Principiul Supremației

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 15 în total
Cuvinte : 6374
Mărime: 35.74KB (arhivat)
Cost: 6 puncte
Universitatea Ştefan Cel Mare Suceava Specializarea : MAAFAD

Extras din document

INTRODUCERE

Tratatele de instituire a comunităţilor nu conţin prevederi exprese privind primordialitatea dreptului comunitar asupra celor interne ale statelor.

Alături de efectul direct, primordialitatea constituie unul dintre cei doi stâlpi aiordinii juridice comunitare.

Problema primordialităţii dreptului comunitar faţă de dreptul intern al statelor membre, poate fi considerată ca o expresie a problematicii raportului dintre dreptulinternaţional şi dreptul intern.

Conform teoriei şi practicii în acest domeniu, în dreptul internaţional există douădoctrine privind raportul dintre cele două sisteme: doctrina monistă şi doctrina dualistă.

Spre deosebire de această situaţie din dreptul internaţional public, în sistemul dedrept comunitar statele membre sunt obligate să recunoască primordialitatea dreptuluicomunitar asupra dreptului intern.

Fundamentul acestei recunoaşteri îl constituie acordul statelor de a fi membre aleacestor comunităţi şi de a accepta jurisdicţia specială creată în conformitate cu tratateleconstitutive, care au fost negociate şi faţă de care s-a exprimat consimţământul fiecărui statconform prevederilor tratatului şi a reglementărilor interne, respectiv prin referendum înultimă instanţă.

Tratatul CEE nu conţinea nicio prevedere referitoare la supremaţia dreptuluicomunitar asupra dreptului naţional.

Principiul supremaţiei s-a aflat însă în prim-planul hotărârii Costa şi anume : dupăintrarea în vigoare a Tratatului CEE, printr-o lege din 1962 şi prin decretele subsecvente,guvernul italian a naţionalizat producţia şi distribuţia de energie electrică şi a creat osocietate- Ente Nazionale Energia Elettrica sau ENEL- căreia i-au fost transferate toate proprietăţile întreprinderilor din domeniu.

Încurajat de decizia Curţii Consituţionale, guvernul italian a susţinut în faţa CEJ“absoluta inadmisibilitate” a cererii de hotărâre preliminară. Provocarea jurisdicţională aîncurajat CEJ să îşi construiască doctrina supremaţiei dreptului comunitar.

În primul rând, Curtea şi-a început raţionamentul susţinând că, spre deosebire detratatele internaţionale obişnuite, Tratatul CEE a instituit o ordine juridică proprie, integratăîn sistemul juridic al statelor membre în momentul intrării în vigoare a Tratatului şi caretrebuie aplicată de instanţele naţionale. Apoi a afirmat că prin instituirea unei Comunităţi cu o durată nelimitată, având instituţîi proprii, cu personalitate juridică, capacitate dereprezentare internaţională şi, în special, competenţe reale derivate din limitareacompetenţei sau din transferul atribuţiilor statelor membre către Comunitate, acestea dinurmă au restrâns, chiar dacă în domenii limitate, drepturile lor suvernane şi au creat astfelun corp de drept aplicabil cetăţenilor lor şi lor însele. Transferul ordinii lor juridice internecătre ordinea juridică comunitară operat de către state are drept consecinţă o limitaredefinitivă a drepturilor lor suverane, împotriva căreia nu poate avea forţă juridicăsuperioară un act unilateral ulterior, incompatibil cu noţounea de “comunitate”.

CEJ expune o serie de argumente pentru a-şi justifica concluzia că dreptul comunitar trebuie să primească un rang prioritar faţă de dreptul naţional.

Pe primul loc se situează afirmaţia că Tratatul şi-a creat o ordine juridică propriecare a devenit imediat “parte integrantă” a sistemelor juridice ale statelor membre.

În al doilea rând, poate chiar mai discutabilă, este afirmaţia Curţii cu privire lamodul în care statele membre au creat, în termeni constituţionali, această ordine juridică.Aceasta s-a realizat, a spus Curtea, prin transferul de către statele membre către noileinstituţii comunitare a unor “competenţe reale rezultate din limitarea suveranitătii” .

Un alt argument a fost acela că obligaţiile asumate de către statele membre prin Tratat ar avea un caracter “potenţial” şi nu necondiţionat, dacă acestea ar putea fisubordonate actelor legislative ulterioare ale statelor.

Singurul motiv cu adevărat textual adus de Curte a fost inclus în ultimul săuargument: expresia “aplicare directă” din actualul articol249 ar fi lipsită de sens dacăstatele ar putea anula efectul dreptului comunitar prin adoptarea unei legislaţii ulterioarediscordante. Totuşi, acest argument textual este slab din moment ce articolul 249 sereferădoar la aplicarea directă a regulamentelor, în vreme ce Curtea a încercat săstabilească în Costa un principiul general al supremaţiei întregului drept comunitar cucaracter obligatoriu. Mai mult, aplicabilitatea directă se referă la modul în care dreptulcomunitar devine parte a sistemului juridic naţional fără a fi necesare măsuri de implementare, dar nu soluţionează problema ierarhiei dintre acest drept şi alte forme aledreptului naţional.

