Procedura Desfacerii Contractului Individual de Muncă

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 91 în total
Cuvinte : 30018
Mărime: 106.23KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Evlampie Donos
UNIVERSITATEA DE STAT DIN REPUBLICA MOLDOVA

Cuprins

Cuprins

Introducere 3

Capitolul I Desfacerea contractului de muncă din iniţiativa salariatului

1.1 Dreptul salariatului la demisie 7

1.2 Demisii în alb 13

1.3 Desfacerea contractului de muncă încheiat

pe o perioadă nedeterminată 16

1.4 Desfacerea contractului de muncă încheiat pe

perioadă determinată 20

Capitolul II Desfacerea contractului individual de muncă din

iniţiativa angajatorului

2.1 Concedierea în Republica Moldova şi în alte

ţări din Europa 24

2.2 Concedierea pentru motive care nu ţin de persoana

salariatului 31

2.3. Concedierea pentru motive care ţin de persoana

salariatului 39

Capitolul III Procedura de concediere a salariatului şi modul de

contestare a concedierii nelegitime.

3.1 Procedura desfacerii contractului individual de

muncă din iniţiativa unităţii 59

3.2 Litigiile de muncă apărute în procesul concedierii şi

Garanţiile împotriva acesteia 74

Încheiere 82 Bibliografie 85

Extras din document

Introducere

În toate timpurile contractul individual de muncă a constituit obiectul unor dileme şi divergenţe ale autorilor literaturii de specialitate din domeniul dreptului. După cum ne este cunoscut munca a stat la baza apariţiei lui „hommo faber”, precum şi a evoluţiei şi dezvoltării sale pînă la stadiul omului civilizaţiei moderne şi tot munca omului a constituit premiza necesară a progresului societăţii. Din aceasta putem afirma că „ Dinamica timpului trebuie să ţină un pas logic şi necesar cu dinamica vieţii sociale”. Apărarea dreptului constituţional al cetăţenilor la muncă presupune nu numai asigurarea egalităţii de tratament a salariaţilor în domeniul raporturilor juridice de muncă, dar şi asigurarea protecţiei acestora împotriva concedierilor arbitrare din iniţiativa administraţiei unităţii. Dreptul muncii ca ramură a sistemului de drept, guvernează raporturile dintre angajatori, care beneficiază de rezultatul muncii şi salariaţii care prestează munca în folosul acestora. În sens larg, obiectul contractului individual de muncă îl constitue munca salariatului şi relaţiile sociale care se nasc şi se stabilesc între angajator şi salariaţi în procesul muncii. Prin încheierea contractului individual de muncă, cetăţeanul îşi exercită dreptul la muncă consacrat în art. 43 alin. 1), din Constituţia Republicii Moldova. Acest drept presupune nu numai egalitatea de tratament a cetăţeanului RM, dar şi asigurarea stabilităţii acestora. Reglementarea relaţiilor de muncă constitue în permanenţă una din problemele majore ale politicii legislative a statului din domeniul dreptului Muncie. Litigiile de muncă ce apar ca urmare a desfacerii contractului individual de muncă, constitue aşa numitele conflicte de drept, adică conflicte ce apar în legătură cu interpretarea şi aplicarea normelor dreptului muncii. Instituţia desfacerii contractului individual de muncă ce costituie obiectul de cercetare al tezei date, prezintă astăzi numeroase elemente de specificitate şi de originalitate, care justifică un studiu aprofundat de natură să analizeze reglementările actuale în contextul internaţional, privind totodată cerinţele perfecţionării acestei instituţii.

Actualitatea temei investigate constă în consecinţele apărute pe plan socio-juridic din litigiile muncii apărute în procesul desfacerii contractului individual de muncă. Necesitatea lichidării consecinţelor negative apărute din litigiile de muncă, la determinat pe legiuitor să reglementeze limitativ cazurile în care angajatorul poate recurge la desfacerea contractului individual de muncă. În acest scop a fost creată şi subinstituţia concedierilor individuale, care pînă nu demult nu erau cunoscute în legislaţia noastră. Deasemenea actualitatea temei date se prezintă prin principalele probleme apărute în urma desfacerii contractrului individual de muncă, care se întîlnesc foarte fregvent în zilele noastre şi care o atenţie şi o abordare serioasă din partea legiuitorului.

Lucrarea dată este o cercetarea mongrafică în care am analizat multiple probleme referitoare la reglementarea procesului desfacerii contractului individual de muncă în RM. O problemă actuală în desfacerea contractului individual de muncă o constituie opiniile controversate ale doctrinii şi neuniformitatea practicii judiciare aplicate procedurii desfacerii contractului individual de muncă. Analizînd mai minuţios tema dată, constatăm importanţa, multitudinea şi complexitate aspectelor teoretice şi practice ce conturează regimul juridic al instituţiei desfacerii contractului de muncă, iar cercetarea monografică a acesteia se impune cu necesitate în perioada de tranziţie spre economia de piaţă.

Importanţa deosebită a instituţiei examinate determină şi importanţa lucrării date, iar prin varietatea problematicii sale şi originalitatea unor soluţii preconizate, temeiniciei şi argumentelor aduse în menţinerea lor, precum şi amplorii materialului documentar, lucrarea se situează într-un domeniu care preocupă într-o mare măsură atît teoria cît şi practica.

Scopul acestei lucrări constă în examinarea unor aspecte ale instituţiei desfacerii contractului individual de muncă în RM, precum şi analiza legislaţiei privitor la această instituţie în comparaţie cu legislaţia altor state şi evidenţierea unor propuneri concrete în vederea desăvîrşirii legislaţiei muncii.

