Proba

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 57 în total
Cuvinte : 20558
Mărime: 69.82KB (arhivat)
Cost: 6 puncte

Cuprins

Capitolul I- Noţiuni generale despre probe

Capitolul II- Proba prin înscrisuri

1. Noţiune şi clasificare pag.

2. Înscrisul autentic pag.

3. Înscrisul sub semnătură privată pag.

4. Înscrisurile preconstituite pag.

a) Menţiunile făcute de creditor pe titlul de creanţă pag.

b) Registrele, cărţile şi hârtiile casnice pag

c) Registrele comerciale pag.

d) Scrisorile misive pag.

e) Telegramele pag.

f) Răbojurile pag

Capitolul III- Proba cu martori

1. Noţiune pag.

2. Admisibilitatea probei pag.

Capitolul IV- Mărturisirea

1. Noţiunea şi caracterul juridic al mărturisirii pag.

2. Felurile mărturisirii pag.

3. Interogatoriul pag.

Capitolul V- Prezumţiile

1. Noţiune pag.

2. Clasificarea prezumţiilor pag.

Capitolul VI- Probele din Codul de Procedura Civilă

1. Expertiza pag.

2. Cercetarea la faţa locului pag.

Concluzii pag.

Bibliografie pag.

Extras din document

Introducere

Instituţia probelor este calificată ca o instituţie centrală a procesului civil, probele fiind deosebit de importante pentru protecţia şi ocrotirea drepturilor subiective civile. Încă din dreptul roman s-a consacrat adagiul “idem est non esse et non probari”, deci a nu fi sau a nu fi probat este tot una. Tocmai de aceea se vorbeşte despre un drept subiectiv procesual- dreptul la probă, care dublează şi intăreşte dreptul subiectiv substanţial.

Considerând că un proces este un duel al probelor parţilor, putem spune că probele au importanţă atât pentru judecător cât şi pentru părţi.

Întrucât nu poate rezolva litigiul dedus judecăţii numai pe baza afirmaţiilor părtţlor, acestea trebuind să fie dovedite, urmează ca pe baza acestora judecătorul să-şi formeze convingerea intimă şi să pronunţe hotărârea. În prezent, judecătorul nu se poate refugia in spatele insuficienţei probei pentru a respinge o cerere, chiar dacă în trecut era inactiv in căutarea probelor. Judecătorul va putea ordona dovezile pe care le va găsi de cuviinţă, chiar dacă parţile se împotrivesc, obligaţie înscrisă în art. 130 alin. 2 Cod procesual civil, corelată cu dispoziţia înscrisă în art. 129 alin. 2.

Cât priveşte partea, nu este suficient să fie sau să se pretindă titularul unui drept pentru a obţine o satisfacţie în faţa instanţei. Deşi dreptul subiectiv nu depinde in existenţa sa de probă, există totuşi o dependenţă pe planul eficacităţii, întrucât absenţa probei nu permite titularului probei să invoce în mod eficace dreptul său şi să obţină recunoaşterea efectelor juridice care îi sunt ataşate.

Capitolul I

Noţiuni generale despre probe

Definirea noţiunii de probă

În literatura juridica şi în practica juridică, noţiunea de probă este folosită în mai multe sensuri.

Într-un prim sens, prin probă se înţelege acţiunea prin care se poate ajunge la stabilirea faptelor sau împrejurărilor care au dat naştere conflictului dintre părţile in litigiu; privită din acest sens, noţiunea de probă este legată de ideea de sarcină a probei.

Într-un al doilea sens, prin probă se înţelege mijlocul prin care, în cauzele supuse judecăţii, se poate ajunge la stabilirea adevărului; în acest sens, noţiunea de probă se referă la mijloacele de probaţiune judiciară admise de lege: înscrisurile, depoziţiile martorilor, mărturisirea uneia dintre părţi, cercetarea la faţa locului.

Într-un al treilea sens, prin noţiunea de probă se înţelege rezultatul acţiunii de probaţiune judiciară; din acest punct de vedere se spune că proba este completă sau incompletă, convingătoare sau neconvingătoare.

În mod obişnuit, noţiunea de probă e folosită în cel de-al doilea sens, adică în înţelesul de mijloace de probaţiune judiciară.

În literatura juridică se mai vorbeşte şi de un alt înţeles al noţiunii de probă, şi anume acela de fapt probator, adică un fapt material care, odată dovedit printr-un mijloc de probă, este utilizat, la rândul său, pentru a stabili existenţa sau neexistenţa unui alt fapt material, determinant în soluţionarea pricinii. Din acest punct de vedere, faptele se împart în:

- Fapte principal( facta probanda sau res probantae) care constituie raportul litigios dedus judecăţii şi care trebuie dovedite;

- Fapte probatorii( facta probantia sau res probantes) care nu constituie raportul litigios dar care contribuie la dovedirea exiistenţei sau inexistenţei raportului litigios.

Importanţa probelor în procesul civil

Având de rezolvat un conflict între două părţi cu interese contrarii, instanţa de judecată trebuie să cunoască adevăratele raporturi dintre părţi, drepturile şi obligaţiile acestora, precum şi să stabilească faptele şi împrejurările care au dat naştere conflictului.

Afirmaţiile, recunoaşterile sau negările părţilor au, în cadrul unui proces civil, impotanţa lor. Acestea singure nu pot forma convingerea intimă a judecătorului asupra fondului cauzei, pentru că fiecare parte litigiantă afirmă, recunoaşte sau neagă ceea ce-i convine şi îi poate aduce câştig de cauză.

De aceea, stabilirea adevărului şi justa soluţionare a fiecărei cauze civile nu se poate face decât pe bază de probe.

