Prevederi deontologice privind magistrații, profesorii, cadrele medicale și polițiștii - analiză comparativă

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 64 în total
Cuvinte : 23468
Mărime: 100.84KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
SCOALA NATIONALĂ DE STUDII POLITICE SI ADMINISTATIVE FACULTATEA DE ADMINISTRATIE PUBLICĂ

Cuprins

CUPRINS

INTRODUCERE 3

CAPITOLUL 1. DEONTOLOGIA FUNCȚIONARILOR PUBLICI 6

1.1. Notiunea de deontologie 6

1.2. Definirea conceptelor utilizate .11

CAPITOLUL 2. PREVEDERILE DEONTOLOGICE ALE MAGISTRAȚILOR 17

2.1 Definire Deontologia Magistratilor .17

2.2 Principiile Deontologice .17

2.3 Valorile Deontologice .19

2.4 Indatoririle Generale ale Magistratilor 21

2.5 Reglementările Profesiei de Magistrat potrivit legislatiei actuale din România 22

CAPITOLUL 3. PREVEDERILE DEONTOLOGICE ALE CADRELOR DIDACTICE 25

3.1 Definire Deontolgia Cadrelor Didactice 25

3.2 Principiile Didactice .25

3.3 Îndatoririle Generale ale Cadrelor Didactice 31

3.4 Reglementările profesiei de Cadru Didactic potrivit legislatiei actuale din România .34

CAPITOLUL 4. PREVEDERILE DEONTOLOGICE ALE CADRELOR MEDICALE 35

4.1 Definire Deontologia medicilor .35

4.2 Principiile Deontologice .35

4.2.1 Principiile generale ale Colegiului Medicilor din Romania 35

4.2.2 Principiile generale ale Medicilor .37

4.3. Îndatoririle Generale ale Medicilor 37

4.4. Reglementările Profesiei de Cadru Medical potrivit legislatiei actuale din România .40

CAPITOLUL 5. PREVEDERILE DEONTOLOGICE ALE POLȚIȘTILOR 43

5.1 Definitie Deontologia Politistilor 43

5.2 Principiile Deontologice .46

5.3 Indatoririle Generale ale Politiștilor .58

5.4 Reglementarile profesiei de Politist potrivit legislatiei actuale din România .59

CAPITOLUL 6. ANALIZĂ COMPARATIVĂ .60

CONCLUZII .62

BIBLIOGRAFIE .63

Extras din document

INTRODUCERE

Lucrarea de faţă îşi propune să se concentreze asupra abordărilor pe care le presupun codurile deontologice ale celor mai importante funcţii publice într-un stat (magistraţi, profesori, cadre medicale şi poliţişti) precum şi asupra unei analize comparative dintre acestea. Motivul pentru care am ales această temă se relevă din faptul că cele patru funcţii publice interacţionează într-un grad şi mod diferit cu cetăţeanul. Astfel, vom încerca să analizăm normele de conduită şi îndatoririle specifice ale acestora, precum şi preocuparea permanentă de menţinere a nivelului moral şi al prestigiului social.

Lucrarea este structurată pe capitole al căror conţinut este prezentat în continuare. Capitolul întâi al prezenţei lucrări este rezervat definirii noţiunii de deontologie şi a conceptelor utilizate.

În următoarele capitole se tratează şi se dezvoltă separat prevederile deontologice ale celor patru funcţii publice. În fiecare dintre cele patru capitole se va face o prezentare în ansamblu asupra principiilor deontologice ce caracterizează fiecare profesiune şi a valorilor deontologice. De asemenea nu vom evita prezentarea deontologiei fiecărei funcţii din România, potrivit reglementărilor actuale

Ultimul capitol al lucrării este în întregime rezervat unei analize comparative pentru a scoate în evidenţia asemănările şi deosebirile prevederilor deontologice, precum şi rolul aparte al acestora în societate şi în viaţă cetăţeanului.

Concluzia va pune în lumină complexitatea cercetării fără să ignore dificultăţile, va indica posibile cercetări viitoare, şi va oferi un comentariu personal despre rezultatul cercetării, în raport cu obiectivele propuse.

