Problemele Raspunderii Penale pentru Infractiunile Savarsite in Sfera Circulatiei Substantelor Narcotice, Psihotrope, a Analoagelor si Precursorilor Acestora

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Problemele Raspunderii Penale pentru Infractiunile Savarsite in Sfera Circulatiei Substantelor Narcotice, Psihotrope, a Analoagelor si Precursorilor Acestora.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier pdf de 222 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Brinza Sergiu, doctor habilitat, profesor universitar

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Drept

Cuprins

Introducere. 3
CAPITOLUL I. CONSIDERATII GENERALE PRIVIND CIRCULATIA
SUBSTANTELOR NARCOTICE, PSIHOTROPE, A ANALOAGELOR
SI PRECURSORILOR ACESTORA. 11
Sectiunea I. Studiu terminologic asupra notiunilor utilizate în sfera circulatiei
substantelor narcotice, psihotrope, a analoagelor si precursorilor acestora. 11
Sectiunea II. Implementarea în dreptul penal al Republicii Moldova a reglementarilor din
dreptul international penal cu privire la circulatia ilegala a substantelor
narcotice, psihotrope, a analoagelor si precursorilor acestora . 53
Sectiunea III. Studiu comparat al reglementarilor penale privind infractiunile
savârsite în sfera circulatiei substantelor narcotice, psihotrope,
a analoagelor si precursorilor acestora. 71
CAPITOLUL II. PROBLEMELE STABILIRII ELEMENTELOR CONSTITUTIVE
ALE INFRACTIUNILOR PREVAZUTE LA art.217, 2171-2176,
218 si 219 CP RM . 92
Sectiunea I. Probleme privind obiectul infractiunilor prevazute la art.217, 2171-2176,
218 si 219 CP RM. 92
Sectiunea II. Probleme privind latura obiectiva a infractiunilor prevazute
la art.217, 2171-2176, 218 si 219 CP RM. 116
Sectiunea III. Probleme privind elementele constitutive subiective ale infractiunilor
prevazute la art.217, 2171-2176, 218 si 219 CP RM . 160
CAPITOLUL III. PROBLEME SPECIFICE DE CALIFICARE A INFRACTIUNILOR
SAVÂRSITE ÎN SFERA CIRCULATIEI SUBSTANTELOR
NARCOTICE, PSIHOTROPE, A ANALOAGELOR SAU
PRECURSORILOR ACESTORA . 174
Sectiunea I. Concursul de infractiuni si concurenta de norme în cazul calificarii
infractiunilor prevazute la art. 217, 2171-2176, 218 si 219 CP RM. 174
Sectiunea II. Delimitarea infractiunilor prevazute la art.217, 2171-2176,
218 si 219 CP RM de contraventiile administrative similare . 184
SINTEZA REZULTATELOR OBTINUTE . 193
CONCLUZII SI RECOMANDARI . 194
BIBLIOGRAFIE . 197
ADNOTARE. 217
LISTA ABREVIERILOR UTILIZATE ÎN TEZA . 221

Extras din document

Introducere

Actualitatea temei investigate. Printre problemele actuale cu care se confrunta comunitatea

internationala trebuie evidentiata în mod deosebit problema privind circulatia ilegala a substantelor

narcotice, psihotrope, a analoagelor si precursorilor acestora. Actualitatea problemei date este conditionata

de cresterea exponentiala a numarului de persoane consumatoare de droguri, fapt ce

provoaca îngrijorare în planul pericolului degradarii speciei umane.

Odata cu amplificarea traficului ilicit de droguri si precursori si descoperirea efectelor nocive

ale acestora asupra organismului, omenirea a devenit constienta de pericolul acestui fenomen, fapt

pentru care cauzele si consecintele lui sunt astazi pe agenda forurilor organizatiilor internationale

(în primul rând, ale Organizatiei Natiunilor Unite), mentionându-se multiplele efecte nefaste ale

drogurilor. Astfel, în Declaratia cu privire la contracararea traficului ilicit de droguri si abuzului de

substante narcotice, adoptata de Adunarea Generala a ONU la 14.12.1984 [49], se mentioneaza,

printre altele, ca comunitatea mondiala exprima neliniste în legatura cu faptul ca traficul ilicit de

droguri si abuzul de substante narcotice împiedica bunastarea fizica si morala a popoarelor, în

special a tinerilor. De asemenea, este consemnat ca oferta si cererea ilegala în privinta

drogurilor, abuzul de ele si traficul lor ilicit împiedica progresul economic si social, amenintând

