Principiile Dreptului Comerțului Internațional

Proiect
5.7/10 (3 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 72 în total
Cuvinte : 16469
Mărime: 94.98KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf. univ. dr. Radu Geamanu
UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA - SIBIU FACULTATEA DE DREPT SIMION BĂRNUŢIU SPECIALIZAREA DREPT JURIDIC

Cuprins

CAP. 1 NOTIUNI GENERALE DE DREPT COMERCIAL INTERNAŢIONAL 4

1. NOŢIUNEA DE DREPT COMERCIAL INTERNAŢIONAL 4

1.1. Definiţia dreptului comerţului internaţional 6

1.2. Obiectul dreptului comerţului internaţional 7

1.3. Izvoarele dreptului comerţului internaţional 12

1.4. Dreptul comerţului internaţional şi alte ramuri de drept invecinate 19

CAP. 2 PRINCIPIILE DREPTULUI COMERŢULUI INTERNAŢIONAL 27

2.1. Noţiunea principiilor dreptului comerţului internaţional 27

2.2. Principiile dreptului comerţului internaţional 29

2.2.1. Principiul libertăţii comerţului 29

2.2.2. Principiul concurenţei loiale 36

2.2.3. Principiul egalităţii juridice a părţilor 45

2.2.4. Principiul libertăţii convenţiilor 49

2.2.5. Principiul bunei – credinţe 52

2.3. Unitatea principiilor dreptului comerţului internaţional 57

2.3.1. Corelaţia cu principiile din dreptul intern 58

2.3.2. Complementaritatea principiilor 59

2.3.3. Finalitatea principiilor 59

CAP. 3 ROMÂNIA – PARTICIPARE ACTIVĂ LA DEZVOLTAREA PROGRESIVĂ A DREPTULUI COMERŢULUI INTERN 62

3.1. Principii şi norme fundamentale consacrate în Carta de la Paris pentru o nouă Europă 62

3.2. Reglementări concrete privind relaţiile economice ale României cu ţările membre ale Uniunii Europene 63

3.3 Principii şi norme convenite prin acorduri bilaterale 65

3.4. România promovează susţinut normele stipulate în convenţiile multilaterale 68

3.5. România, participantă activă la convenţiile multilaterale 68

3.6. România, membră a unor importante organisme financiar bancare 69

3.7. România – ţară asociată la Uniunea Europeană 70

3.8. Acordurile României cu statele membre ale Asociaţiei Europene a Liberului Schimb 71

BIBLIOGRAFIE 72

Extras din document

CAP. 1 NOTIUNI GENERALE DE DREPT COMERCIAL INTERNAŢIONAL

1. NOŢIUNEA DE DREPT COMERCIAL INTERNAŢIONAL

Analiza relaţiilor comerciale internaţionale pune în lumină nu numai locul şi rolul ce le revine în asamblul relaţiilor economice mondiale, ci şi caracterul lor deosebit de complex prin impactul pe care îl exercită asupra evoluţiilor economico – sociale contemporane.

Având în vedere importanţa acestor relaţii în ansamblul economiei mondiale, ele fac obiectul unor norme juridice , care au trasături proprii şi le demitează de toate celelalte norme care alcătuiesc alte ramuri de drept.

Denumirea “drept comercial” sugerează ideea că dreptul comercial constituie o reglementare juridică, adică un ansamblu de norme juridice care priveşte comerţul.

În sens etimologic, expresia de “comerţ” provine din latinescul “commercium”, care la rândul său reprezintă o juxtapunere a cuvintelor “cum” şi “merx”, ceea ce înseamnă “cu marfa”. Deci, comerţul ar consta în operaţiuni cu mărfuri.

În sens economic, comerţul este definit ca o activitate care are ca scop schimbul şi, prin aceasta, circulaţia bunurilor de la producător la consumator. Sub acest aspect, comerţul ar consta în operaţiunile cuprinse în intervalul dintre momentul producerii mărfurilor şi intrării lor în circulaţie, până în momentul ajungerii acestora la consumatori.