Lucrarea se doreşte a fi o abordare, pornind de la o prezentare generală a normelor de conduită şi a obligaţiilor etice ale funcţionarilor publici. În capitolele dedicate categoriilor speciale de funcţionari publici vom detalia aceste prevederi deontologice pe fiecare grupă de funcţionari.

Metoda de cercetare utilizată pentru întocmirea acestei teze are drept temei o analiză de bibliografie, în vederea reliefării unui studiu comparativ între cele patru funcţii publice pe care ne axăm.

Cercetarea, pe baza căreia a fost întocmită lucrarea, s-a fundamentat pe surse de documentare, precum : literatura de specialitate, studii legate de deontologia profesiilor, legislaţia naţională ( acte normative cum sunt Constituţia, legile, hotărârile, ordonanţele, ordinele, respectiv dispoziţiile), documente internaţionale şi informaţii oficiale postate pe site-urile autorităţilor şi instituţiilor publice. Aceste documente oficiale au servit cercetării noastre pentru o definire mai clară a termenilor şi a ideilor expuse, pentru analiză comparativă între cele patru funcţii publice.

Literatură de specialitate a venit în ajutorul nostru cu o serie de păreri şi teorii ale marilor specialişti în domeniu, astfel încât le-am putut compara şi formula noi opinii.

În ceea ce priveşte literatură de specialitate şi publicaţiile am folosit:

- Deontologia profesiei de magistrat. Repere Contemporane. Autori: Florin Constantin, Sofia Luca;

- Deontologia şi Statutul Funcţionarului Din Administraţia Publică. Autori: Liviu Coman Kund

- Drept Administrativ. Autori: Ioan Alexandru

- Deontologia Funcţionarilor Publici. Autori: Ion Popescu, Victor Alistar, Madalina Bonteanu, Dragoş Dinca

- Statutul Poliţistului. Autori: Georgiana Dobrescu, Cristian Murica

Sursele de documentare din legislaţia internaţională sunt:

- Convenţia pentru Apărarea Drepturilor Omului şi Libertăţilor fundamentale, adoptată la Roma la 4 noiembrie 1950

- Principiile de la Bangalore cu privire la conduită judiciară adoptate de Grupul judiciar de întărire a integrităţii magistraţilor în februarie 2001 şi revizuite în noiembrie 2002.

Legislaţia românească pare insuficientă comparativ cu cea internaţională. De aceea, în studiul nostru, am încercat să apelăm cât mai mult la legislaţia europeană, în special, mai ales pentru că începând cu anul 2007 România este parte integrantă în Uniunea Europeană, iar prevederile actelor normative comunitare tind să aibă prioritate în faţa normelor juridice naţionale, după aderarea statului la această uniune.

