Principiul Legalitatii in Elaborarea Actelor Administrative de Catre Organele Administratiei Publice

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Principiul Legalitatii in Elaborarea Actelor Administrative de Catre Organele Administratiei Publice.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 65 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: PAVELESCU TIBERIU

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Drept

Cuprins

CAPITOLUL 1 4
PRINCIPIUL LEGALITĂŢII CA DIMENSIUNE A STATULUI DE 4
DREPT 4
1.1. Constituţionalizarea statului de drept 4
1.2. Reflectarea principiului legalităţii în constituţiile ţărilor din Uniunea Europeană 5
1.3. Reflecţii asupra consacrării principiului legalităţii în Tratatul privind o Constituţie pentru Europa. 15
CAPITOLUL 2 18
LEGALITATEA ACTELOR ADMINISTRATIVE 18
2.1. Principiul legalităţii. Consideraţii generale 18
2.2. Izvoarele legalităţii 19
2.3. Aspecte actuale privind multiplicarea izvoarelor legalităţii la nivel European 22
CAPITOLUL 3 26
CONDIŢIILE DE LEGALITATE ALE ACTELOR ADMINISTRATIVE 26
3.1. Doctrina românească despre condiţiile de legalitate a actelor administrative 26
3.2. Doctrina străină despre condiţiile de legalitate a actelor administrative. 30
3.3. Condiţia generală de legalitate potrivit căreia actul administrativ trebuie să fie emis de autoritatea competentă şi numai în limitele competenţei sale 32
CAPITOLUL 4 38
CONDIŢIA GENERALA DE LEGALITATE POTRIVIT CĂREIA ACTUL ADMINISTRATIV TREBUIE SĂ FIE EMIS IN FORMA ŞI PROCEDURA PREVĂZUTĂ DE LEGE 38
4.1 Forma actelor administrative nomative şi individuale 38
4.2 Procedura de elaborare a actelor administrative 40
CAPITOLUL 5 49
RELAŢIA LEGALITATE - OPORTUNITATE 49
5.1 Relaţia legalitate - oportunitate în doctrina românească 49
5.2. Aspecte de drept comparat cu privire la relaţia legalitate – oportunitate 54
CAPITOLUL 6 58
PROPUNERI DE LEGE FERENDA 58
BIBLIOGRAFIE 63

Extras din document

CAPITOLUL 1

PRINCIPIUL LEGALITĂŢII CA DIMENSIUNE A STATULUI DE

DREPT

1.1. Constituţionalizarea statului de drept

Statele care îşi atribuie calificativul de stat de drept nu au creat încă un model unanim acceptat , dar au aderat Ia ideea că exprimă pe de o parte o condiţie ce priveşte puterea şi o mişcare de raţionalizare şi de ordonare a acesteia, iar pe de altă parte exprimă şi o concepţie nouă privind dreptul care are în vedere caracterul său ambivalent atât ca mijloc de acţiune a statului, dar şi ca mijloc de limitare a puterii acestuia.

Aceasta este constanta care a prins contur între soluţiile tehnice diferite propuse, constantă care, în majoritatea cazurilor, are un caracter constituţional, deoarece constituţiile sunt cele care " trebuie să prevadă distribuirea autorităţii şi limitele în care se poate extinde puterea, dar şi mijloacele de contracarare, astfel încât să se poată determina întotdeauna ce este legal sau ilegal şi să se prevadă regimul de drept " .

În tratatul profesorului Ion Deleanu este menţionată ca şi condiţie imanentă a statului de drept instituţionalizarea supremaţiei Constituţiei fapt prin care se înţelege subordonarea legislativului faţă de aşezământul fundamental, prin urmare statul de drept devine astfel stat constituţional. Consacrarea principiului supremaţiei Constituţiei şi a obligativităţii legii în aşezământul fundamental are avantajul pe care întotdeauna o normă expresă o reprezintă faţă de aceea rezultată din interpretare: certitudinea în mod strict, previzibilitatea în mod indubitabil.

Principiul supremaţiei Constituţiei şi al obligativităţii legii exprimă pe de o parte supremaţia Constituţiei când legea exprimă voinţa, numai dacă respectă norma constituţională ca şi consecinţă a principiului constutuţionalităţii care cumulează şi articulează mijloacele juridice care au ca scop asigurarea conforalităţii regulilor dreptului dispoziţiilor constituţionale, iar pe de altă parte obligativitatea legii, preeminenţa sa în reglementarea relaţiilor sociale asigură ordinea de drept.

Principiul legalităţii, ca principiu juridic, exprimă două condiţii ale statului de drept:

- obligaţia subiectelor de drept de a respecta normele juridice în vigoare

- respectarea ierarhiei normelor juridice.

întâietatea legii în constituţiile ţărilor acceptă înţelesul exhaustiv, fără a se face diferenţă între principiul legalităţii şi cel al constituţionalităţii. Această abordare este posibilă, deşi principiul constituţionalităţii trebuie exprimat atât din punct de vedere al raportării regulilor dreptului la conţinutul reglementărilor constituţionale, dar şi din punctul de vedere al raportării la procedurile instituite de Constituţie pentru emiterea lor.

Utilizarea accepţiunii largi a principiului legalităţii este considerată posibilă deoarece pilonul legalităţii este reprezentat de Constituţia fiecărui stat de drept.

1.2. Reflectarea principiului legalităţii în constituţiile ţărilor din Uniunea Europeană

La data de 1 octombrie 1920 în Austria a fost votată Legea de instituire a Republicii Austriece ca federaţie. Aceasta a suferit mai multe modificări esenţiale în funcţie de contextul istoric până în anul 1994 când a fost oficial numită Legea Constituţională Federala (Bundesverfas-sungsgesetz) prescurtat B-VG.

Unicitatea sistemului austriac în Europa derivă din faptul că nu toate normele care au caracter constituţional sunt reunite într-o Constituţie unică.

Fisiere in arhiva (1):

  • Principiul Legalitatii in Elaborarea Actelor Administrative de Catre Organele Administratiei Publice.doc

Alte informatii

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR ACADEMIA DE POLIŢIE „ ALEXANDRU IOAN CUZA " FACULTATEA DE DREPT