În sens juridic, noţiunea de comerţ are un conţinut mai larg decât cel al noţiunii definite în sens economic. Ea cuprinde nu numai operaţiunile de interpunere şi circulaţia mărfurilor, pe care le realizează negustorii, ci şi operaţiunile de producere a mărfurilor, prin transformarea materiilor prime, materialelor, etc. şi obţinerea unor rezultate de o valoare mai mare, pe care le realizează fabricanţii sau, în general, întreprinzătorii. Având în vedere accepţiunea juridică a noţiunii de comerţ, dreptul comercial are o sferă mai cuprinzătoare, acesta reglementând activitatea comercială, definită ca o activitate de producere şi circulaţie a mărfurilor.

În doctrina juridică sunt frecvente denumirile de drept comercial internaţional sau cea de drept internaţional privat comercial.

Comisia specializată a Naţiunilor Unite în acest domeniu a adoptat, la înfiinţarea ( Rezoluţia nr. 2205, în decembrie 1966), denumirea de Drept Comercial Internaţional.

Profesorul Tudor Popescu atrăgea atenţia asupra faptului că în: comerţul internaţional nu este vorba de relaţiile între state ca să se poată vorbi de un drept internaţional, ci de relaţiile comerciale care se leagă, îndeobşte între comercianţi, persoane fizice şi persoane juridice.

Profesorul Ioan Macovei, în observaţiile sale asupra denumirii de drept internaţional privat comercial, constată că aceasta implică o restrângere a domeniului de reglementare, obiectul disciplinei reducându-se numai la relaţiile de drept internaţional privat.

“Ar fi un drept conflictual în materie, inevitabil şi util, dar insuficient pentru a cuprinde toate sau măcar cele mai importante instituţii ale comerţului internaţional “

Preview document

Principiile Dreptului Comerțului Internațional - Pagina 1
Principiile Dreptului Comerțului Internațional - Pagina 2
Principiile Dreptului Comerțului Internațional - Pagina 3
Principiile Dreptului Comerțului Internațional - Pagina 4
Principiile Dreptului Comerțului Internațional - Pagina 5
Principiile Dreptului Comerțului Internațional - Pagina 6
Principiile Dreptului Comerțului Internațional - Pagina 7
Principiile Dreptului Comerțului Internațional - Pagina 8
Principiile Dreptului Comerțului Internațional - Pagina 9
Principiile Dreptului Comerțului Internațional - Pagina 10
Principiile Dreptului Comerțului Internațional - Pagina 11
Principiile Dreptului Comerțului Internațional - Pagina 12
Principiile Dreptului Comerțului Internațional - Pagina 13
Principiile Dreptului Comerțului Internațional - Pagina 14
Principiile Dreptului Comerțului Internațional - Pagina 15
Principiile Dreptului Comerțului Internațional - Pagina 16
Principiile Dreptului Comerțului Internațional - Pagina 17
Principiile Dreptului Comerțului Internațional - Pagina 18
Principiile Dreptului Comerțului Internațional - Pagina 19
Principiile Dreptului Comerțului Internațional - Pagina 20
Principiile Dreptului Comerțului Internațional - Pagina 21
Principiile Dreptului Comerțului Internațional - Pagina 22
Principiile Dreptului Comerțului Internațional - Pagina 23
Principiile Dreptului Comerțului Internațional - Pagina 24
Principiile Dreptului Comerțului Internațional - Pagina 25
Principiile Dreptului Comerțului Internațional - Pagina 26
Principiile Dreptului Comerțului Internațional - Pagina 27
Principiile Dreptului Comerțului Internațional - Pagina 28
Principiile Dreptului Comerțului Internațional - Pagina 29
Principiile Dreptului Comerțului Internațional - Pagina 30
Principiile Dreptului Comerțului Internațional - Pagina 31
Principiile Dreptului Comerțului Internațional - Pagina 32
Principiile Dreptului Comerțului Internațional - Pagina 33
Principiile Dreptului Comerțului Internațional - Pagina 34
Principiile Dreptului Comerțului Internațional - Pagina 35
Principiile Dreptului Comerțului Internațional - Pagina 36
Principiile Dreptului Comerțului Internațional - Pagina 37
Principiile Dreptului Comerțului Internațional - Pagina 38
Principiile Dreptului Comerțului Internațional - Pagina 39
Principiile Dreptului Comerțului Internațional - Pagina 40
Principiile Dreptului Comerțului Internațional - Pagina 41
Principiile Dreptului Comerțului Internațional - Pagina 42
Principiile Dreptului Comerțului Internațional - Pagina 43
Principiile Dreptului Comerțului Internațional - Pagina 44
Principiile Dreptului Comerțului Internațional - Pagina 45
Principiile Dreptului Comerțului Internațional - Pagina 46
Principiile Dreptului Comerțului Internațional - Pagina 47
Principiile Dreptului Comerțului Internațional - Pagina 48
Principiile Dreptului Comerțului Internațional - Pagina 49
Principiile Dreptului Comerțului Internațional - Pagina 50
Principiile Dreptului Comerțului Internațional - Pagina 51
Principiile Dreptului Comerțului Internațional - Pagina 52
Principiile Dreptului Comerțului Internațional - Pagina 53
Principiile Dreptului Comerțului Internațional - Pagina 54
Principiile Dreptului Comerțului Internațional - Pagina 55
Principiile Dreptului Comerțului Internațional - Pagina 56
Principiile Dreptului Comerțului Internațional - Pagina 57
Principiile Dreptului Comerțului Internațional - Pagina 58
Principiile Dreptului Comerțului Internațional - Pagina 59
Principiile Dreptului Comerțului Internațional - Pagina 60
Principiile Dreptului Comerțului Internațional - Pagina 61
Principiile Dreptului Comerțului Internațional - Pagina 62
Principiile Dreptului Comerțului Internațional - Pagina 63
Principiile Dreptului Comerțului Internațional - Pagina 64
Principiile Dreptului Comerțului Internațional - Pagina 65
Principiile Dreptului Comerțului Internațional - Pagina 66
Principiile Dreptului Comerțului Internațional - Pagina 67
Principiile Dreptului Comerțului Internațional - Pagina 68
Principiile Dreptului Comerțului Internațional - Pagina 69
Principiile Dreptului Comerțului Internațional - Pagina 70
Principiile Dreptului Comerțului Internațional - Pagina 71
Principiile Dreptului Comerțului Internațional - Pagina 72

