Principiile Raspunderii Juridice

Imagine preview
(8/10 din 2 voturi)

Acest proiect trateaza Principiile Raspunderii Juridice.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 29 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 8 puncte.

Domeniu: Drept

Cuprins

Plan:
Caracteristica generala a tezei 3
Capitolul l
Acceptiuni definitorii ale categoriei de principiu si a celei de raspundere juridica 6
1.1 Conceptul si evolutia notiunii de principiu al dreptului 6
l 2 Principiul responsabilitatii - ca principiu fundamental al sistemului de drept 9
l 3 Locul si rolul principiilor raspunderii juridice în ierarhia principiilor generale ale
dreptului 12
Capitolul 2 Prezentarea analitica a principiilor raspunderii 24
2.2 Principiul legalitatii raspunderii juridice 25
2.2 Principiul prezumtiei nevinovatiei în stabilirea raspunderii juridice 32
2.3 Principiul raspunderii pentru fapte savîrsite cu vinovatie 35
2.4 Principiul raspunderii personale 39
2.5 Principiul justetei sanctiunii 41
2.6 Principiul operativitatii raspunderii juridice 43
2.7 Principiul potrivit caruia unei singure violari a normei îi corespunde o singura imputare a raspunderii 44
Capitolul 3
Principiile ramurale ale raspunderii 45
3.1 Principiile raspunderii penale 45
3.2 Principiile raspunderii civile 51
3.3 Principiile raspunderii administrative 55
Concluzii si recomandari 60
Bibliografia 63

Extras din document

Caracteristica generala a tezei

In societatea omeneasca actiunile omului sunt determinate de necesitatile sale cotidiene. Aceste actiuni proprii fiecarui individ din cadrul societatii trebuie, însa, limitate pentru ca interesele personale ale indivizilor pot veni în conflict, ceea ce ar dauna însasi existentei societatii. Diversitatea si complexitatea relatiilor sociale, izvorîte din interesele individuale, impun necesitatea organizarii si reglementarii lor pentru a face posibila convietuirea în cadrul societatii.

Putem afirma ca reglementarea izvoraste din interesul de a permite existenta unei societati capabile sa asigure satisfacerea necesitatilor zilnice ale indivizilor ce o compun. Pentru ca oamenii sa-si dirijeze activitatea ei trebuie sa aiba certitudinea unei reglementari existente a relatiilor sociale, caci numai prin obligativitatea unor reguli se permite satisfacerea intereselor individuale. Limitarea si, în acelasi timp, protejarea libertatii de actiune a fiecaruia este necesara deoarece nu toti oamenii au, natural, aceleasi posibilitati. De aici, cerinta ca ordinea, reglementarea sociala sa se bazeze pe justitie în scopul relizarii binelui comun. Asigurarea acestei ordini sociale conduce la stabilirea unor norme, unor reguli de conduita ce urmeaza a fi impuse tuturor, adica normele de drept, care sunt variate si numeroase datorita caracterului complex al relatiilor sociale.

Pentru realizarea acestor reglementari legislative, legiuitorul a instituit un mecanism juridic, care are ca scop restabilirea drepturilor încalcate si apararea intereselor legale ale persoanelor, acest mecanism fiind institutia raspunderii juridice.

In acest context, principiile care stau în fruntea acestei institutii apar ca niste prescriptii fundamentale care canalizeaza crearea normelor juridice ale raspunderii si aplicarea lor. Aceste principii se afla într-o strînsa conexiune cu societatea omeneasca a carei activitate o reglementeaza, ele depinzînd de ansamblul conditiilor sociale, de structura societatii în întregime.

Principiile raspunderii juridice, pe lînga dialectica externa, adica legatura lor cu societatea, mai presupun si o legatura interna cu toate componentele acestei institutii, o strînsa interferenta cu partile sale componente. Aceste idei direguitoare vin sa confere certitudine normelor juridice care compun institutia raspunderii, sa ofere garantiile necesare indivizilor contra imprevizibilitatii normelor coercitive. Ele au ca rezultat conferirea congruientei acestui sistem de norme, adica asigurarea concordantei legilor si a caracterului lor social verosimil, asigurarea oportunitatii lor. Aceste principii traseaza linia directoare pentru sistemul normelor ce formeaza institutia raspunderii. Fara ele aceasta institutie n-ar putea fi conceputa, fiindca principiile raspunderii juridice exercita o actiune coercitiva, orienteaza activitatea legiuitorului în procesul de creare a dreptului.

