Principiile Răspunderii Juridice

Proiect
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 29 în total
Cuvinte : 30308
Mărime: 89.12KB (arhivat)
Cost: 11 puncte

Cuprins

Plan:

Caracteristica generala a tezei 3

Capitolul l

Acceptiuni definitorii ale categoriei de principiu si a celei de raspundere juridica 6

1.1 Conceptul si evolutia notiunii de principiu al dreptului 6

l 2 Principiul responsabilitatii - ca principiu fundamental al sistemului de drept 9

l 3 Locul si rolul principiilor raspunderii juridice în ierarhia principiilor generale ale

dreptului 12

Capitolul 2 Prezentarea analitica a principiilor raspunderii 24

2.2 Principiul legalitatii raspunderii juridice 25

2.2 Principiul prezumtiei nevinovatiei în stabilirea raspunderii juridice 32

2.3 Principiul raspunderii pentru fapte savîrsite cu vinovatie 35

2.4 Principiul raspunderii personale 39

2.5 Principiul justetei sanctiunii 41

2.6 Principiul operativitatii raspunderii juridice 43

2.7 Principiul potrivit caruia unei singure violari a normei îi corespunde o singura imputare a raspunderii 44

Capitolul 3

Principiile ramurale ale raspunderii 45

3.1 Principiile raspunderii penale 45

3.2 Principiile raspunderii civile 51

3.3 Principiile raspunderii administrative 55

Concluzii si recomandari 60

Bibliografia 63

Extras din document

Caracteristica generala a tezei

In societatea omeneasca actiunile omului sunt determinate de necesitatile sale cotidiene. Aceste actiuni proprii fiecarui individ din cadrul societatii trebuie, însa, limitate pentru ca interesele personale ale indivizilor pot veni în conflict, ceea ce ar dauna însasi existentei societatii. Diversitatea si complexitatea relatiilor sociale, izvorîte din interesele individuale, impun necesitatea organizarii si reglementarii lor pentru a face posibila convietuirea în cadrul societatii.

Putem afirma ca reglementarea izvoraste din interesul de a permite existenta unei societati capabile sa asigure satisfacerea necesitatilor zilnice ale indivizilor ce o compun. Pentru ca oamenii sa-si dirijeze activitatea ei trebuie sa aiba certitudinea unei reglementari existente a relatiilor sociale, caci numai prin obligativitatea unor reguli se permite satisfacerea intereselor individuale. Limitarea si, în acelasi timp, protejarea libertatii de actiune a fiecaruia este necesara deoarece nu toti oamenii au, natural, aceleasi posibilitati. De aici, cerinta ca ordinea, reglementarea sociala sa se bazeze pe justitie în scopul relizarii binelui comun. Asigurarea acestei ordini sociale conduce la stabilirea unor norme, unor reguli de conduita ce urmeaza a fi impuse tuturor, adica normele de drept, care sunt variate si numeroase datorita caracterului complex al relatiilor sociale.

Pentru realizarea acestor reglementari legislative, legiuitorul a instituit un mecanism juridic, care are ca scop restabilirea drepturilor încalcate si apararea intereselor legale ale persoanelor, acest mecanism fiind institutia raspunderii juridice.

In acest context, principiile care stau în fruntea acestei institutii apar ca niste prescriptii fundamentale care canalizeaza crearea normelor juridice ale raspunderii si aplicarea lor. Aceste principii se afla într-o strînsa conexiune cu societatea omeneasca a carei activitate o reglementeaza, ele depinzînd de ansamblul conditiilor sociale, de structura societatii în întregime.

Principiile raspunderii juridice, pe lînga dialectica externa, adica legatura lor cu societatea, mai presupun si o legatura interna cu toate componentele acestei institutii, o strînsa interferenta cu partile sale componente. Aceste idei direguitoare vin sa confere certitudine normelor juridice care compun institutia raspunderii, sa ofere garantiile necesare indivizilor contra imprevizibilitatii normelor coercitive. Ele au ca rezultat conferirea congruientei acestui sistem de norme, adica asigurarea concordantei legilor si a caracterului lor social verosimil, asigurarea oportunitatii lor. Aceste principii traseaza linia directoare pentru sistemul normelor ce formeaza institutia raspunderii. Fara ele aceasta institutie n-ar putea fi conceputa, fiindca principiile raspunderii juridice exercita o actiune coercitiva, orienteaza activitatea legiuitorului în procesul de creare a dreptului.

