Principiul Legalității în Elaborarea Actelor Administrative de Către Organele Administrației Publice

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 65 în total
Cuvinte : 17862
Mărime: 74.28KB (arhivat)
Cost: 5 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: PAVELESCU TIBERIU
MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR ACADEMIA DE POLIŢIE „ ALEXANDRU IOAN CUZA " FACULTATEA DE DREPT

Cuprins

CAPITOLUL 1 4

PRINCIPIUL LEGALITĂŢII CA DIMENSIUNE A STATULUI DE 4

DREPT 4

1.1. Constituţionalizarea statului de drept 4

1.2. Reflectarea principiului legalităţii în constituţiile ţărilor din Uniunea Europeană 5

1.3. Reflecţii asupra consacrării principiului legalităţii în Tratatul privind o Constituţie pentru Europa. 15

CAPITOLUL 2 18

LEGALITATEA ACTELOR ADMINISTRATIVE 18

2.1. Principiul legalităţii. Consideraţii generale 18

2.2. Izvoarele legalităţii 19

2.3. Aspecte actuale privind multiplicarea izvoarelor legalităţii la nivel European 22

CAPITOLUL 3 26

CONDIŢIILE DE LEGALITATE ALE ACTELOR ADMINISTRATIVE 26

3.1. Doctrina românească despre condiţiile de legalitate a actelor administrative 26

3.2. Doctrina străină despre condiţiile de legalitate a actelor administrative. 30

3.3. Condiţia generală de legalitate potrivit căreia actul administrativ trebuie să fie emis de autoritatea competentă şi numai în limitele competenţei sale 32

CAPITOLUL 4 38

CONDIŢIA GENERALA DE LEGALITATE POTRIVIT CĂREIA ACTUL ADMINISTRATIV TREBUIE SĂ FIE EMIS IN FORMA ŞI PROCEDURA PREVĂZUTĂ DE LEGE 38

4.1 Forma actelor administrative nomative şi individuale 38

4.2 Procedura de elaborare a actelor administrative 40

CAPITOLUL 5 49

RELAŢIA LEGALITATE - OPORTUNITATE 49

5.1 Relaţia legalitate - oportunitate în doctrina românească 49

5.2. Aspecte de drept comparat cu privire la relaţia legalitate – oportunitate 54

CAPITOLUL 6 58

PROPUNERI DE LEGE FERENDA 58

BIBLIOGRAFIE 63

Extras din document

CAPITOLUL 1

PRINCIPIUL LEGALITĂŢII CA DIMENSIUNE A STATULUI DE

DREPT

1.1. Constituţionalizarea statului de drept

Statele care îşi atribuie calificativul de stat de drept nu au creat încă un model unanim acceptat , dar au aderat Ia ideea că exprimă pe de o parte o condiţie ce priveşte puterea şi o mişcare de raţionalizare şi de ordonare a acesteia, iar pe de altă parte exprimă şi o concepţie nouă privind dreptul care are în vedere caracterul său ambivalent atât ca mijloc de acţiune a statului, dar şi ca mijloc de limitare a puterii acestuia.

Aceasta este constanta care a prins contur între soluţiile tehnice diferite propuse, constantă care, în majoritatea cazurilor, are un caracter constituţional, deoarece constituţiile sunt cele care " trebuie să prevadă distribuirea autorităţii şi limitele în care se poate extinde puterea, dar şi mijloacele de contracarare, astfel încât să se poată determina întotdeauna ce este legal sau ilegal şi să se prevadă regimul de drept " .

În tratatul profesorului Ion Deleanu este menţionată ca şi condiţie imanentă a statului de drept instituţionalizarea supremaţiei Constituţiei fapt prin care se înţelege subordonarea legislativului faţă de aşezământul fundamental, prin urmare statul de drept devine astfel stat constituţional. Consacrarea principiului supremaţiei Constituţiei şi a obligativităţii legii în aşezământul fundamental are avantajul pe care întotdeauna o normă expresă o reprezintă faţă de aceea rezultată din interpretare: certitudinea în mod strict, previzibilitatea în mod indubitabil.

Principiul supremaţiei Constituţiei şi al obligativităţii legii exprimă pe de o parte supremaţia Constituţiei când legea exprimă voinţa, numai dacă respectă norma constituţională ca şi consecinţă a principiului constutuţionalităţii care cumulează şi articulează mijloacele juridice care au ca scop asigurarea conforalităţii regulilor dreptului dispoziţiilor constituţionale, iar pe de altă parte obligativitatea legii, preeminenţa sa în reglementarea relaţiilor sociale asigură ordinea de drept.

Principiul legalităţii, ca principiu juridic, exprimă două condiţii ale statului de drept:

- obligaţia subiectelor de drept de a respecta normele juridice în vigoare

- respectarea ierarhiei normelor juridice.

întâietatea legii în constituţiile ţărilor acceptă înţelesul exhaustiv, fără a se face diferenţă între principiul legalităţii şi cel al constituţionalităţii. Această abordare este posibilă, deşi principiul constituţionalităţii trebuie exprimat atât din punct de vedere al raportării regulilor dreptului la conţinutul reglementărilor constituţionale, dar şi din punctul de vedere al raportării la procedurile instituite de Constituţie pentru emiterea lor.