Dacă judecătorul cunoaşte sau se presupus că cunoaşte legea, el este însă străin de adevăratele raporturi dintre părţi, precum şi faţă de împrejurărilor care au dat naştere conflictului. Probele sunt mijloacele cu ajutorul cărora se poate ajunge la stabilirea existenţei sau neexistenţei actelor şi faptelor de care depinde recunoaşterea drepturilor sau inereselor ce formează obiectul neînţelegerii dintre părţile aflate în litigiu.

Preview document

Proba - Pagina 1
Proba - Pagina 2
Proba - Pagina 3
Proba - Pagina 4
Proba - Pagina 5
Proba - Pagina 6
Proba - Pagina 7
Proba - Pagina 8
Proba - Pagina 9
Proba - Pagina 10
Proba - Pagina 11
Proba - Pagina 12
Proba - Pagina 13
Proba - Pagina 14
Proba - Pagina 15
Proba - Pagina 16
Proba - Pagina 17
Proba - Pagina 18
Proba - Pagina 19
Proba - Pagina 20
Proba - Pagina 21
Proba - Pagina 22
Proba - Pagina 23
Proba - Pagina 24
Proba - Pagina 25
Proba - Pagina 26
Proba - Pagina 27
Proba - Pagina 28
Proba - Pagina 29
Proba - Pagina 30
Proba - Pagina 31
Proba - Pagina 32
Proba - Pagina 33
Proba - Pagina 34
Proba - Pagina 35
Proba - Pagina 36
Proba - Pagina 37
Proba - Pagina 38
Proba - Pagina 39
Proba - Pagina 40
Proba - Pagina 41
Proba - Pagina 42
Proba - Pagina 43
Proba - Pagina 44
Proba - Pagina 45
Proba - Pagina 46
Proba - Pagina 47
Proba - Pagina 48
Proba - Pagina 49
Proba - Pagina 50
Proba - Pagina 51
Proba - Pagina 52
Proba - Pagina 53
Proba - Pagina 54
Proba - Pagina 55
Proba - Pagina 56
Proba - Pagina 57

Conținut arhivă zip

Alții au mai descărcat și

Reguli Comune Privind Admisibilitatea Administrarea și Aprecierea Probelor

CAPITOLUL I IMPORTANŢA PROBELOR ÎN PROCESUL CIVIL Probele, în cadrul unui proces civil, ca şi în general în viaţa juridică, au o importanţă...

Probele și mijloacele de probă în procesul penal

1.1. Notiunea si importanta mijloacelor de proba in procesul penal Procesul penal constituie un proces de cunoaştere, având ca finalitate aflarea...

Mijloacele de Probă

INTRODUCERE Izvoarele cele mai vechi, care amintesc despre mijloacele de probă, datează cu mult timp înaintea erai noastre. Ca de exemplu, în...

Cercetarea Criminalistica a Infractiunii de Omor

CAPITOLUL I ASPECTE INTRODUCTIVE Secţiunea 1 Consideraţii preliminare. 1.1. Noţiuni generale Infracţiunile contra vieţii, reprezintă cele mai...

Inscrisurile ca Mijloace de Proba in Deptul Civil Roman

Înscrisurile - ca mijloace de probă în dreptul civil român Înscrisurile ca mijloace de probă sunt frecvent utilizate în practica judiciară pentru...

Probele în Procesul Civil

§1. Importanţa probelor în procesul civil Probele au o importanţă hotărâtoare în procesul civil, ca şi în general în viaţa juridică. Prin...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Proba Actului Juridic Civil prin Inscrisuri

1. CONSIDERATII GENERALE Oricine poate pretinde un drept trebuie sa dovedeasca existenta acestuia, deoarece dreptul sau este lipsit de orice...

Te-ar putea interesa și

Reguli Comune Privind Admisibilitatea Administrarea și Aprecierea Probelor

CAPITOLUL I IMPORTANŢA PROBELOR ÎN PROCESUL CIVIL Probele, în cadrul unui proces civil, ca şi în general în viaţa juridică, au o importanţă...

Probele și mijloacele de probă în procesul penal

1.1. Notiunea si importanta mijloacelor de proba in procesul penal Procesul penal constituie un proces de cunoaştere, având ca finalitate aflarea...

Mijloace de Probă în Procesul Civil

Introducere Procesul civil, fiind un mijloc de realizare a justiţiei în pricinile civile este activitatea desfăşurată de instanţa şi alţi subiecţi...

Investigarea mijloacelor materiale de probă

INTRODUCERE CRIMINALISTICA - ȘTIINȚA INVESTIGĂRII INFRACȚIUNILOR Ca știință de sine stătătoare, criminalistica a apărut ca o necesitate...

Mijloacele de Probă

INTRODUCERE Izvoarele cele mai vechi, care amintesc despre mijloacele de probă, datează cu mult timp înaintea erai noastre. Ca de exemplu, în...

Raționalizarea și Standardizarea Mijloacelor de Pregătire pentru Probele de semifond-fond

CAPITOLUL I ARGUMENTAREA TEORETICĂ I. 1. ACTUALITATEA ŞI IMPORTANŢA STUDIULUI Antrenamentul sportiv modern, ca proces didactic de adaptare...

Mijloace de probă în procesul penal - interpretări și înregistrări audio - video

1. Mijloacele de proba Probele, adica faptele si imprejurarile care servesc la constatarea existentei sau inexistentei unei infractiuni, la...

Înregistrările și interceptările audio-video și telefonice - mijloace de probă în procesul penal

Capitolul 1. Consideratii preliminare referitoare la mijloacele de proba audio-video in cadrul sistemului probator Orice persoana are dreptul la...

Ai nevoie de altceva?