Conținut arhivă zip

  • Principiile Dreptului Comertului International.doc

Alții au mai descărcat și

Principiile Dreptului Comerțului Internațional

Capitolul I. NOȚIUNI INTRODUCTIVE ÎN COMERȚUL INTERNAȚIONAL ȘI DREPTUL COMERȚULUI INTERNAȚIONAL. Secțiunea I. Noțiunea și importanța comerțului...

Dreptul comerțului internațional

Introducere Comerțul este o activitate umană care ne privește pe toți și care ne implică pe toți în fiecare zi. Comerțul internațional include...

Principiile Dreptului Comerțului Internațional

I. Denumirea şi definiţia dreptului comerţului internaţional În literatura juridică, pentru titulatura disciplinei se folosesc mai multe expresii....

Principiile Dreptului Comerțului Internațional

1. Noţiuni introductive Analiza stadiului actual al relaţiilor comerciale şi de cooperare economică şi tehnico-ştiinţifică internaţională,...

Notiunea, Importanta si Clasificarea Clauzelor Contractului Comercial International

I. Noţiuni generale şi importanţa clauzelor contractelor comerciale internaţionale In temeiul principiului libertăţii contractuale, participanţii...

Caracteristică generală a dreptului comerțului internațional - subiectele de drept al comerțului internațional

Introducere În condiţiile revoluţiei tehnico-ştiintifice şi a revoluţiei informaţionale încheierea, reglementarea sau realizarea în aceeaşi ţară...

Principiile Dreptului Comerțului Internațional

1. Noțiunea principiilor dreptului comerțului internațional Principiu provine de la latinescul principium, care înseamnă început, element...

Principiul Libertății Contractuale

Principiul libertăţii contractuale 1. Noţiuni generale privitoare la contract Pentru a începe sa vorbim despre un principiu specific...

Ai nevoie de altceva?