Primirea de Foloase Necuvenite

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 82 în total
Cuvinte : 20423
Mărime: 80.61KB (arhivat)
Cost: 6 puncte

Cuprins

INTRODUCERE 4

Capitolul I. CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND

INFRACŢIUNILE DE CORUPŢIE

Secţiunea 1 Conceptul de corupţie şi necesitatea incriminării corupţiei 6

1.1. Noţiunea de corupţie 6

1.2. Necesitatea incriminării corupţiei 10

Secţiunea a 2-a Referinţe istorice şi elemente de drept comparat 11

2.1.Scurt istoric al infracţiunilor de corupţie 11

2.2.Elemente de drept comparat 13

Secţiunea a 3-a Noul cadru legal de reglementare a infracţiunilor

de corupţie 22

3.1.Reglementarea primirii de foloase necuvenite in

cuprinsul Legii nr.140/1996 22

3.2.Reglementarea faptelor de corupţie în cuprinsul

Legii nr.78/2000 26

3.3.Legea nr.27/2002, pentru ratificarea Convenţiei

penale privind corupţia, adoptata la Strasbourg la 27.01.1999 28

Capitolul al II-lea INFRACŢIUNEA DE PRIMIRE DE

FOLOASE NECUVENITE 33

Secţiunea 1 Concept legal şi caracterizare 33

Secţiunea a 2-a Condiţii preexistente 36

2.1.Obiectul infracţiunii 36

2.2.Subiecţii infracţiunii. Participaţia penală 38

Secţiunea a 3-a Conţinutul constitutiv al infracţiunii 47

3.1.Latura obiectivă 47

3.2.Latura subiecţivă 52

Seţtiunea a 4-a Forme, modalităţi, sancţiuni 54

4.1.Formele infracţiunii de primire de foloase necuvenite 54

4.2.Modalităţi 57

4.3.Sancţiuni 58

Secţiunea a 5-a Delimitarea infracţiunii de foloase necuvenite

de alte infracţiuni 62

5.1.Delimitarea infracţiunii de primire de foloase

necuvenite de luarea de mită 62

5.2.Legatura infracţiunii de primire de foloase necuvenite cu

alte infracţiuni 64

Capitolul al III-lea ASPECTE PROCESUALE ŞI CRIMINOLOGICE

PRIVIND INFRACŢIUNEA DE PRIMIRE DE

FOLOASE NECUVENITE

Secţiunea 1 Aspecte criminologice 65

1.1.Probleme criminologice specifice faptelor de corupţie 65

1.2.Preocupări actuale privind combaterea corupţiei 73

1.3.Propuneri de lege ferendă privind infracţiunile de corupţie 75

Secţiunea a 2-a Aspecte procesuale privind infracţiunea de primire

de foloase necuvenite 76

Bibliografie 79

Extras din document

INTRODUCERE

Corupţia constituie o serioasă poluare a vieţii sociale, faptele de corupţie reprezentând un pericol social pentru populaţie prin vătămarea sau punerea în pericol a desfăşurării activităţii administraţiei, dar nu numai a acesteia, întrucat prin corupţie se pot afecta în general sectoarele vieţii sociale.

Corupţia este considerată cel mai mare duşman al democratiei. In analiza acestui fenomen se disting cel puţin două cauze care se intercondiţioneaza reciproc: pe de o parte dorinţa individului de a se îmbogăţi rapid şi fără efort, iar pe de altă parte restricţiile de tot felul care la rândul lor creaza corupţia.

Prin incriminarea faptelor de corupţie, legea penala caută să ocrotească puritatea vieţii sociale, atit prin asigurarea exercitării cu probitate de către funcţionari a atribuţiilor ce le sunt încredinţate şi prin anihilarea manifestărilor de venalitate ale acestora, cat şi prin combaterea manifestărilor de către unii indivizi a tendinţelor de a deturna activitatea funcţionarilor în direcţia dorită de ei în vederea realizării unor scopuri special urmarite ( deseori ilicite ).

In legislaţia penală română, spre deosebire de cea a altor state (Italia, Franţa, Statele Unite ale Americii ) nu există vreun text care să incrimineze o infracţiune denumită “corupţie”, dar literatura juridică defineşte prin aceasta noţiune numeroase încălcări ale legii penale: este vorba doar de patru infracţiuni din categoria infracţiunilor de serviciu sau în legatură cu serviciul: pe de o parte luarea de mită ( Art. 254 Cod Pen. ) şi primirea de foloase necuvenite ( Art. 256 Cod Pen. ) care sunt infracţiuni de serviciu şi pe de altă parte darea de mită ( Art. 255 Cod pen. ) şi traficul de influenţă (Art. 257 Cod pen.) care sunt infracţiuni în legatură cu serviciul.

Organizarea prevenirii corupţiei este o problemă de mare importanţă şi actualitate pe plan naţional şi internaţional determinată de creşterea infracţionalismului, de diversificarea formelor sale de manifestare şi de ridicare a criminalităţii cu grad sporit de pericol social, care fac ca sensibilitatea şi reacţia publicului faţă de o asemenea evoluţie îngrijorătoare sa fie tot mai accentuate 1.