Utilizarea accepţiunii largi a principiului legalităţii este considerată posibilă deoarece pilonul legalităţii este reprezentat de Constituţia fiecărui stat de drept.

1.2. Reflectarea principiului legalităţii în constituţiile ţărilor din Uniunea Europeană

La data de 1 octombrie 1920 în Austria a fost votată Legea de instituire a Republicii Austriece ca federaţie. Aceasta a suferit mai multe modificări esenţiale în funcţie de contextul istoric până în anul 1994 când a fost oficial numită Legea Constituţională Federala (Bundesverfas-sungsgesetz) prescurtat B-VG.

Unicitatea sistemului austriac în Europa derivă din faptul că nu toate normele care au caracter constituţional sunt reunite într-o Constituţie unică.

Preview document

Principiul Legalității în Elaborarea Actelor Administrative de Către Organele Administrației Publice - Pagina 1
Principiul Legalității în Elaborarea Actelor Administrative de Către Organele Administrației Publice - Pagina 2
Principiul Legalității în Elaborarea Actelor Administrative de Către Organele Administrației Publice - Pagina 3
Principiul Legalității în Elaborarea Actelor Administrative de Către Organele Administrației Publice - Pagina 4
Principiul Legalității în Elaborarea Actelor Administrative de Către Organele Administrației Publice - Pagina 5
Principiul Legalității în Elaborarea Actelor Administrative de Către Organele Administrației Publice - Pagina 6
Principiul Legalității în Elaborarea Actelor Administrative de Către Organele Administrației Publice - Pagina 7
Principiul Legalității în Elaborarea Actelor Administrative de Către Organele Administrației Publice - Pagina 8
Principiul Legalității în Elaborarea Actelor Administrative de Către Organele Administrației Publice - Pagina 9
Principiul Legalității în Elaborarea Actelor Administrative de Către Organele Administrației Publice - Pagina 10
Principiul Legalității în Elaborarea Actelor Administrative de Către Organele Administrației Publice - Pagina 11
Principiul Legalității în Elaborarea Actelor Administrative de Către Organele Administrației Publice - Pagina 12
Principiul Legalității în Elaborarea Actelor Administrative de Către Organele Administrației Publice - Pagina 13
Principiul Legalității în Elaborarea Actelor Administrative de Către Organele Administrației Publice - Pagina 14
Principiul Legalității în Elaborarea Actelor Administrative de Către Organele Administrației Publice - Pagina 15
Principiul Legalității în Elaborarea Actelor Administrative de Către Organele Administrației Publice - Pagina 16
Principiul Legalității în Elaborarea Actelor Administrative de Către Organele Administrației Publice - Pagina 17
Principiul Legalității în Elaborarea Actelor Administrative de Către Organele Administrației Publice - Pagina 18
Principiul Legalității în Elaborarea Actelor Administrative de Către Organele Administrației Publice - Pagina 19
Principiul Legalității în Elaborarea Actelor Administrative de Către Organele Administrației Publice - Pagina 20
Principiul Legalității în Elaborarea Actelor Administrative de Către Organele Administrației Publice - Pagina 21
Principiul Legalității în Elaborarea Actelor Administrative de Către Organele Administrației Publice - Pagina 22
Principiul Legalității în Elaborarea Actelor Administrative de Către Organele Administrației Publice - Pagina 23
Principiul Legalității în Elaborarea Actelor Administrative de Către Organele Administrației Publice - Pagina 24
Principiul Legalității în Elaborarea Actelor Administrative de Către Organele Administrației Publice - Pagina 25
Principiul Legalității în Elaborarea Actelor Administrative de Către Organele Administrației Publice - Pagina 26
Principiul Legalității în Elaborarea Actelor Administrative de Către Organele Administrației Publice - Pagina 27
Principiul Legalității în Elaborarea Actelor Administrative de Către Organele Administrației Publice - Pagina 28
Principiul Legalității în Elaborarea Actelor Administrative de Către Organele Administrației Publice - Pagina 29
Principiul Legalității în Elaborarea Actelor Administrative de Către Organele Administrației Publice - Pagina 30
Principiul Legalității în Elaborarea Actelor Administrative de Către Organele Administrației Publice - Pagina 31
Principiul Legalității în Elaborarea Actelor Administrative de Către Organele Administrației Publice - Pagina 32
Principiul Legalității în Elaborarea Actelor Administrative de Către Organele Administrației Publice - Pagina 33
Principiul Legalității în Elaborarea Actelor Administrative de Către Organele Administrației Publice - Pagina 34
Principiul Legalității în Elaborarea Actelor Administrative de Către Organele Administrației Publice - Pagina 35
Principiul Legalității în Elaborarea Actelor Administrative de Către Organele Administrației Publice - Pagina 36
Principiul Legalității în Elaborarea Actelor Administrative de Către Organele Administrației Publice - Pagina 37
Principiul Legalității în Elaborarea Actelor Administrative de Către Organele Administrației Publice - Pagina 38
Principiul Legalității în Elaborarea Actelor Administrative de Către Organele Administrației Publice - Pagina 39
Principiul Legalității în Elaborarea Actelor Administrative de Către Organele Administrației Publice - Pagina 40
Principiul Legalității în Elaborarea Actelor Administrative de Către Organele Administrației Publice - Pagina 41
Principiul Legalității în Elaborarea Actelor Administrative de Către Organele Administrației Publice - Pagina 42
Principiul Legalității în Elaborarea Actelor Administrative de Către Organele Administrației Publice - Pagina 43
Principiul Legalității în Elaborarea Actelor Administrative de Către Organele Administrației Publice - Pagina 44
Principiul Legalității în Elaborarea Actelor Administrative de Către Organele Administrației Publice - Pagina 45
Principiul Legalității în Elaborarea Actelor Administrative de Către Organele Administrației Publice - Pagina 46
Principiul Legalității în Elaborarea Actelor Administrative de Către Organele Administrației Publice - Pagina 47
Principiul Legalității în Elaborarea Actelor Administrative de Către Organele Administrației Publice - Pagina 48
Principiul Legalității în Elaborarea Actelor Administrative de Către Organele Administrației Publice - Pagina 49
Principiul Legalității în Elaborarea Actelor Administrative de Către Organele Administrației Publice - Pagina 50
Principiul Legalității în Elaborarea Actelor Administrative de Către Organele Administrației Publice - Pagina 51
Principiul Legalității în Elaborarea Actelor Administrative de Către Organele Administrației Publice - Pagina 52
Principiul Legalității în Elaborarea Actelor Administrative de Către Organele Administrației Publice - Pagina 53
Principiul Legalității în Elaborarea Actelor Administrative de Către Organele Administrației Publice - Pagina 54
Principiul Legalității în Elaborarea Actelor Administrative de Către Organele Administrației Publice - Pagina 55
Principiul Legalității în Elaborarea Actelor Administrative de Către Organele Administrației Publice - Pagina 56
Principiul Legalității în Elaborarea Actelor Administrative de Către Organele Administrației Publice - Pagina 57
Principiul Legalității în Elaborarea Actelor Administrative de Către Organele Administrației Publice - Pagina 58
Principiul Legalității în Elaborarea Actelor Administrative de Către Organele Administrației Publice - Pagina 59
Principiul Legalității în Elaborarea Actelor Administrative de Către Organele Administrației Publice - Pagina 60
Principiul Legalității în Elaborarea Actelor Administrative de Către Organele Administrației Publice - Pagina 61
Principiul Legalității în Elaborarea Actelor Administrative de Către Organele Administrației Publice - Pagina 62
Principiul Legalității în Elaborarea Actelor Administrative de Către Organele Administrației Publice - Pagina 63
Principiul Legalității în Elaborarea Actelor Administrative de Către Organele Administrației Publice - Pagina 64
Principiul Legalității în Elaborarea Actelor Administrative de Către Organele Administrației Publice - Pagina 65

