Principiile Dreptului - Aspecte Teoretico - Practice

Proiect
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 138 în total
Cuvinte : 51895
Mărime: 1.11MB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Dr. Negru Boris
Specialitatea: 12.00.01- Teoria statului si dreptului, Istoria statului si dreptului, Istoria doctrinelor politice si de drept Teza de doctor în drept

Cuprins

Introducere . 4

Capitolul I. CONCEPTUL, ORIGINEA SI ESENTA PRINCIPIILOR DREPTULUI. 10

1.1. Acceptiunile notiunii de principiu . 10

1.2. Notiunea de principiile dreptului. 11

1.3. Semnele definitorii ale principiilor dreptului . 13

1.4. Originea si fundamentul principiilor dreptului . 15

1.5. Esenta principiilor dreptului . 21

1.5.1. Ideea (principiul) libertatii. 22

1.5.2. Ideea (principiul) justitiei. 25

1.5.3. Ideea (principiul) egalitatii . 29

1.5.4. Ideea (principiul) responsabilitatii . 31

Capitolul II. IERARHIA SI SISTEMUL PRINCIPIILOR DREPTULUI. 35

2.1. Diviziune sau clasificare a principiilor dreptului?. 35

2.2. Notiunea de principii generale ale dreptului. 38

2.3. Clasificarea principiilor generale ale dreptului. 44

2.4. Principiile ramurale ale dreptului. 47

2.5. Principiile interramurale ale dreptului . 51

2.6. Principiile institutiilor juridice. 53

Capitolul III. PRINCIPIILE DREPTULUI ÎN RAPORT CU ORDINEA JURIDICA POZITIVA57

3.1. Dat si construit în drept. 57

3.2. Conceptele juridice, categoriile juridice si principiile dreptului. 60

3.3. Constructiile juridice si principiile dreptului . 61

3.4. Normele juridice, fictiunile juridice si principiile dreptului . 63

3.5. Aforismele, maximele, axiomele juridice si principiile dreptului . 66

3.6. Legitatile juridice si principiile dreptului . 68

3.7. Sursele dreptului pozitiv si principiile dreptului. 70

Capitolul IV. FUNCTIA SI VALOAREA PRINCIPIILOR DREPTULUI. 74

4.1. Locul si rolul principiilor dreptului în procesul elaborarii dreptului . 74

4.1.1. Principiile de determinare a politicii legislative. 74

4.1.2. Principiile legiferarii. 78

4.2. Locul si rolul principiilor dreptului în cadrul realizarii dreptului. 81

4.2.1. Formele si principiile realizarii dreptului . 81

3

4.2.2. Principiile interpretarii juridice. 89

4.2.3. Principiile raspunderii juridice. 91

4.3. Rolul principiilor dreptului în completarea dreptului pozitiv. 96

4.3.1. Lacunele dreptului pozitiv. 96

4.3.2. Solutia lacunelor . 97

4.3.3. Principiile dreptului aplicate în cadrul analogia iuris . 100

Încheiere. 106

Anexe . 113

Bibliografie. 119

Adnotare . 131

Cuvintele-cheie ale tezei. 135

Lista abrevierilor utilizate. 136

Extras din document

Argumente privind actualitatea temei investigate si gradul de studiere a acesteia.

Principiile dreptului reprezinta un domeniu de interes interdisciplinar. Valentele axio-teleopraxiologice

ale principiilor dreptului implica abordari din perspectiva filosofiei si filosofiei

dreptului, în special. Cercetarea esentei si fundamentului dreptului, însa, implica abordarea ideilor

de maxima generalitate a dreptului din perspectiva teoriei generale a dreptului. Principiile generale

ale dreptului in functie de invariabile ale dreptului se dimensioneaza în principii ramurale ale

dreptului, abordate din perspectiva stiintelor juridice ramurale.

Principiile dreptului sînt permanente ale dreptului, de aceea, reprezinta o preocupare

constanta a doctrinarilor, axul în jurul caruia graviteaza legiuitorul si obiectivul major al

aplicantului dreptului.

