Principiile Aplicării Legii Penale

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 42 în total
Cuvinte : 13598
Mărime: 57.63KB (arhivat)
Cost: 8 puncte

Cuprins

Introducere 3

I Noţiunea legii penale şi importanţa acestei

1.1 Noţiunea de lege penală 4

1.2 Categorii de legi penale 11

1.3 Scopurile legii penale 13

II. Principiile aplicării legii penale în spaţiu

2.1 Consideraţii generale 16

2.2 Principiul teritorialităţii legii penale 18

2.3 Principiul personalităţii 26

2.4 Principiul realităţii 28

2.5 Principiul universalităţii 30

III. Principiile acţiunii legii penale în timp

3.1 Durata şi limitele de aplicare a legii penale în timp 31

3.2 Timpul săvîrşirii infractiunii 34

3.3 Extraactivitatea legii penale 36

Încheiere 40

Bibliografie 42

Extras din document

Introducere

Tema tezei ,,Princiipile aplicării legii penale" este un subiect important în analiza principiilor ce stau la baza aplicării legii penale şi aici mă refer anume la principiile aplicării legii penale în spaţiu şi principiile acţiunii legii penale în timp.

Scopul lucrării este de a studia fiecare principiu în parte şi condiţiile în care se

desfăşoară acţiune a acestor principii dar si unele excepţii cum ar fi excepţia de la

principiului teritorialităţii.

În lucrarea dată am folosit mai multe surse bibliografice, în principal Codul penal al Republicii Moldova dar şi lucrări, opinii ale următorilor specialişti în domeniu: Stela Botnaru, C. Bulai, C. Mitrache, M. Zolzneak, V. Dobrinoiu, A. Boroi, I. Pascu, I. Molnar, Gh. Nistoreanu, etc. De asemenea un lucru nu mai puţin important la analiza temei date l a constituit prevederile Constituţiei Republicii Moldova şi unele legi cum sunt: Legea RM nr. 108 XIII "Cu privire la frontiera de stat a Republicii Moldova" din 17.05.1994, Legea RM nr. 1133 XII din 04.09.92 "Cu privire la statutul misiunilor diplomatice ale Republicii Modova în alte state" şi Legea RM nr. 1134 XII din 04.08.92 "Cu privire la statutul misiunilor diplomatice ale statelor străine în Republica Moldova".

Lucrarea este compusă din introducere, trei capitole, încheiere şi bibliografie. În prima secţiune am redactat "Noţiunea legii penale şi importanţa acesteia" tratează viziunea generală asupra noţiunii de lege penală, scopul legii penale şi clasificarea legilor penale în diverse categorii.

În secţiunea a doua sunt " Principiile aplicării legii penale în spaţiu" conţine o analiză detaliata a principiilor ce ţin de aplicarea legii penale în spaţiu cum ar fi: principiul teritorialităţii legii penale, principiul personalităţii, principiul realităţii şi principiul universalitătii.

Şi ultima secţiune am redactat "Principiile acţiunii legii penale în timp" cuprinde asa aspecte ale temei ca: durata şi limitele de aplicare a legii penale în timp, timpul săvîrşirii infracţiunii şi exraactivitatea legii penale.

Noţiunea legii penale şi importanţa acesteia

1.1 Noţiune de lege penală

Este unanim recunoscut faptul că principala manifestare a dreptului penal o constituie legea penală.

Potrivit formulărilor care s au dat în doctrina dreptului penal, termenul de "lege penală" poate fi înţeles şi aplicat în două sensuri: unul larg şi altul restrictive.

1. În sensul cel mai larg, în teoria şi practica dreptului penal, prin lege penală se înţelege totalitatea legilor penale în această accepţiune, noţiune a de lege penală se apropie în conţinut de noţiunea de drept penal.