Preview document

Prevederi deontologice privind magistrații, profesorii, cadrele medicale și polițiștii - analiză comparativă - Pagina 1
Prevederi deontologice privind magistrații, profesorii, cadrele medicale și polițiștii - analiză comparativă - Pagina 2
Prevederi deontologice privind magistrații, profesorii, cadrele medicale și polițiștii - analiză comparativă - Pagina 3
Prevederi deontologice privind magistrații, profesorii, cadrele medicale și polițiștii - analiză comparativă - Pagina 4
Prevederi deontologice privind magistrații, profesorii, cadrele medicale și polițiștii - analiză comparativă - Pagina 5
Prevederi deontologice privind magistrații, profesorii, cadrele medicale și polițiștii - analiză comparativă - Pagina 6
Prevederi deontologice privind magistrații, profesorii, cadrele medicale și polițiștii - analiză comparativă - Pagina 7
Prevederi deontologice privind magistrații, profesorii, cadrele medicale și polițiștii - analiză comparativă - Pagina 8
Prevederi deontologice privind magistrații, profesorii, cadrele medicale și polițiștii - analiză comparativă - Pagina 9
Prevederi deontologice privind magistrații, profesorii, cadrele medicale și polițiștii - analiză comparativă - Pagina 10
Prevederi deontologice privind magistrații, profesorii, cadrele medicale și polițiștii - analiză comparativă - Pagina 11
Prevederi deontologice privind magistrații, profesorii, cadrele medicale și polițiștii - analiză comparativă - Pagina 12
Prevederi deontologice privind magistrații, profesorii, cadrele medicale și polițiștii - analiză comparativă - Pagina 13
Prevederi deontologice privind magistrații, profesorii, cadrele medicale și polițiștii - analiză comparativă - Pagina 14
Prevederi deontologice privind magistrații, profesorii, cadrele medicale și polițiștii - analiză comparativă - Pagina 15
Prevederi deontologice privind magistrații, profesorii, cadrele medicale și polițiștii - analiză comparativă - Pagina 16
Prevederi deontologice privind magistrații, profesorii, cadrele medicale și polițiștii - analiză comparativă - Pagina 17
Prevederi deontologice privind magistrații, profesorii, cadrele medicale și polițiștii - analiză comparativă - Pagina 18
Prevederi deontologice privind magistrații, profesorii, cadrele medicale și polițiștii - analiză comparativă - Pagina 19
Prevederi deontologice privind magistrații, profesorii, cadrele medicale și polițiștii - analiză comparativă - Pagina 20
Prevederi deontologice privind magistrații, profesorii, cadrele medicale și polițiștii - analiză comparativă - Pagina 21
Prevederi deontologice privind magistrații, profesorii, cadrele medicale și polițiștii - analiză comparativă - Pagina 22
Prevederi deontologice privind magistrații, profesorii, cadrele medicale și polițiștii - analiză comparativă - Pagina 23
Prevederi deontologice privind magistrații, profesorii, cadrele medicale și polițiștii - analiză comparativă - Pagina 24
Prevederi deontologice privind magistrații, profesorii, cadrele medicale și polițiștii - analiză comparativă - Pagina 25
Prevederi deontologice privind magistrații, profesorii, cadrele medicale și polițiștii - analiză comparativă - Pagina 26
Prevederi deontologice privind magistrații, profesorii, cadrele medicale și polițiștii - analiză comparativă - Pagina 27
Prevederi deontologice privind magistrații, profesorii, cadrele medicale și polițiștii - analiză comparativă - Pagina 28
Prevederi deontologice privind magistrații, profesorii, cadrele medicale și polițiștii - analiză comparativă - Pagina 29
Prevederi deontologice privind magistrații, profesorii, cadrele medicale și polițiștii - analiză comparativă - Pagina 30
Prevederi deontologice privind magistrații, profesorii, cadrele medicale și polițiștii - analiză comparativă - Pagina 31
Prevederi deontologice privind magistrații, profesorii, cadrele medicale și polițiștii - analiză comparativă - Pagina 32
Prevederi deontologice privind magistrații, profesorii, cadrele medicale și polițiștii - analiză comparativă - Pagina 33
Prevederi deontologice privind magistrații, profesorii, cadrele medicale și polițiștii - analiză comparativă - Pagina 34
Prevederi deontologice privind magistrații, profesorii, cadrele medicale și polițiștii - analiză comparativă - Pagina 35
Prevederi deontologice privind magistrații, profesorii, cadrele medicale și polițiștii - analiză comparativă - Pagina 36
Prevederi deontologice privind magistrații, profesorii, cadrele medicale și polițiștii - analiză comparativă - Pagina 37
Prevederi deontologice privind magistrații, profesorii, cadrele medicale și polițiștii - analiză comparativă - Pagina 38
Prevederi deontologice privind magistrații, profesorii, cadrele medicale și polițiștii - analiză comparativă - Pagina 39
Prevederi deontologice privind magistrații, profesorii, cadrele medicale și polițiștii - analiză comparativă - Pagina 40
Prevederi deontologice privind magistrații, profesorii, cadrele medicale și polițiștii - analiză comparativă - Pagina 41
Prevederi deontologice privind magistrații, profesorii, cadrele medicale și polițiștii - analiză comparativă - Pagina 42
Prevederi deontologice privind magistrații, profesorii, cadrele medicale și polițiștii - analiză comparativă - Pagina 43
Prevederi deontologice privind magistrații, profesorii, cadrele medicale și polițiștii - analiză comparativă - Pagina 44
Prevederi deontologice privind magistrații, profesorii, cadrele medicale și polițiștii - analiză comparativă - Pagina 45
Prevederi deontologice privind magistrații, profesorii, cadrele medicale și polițiștii - analiză comparativă - Pagina 46
Prevederi deontologice privind magistrații, profesorii, cadrele medicale și polițiștii - analiză comparativă - Pagina 47
Prevederi deontologice privind magistrații, profesorii, cadrele medicale și polițiștii - analiză comparativă - Pagina 48
Prevederi deontologice privind magistrații, profesorii, cadrele medicale și polițiștii - analiză comparativă - Pagina 49
Prevederi deontologice privind magistrații, profesorii, cadrele medicale și polițiștii - analiză comparativă - Pagina 50
Prevederi deontologice privind magistrații, profesorii, cadrele medicale și polițiștii - analiză comparativă - Pagina 51
Prevederi deontologice privind magistrații, profesorii, cadrele medicale și polițiștii - analiză comparativă - Pagina 52
Prevederi deontologice privind magistrații, profesorii, cadrele medicale și polițiștii - analiză comparativă - Pagina 53
Prevederi deontologice privind magistrații, profesorii, cadrele medicale și polițiștii - analiză comparativă - Pagina 54
Prevederi deontologice privind magistrații, profesorii, cadrele medicale și polițiștii - analiză comparativă - Pagina 55
Prevederi deontologice privind magistrații, profesorii, cadrele medicale și polițiștii - analiză comparativă - Pagina 56
Prevederi deontologice privind magistrații, profesorii, cadrele medicale și polițiștii - analiză comparativă - Pagina 57
Prevederi deontologice privind magistrații, profesorii, cadrele medicale și polițiștii - analiză comparativă - Pagina 58
Prevederi deontologice privind magistrații, profesorii, cadrele medicale și polițiștii - analiză comparativă - Pagina 59
Prevederi deontologice privind magistrații, profesorii, cadrele medicale și polițiștii - analiză comparativă - Pagina 60
Prevederi deontologice privind magistrații, profesorii, cadrele medicale și polițiștii - analiză comparativă - Pagina 61
Prevederi deontologice privind magistrații, profesorii, cadrele medicale și polițiștii - analiză comparativă - Pagina 62
Prevederi deontologice privind magistrații, profesorii, cadrele medicale și polițiștii - analiză comparativă - Pagina 63
Prevederi deontologice privind magistrații, profesorii, cadrele medicale și polițiștii - analiză comparativă - Pagina 64