Lucrarea de faţa isi propune să analizeze una dintre cele patru fapte de corupţie, incriminată dinstinct in Codul Penal Român.

Este vorba de infracţiunea de primire de foloase necuvenite definită de Art.256 Cod pen., în care se stipulează că se pedepseşte primirea de către un funcţionar direct sau indirect, de bani ori de foloase necuvenite, după ce a îndeplinit un act în virtutea funcţiei sale şi la care era obligat în temeiul acesteia ( al. 1).

Banii, valorile sau orice alte bunuri primite se confiscă, iar dacă acestea nu se găsesc, condamnatul este obligat la plata echivalentului lor în bani (al.2).

După cum se observă, primirea de foloase necuvenite este o infracţiune de corupţie considerată foarte periculoasă, întrucat abaterea de la moralitate, de la cinste, de la datorie este realizata de un funcţionar în cadrul atribuţiunilor serviciului în care acesta a fost investit, ori indeplineşte o însărcinare.

Preview document

Primirea de Foloase Necuvenite - Pagina 1
Primirea de Foloase Necuvenite - Pagina 2
Primirea de Foloase Necuvenite - Pagina 3
Primirea de Foloase Necuvenite - Pagina 4
Primirea de Foloase Necuvenite - Pagina 5
Primirea de Foloase Necuvenite - Pagina 6
Primirea de Foloase Necuvenite - Pagina 7
Primirea de Foloase Necuvenite - Pagina 8
Primirea de Foloase Necuvenite - Pagina 9
Primirea de Foloase Necuvenite - Pagina 10
Primirea de Foloase Necuvenite - Pagina 11
Primirea de Foloase Necuvenite - Pagina 12
Primirea de Foloase Necuvenite - Pagina 13
Primirea de Foloase Necuvenite - Pagina 14
Primirea de Foloase Necuvenite - Pagina 15
Primirea de Foloase Necuvenite - Pagina 16
Primirea de Foloase Necuvenite - Pagina 17
Primirea de Foloase Necuvenite - Pagina 18
Primirea de Foloase Necuvenite - Pagina 19
Primirea de Foloase Necuvenite - Pagina 20
Primirea de Foloase Necuvenite - Pagina 21
Primirea de Foloase Necuvenite - Pagina 22
Primirea de Foloase Necuvenite - Pagina 23
Primirea de Foloase Necuvenite - Pagina 24
Primirea de Foloase Necuvenite - Pagina 25
Primirea de Foloase Necuvenite - Pagina 26
Primirea de Foloase Necuvenite - Pagina 27
Primirea de Foloase Necuvenite - Pagina 28
Primirea de Foloase Necuvenite - Pagina 29
Primirea de Foloase Necuvenite - Pagina 30
Primirea de Foloase Necuvenite - Pagina 31
Primirea de Foloase Necuvenite - Pagina 32
Primirea de Foloase Necuvenite - Pagina 33
Primirea de Foloase Necuvenite - Pagina 34
Primirea de Foloase Necuvenite - Pagina 35
Primirea de Foloase Necuvenite - Pagina 36
Primirea de Foloase Necuvenite - Pagina 37
Primirea de Foloase Necuvenite - Pagina 38
Primirea de Foloase Necuvenite - Pagina 39
Primirea de Foloase Necuvenite - Pagina 40
Primirea de Foloase Necuvenite - Pagina 41
Primirea de Foloase Necuvenite - Pagina 42
Primirea de Foloase Necuvenite - Pagina 43
Primirea de Foloase Necuvenite - Pagina 44
Primirea de Foloase Necuvenite - Pagina 45
Primirea de Foloase Necuvenite - Pagina 46
Primirea de Foloase Necuvenite - Pagina 47
Primirea de Foloase Necuvenite - Pagina 48
Primirea de Foloase Necuvenite - Pagina 49
Primirea de Foloase Necuvenite - Pagina 50
Primirea de Foloase Necuvenite - Pagina 51
Primirea de Foloase Necuvenite - Pagina 52
Primirea de Foloase Necuvenite - Pagina 53
Primirea de Foloase Necuvenite - Pagina 54
Primirea de Foloase Necuvenite - Pagina 55
Primirea de Foloase Necuvenite - Pagina 56
Primirea de Foloase Necuvenite - Pagina 57
Primirea de Foloase Necuvenite - Pagina 58
Primirea de Foloase Necuvenite - Pagina 59
Primirea de Foloase Necuvenite - Pagina 60
Primirea de Foloase Necuvenite - Pagina 61
Primirea de Foloase Necuvenite - Pagina 62
Primirea de Foloase Necuvenite - Pagina 63
Primirea de Foloase Necuvenite - Pagina 64
Primirea de Foloase Necuvenite - Pagina 65
Primirea de Foloase Necuvenite - Pagina 66
Primirea de Foloase Necuvenite - Pagina 67
Primirea de Foloase Necuvenite - Pagina 68
Primirea de Foloase Necuvenite - Pagina 69
Primirea de Foloase Necuvenite - Pagina 70
Primirea de Foloase Necuvenite - Pagina 71
Primirea de Foloase Necuvenite - Pagina 72
Primirea de Foloase Necuvenite - Pagina 73
Primirea de Foloase Necuvenite - Pagina 74
Primirea de Foloase Necuvenite - Pagina 75
Primirea de Foloase Necuvenite - Pagina 76
Primirea de Foloase Necuvenite - Pagina 77
Primirea de Foloase Necuvenite - Pagina 78
Primirea de Foloase Necuvenite - Pagina 79
Primirea de Foloase Necuvenite - Pagina 80
Primirea de Foloase Necuvenite - Pagina 81
Primirea de Foloase Necuvenite - Pagina 82