Principiile raspunderii juridice au si o utilitate practica deosebita, anume în activitatea justitiei. Cei însarcinati cu aplicarea normelor ce alcatuiesc institutia raspunderii trebuie sa cunoasca nu numai „litera" legii, ci si „spiritul" sau, iar aceste idei fundamentale care stau la baza acestui sistem de norme alcatuiesc chiar „spiritul legii"; ele trebuie sa explice si ratiunea existentei sale sociale, suportul social al acestor norme, legatura lor cu valorile sociale.

Principiile raspunderii juridice pot avea rol, în cazuri determinate si de norme de reglementare, atunci cînd, într-o cauza comerciala sau civila, legea tace, judecatorul solutionînd cauza în temeiul principiilor care fundamenteaza sistemul normelor ce au drept scop restabilirea normelor de drept încalcate. •

Principiile raspunderii juridice sunt acele idei, acele concepte ce s-au desprins în timp din ratiune, din logica societatii, din analiza corespondentei dreptului cu cerintele si valorile societatii. Ele au drept scop explicarea si interpretarea normelor ce formeaza sistemul raspunderii. Anume aceste norme care formeaza institutia raspunderii juridice implica ideea si nevoia de ordine si ordonare a relatiilor umane. Din seva acestor norme au si luat nastere aceste principii.

Principiile raspunderii îsi propun sa explice ratiunea existentei valorilor sociale conservate de normele ce compun aceasta institutie. Ele au valoare explicativa, continînd temeiurile existentei, evolutiei si transformarii normelor raspunderii de-a lungul evolutiei societatii. Principiile raspunderii sunt expresia juridica a fundamentelor vietii sociale, fiindca ele sunt acele concepte ce orienteaza restabilirea corecta a normelor încalcate.

Principiile raspunderii au si rolul de a pune de acord normele ce alcatuiesc sistemul raspunderii cu schimbarile sociale, proces în cadrul caruia dau conceptelor si categoriilor juridice continut concret, le asigura functionalitatea.

Unele principii ale raspunderii juridice deriva din esenta principiilor generale ale dreptului, sensul lor fiind extras din dispozitiile constitutionale, în aceasta ordine de idei putem afirma ca ele asigura functionalitatea nu numai a normelor institutiei raspunderii, ci si a sistemului de drept în totalitate.

Principiile raspunderii juridice asigura existenta si evolutia raspunderii, ele fiind directii de urmat, norme cu un caracter obligatoriu, de o autoritate si o generalitate globala. Aceste principii stau în vîrfuî piramidei normelor juridice care formeaza institutia raspunderii, comportînd o serie nedefinita de aplicatii.

Anume aceste aspecte ale principiilor raspunderii juridice le vom prezenta în aceasta teza de licenta, formata din trei capitole.

în primul capitol vom încerca sa expunem esenta teoretica a principalelor notiuni ce formeaza continutul titlului tezei, adica a celei de raspundere juridica - ca modalitate de constrîngere a

persoanelor vinovate în încalcarea normelor legale, si a celei de principiu - ca idee generala ce sta la baza unui sistem.Pîna a trece la prezentarea, în mod particular, a fiecarui principiu al raspunderii juridice, vom continua cu analiza interferentei principiilor raspunderii cu principiile generale, care reprezinta baza oricarei constructii judiciare si a oricarei evolutii a dreptului.

Astfel, capitolului doi contine analiza continutului si a esentei fiecarui principiu în parte. Deoarece fiecare ramura de drept are, pe lînga principiile raspunderii juridice generale, în ierarhia principiilor raspunderii si principii strict specifice, vom prezenta în capitolul trei analiza principiilor raspunderii juridice a trei ramuri de drept: penal, civil si administrativ.

Capitolul l

Acceptiuni definitorii a categoriei de principiu si a celei de raspundere juridica 1.1 Conceptul si evolutia notiunii de principiu al dreptului

Fisiere in arhiva (1):

  • Principiile Raspunderii Juridice.doc