În conditiile globalizarii dreptului pozitiv, odata cu multiplicarea impunatoare a

componentelor sistemice: norme, institutii, ramuri, destinatarul dreptului risca sa-si piarda

orientarea în spatiul normativ-juridic. De aceea, calea destinatarului dreptului, indiferent de pozitia

acestuia, legiuitor, aplicant, fie destinatar ordinar al dreptului pozitiv, este luminata de principiile

dreptului. Principiile dreptului doteaza cu imuabilitate dreptul, indiferent de aici si acum, în afara

tendintelor expansioniste ale dreptului pozitiv.

Principiile dreptului sunt idealul dreptului urmarit de legiuitor în activitatea de procreare a

dreptului. Principiile dreptului exprima cele mai înalte aspiratii ale omului: libertatea, egalitatea,

dreptatea, unitatea.

Principiile dreptului determina existenta realitatii juridice materiale în calitatea lor de

premize ale ordinii juridice pozitive. Principiile dreptului îsi afirma cu pregnanta prezenta în cadrul

actional-juridic: în procesele elaborarii si realizarii dreptului. Principiile dreptului îsi aduc

contributia la completarea dreptului pozitiv lacunar în postura procedeului analogia iuris.

Alaturi de ordinea juridica interna, ordinea juridica internationala este conditionata si

substantializata de principiile generale de drept recunoscut de membrele societatii internationale.

Sistemul dreptului international contemporan sensibilizeaza opinia natiunilor civilizate asupra

valorilor universale neperene: egalitatea statelor, libertatea popoarelor, unitatea si responsabilitatea

statelor pentru viitorul omenirii, dreptatea (justitia) între popoare etc.

Constiinta juridica internationala este profund marcata de principiile generale ale dreptului,

preexistente principiilor fundamentale ale dreptului international public. În jurul preceptelor

calauzitoare ale dreptului se dezvolta viata juridica interna si internationala.

Principiile dreptului reprezinta un subiect de maxima rezonanta în gîndirea juridica, dar si de

rezistenta maximala în fata contingentelor relative si pozitivismului juridic. Renasterea dreptului

natural este în acelasi timp o renastere a principiilor dreptului gazduite de natura (constiinta) umana.

Constiinta individuala, în special cea juridica, este depozitarul si scutul principiilor inerente

fiintei umane, principiilor care trebuie sa-si afirme prezenta în orice drept pozitiv: libertatea,

responsabilitatea, egalitatea, justitia, unitatea etc.

Precum nu exista idei de azi si de ieri, datorita vesniciei ideilor, la fel nu exista principii de

drept valabile pentru hic et nunc; doar acele principii care depasesc pozitivitatea dreptului sunt

veritabile principii ale dreptului. Iata de ce unele pretinse principii de drept sunt realmente reguli

juridice pozitive. Reiesind din considerentele expuse, domeniul principiilor dreptului se preteaza

prin problematica, conceptualizare si oportunitatea delimitarilor.

Scopul si obiectivele tezei. Domeniu constant al preocuparilor stiintifice, principiile

dreptului implica totusi viziuni originale, descoperiri ce rezulta din obiective limpede trasate.

Argumentele invocate în favoarea importantei si actualitatii obiectului cercetarilor ne

angajeaza a formula finalitatile studiului întreprins.

Scopul major al cercetarilor efectuate este de a ordona si de a cizela, din dubla perspectiva

teoretico-practica, domeniul incert si controversat al principiilor dreptului. Scopul trasat se

dimensioneaza într-un sir de obiective de realizare consecventa si consecutiva:

- definirea notiunii de principii ale dreptului si stabilirea semnelor definitorii ale principiilor

dreptului;

- cercetarea originii principiilor dreptului si stabilirea fundamentului principiilor;

- determinarea esentei principiilor dreptului prin abstractizare de la familiile juridice;

- numirea, interpretarea si enuntarea, în ultima instanta, a ideilor (principiilor) libertatii, justitiei,

egalitatii, responsabilitatii si altor posibile principii generale ale dreptului;