Conținut arhivă zip

  • Primirea de Foloase Necuvenite.doc

Alții au mai descărcat și

Asemănări și Deosebiri între Infracțiunile de Luare de Mită și de Primire de Foloase Necuvenite

CAPITOLUL I. Fenomenul corupţiei şi necesitatea prevenirii şi combaterii acestuia Secţiunea I. Consideraţii introductive 1.Apariţia şi evoluţia...

Infractiuni de Fals. Falsul Intelectual

PREFAŢĂ Infracţiunile de fals constituie o categorie bine particularizată şi extrem de variată în sfera vastă a faptelor socotite socialmente...

Contractul in Dreptul Roman

GENERALITATI CU PRIVIRE LA CONTRACT SI ELEMENTELE SALE Principalul izvor al obligatiilor, contractul, reprezinta acordul de vointa între doua...

Aspecte de Teorie și Practică Judiciară în Materia Infracțiunilor de Mărturie Mincinoasă și Încercarea de a Determina Mărturia Mincinoasă

Capitolul I – Aspecte introductive 1. Importanţa ocrotirii justiţiei prin normele de drept penal Practica istorică demonstrează că , la orice...

Abuzurile Sexuale Savarsite Asupra Minorilor - Elemente de Investigatie Criminalistica si Criminologica

Introducere Actualitatea temei de cercetare şi gradul de investigare. Abuzul sexual este unul din cele mai groaznice lucruri care se pot întâmpla,...

Luarea de Mită

Capitolul I Infracţiunile de corupţie 1. Scurt istoric al infracţiui de corupţie Evoluţia fenomenului se află în strânsă concesiune cu dinamica...

Personalitatea Infractorului - Factorii ce Contribuie la Formarea Acesteia

INTRODUCERE În cadrul oricărei ştiinţe factorul uman are o importanţă deosebită. Studiind fenomenele ce au loc în societate noi nu putem să ne...

Procedura Penala in Cauzele cu Infractori Minori

Capitolul I Considerente generale privind procedura penală Secţiunea 1 Noţiunea de procedură penală Dreptul procesual penal este o ramură...

Te-ar putea interesa și

Sancțiunile Penale Aplicate Funcționarilor Publici

INTRODUCERE Lucrarea de faţă îi prezintă pe funcţionarii publici din administraţia publică, trăsăturile, etica şi valorile etice ale acestora,...

Aspecte Interdisciplinare Privind Criminalitatea în Domeniul Corupției

INTRODUCERE Coruptia in Romania este evaluata ca fiind foarte mare de catre diverse studii (Transparency International, PricewaterhouseCoopers,...

Infractiuni contra Intereselor Publice Savarsite de Functionari Publici si alti Functionari

INTRODUCERE Cresterea rolului administratiei publice în evolutia societatii moderne românesti determina o cunoastere profunda a acesteia pentru ca...

Asemănări și Deosebiri între Infracțiunile de Luare de Mită și de Primire de Foloase Necuvenite

CAPITOLUL I. Fenomenul corupţiei şi necesitatea prevenirii şi combaterii acestuia Secţiunea I. Consideraţii introductive 1.Apariţia şi evoluţia...

Combaterea Corupției

Capitolul I Consideraţii generale cu privire la fenomenul de corupţie I.1. Definirea conceptului de corupţie Importanţa cunoaşterii...

Coruptia si Licitatia

Faptul ca fenomenul coruptiei a existat din cele mai vechi timpuri, constituind pâna în prezent unul dintre cele mai grave si mai raspândite...

Etica si Coruptia in Administratia Publica

1. Noţiunea de etică Noţiunea de etică are acelaşi înţeles cu cea de morală, ele au aceeaşi provenienţă în latină ca şi în greaca veche şi fac...

Darea și Luarea de Mită

CAPITOLUL I ASPECTE GENERALE PRIVIND INFRACŢIUNILE DE CORUPŢIE I.1 Noţiunea de corupţie şi factori determinanţi ai infracţiunii de corupţie...

Ai nevoie de altceva?