Principalele Taxe și Impozite la Nivel European

Proiect
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 3 fișiere: doc
Pagini : 15 în total
Cuvinte : 5033
Mărime: 53.58KB (arhivat)
Cost: 7 puncte

Cuprins

LISTĂ DE ABREVIERI 3

1. SCURT ISTORIC 4

2. PREZENTARE GENERALĂ 5

3. IMPOZITUL PE PROFIT 7

4. IMPOZITUL PE VENIT 8

5. TAXA PE VALOARE ADĂUGATĂ 9

6. IMPOZITUL PE AVERE 11

7. TAXELE DE MEDIU 11

8. ALTE CATEGORII DE TAXE 12

8.1. Impozite şi taxe pe activitatea comercială a întreprinderilor 12

8.2. Impozite şi taxe asupra succesiunilor şi donaţiilor 13

8.3. Impozite pentru deţinerea sau transmiterea dreptului de proprietate imobiliară13

8.4. Accizele 14

8.5. Contribuţii sociale obligatorii 14

9. CONCLUTII 15

BIBLIOGRAFIE 16

Extras din document

Existenţa comunităţilor umane organizate social, a stalelor, generează nevoi publice, generale, care exced nevoile fiecărui individ în parte. Acoperirea acestor nevoi publice necesită un efort colectiv, din partea membrilor societăţii, care sunt chemaţi să contribuie din veniturile lor la constituirea resurselor financiare publice.

Din punct de vedere juridic, aceste sarcini sociale al persoanelor de a contribui, potrivit veniturilor, averilor sau consumului realizat, la constituirea resurselor financiare publice, reprezintă obligaţii legale stabilite in mod unilateral.

Nevoia de a asigura întreţinerea forţei publice a generat apariţia impozitelor încă din antichitate, în cazul primelor formaţiuni statale.

Denimuirea de „fisc” îşi are originea în latinescul „ficus” care înseamnă coş, paner, deci un instrument de colectare de resurse în vederea redistribuirii lor.

După apariţia statului, ca organizator al vieţii sociale, nevoia de resurse a crescut, amplificând şi activitatea fiscală, care se impune ca ansamblu al proceselor de formare şi redistribuire a resurselor, mai întâi sub forma lor naturală, apoi sub formă bănească, necesar atât colectivităţilor locale, cât şi formaţiunii statale, legate de dotarea armatei, amenajarea unor obiective de interes public ( drumuri, poduri, construcţii publice). Dezvoltarea activitaţii statale şi amploarea relaţiilor banesti odata cu apariţia economiei de piaţă a favorizat apariţia „finanţelor” ca un concept mai cuprinzător fiscului şi incluzându-l pe acesta.

În completarea resurselor domeniale, obţinute din exploatarea unor bogăţii naturale, aflate în patriotismul statului, a apărut şi s-a răspândit procedeul financiar al obligării persoanelor să plătească impozite ca venituri ale statului, fiind instituite impozite diferite, unele ordinare, altele extraordinare . În statul antic atenian principalul impozit era cel datorat de proprietarii de terenuri şi de alte bunuri. Existau de asemenea şi impozite asupra veniturilor meseriaşilor, taxe pentru vânzarea produselor agricole, precum şi un impozit extraordinar pe veniturile cetăţenilor bogaţi, impozit perceput în timp de război ca o îndatorire de onoare a acestor cetăţeni. Dreptul statului de a reglementa perceperea de impozite a fost interpretat şi explicat în forme diverse în doctrină .

O altă concepţie primară a fost exprimată în Franţa începutului de ev mediu, potrivit căreia impozitul reprezenta „ajutorul” plătit de cetăţenii la cererea regelui, pentru asigurarea resurselor unor nevoi publice.Aşa cum subliniază prof. I. Gliga, astfel de concepţii primare s-au dovedit efemere.

PREZENTARE GENERALĂ

Impozitarea intră în competenţa statelor membre şi nu a Uniunii Europene. Guvernele sunt cele care stabilesc cuantumul impozitului pe profitul înregistrat de societăţile comerciale şi a impozitului pe venit, economii şi pe câştigurile din capital (profit obţinut din vânzarea unui bun, cum ar fi o casă). Intervenţia UE se limitează la a monitoriza aceste decizii pentru a evalua dacă sunt corecte la nivel european.Cu alte cuvinte, rolul UE este de a se asigura că reglementările fiscale naţionale respectă obiectivele generale ale Uniunii privind crearea de locuri de muncă şi că aceste dispoziţii nu împiedică libera circulaţie a bunurilor, serviciilor şi capitalurilor şi nu aduc avantaje neloiale întreprinderilor dintr-o ţară în detrimentul concurenţilor din altă ţară. În acelaşi timp, guvernele naţionale continuă să deţină controlul asupra creşterii impozitelor având în vedere că, potrivit legislaţiei europene, la nivelul UE nu pot fi luate decizii în probleme fiscale decât cu acordul tuturor statelor membre. Politica fiscală în cadrul Uniunii Europene constă în două componente: impozitarea directă, care rămâne de competenţa exclusivă a statelor membre, şi impozitarea indirectă, care influențează libera circulaţie a mărfurilor şi libera prestare a serviciilor. În ceea ce priveşte impozitarea directă, statele membre au luat măsuri pentru a preveni evaziunea fiscală şi dubla impunere. Politica fiscală este menită să evite distorsionarea concurenţei între statele membre pe piaţa internă din cauza diferenţelor între nivelurile şi regimurile de impozitare indirectă. De asemenea, au fost luate măsuri pentru a preveni efectele negative ale concurenţei fiscale în situaţiile în care societăţile efectuează transferuri de lichidităţi între statele membre ale Uniunii Europene. Statele membre transferă o parte din atributele naţionale în materie de percepere a impozitelor şi taxelor, după cum ponderea unei categorii de cheltuieli sau alteia în totalul bugetului Uniunii poate fi considerată o dimensiune a intervenţiei UE asupra economiilor şi politicilor naţionale. Tratatul de la Maastricht a stabilit principiul conform căruia bugetul, fără a prejudicia alte venituri, este finanţat integral prin resurse proprii. Resursele proprii se compun din impozite, prime, sume suplimentare, sau compensatorii, un anumit procent din taxa pe valoarea adăugată, un anumit procent din produsul nominal brut al statelor membre, amenzi, penalităţi, impozite pe salariile funcţionarilor comunitari.