- definirea si construirea sistemului principiilor dreptului;

- ierarhizarea principiilor dreptului în cadrul sistemului;

- formularea criteriilor de clasificare a principiilor dreptului;

- sistematizarea principiilor dreptului prin diviziune;

- definirea si clasificarea principiilor generale ale dreptului;

- definirea si clasificarea principiilor ramurale ale dreptului;

- analiza legislatiei în vigoare a Republicii Moldova privind principiile generale ale dreptului;

- definirea si elucidarea principiilor interramurale ale dreptului;

- explicitarea principiilor institutiilor juridice si definirea principiului institutiei juridice;

- raportarea principiilor dreptului la conceptualismul juridic (concepte, categorii si constructii

juridice, fictiuni juridice);

- stabilirea conexiunilor între principiile dreptului si normele juridice;

- corelarea principiilor dreptului cu aforismele, maximele, axiomele juridice latine;

- examinarea principiilor dreptului în raport cu legitatile juridice;

- cercetarea surselor dreptului pozitiv, în special legii, în raport cu principiile dreptului;

- stabilirea locului principiilor dreptului în cadrul realitatii (existentei) juridice si în raport cu

ordinea juridica pozitiva;

- determinarea locului si evaluarea rolului principiilor dreptului în procesul elaborarii dreptului;

- corelarea principiilor generale ale dreptului cu principiile legiferarii;

- evidentierea locului si aprecierea rolului principiilor dreptului în procesul realizarii dreptului

(respectarii, executarii si aplicarii);

- delimitarea principiilor interpretarii juridice si principiilor raspunderii juridice de principiile

generale ale dreptului;

- identificarea rolului principiilor dreptului în completarea dreptului lacunar;

- elucidarea principiilor dreptului aplicate în cadrul analogiei dreptului (analogia iuris), potrivit

legislatiei si practicii judiciare a Republicii Moldova.

