

Cuprins

I. Alcătuirea Consiliului judeţean 1

1. Consiliul Judeţean 1

2. Alegerea preşedintelui Consiliului judeţean 2

3. Mandatul presedintetului şi implicaţiile acestuia 3

II. Atribuţiile preşedintelui Consiliului judeţean 4

1. Atribuţii privind funcţionarea aparatului de specialitate al consiliului judeţean, a instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome de interes judeţean 4

2. Atribuţii privind relaţia cu consiliul judeţean 5

3. Atribuţii privind bugetul propriu al judeţului 5

4. Atribuţii privind relaţia cu alte autorităţi ale administraţiei publice locale şi serviciile publice 6

5. Atribuţii privind serviciile publice de interes judeţean 6

6. Alte atribuţii prevăzute de lege sau sarcini date de consiliul judeţean 7

III. Actele preşedintelui Consiliului judeţean 7

IV. Răspunderea preşedintelui Consiliului judeţean 8

V. Eliberarea din funcţie a preşedintelui Consiliului judeţean 9

VI. Concluzii 10

Extras din document

I. Alcătuirea Consiliului judeţean

1. Consiliul Judeţean

Consiliul judeţean reprezintă autoritatea administraţiei publice locale ce se constituie la nivel judeţean cu rolul de a coordona activitatea consiliilor comunale, orăşeneşti şi municipale şi cu scopul de a realiza servicii publice de interes judeţean.

Existenţa şi funcţionarea Consiliului judeţean îşi găseşte reglementarea atât în Constituţie, cât şi în Legea nr. 215/2001, republicata. În Constituţie, art. 122 alin.(1) defineşte noţiunea de Consiliul judeţean, iar alin. (2) sugerează faptul că acesta este ales şi funcţionează în condiţiile legii. Legea nr. 215/2001, republicata, conţine un capitol întreg destinat Consiliului, şi anume Capitotul V – „Consiliul judeţean”.

Consiliul judeţean este compus din consilieri aleşi prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat, conform legii, iar numărul de consilieri al fiecărui consiliu judeţean este stabilit de către prefect, în funcţie de numărul locuitorilor judeţului, raportat la Institutul Naţional de Statistică la data de 1 ianuarie a anului în curs sau, după caz, la data de 1 iulie a anului care preceda alegerile.

Legea nr. 35/2008 modifica numărul consilierilor care compun Consiliul judeţean astfel: 30 de consilieri pentru judeţele cu un număr de până la 350.000 de locuitori; 32 de consilieri pentru judeţele cu numărul de locuitori cuprins între 350.000 şi 500.000; 34 de consilieri pentru 500.001 - 650.000 de locuitori şi 36 de consilieri pentru judeţele ce au peste 650.000 de locuitori.

Alin.(2) al art.88 din Legea nr. 215/2001 prevede faptul că acest consiliu este completat de preşedintele Consiliului, care are drept de vot şi conduce şedinţele acestuia.

Preşedintele Consiliului judeţean reprezintă o autoritate administrativ – executivă, distinctă, stabilită de legiuitor, care pe lângă atribuţiile de conducere a lucrărilor Consiliului judeţean, dispune şi de atribuţii proprii.

2. Alegerea preşedintelui Consiliului judeţean

Consiliul judeţean alege dintre membrii săi, pe toată durata exercitării mandatului, un preşedinte şi doi vicepreşedinţi. Preşedintele şi vicepreşedinţii sunt aleşi prin votul secret al majorităţii consilierilor în funcţie. Legea nr. 64/2004, republicata, reglementează alegerea acestora în art. 1, alin. (5).: „Preşedinţii şi vicepreşedinţii consiliilor judeţene, precum şi viceprimarii se aleg prin vot indirect de către consiliile judeţene, respectiv consiliile locale.”

Validarea alegerii preşedintelui se face în termen de 20 de zile de la data desfăşurării alegerilor, în camera de consiliu a tribunalului, de către preşedintele tribunalului sau înlocuitorul acestuia, după îndeplinirea prevederilor art. 38 alin.(1) şi (11) din Legea nr. 334/2006, modificată. [art.89, alin.(1), Legea nr. 215/2001, modificată]

Rezultatul validării sau invalidării alegerii preşedintelui va fi adus la cunoştinţă publică. În termen de două zile de la aducerea la cunoştinţă, se poate ataca hotărârea de către cei interesaţi la curtea de apel. Aceasta se pronunţă tot în termen de două zile de la sesizare, iar hotărârea luată va fi definitivă şi irevocabilă.

După încă două zile de la ramarea definitivă şi irevocabilă a validării, preşedintele Consiliului judeţean va trebui să depună jurământul de credinţă, în limba romana, în faţa preşedintelui tribunalului şi a prefectului, într-o şedinţă publică : „Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bunăcredinţă, tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor judeţului ... . Aşa să-mi ajute Dumnezeu!”[art. 89, alin.(6), Legea nr. 215/2001, republicata].