Conținut arhivă zip

  • Prevederi Deontologice privind Magistratii, Profesorii, Cadrele Medicale si Politistii - Analiza Comparativa.doc

Alții au mai descărcat și

Etica Comportamentului Avocatului în Procesul de Judecată

Introducere Problemele eticii judiciare, a procedurii penale în genere şi a eticii avocatului în procesul cercetării judecătoreşti, în special,...

Administrația Publică Locală în România

CAPITOLUL 1. CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ ŞI ROLUL ACESTEIA ÎN SISTEMUL SOCIAL 1.1.Generalităţi privind administraţia...

Rolul timpului de muncă și de odihnă în relațiile de muncă din România

INTRODUCERE ,,Munca este legea lumii moderne; temeiul unui stat este munca; Bogăția unui popor nu stă în bani ci, iarăși, în muncă; Fiecare ,...

Etica Datoriei în Concepția lui Immanuel Kant

ETICA DATORIEI ÎN CONCEPŢIA LUI IMMANUEL KANT 1. FILOSOFIA KANTIANĂ Născută ca cel mai frumos dar pe care zeii l-au făcut oamenilor, filosofia a...

Statutul și răspunderea juridică a polițistului

I. STATUTUL JURIDIC AL POLIŢISTULUI ROMÂN 3. Scurt istoric. Definirea noţiunii de statut juridic al poliţistului După 1989, în România a avut loc...

Organizarea Sistemului Judiciar în România - Propuneri

INTRODUCERE Sistemul judiciar, ca ansamblu al structurilor organizatorice care concură la înfăptuirea actului de justiţie, reprezintă în orice...

Deontologie juridică

1. Conotaţii deontologice ale funcţiilor de prefect şi subprefect Instituţia prefecturii nu poate rămâne în afara obiectului deontologiei funcţiei...

Noțiunile de etică și deontologie - independența, imparțialitatea și integritatea - valori deontologice

Etică și deontologie juridică Termenul de etică provine din grecescul ethos care înseamnă în traducere liberă, caracter, obișnuință, datină. În...

Ai nevoie de altceva?