Preview document

Principiile Dreptului - Aspecte Teoretico - Practice - Pagina 1
Principiile Dreptului - Aspecte Teoretico - Practice - Pagina 2
Principiile Dreptului - Aspecte Teoretico - Practice - Pagina 3
Principiile Dreptului - Aspecte Teoretico - Practice - Pagina 4
Principiile Dreptului - Aspecte Teoretico - Practice - Pagina 5
Principiile Dreptului - Aspecte Teoretico - Practice - Pagina 6
Principiile Dreptului - Aspecte Teoretico - Practice - Pagina 7
Principiile Dreptului - Aspecte Teoretico - Practice - Pagina 8
Principiile Dreptului - Aspecte Teoretico - Practice - Pagina 9
Principiile Dreptului - Aspecte Teoretico - Practice - Pagina 10
Principiile Dreptului - Aspecte Teoretico - Practice - Pagina 11
Principiile Dreptului - Aspecte Teoretico - Practice - Pagina 12
Principiile Dreptului - Aspecte Teoretico - Practice - Pagina 13
Principiile Dreptului - Aspecte Teoretico - Practice - Pagina 14
Principiile Dreptului - Aspecte Teoretico - Practice - Pagina 15
Principiile Dreptului - Aspecte Teoretico - Practice - Pagina 16
Principiile Dreptului - Aspecte Teoretico - Practice - Pagina 17
Principiile Dreptului - Aspecte Teoretico - Practice - Pagina 18
Principiile Dreptului - Aspecte Teoretico - Practice - Pagina 19
Principiile Dreptului - Aspecte Teoretico - Practice - Pagina 20
Principiile Dreptului - Aspecte Teoretico - Practice - Pagina 21
Principiile Dreptului - Aspecte Teoretico - Practice - Pagina 22
Principiile Dreptului - Aspecte Teoretico - Practice - Pagina 23
Principiile Dreptului - Aspecte Teoretico - Practice - Pagina 24
Principiile Dreptului - Aspecte Teoretico - Practice - Pagina 25
Principiile Dreptului - Aspecte Teoretico - Practice - Pagina 26
Principiile Dreptului - Aspecte Teoretico - Practice - Pagina 27
Principiile Dreptului - Aspecte Teoretico - Practice - Pagina 28
Principiile Dreptului - Aspecte Teoretico - Practice - Pagina 29
Principiile Dreptului - Aspecte Teoretico - Practice - Pagina 30
Principiile Dreptului - Aspecte Teoretico - Practice - Pagina 31
Principiile Dreptului - Aspecte Teoretico - Practice - Pagina 32
Principiile Dreptului - Aspecte Teoretico - Practice - Pagina 33
Principiile Dreptului - Aspecte Teoretico - Practice - Pagina 34
Principiile Dreptului - Aspecte Teoretico - Practice - Pagina 35
Principiile Dreptului - Aspecte Teoretico - Practice - Pagina 36
Principiile Dreptului - Aspecte Teoretico - Practice - Pagina 37
Principiile Dreptului - Aspecte Teoretico - Practice - Pagina 38
Principiile Dreptului - Aspecte Teoretico - Practice - Pagina 39
Principiile Dreptului - Aspecte Teoretico - Practice - Pagina 40
Principiile Dreptului - Aspecte Teoretico - Practice - Pagina 41
Principiile Dreptului - Aspecte Teoretico - Practice - Pagina 42
Principiile Dreptului - Aspecte Teoretico - Practice - Pagina 43
Principiile Dreptului - Aspecte Teoretico - Practice - Pagina 44
Principiile Dreptului - Aspecte Teoretico - Practice - Pagina 45
Principiile Dreptului - Aspecte Teoretico - Practice - Pagina 46
Principiile Dreptului - Aspecte Teoretico - Practice - Pagina 47
Principiile Dreptului - Aspecte Teoretico - Practice - Pagina 48
Principiile Dreptului - Aspecte Teoretico - Practice - Pagina 49
Principiile Dreptului - Aspecte Teoretico - Practice - Pagina 50
Principiile Dreptului - Aspecte Teoretico - Practice - Pagina 51
Principiile Dreptului - Aspecte Teoretico - Practice - Pagina 52
Principiile Dreptului - Aspecte Teoretico - Practice - Pagina 53
Principiile Dreptului - Aspecte Teoretico - Practice - Pagina 54
Principiile Dreptului - Aspecte Teoretico - Practice - Pagina 55
Principiile Dreptului - Aspecte Teoretico - Practice - Pagina 56
Principiile Dreptului - Aspecte Teoretico - Practice - Pagina 57
Principiile Dreptului - Aspecte Teoretico - Practice - Pagina 58
Principiile Dreptului - Aspecte Teoretico - Practice - Pagina 59
Principiile Dreptului - Aspecte Teoretico - Practice - Pagina 60
Principiile Dreptului - Aspecte Teoretico - Practice - Pagina 61
Principiile Dreptului - Aspecte Teoretico - Practice - Pagina 62
Principiile Dreptului - Aspecte Teoretico - Practice - Pagina 63
Principiile Dreptului - Aspecte Teoretico - Practice - Pagina 64
Principiile Dreptului - Aspecte Teoretico - Practice - Pagina 65
Principiile Dreptului - Aspecte Teoretico - Practice - Pagina 66
Principiile Dreptului - Aspecte Teoretico - Practice - Pagina 67
Principiile Dreptului - Aspecte Teoretico - Practice - Pagina 68