2. Într o interpretare restrictivă, legea penală reprezintă orice dispoziţie cu caracter penal, inclusă în sistem, care descrie o instituţie concretă a Părţii generale a Codului penal (noţiunea de infracţiune, participaţie etc.) sau o componenţă a infracţiunii din Partea specială a Codului penal (omor, furt, huliganism etc.). Legea penală, în această accepţiune restrânsă, se apropie în conţinutul său de noţiunea de normă juridică penală.

Deşi sunt expuse multiple viziuni cu privire la existenţa şi caracteristica terminologică a legii penale, majoritatea autorilor acceptă următoarea definiţie: "Legea penală este actul legislativ adoptat de Parlamentul RM, care cuprinde norme de drept penal ce stabilesc principiile şi dispoziţiile generale şi speciale ale dreptului penal, determină faptele ce constituie infracţiuni

şi prevede pedepsele ce se aplică infractorilor, iar în unele cazuri temeiul şi condiţiile liberării de răspundere şi pedeapsă penală.

Conform prevederilor lit. n) din alin. (3) al art. 72 din Constituţia RM, adoptarea legilor organice care reglementează infracţiunile, pedepsele şi regimul executării acestora ţine de competenţa Parlamentului RM. Realizând această prevedere constituţională, Parlamentul RM a adoptat actualul Cod penal al RM la 18 aprilie 2002, care a intrat în vigoare la 12 iunie 2003. Acesta a înlocuit precedentul Cod penal al RM, adoptat la 24 martie 1961, supus pe parcurs unor multiple modificări.

Unica lege penală din Republica Moldova este Codul penal. Astfel, toate legile noi care conţin norme juridico penale urmează a fi incluse în Codul penal sub formă de modificări, completări sau articole noi şi nu pot fi aplicate de sinestătător. Pentru Republica Moldova este specific sistemul codificat al legii penale. Acest fapt contribuie la întărirea legalităţii şi la unificarea legislaţiei penale, totodată facilitând activitatea organelor de drept în utilizarea materialului normativ şi în informarea de drept a populaţiei. Aplicarea exactă a legislaţiei penale de către organele de ocrotire a normelor de drept constituie o condiţie inerentă respectării şi realizării legislaţiei într un stat de drept.

Preview document

Principiile Aplicării Legii Penale - Pagina 1
Principiile Aplicării Legii Penale - Pagina 2
Principiile Aplicării Legii Penale - Pagina 3
Principiile Aplicării Legii Penale - Pagina 4
Principiile Aplicării Legii Penale - Pagina 5
Principiile Aplicării Legii Penale - Pagina 6
Principiile Aplicării Legii Penale - Pagina 7
Principiile Aplicării Legii Penale - Pagina 8
Principiile Aplicării Legii Penale - Pagina 9
Principiile Aplicării Legii Penale - Pagina 10
Principiile Aplicării Legii Penale - Pagina 11
Principiile Aplicării Legii Penale - Pagina 12
Principiile Aplicării Legii Penale - Pagina 13
Principiile Aplicării Legii Penale - Pagina 14
Principiile Aplicării Legii Penale - Pagina 15
Principiile Aplicării Legii Penale - Pagina 16
Principiile Aplicării Legii Penale - Pagina 17
Principiile Aplicării Legii Penale - Pagina 18
Principiile Aplicării Legii Penale - Pagina 19
Principiile Aplicării Legii Penale - Pagina 20
Principiile Aplicării Legii Penale - Pagina 21
Principiile Aplicării Legii Penale - Pagina 22
Principiile Aplicării Legii Penale - Pagina 23
Principiile Aplicării Legii Penale - Pagina 24
Principiile Aplicării Legii Penale - Pagina 25
Principiile Aplicării Legii Penale - Pagina 26
Principiile Aplicării Legii Penale - Pagina 27
Principiile Aplicării Legii Penale - Pagina 28
Principiile Aplicării Legii Penale - Pagina 29
Principiile Aplicării Legii Penale - Pagina 30
Principiile Aplicării Legii Penale - Pagina 31
Principiile Aplicării Legii Penale - Pagina 32
Principiile Aplicării Legii Penale - Pagina 33
Principiile Aplicării Legii Penale - Pagina 34
Principiile Aplicării Legii Penale - Pagina 35
Principiile Aplicării Legii Penale - Pagina 36
Principiile Aplicării Legii Penale - Pagina 37
Principiile Aplicării Legii Penale - Pagina 38
Principiile Aplicării Legii Penale - Pagina 39
Principiile Aplicării Legii Penale - Pagina 40
Principiile Aplicării Legii Penale - Pagina 41
Principiile Aplicării Legii Penale - Pagina 42