Cel mai puternic iese în evidenţă abordarea mai mult teleologică decât textuală dinhotărârea Curţii, cu plasarea accentului pe obiectivele Comunităţii şi pe spiritul tratatelor.Decizia Curtii a fost cu siguranţă un pas îndrăzneţ în sprijinul propriei concepţii asupraordinii juridice comunitare, prin accentuarea faptului că statele si-au limitat definitivcompetenţele şi au transferat din suveranitate către instituţiile comunitare

APLICAREA PRINCIPIULUI SUPREMATIEI

Problema privind instanţele naţionale care puteau aplica principiul supremaţiei areprezentat o preocupare specială în mai multe din ţările cu drept codificat, în care adeseanumai Curtea Constituţională putea, conform dreptului naţional, să declare o lege naţionalăca fiind neconstituţională. Problema a ajuns în faţa Curţii în cauza Simmenthal în careautorităţiile fiscale italiene au contestat dispoziţia pretorului, prin care acesta dispunearambursarea taxelor care fuseseră percepute conform unei legi naţionale în vigoare, maiînainte ca Curtea Consititţională să se fi pronunţat asupra legii respective.

Mesajul clar din partea Cej era că, deşi Curtea Constitţională era singura instanţănaţională îndreptăţită să se pronunţe cu privire la constituţionalitatea unei legi naţionale, încazul în care în faţa unei alte instanţe naţionale se iveşte un conflict între o lege naţională şidrept comunitar, acea instanţă trebuie să aplice imediat dreptul comunitar, fără a aşteptahotărârea prealabilă a instanţei constituţionale. Această hotărâre a fost confirmată înnumeroase rânduri. Ea prezintă o mare importanţă atât din puncy de vedere practic, cât şidin punct de vedere conceptual. Principiul supremaţiei dreptului comunitar a pătruns însistemele juridice naţionale şi trebuia aplicat de toate instanţele naţionale, în cauzele careintrau în competenţa lor. Nu era necesar ca o persoană privată să se lupte ca să ajungă pânăîn faţa instanţei constitutionale. Instanţa nationala sesizată cu litigiul putea refuza ea însăşisă aplice prevederile dreptului naţional care intrau în conflict cu dreptul comunitar.

Preview document

Principiul Supremației - Pagina 1
Principiul Supremației - Pagina 2
Principiul Supremației - Pagina 3
Principiul Supremației - Pagina 4
Principiul Supremației - Pagina 5
Principiul Supremației - Pagina 6
Principiul Supremației - Pagina 7
Principiul Supremației - Pagina 8
Principiul Supremației - Pagina 9
Principiul Supremației - Pagina 10
Principiul Supremației - Pagina 11
Principiul Supremației - Pagina 12
Principiul Supremației - Pagina 13
Principiul Supremației - Pagina 14
Principiul Supremației - Pagina 15

Conținut arhivă zip

  • Principiul Suprematiei.doc

Alții au mai descărcat și

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Creditul ipotecar pentru investiții imobiliare

Creditul Reprezinta operatiunea prin care se iau in stapanire imediata resurse (de regula, sub forma de capital) in schimbul unei promisiuni de...

Construcție Europeană

CAPITOLUL I ORIGINILE IDEII DE EUROPĂ UNITĂ - TEMA I - DEBUTUL IDEII DE UNITATE EUROPEANĂ. ROLUL MARILOR GÂNDITORI 1. Originile antice şi...

Contract de Societate

SOCIETATEA COOPERATIVA MESTESUGAREASCA “VIITORUL” FAGARAS I. PARTILE CONTRACTANTE (MEMBRII COOPERATORI) Art.1. Persoanele fizice...

Te-ar putea interesa și

Statul, formă complexă de organizare politică și socială

INTRODUCERE Cunoasterea si întelegerea acestui fenomen complex, care este statul, necesita o punere în lumina a contextului istoric, politic si...

Regimul Constituțional și Legal al Autonomiei Locale

INTRODUCERE « În perspectivă istorică , până extrem de recent, autonomia locală a reprezentat o chestiune exclusiv internă a statelor, un domeniu...

Șeful statului. atribuții și principii de funcționare și organizare a instituției - viziunea românească și europeană

Introducere: Lucrarea de față, propune o analiză aprofundată a instituției șefului de stat atât în țara noastră cât și pe plan European, astfel...

Principiul Respectării Drepturilor Omului în Administrația Publică din România

CAPITOLUL I INTRODUCERE Motto: “Drepturile nu se cer, nu se primesc, se trăiesc ” Pentru cǎ problematica respectǎrii drepturilor omului...

Controlul constituționalității legilor

1. INTRODUCERE 1. 1. SCURTĂ PRIVIRE ISTORICĂ ASUPRA EVOLUŢIEI CONTROLULUI DE CONSTITUŢIONALITATE a) Modelul american A fost impus pe cale...

Principiul Supremației Dreptului Comunitar

În Amsterdam Bulb55 Curtea a specificat ca va constitui o încalcare a dreptului comunitar numai o masura nationala care obstructioneaza sau duce...

Stagiul de practică efectuat la Banca Română Bancpost SA

„Prin obiectivului sau declarat de a deveni una dintre primele 3 banci din România, Bancpost si-a propus o misiune extrem de ambitioasa. Pentru a...

Principiul Supremației Dreptului Comunitar

1. Bazele principiului supremaţiei dreptului comunitar Raportul dintre dreptul statal şi dreptul suprastatal este, dintotdeauna, o temă centrală a...

Ai nevoie de altceva?