Conținut arhivă zip

  • Principiul Legalitatii in Elaborarea Actelor Administrative de Catre Organele Administratiei Publice.doc

Alții au mai descărcat și

Drepturile Social-Economice ale Functionarului Public - Exceptia de Nelegalitate

Introducere În ultimii ani s-au scris multe despre administraţia publică şi rolul acesteia în transformarea unei ţări aflată în tranziţie. Astăzi,...

Infracțiunea

INTRODUCERE Problematica dreptului poate fi abordata sub mai multe aspecte, întrucât dreptul este privit, în primul rând, ca un fenomen...

Contractul de Achiziții Publice de Lucrări

Introducere În literatura de specialitate franceză, se arată că a administra înseamnă a emite acte juridice care stabilesc drepturile şi...

Controlul Judecatoresc Direct al Actelor Administrative in Temeiul Legii Contenciosului Administrativ

INTRODUCERE Etimologic cuvântul „contencios” provine din limba franceză, fiind un neologism care a pătruns în limba română modernă. La originile...

Competența Instanțelor De Contencios Administrativ în Soluționarea Litigiilor între Funcționarul Public și Autoritatea Administrativă în Care își Desfășoară Activitatea

Capitolul I Noţiuni introductive Secţiunea 1 Administraţia Publică §1. Executivul 1. Puterea executivă. Această noţiune este foarte vagă având...

Dreptul de Proprietate Privată

INTRODUCERE Conceptul de proprietate l-a însoţit pe om încă din geneza civilizaţiei, sub acea formă primitivă de stăpânire de atunci, el fiind...

Izvoarele Dreptului European

1. Izvoarele dreptului european: noţiune, clasificare Teoria dreptului, ca şi legislaţia formală, face deosebire între ceea ce reprezintă forma...

Contenciosul Administrativ si Jurisdictia Administrativa

CONTENCIOSUL ADMINISTRATIV ŞI JURISDICŢIA ADMINISTRATIVĂ 1. Noţiune Termenul de „contencios” provine din latină, de la verbul „contendre”, care...

Ai nevoie de altceva?