Conținut arhivă zip

  • Principiile Aplicarii Legii Penale.doc

Alții au mai descărcat și

Principiile Dreptului Procesual Penal

INTRODUCERE Actualitatea temei În vederea apărării intereselor generale ale societăţii, a ordinii de drept, a drepturilor şi libertăţilor...

Principiile Raspunderii Penale in Dreptul Roman

INTRODUCERE Raspunderea penala este o institutie juridica fundamentala a dreptului penal, care alaturi si împreuna cu celelalte doua institutii...

Geneza si Evolutia Dreptului International Penal dupa al Doilea Razboi Mondial

CAPITOLUL I. Constituirea dreptului internaţional penal Secţiunea I: Noţiuni introductive Comunitatea mondială a ajuns într-un stadiu al...

Individualizarea sancțiunilor de drept penal - suspendarea executării pedepsei sub supraveghere

CAPITOLUL I : CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE 1.DREPTUL PENAL- RAMURĂ A DREPTULUI ROMÂNESC 1.1 Referinţe În decursul timpului, dreptul penal a fost...

Aplicarea Legii Penale în Spațiu

CAPITOLUL I Consideraţii generale privind aplicarea legii penale în spaţiu 1.1. Consideraţii generale Eficienţa legii penale în apărarea...

Izvoarele Dreptului Penal European

Dreptul european sau comunitar constituie un ansamblu de norme juridice ierarhizate care guvernează raporturile stabilite de către Comunitățile...

Aplicarea Legii Penale în Timp

1.Problemele aplicarii legii penale in timp Aplicarea legii penale in raport cu timpul indica solutionarea prealabila a unor probleme privind...

Izvoarele Dreptului Penal

1. Introducere Dreptul penal este o ramură a sistemului nostru de drept, fiind alcătuit dintr-o totalitate de norme juridice legiferate de puterea...

Te-ar putea interesa și

Principiile Aplicării Legii Penale în Spațiu

1.Conceptul legii penale: noţiune, trăsături caracteristice: Conceptul de lege penală este examinat in doctrina penală in două sensuri. Intr-un...

Principiul Aplicarii Legii Penale Mai Favorabile

În dreptul pozitiv contemporan principiul extraactivitatii legii penale mai favorabile este dominant în aplicarea legii penale în situatii...

Răspunderea Persoanei Juridice

Introducere Literatura de drept penal româna este, la acest moment, foarte săracă în texte cu privire la răspunderea penală a persoanei juridice,...

Drept Financiar

CAP.I – Finanate-aparitie, concept si dezvoltare Finantele categorie sociala de natura economica Aparitia si evolutia finantelor este strans...

Drept Penal

Dreptul penal reprezinta un ansamblu de norme juridice care reglementeaza relatiile de aparare sociala prin incriminarea ca infractiuni a faptelor...

Drept Penal - Parte Generala

S1: Principiile fundamentale ale dr penal (enunţ, scurtă prezentare) Principiile fundamentale ale dreptului penal – sunt acele idei sau orientări...

Drept Penal - Parte Generala

PARTEA GENERALĂ TITLUL I LEGEA PENALĂ ŞI LIMITELE DE APLICARE CAPITOLUL I DISPOZIŢII PRELIMINARE Art. 1 – Legea penală apără împotriva...

Protecția internațională a drepturilor omului

Unitatea de învățare I. Drepturile omului în sistemul Organizației Națiunilor Unite Titlul unității Cuprinsul unității Obiectivele învățării...

Ai nevoie de altceva?