Preview document

Principalele Taxe și Impozite la Nivel European - Pagina 1
Principalele Taxe și Impozite la Nivel European - Pagina 2
Principalele Taxe și Impozite la Nivel European - Pagina 3
Principalele Taxe și Impozite la Nivel European - Pagina 4
Principalele Taxe și Impozite la Nivel European - Pagina 5
Principalele Taxe și Impozite la Nivel European - Pagina 6
Principalele Taxe și Impozite la Nivel European - Pagina 7
Principalele Taxe și Impozite la Nivel European - Pagina 8
Principalele Taxe și Impozite la Nivel European - Pagina 9
Principalele Taxe și Impozite la Nivel European - Pagina 10
Principalele Taxe și Impozite la Nivel European - Pagina 11
Principalele Taxe și Impozite la Nivel European - Pagina 12
Principalele Taxe și Impozite la Nivel European - Pagina 13
Principalele Taxe și Impozite la Nivel European - Pagina 14
Principalele Taxe și Impozite la Nivel European - Pagina 15

Conținut arhivă zip

  • Principalele Taxe si Impozite la Nivel European
    • BIBLIOGRAFIE.doc
    • CUPRINS FINANTE.doc
    • Principalele Taxe si Impozite la Nivel European.doc

Alții au mai descărcat și

Bugetul de stat

Introducere Economia Mondială In contextul manifestării unor şocuri multiple, economia mondială a înregistrat o încetinire considerabilă în anul...

Educație și tineret în Uniunea Europeană

Educatia reprezintă una dintre cele mai importante valori ale societății dezvoltate, o valoare fară de care întreg edificiul european nu are cum sa...

Procedura de elaborare a proiectului bugetului de stat

1.1. Noţiuni introductive Formarea finanţelor este rezultatul unui proces istoric îndelungat şi complex, care este determinat de evoluţia vieţii...

Sistemul bugetar public național

Consideraţii preliminare Procesul bugetar reprezintă ansamblul acțiunilor şi măsurilor întreprinse de autoritatea statală competentă cu privire la...

Alternative și implicații ale politicii resurselor financiare publice în țări membre ale UE

INTRODUCERE În această publicaţie ne sunt prezentate serii de date ale unor venituri fiscale din conturile naţionale pentru cele douazeci şi şapte...

Banca Centrală Europeană

INTRODUCERE Provocările secolului XX şi evoluţia economică şi geostrategică contemporană a lumii civilizate au consacrat la rang de principiu...

Clasificatia Veniturilor Bugetului de Stat

Criteriile de clasificare a veniturilor bugetului de stat reprezintă un mecanism important de codificare a informaţiilor financiar-contabile....

Te-ar putea interesa și

Studiu privind Impozitele Directe la SC Danalex Com'97 SRL

CAPITOLUL 1 IMPOZITELE DIRECTE – PREZENTARE GENERALĂ 1.1Conţinutul şi rolul impozitelor Impozitele reprezintă o formă de prelevare a unei părţi...

Analiza impozitelor indirecte în Uniunea Europeană

INTRODUCERE Tema lucrării mele de disertație se intitulează “Analiza impozitelor indirecte în unele state ale Uniunii Europene” şi tratează, pe...

Cercetare și aprofundare privind TVA-ul conform noilor reglementări naționale

INTRODUCERE Tema lucrării mele de disertație se intitulează “Cercetarea și aprofundarea privind TVA-ul conform noilor reglementări naționale” și...

Politica fiscală a Uniunii Europene - prezent și perspective

Cap 1: Coordonate ale politicii fiscale europene 1.1: Obiectivele politicii fiscale europene: Coerenţa politicii fiscal- bugetare condiţionează,...

Evoluția Politicii Fiscale în Vederea Integrării Europene

INTRODUCERE Un moment foarte important în istoria României, ca stat democratic, l-a constituit procesul de aderarea la Uniunea Europeană şi...

Impozitele și Taxele Locale

CUVÂNT ÎNAINTE Începând cu Revoluţia Franceză de la 1789, în special în secolul al XIX-lea, în Europa s-a pus problema trecerii de la conducerea...

Comparații fiscale ale țărilor din Uniunea Europeană

Cap 1: Coordonate ale politicii fiscale europene 1.1: Obiectivele politicii fiscale europene: Coerenţa politicii fiscal- bugetare condiţionează,...

Mutații în dezvoltarea sistemului financiar al Comunității Uniunii Europene după anul 2000

Capitolul 1. Sistemul financiar al Comunității Uniunii Europene 1.1 Scurtă introducere Pentru a putea reda noțiunea de sistem financiar European,...

Ai nevoie de altceva?