Principiile raspunderii juridice au si o utilitate practica deosebita, anume în activitatea justitiei. Cei însarcinati cu aplicarea normelor ce alcatuiesc institutia raspunderii trebuie sa cunoasca nu numai „litera" legii, ci si „spiritul" sau, iar aceste idei fundamentale care stau la baza acestui sistem de norme alcatuiesc chiar „spiritul legii"; ele trebuie sa explice si ratiunea existentei sale sociale, suportul social al acestor norme, legatura lor cu valorile sociale.

Principiile raspunderii juridice pot avea rol, în cazuri determinate si de norme de reglementare, atunci cînd, într-o cauza comerciala sau civila, legea tace, judecatorul solutionînd cauza în temeiul principiilor care fundamenteaza sistemul normelor ce au drept scop restabilirea normelor de drept încalcate. •

Principiile raspunderii juridice sunt acele idei, acele concepte ce s-au desprins în timp din ratiune, din logica societatii, din analiza corespondentei dreptului cu cerintele si valorile societatii. Ele au drept scop explicarea si interpretarea normelor ce formeaza sistemul raspunderii. Anume aceste norme care formeaza institutia raspunderii juridice implica ideea si nevoia de ordine si ordonare a relatiilor umane. Din seva acestor norme au si luat nastere aceste principii.

Principiile raspunderii îsi propun sa explice ratiunea existentei valorilor sociale conservate de normele ce compun aceasta institutie. Ele au valoare explicativa, continînd temeiurile existentei, evolutiei si transformarii normelor raspunderii de-a lungul evolutiei societatii. Principiile raspunderii sunt expresia juridica a fundamentelor vietii sociale, fiindca ele sunt acele concepte ce orienteaza restabilirea corecta a normelor încalcate.

Principiile raspunderii au si rolul de a pune de acord normele ce alcatuiesc sistemul raspunderii cu schimbarile sociale, proces în cadrul caruia dau conceptelor si categoriilor juridice continut concret, le asigura functionalitatea.

Unele principii ale raspunderii juridice deriva din esenta principiilor generale ale dreptului, sensul lor fiind extras din dispozitiile constitutionale, în aceasta ordine de idei putem afirma ca ele asigura functionalitatea nu numai a normelor institutiei raspunderii, ci si a sistemului de drept în totalitate.

Principiile raspunderii juridice asigura existenta si evolutia raspunderii, ele fiind directii de urmat, norme cu un caracter obligatoriu, de o autoritate si o generalitate globala. Aceste principii stau în vîrfuî piramidei normelor juridice care formeaza institutia raspunderii, comportînd o serie nedefinita de aplicatii.

Anume aceste aspecte ale principiilor raspunderii juridice le vom prezenta în aceasta teza de licenta, formata din trei capitole.

în primul capitol vom încerca sa expunem esenta teoretica a principalelor notiuni ce formeaza continutul titlului tezei, adica a celei de raspundere juridica - ca modalitate de constrîngere a

persoanelor vinovate în încalcarea normelor legale, si a celei de principiu - ca idee generala ce sta la baza unui sistem.Pîna a trece la prezentarea, în mod particular, a fiecarui principiu al raspunderii juridice, vom continua cu analiza interferentei principiilor raspunderii cu principiile generale, care reprezinta baza oricarei constructii judiciare si a oricarei evolutii a dreptului.

Astfel, capitolului doi contine analiza continutului si a esentei fiecarui principiu în parte. Deoarece fiecare ramura de drept are, pe lînga principiile raspunderii juridice generale, în ierarhia principiilor raspunderii si principii strict specifice, vom prezenta în capitolul trei analiza principiilor raspunderii juridice a trei ramuri de drept: penal, civil si administrativ.

Capitolul l

Acceptiuni definitorii a categoriei de principiu si a celei de raspundere juridica 1.1 Conceptul si evolutia notiunii de principiu al dreptului

Preview document

Principiile Răspunderii Juridice - Pagina 1
Principiile Răspunderii Juridice - Pagina 2
Principiile Răspunderii Juridice - Pagina 3
Principiile Răspunderii Juridice - Pagina 4
Principiile Răspunderii Juridice - Pagina 5
Principiile Răspunderii Juridice - Pagina 6
Principiile Răspunderii Juridice - Pagina 7
Principiile Răspunderii Juridice - Pagina 8
Principiile Răspunderii Juridice - Pagina 9
Principiile Răspunderii Juridice - Pagina 10
Principiile Răspunderii Juridice - Pagina 11
Principiile Răspunderii Juridice - Pagina 12
Principiile Răspunderii Juridice - Pagina 13
Principiile Răspunderii Juridice - Pagina 14
Principiile Răspunderii Juridice - Pagina 15
Principiile Răspunderii Juridice - Pagina 16
Principiile Răspunderii Juridice - Pagina 17
Principiile Răspunderii Juridice - Pagina 18
Principiile Răspunderii Juridice - Pagina 19
Principiile Răspunderii Juridice - Pagina 20
Principiile Răspunderii Juridice - Pagina 21
Principiile Răspunderii Juridice - Pagina 22
Principiile Răspunderii Juridice - Pagina 23
Principiile Răspunderii Juridice - Pagina 24
Principiile Răspunderii Juridice - Pagina 25
Principiile Răspunderii Juridice - Pagina 26
Principiile Răspunderii Juridice - Pagina 27
Principiile Răspunderii Juridice - Pagina 28
Principiile Răspunderii Juridice - Pagina 29