3. Mandatul preşedintetului şi implicaţiile acestuia

Ca urmare a unui nou articol introdus de Legea nr.35/2008, preşedintelui consiliului judeţean i se aplică în mod corespunzător prevederile referitoare la durata mandatului primarului, la modalităţile de încetare de drept a mandatului primarului sau în urma unui referendum, la suspendarea mandatului primarului şi la exercitarea atribuţiilor sale, în caz de vacanţă a postului sau de suspendare : „Art. 1021. – Preşedintele consiliului judeţean i se aplică în mod corespunzător prevederile art. 69, art. 71 alin. (1), (2) şi (3) şi ale art. 72.”

Prin analogie, mandatul preşedintelui Consiliului judeţean poate di prelungit, prin lege organică, în situaţiile de război, calamitate naturală, dezastru sau sinistru deosebit de grav. Situaţiile de încetare a mandatului primarului sunt aceleaşi cu cele are preşedintelui: dacă acesta se afla în imposibilitatea exercitării funcţiei datorită unei boli grave, certificate, care nu permite desfăşurarea activităţii în bune condiţii timp de 6 luni pe parcursul unui an calendaristic; dacă acesta nu îşi exercita, în mod nejustificat, mandatul timp de 45 de zile consecutiv.

Preview document

Președintele Consiliului Județean - Pagina 1
Președintele Consiliului Județean - Pagina 2
Președintele Consiliului Județean - Pagina 3
Președintele Consiliului Județean - Pagina 4
Președintele Consiliului Județean - Pagina 5
Președintele Consiliului Județean - Pagina 6
Președintele Consiliului Județean - Pagina 7
Președintele Consiliului Județean - Pagina 8
Președintele Consiliului Județean - Pagina 9
Președintele Consiliului Județean - Pagina 10
Președintele Consiliului Județean - Pagina 11
Președintele Consiliului Județean - Pagina 12

Conținut arhivă zip

  • Presedintele Consiliului Judetean.doc

Alții au mai descărcat și

Perspective Europene și Românești privind Administrația Publică Locală

SUMMARY The concept of the management board or the public or to private, has led to the birth of multiple questions to which answers are given in...

Primarul - autoritate executivă a Administrației Publice Locale

Consideraţii preliminare În ciuda etimologiei sale, cuvântul "primar" nu desemna însă o funcţie în Roma Antică. Cuvântul a ajuns în uz mai ales în...

Consiliul Județean

I. Consiliul Judeţean Coordonarea activităţii autorităţilor locale deliberative şi nu numai,a fost dată în sarcina consiliului judeţean,constituit...

Consiliul Local

Introducere Pentru a defini noţiunea de „consiliu local”, trebuie mai întâi să ne raportăm la dispoziţiile articolului 121 aliniatul (1) din...

Modalități de acțiune și control ale parlamentului asupra executivului

MODALITATI DE ACTIUNE SI CONTROL ALE PARLAMENTULUI ASUPRA EXECUTIVULUI In activitatea de guvernare legislativul si executivul au un rol...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Consiliile locale și rolul lor în guvernările locale

Consiliile locale si rolul lor in guvernarile locale I.Introducere Autoritatile administratiei publice prin care se realizeaza autonomia locala...

Consilul județean

Consiliul Judetean – este o autoritate a administratiei publice judetene . Este format din consilieri alesi prin vot universal , egal , direct ,...

Te-ar putea interesa și

Autoritatea executivă a administrației publice locale

INTRODUCERE Deşi în decursul ultimilor ani în Republica Moldova au fost întreprinse mai multe măsuri pentru a îndeplini cerinţele Consiliului...

Administrația Publică Locală - Consiliul Județean

1. Consiliul Judetean. Statutul constitutional al Consiliului Judetean În Articolul 122 din Constitutia României este reglementat Consiliul...

Administrația Publică Locală - aleșii locali

1.Consideratii Generale Potrivit art.3 alin.3 din Constitutie, teritoriul Romaniei este organizat, sub aspect administrativ, in comune, orase si...

Autoritățile Administrației Publice Locale

Autorităţile administraţiei publice prin care se realizează autonomia locală în comune, oraşe şi municipii sunt consiliile locale, comunale,...

Administrație publică

Introducere Reforma instituţiilor publice locale În perioada de după 1989 ţările Europei Centrale şi de Est au suferit schimbări fundamentale...

Administrația publică în teritoriu

Administrația publică în teritoriu Activitatea executivă înfăptuită de administrația publică se realizează în cea mai mare parte a ei în...

Consiliul Județean

1.Componenta si constituirea consiliului judetean Administraţia publică centrală are în teritoriu diferite organe deconcentrate care organizează...

Aleșii Locali

1. Administratia publica locala: principii Administratia publica locala, desemneaza ansamblul de structuri administrative si autoritati locale...

Ai nevoie de altceva?