grav securitatea si dezvoltarea multor tari si natiuni, iar contracararea acestor fenomene necesita

aplicarea tuturor masurilor de ordin moral, juridic si logistic la nivel national, regional si

international. În Declaratia cu privire la principiile directoare de reducere a cererii în privinta

drogurilor, adoptata de Adunarea Generala a ONU la 10.06.1998 [50], se mentioneaza ca abuzul

de droguri si traficul lor ilicit au consecinte devastatoare pentru toate tarile, implicând: impactul

funest asupra sanatatii oamenilor; cresterea infractionalitatii, a violentei si a coruptiei; epuizarea

resurselor umane, naturale si financiare care puteau fi folosite pentru progresul social-economic;

pierderea de vieti omenesti, dezagregarea familiilor si comunitatilor; slabirea structurii politice,

culturale, sociale si economice. În fine, dar nu în ultimul rând, conform Rezolutiei A/RES/S-20/2

adoptate de Adunarea Generala a ONU la 21.10.1998 [51], drogurile distrug viata oamenilor, deregleaza

coeziunea în comunitate, submineaza dezvoltarea omului si genereaza delincventa; afecteaza

toate sectoarele societatii; în particular, abuzul de droguri dauneaza libertatii si dezvoltarii tinerilor,

care reprezinta patrimoniul cel mai de pret al umanitatii. La fel, se atentioneaza asupra faptului

ca drogurile prezinta un grav pericol pentru sanatatea si bunastarea întregii omeniri, pentru

independenta, democratia si stabilitatea natiunilor, pentru structura societatii, distrugând demnitatea

si spulberând sperantele milioanelor de oameni si ale familiilor lor.

În prezent, circulatia ilegala a substantelor narcotice, psihotrope, a analoagelor si precursorilor

acestora este o activitate infractionala foarte lucrativa, cu caracter supranational, cei implicati

în ea actionând în conformitate cu legile economiei de piata, având drept scop imediat alimentarea

centrelor de consum si ca finalitate  obtinerea unor enorme beneficii. În acelasi timp, pe fondul

crizei economice care mai treneaza în Republica Moldova  marcate de pauperizarea cetatenilor,

stagnarea în industrie, somajul de masa etc.  investirea de mijloace banesti în circulatia ilegala a

substantelor narcotice, psihotrope, a analoagelor si precursorilor acestora constituie pentru unii

colacul salvator care le aduce un profit usor si rapid. În acest context, trebuie de mentionat ca

cresterea fulminanta a infractionalitatii legate de traficul ilicit de droguri si precursori îsi are cauzele

în combaterea ineficace a acestui fenomen, dar si în starea obiectiva a societatii în perioada de

tranzitie. În vederea eficientizarii procesului de prevenire si combatere a circulatiei ilegale a

substantelor narcotice, psihotrope, a analoagelor si precursorilor acestora, apare necesitatea în noi

abordari în solutionarea problemelor privind raspunderea penala pentru faptele infractionale vizând

numitele fenomene. Or, actualitatea temei investigate este conditionata atât de penetrarea

progresiva a traficului ilicit de droguri si precursori în toate sferele vietii sociale, cât si de

ineficienta mijloacelor utilizate la moment întru neutralizarea acestui flagel.

S-a dorit ca, prin operarea amendamentelor de amploare prevazute în Legea nr.277/2005, sa

se obtina noi dimensiuni, performante si indicatori în determinarea solutiilor la problemele de

ordin practic vizând sfera circulatiei ilegale a substantelor narcotice, psihotrope, a analoagelor si

precursorilor acestora. Totusi, prin implementarea modificarilor si completarilor corespunzatoare

nu a fost transata nici pe departe cea mai mare parte a problemelor privind raspunderea penala

pentru infractiunile relative la fenomenul conturat. Aceasta deoarece destinatarul legii penale

întâmpina dificultati în aplicarea art.217, 2171-2176, 218 si 219 CP RM. Mai mult, amendamentele

specificate au pus în fata organelor judiciare, dar si în fata stiintei dreptului penal o serie de noi

probleme ce tin de întelegerea, interpretarea, aplicarea corecta si perfectionarea continua a

modelelor teoretice ale infractiunilor prevazute de normele sus-numite.

Fisiere in arhiva (1):

  • Problemele Raspunderii Penale pentru Infractiunile Savarsite in Sfera Circulatiei Substantelor Narcotice, Psihotrope, a Analoagelor si Precursorilor Acestora.pdf

Alte informatii

Specialitatea: 12.00.08  Drept penal (drept penal) Teza de doctor în drept