Principiile Dreptului - Aspecte Teoretico - Practice - Pagina 69
Principiile Dreptului - Aspecte Teoretico - Practice - Pagina 70
Principiile Dreptului - Aspecte Teoretico - Practice - Pagina 71
Principiile Dreptului - Aspecte Teoretico - Practice - Pagina 72
Principiile Dreptului - Aspecte Teoretico - Practice - Pagina 73
Principiile Dreptului - Aspecte Teoretico - Practice - Pagina 74
Principiile Dreptului - Aspecte Teoretico - Practice - Pagina 75
Principiile Dreptului - Aspecte Teoretico - Practice - Pagina 76
Principiile Dreptului - Aspecte Teoretico - Practice - Pagina 77
Principiile Dreptului - Aspecte Teoretico - Practice - Pagina 78
Principiile Dreptului - Aspecte Teoretico - Practice - Pagina 79
Principiile Dreptului - Aspecte Teoretico - Practice - Pagina 80
Principiile Dreptului - Aspecte Teoretico - Practice - Pagina 81
Principiile Dreptului - Aspecte Teoretico - Practice - Pagina 82
Principiile Dreptului - Aspecte Teoretico - Practice - Pagina 83
Principiile Dreptului - Aspecte Teoretico - Practice - Pagina 84
Principiile Dreptului - Aspecte Teoretico - Practice - Pagina 85
Principiile Dreptului - Aspecte Teoretico - Practice - Pagina 86
Principiile Dreptului - Aspecte Teoretico - Practice - Pagina 87
Principiile Dreptului - Aspecte Teoretico - Practice - Pagina 88
Principiile Dreptului - Aspecte Teoretico - Practice - Pagina 89
Principiile Dreptului - Aspecte Teoretico - Practice - Pagina 90
Principiile Dreptului - Aspecte Teoretico - Practice - Pagina 91
Principiile Dreptului - Aspecte Teoretico - Practice - Pagina 92
Principiile Dreptului - Aspecte Teoretico - Practice - Pagina 93
Principiile Dreptului - Aspecte Teoretico - Practice - Pagina 94
Principiile Dreptului - Aspecte Teoretico - Practice - Pagina 95
Principiile Dreptului - Aspecte Teoretico - Practice - Pagina 96
Principiile Dreptului - Aspecte Teoretico - Practice - Pagina 97
Principiile Dreptului - Aspecte Teoretico - Practice - Pagina 98
Principiile Dreptului - Aspecte Teoretico - Practice - Pagina 99
Principiile Dreptului - Aspecte Teoretico - Practice - Pagina 100
Principiile Dreptului - Aspecte Teoretico - Practice - Pagina 101
Principiile Dreptului - Aspecte Teoretico - Practice - Pagina 102
Principiile Dreptului - Aspecte Teoretico - Practice - Pagina 103
Principiile Dreptului - Aspecte Teoretico - Practice - Pagina 104
Principiile Dreptului - Aspecte Teoretico - Practice - Pagina 105
Principiile Dreptului - Aspecte Teoretico - Practice - Pagina 106
Principiile Dreptului - Aspecte Teoretico - Practice - Pagina 107
Principiile Dreptului - Aspecte Teoretico - Practice - Pagina 108
Principiile Dreptului - Aspecte Teoretico - Practice - Pagina 109
Principiile Dreptului - Aspecte Teoretico - Practice - Pagina 110
Principiile Dreptului - Aspecte Teoretico - Practice - Pagina 111
Principiile Dreptului - Aspecte Teoretico - Practice - Pagina 112
Principiile Dreptului - Aspecte Teoretico - Practice - Pagina 113
Principiile Dreptului - Aspecte Teoretico - Practice - Pagina 114
Principiile Dreptului - Aspecte Teoretico - Practice - Pagina 115
Principiile Dreptului - Aspecte Teoretico - Practice - Pagina 116
Principiile Dreptului - Aspecte Teoretico - Practice - Pagina 117
Principiile Dreptului - Aspecte Teoretico - Practice - Pagina 118
Principiile Dreptului - Aspecte Teoretico - Practice - Pagina 119
Principiile Dreptului - Aspecte Teoretico - Practice - Pagina 120
Principiile Dreptului - Aspecte Teoretico - Practice - Pagina 121
Principiile Dreptului - Aspecte Teoretico - Practice - Pagina 122
Principiile Dreptului - Aspecte Teoretico - Practice - Pagina 123
Principiile Dreptului - Aspecte Teoretico - Practice - Pagina 124
Principiile Dreptului - Aspecte Teoretico - Practice - Pagina 125
Principiile Dreptului - Aspecte Teoretico - Practice - Pagina 126
Principiile Dreptului - Aspecte Teoretico - Practice - Pagina 127
Principiile Dreptului - Aspecte Teoretico - Practice - Pagina 128
Principiile Dreptului - Aspecte Teoretico - Practice - Pagina 129
Principiile Dreptului - Aspecte Teoretico - Practice - Pagina 130
Principiile Dreptului - Aspecte Teoretico - Practice - Pagina 131
Principiile Dreptului - Aspecte Teoretico - Practice - Pagina 132
Principiile Dreptului - Aspecte Teoretico - Practice - Pagina 133
Principiile Dreptului - Aspecte Teoretico - Practice - Pagina 134
Principiile Dreptului - Aspecte Teoretico - Practice - Pagina 135
Principiile Dreptului - Aspecte Teoretico - Practice - Pagina 136