Conținut arhivă zip

  • Principiile Raspunderii Juridice.doc

Alții au mai descărcat și

Repararea Prejudiciului Efect al Răspunderii Civile Delictuale

CAPITOLUL I. RĂSPUNDEREA CIVILĂ DELICTUALĂ SECŢIUNEA I. CONSIDERAŢII GENERALE 1. NOŢIUNEA GENERALĂ DE RĂSPUNDERE Toate acţiunile şi...

Răspunderea Disciplinară a Salariaților

CAPITOLUL I REGLEMENTAREA RĂSPUNDERII JURIDICE ÎN DREPTUL MUNCII 1. CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND DISCIPLINA MUNCII Orice activitate omenească...

Abuzul în Serviciu

INTRODUCERE Faptul că fenomenul abuzul a existat din cele mai vechi timpuri, constituind până în prezent unul dintre cele mai grave şi mai...

Răspunderea juridică - Privire specială asupra răspunderii penale

INTRODUCERE Obiectul prezentei lucrări îl reprezintă răspunderea juridică, cu accent asupra răspunderii penale, o tema de perpetua actualitate, în...

Realizarea Dreptului și Răspunderea Juridică

1.INSERŢIA DREPTULUI ÎN VIAŢA SOCIALĂ Dreptul are ca obiect reglarea relaţiilor sociale în scopul realizării echilibrului social şi apărării...

Răspunderea juridică

1. NOTIUNI INTRODUCTIVE „Dreptul, - scria Hegel, - trece în existenta faptica mai întâi prin forma, prin faptul ca este pus ca lege...”....

Capacitatea de folosință și de exercițiu a persoanei juridice

1. Persoana juridică 1.1 Definitie Persoana juridică reprezintă un colectiv de oameni care, întrunind conditiile cerute de lege, este titular de...

Confiscarea

CAPITOLUL I NOTIUNI GENERALE PRIVIND CONFISCAREA BUNURILOR Ordonanta Guvernului nr.2/12 iulie 2001, privind regimul juridic al contraventiilor...

Te-ar putea interesa și

Răspunderea Internațională Penală pentru Crime de Război și Împotriva Umanității

INTRODUCERE Statele, de la apariţia lor ca entităţi de sine stătătoare, au intrat în relaţii unele cu altele, la început sporadic şi incidental,...

Răspunderea Patrimonială a Angajatorului

CAPITOLUL I NOŢIUNI GENERALE PRIVIND RĂSPUNDEREA PATRIMONIALĂ 1.1 . Definiţia răspunderii patrimoniale (noţiune) Principala modificare de esenţă...

Răspunderea Juridică

ÎNTODUCERE Respectarea normelor de drept nu se revendică unor exigenţe abstracte. Ea se legitimează în cerinţe social obiective, legate de...

Răspunderea Administrativ - Patrimonială a Funcționarului Public

ARGUMENT În lucrarea „ Răspunderea în dreptul administrativ” vom viza totalitatea demersurilor, principiilor si condițiilor necesare în...

Nulitatea Actului Juridic Civil

CAPITOLUL I NOŢIUNEA DE NULITATE SECŢIUNEA I NOŢIUNEA DE NULITATE A ACTULUI JURIDIC A. Accepţiunea expresiei “nulitatea actului juridic civil”...

Răspunderea magistraților

Raspunderea juridica a magistratilor 1. Principiul raspunderii disciplinare In situatia neindeplinirii de catre magistrati a statutului acestora,...

Principiile răspunderii penale în dreptul român

INTRODUCERE Raspunderea penala este o institutie juridica fundamentala a dreptului penal, care alaturi si împreuna cu celelalte doua institutii...

Răspunderea juridică - Privire specială asupra răspunderii penale

INTRODUCERE Obiectul prezentei lucrări îl reprezintă răspunderea juridică, cu accent asupra răspunderii penale, o tema de perpetua actualitate, în...

Ai nevoie de altceva?