Conținut arhivă zip

  • Principiile Dreptului - Aspecte Teoretico - Practice.pdf

Alții au mai descărcat și

Principiul Separației Puterilor în Stat

Consideratii introductive La sfârsitul secolului al XVII –lea si începutul celui urmator, asistam la aparitia zorilor lumii moderne. În aceasta...

Atributiile Presedintelui Romaniei in Raporturile cu Guvernul

CAPITOLUL I Rolul şi clasificarea atribuţiilor Preşedintelui României Secţiunea I Rolul Preşedintelui României In conformitate cu art.1,...

Principiile Dreptului

Capitolul 1 Principiile dreptului 1.1 Abordare conceptuala Principiile dreptului sunt acele idei generale, postulate calauzitoare sau precepte...

Dreptul la Informație - Drept Fundamental al Omului

INTRODUCERE După decembrie 1989 au intervenit în viaţa publică modificări radicale în ceea ce priveşte libertăţile cetăţăneşti democratizarea...

Teoria generală a dreptului

PRINCIPIILE DREPTULUI PREZENTARE GENERALA NOTIUNE Sub aspect etimologic, cuvantul principiu provine din latinescul "principium" care inseamna...

Principiile Dreptului Constituțional European

1. PRINCIPIUL DREPTULUI EGAL LA LIBERTATE Articolul 6 alin. 1 din Tratatul Uniunii Europene, în continuare TUE, defineşte acest principiu ca fiind...

Implementarea Drepturilor Minorităților Naționale la Nivelul Instituțiilor Publice

1. Noţiuni introductive Majotitatea documentelor internaţionale şi a autorilor tratează problematica minorităţilor fără a das au a folosi o...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Te-ar putea interesa și

Unificarea dreptului comerțului internațional în Uniunea Europeană. Aspecte teoretico-practice

INTRODUCERE Comerţul reprezintă zona cea mai dinamică a relaţiilor publice. Concurenţa impune comercianţii să creeze produse şi servicii noi, să...

Domeniul Public și Domeniul Privat al Statului ca Obiecte ale Dreptului de Proprietate Funciara

INTRODUCERE Prin prezenta lucrare, intitulată “Domeniul public şi domeniul privat al statului ca obiecte ale dreptului de proprietate funciara”...

Carnetul Tir

INTRODUCERE Convenţia vamală referitoare la transportul internaţional sub acoperirea carnetelor TIR încheiată la Geneva în 1959 oferă numeroase...

Particularitățile contractului maritim al mărfurilor

INTRODUCERE Actualitatea temei. În condițiile globalizării, comerțul internațional lato sensu îmbrățișează întreaga gamă a operațiilor economice,...

Aspecte Procesuale și Tactice a Participării Apărătorului în Probatoriul Penal

INTRODUCERE Apărarea drepturilor şi libertăţilor omului este sarcina primordială a unui stat de drept şi misiunea unei guvernări bune. Astăzi,...

Dezvoltarea Durabila a Sistemelor Energetice

Expresia “dezvoltare durabila” (Sustainable Development) a fost folosita în anul 1987 în Raportul Comisiei Mondiale cu privire la Mediu si...

Ai nevoie de altceva?