Deasemenea, am avut ca scop de a cerceta relievarea esenţei desfacerii contractului individual de muncă în RM şi problemele strigente existente la etapa actuală, de a evidenţia rolul garanţiilor salariaţilor în desfacerea contractului individual de muncă din iniţiativa angajatorului şi desigur evidenţa propunerilor pentru perfe- cţionarea legislaţiei muncii.

La fel am cercetat cazurile în care poate avea loc desfacerea contractului individual de muncă, din ce motive s-a recurs la desfacerea lui, modul şi legalitatea desfacerii, precum şi contestarea deciziei nelegitime de concediere a unităţii. În teza dată am mai abordat totalitatea problemelor juridice ce ţin de desfacerea contractului individual de muncă în Republica Moldova şi de armonizarea legislaţiei muncii a Republicii Moldova cu legislaţia Uniunii Europene.

Gradul de investigaţie. Procedura concedierii salariaţilor din iniţiativa unităţii a fost investigată aplicînd toate dispoziţiile legale care reglementează condiţiile procedurale şi de formă ale desfacerii contractului individual de muncă.

Deasemenea am cercetat şi unele aspecte de concediere cum ar fi plăţile compensatorii şi alte drepturi ce trebuie acordate persoanelor concediate, garanţii şi compensaţii prevăzute de legislaţia muncii, măsuri de protecţie socială, măsuri de combatere a şomajului, etc, la care şi am acordat mai multă atenţie deoarece consider că acestea au o importanţă deosebită pentru salariaţii concediaţi.

Tema a fost investigată prin utilizarea metodelor ştiinţifice, comparative, istorice şi logico-juridice. Utilizînd metodele evidenţiate, am studiat şi analizat aspectele teoretice şi practice, am efectuat evaluarea diferitelor teorii, stabilirea criteriilor de delimitare, comparare a legislaţiei Republicii Moldova cu legislaţia altor ţări, precum şi concluziile referitoare la acestea.

În procesul cercetării instituţiei date au fost utilizate monografii ale mai multor autori autohtoni ca: Sosna B., Sîrbu E., Donos E., Romandaş N., Boiştean E., etc, români: Ştefănescu I. T., Ţiclea Alex., Perju P., Ţichindelean M., etc, ruşi: Koбец Н.Г, Голованова Е. A., Kисилеов И. И., etc, englezi, la fel am mai fost utilizate acte legislative ca: Codul Muncii, Hotărîri ale Parlamentului, Hotărîri de Guvern, Hotărîri ale Plenului Curţii Supreme de justiţie, etc.

Preview document

Procedura Desfacerii Contractului Individual de Muncă - Pagina 1
Procedura Desfacerii Contractului Individual de Muncă - Pagina 2
Procedura Desfacerii Contractului Individual de Muncă - Pagina 3
Procedura Desfacerii Contractului Individual de Muncă - Pagina 4
Procedura Desfacerii Contractului Individual de Muncă - Pagina 5
Procedura Desfacerii Contractului Individual de Muncă - Pagina 6
Procedura Desfacerii Contractului Individual de Muncă - Pagina 7
Procedura Desfacerii Contractului Individual de Muncă - Pagina 8
Procedura Desfacerii Contractului Individual de Muncă - Pagina 9
Procedura Desfacerii Contractului Individual de Muncă - Pagina 10
Procedura Desfacerii Contractului Individual de Muncă - Pagina 11
Procedura Desfacerii Contractului Individual de Muncă - Pagina 12
Procedura Desfacerii Contractului Individual de Muncă - Pagina 13
Procedura Desfacerii Contractului Individual de Muncă - Pagina 14
Procedura Desfacerii Contractului Individual de Muncă - Pagina 15
Procedura Desfacerii Contractului Individual de Muncă - Pagina 16
Procedura Desfacerii Contractului Individual de Muncă - Pagina 17
Procedura Desfacerii Contractului Individual de Muncă - Pagina 18
Procedura Desfacerii Contractului Individual de Muncă - Pagina 19
Procedura Desfacerii Contractului Individual de Muncă - Pagina 20
Procedura Desfacerii Contractului Individual de Muncă - Pagina 21
Procedura Desfacerii Contractului Individual de Muncă - Pagina 22
Procedura Desfacerii Contractului Individual de Muncă - Pagina 23
Procedura Desfacerii Contractului Individual de Muncă - Pagina 24
Procedura Desfacerii Contractului Individual de Muncă - Pagina 25
Procedura Desfacerii Contractului Individual de Muncă - Pagina 26
Procedura Desfacerii Contractului Individual de Muncă - Pagina 27
Procedura Desfacerii Contractului Individual de Muncă - Pagina 28
Procedura Desfacerii Contractului Individual de Muncă - Pagina 29
Procedura Desfacerii Contractului Individual de Muncă - Pagina 30
Procedura Desfacerii Contractului Individual de Muncă - Pagina 31
Procedura Desfacerii Contractului Individual de Muncă - Pagina 32
Procedura Desfacerii Contractului Individual de Muncă - Pagina 33
Procedura Desfacerii Contractului Individual de Muncă - Pagina 34
Procedura Desfacerii Contractului Individual de Muncă - Pagina 35
Procedura Desfacerii Contractului Individual de Muncă - Pagina 36
Procedura Desfacerii Contractului Individual de Muncă - Pagina 37
Procedura Desfacerii Contractului Individual de Muncă - Pagina 38
Procedura Desfacerii Contractului Individual de Muncă - Pagina 39
Procedura Desfacerii Contractului Individual de Muncă - Pagina 40
Procedura Desfacerii Contractului Individual de Muncă - Pagina 41
Procedura Desfacerii Contractului Individual de Muncă - Pagina 42
Procedura Desfacerii Contractului Individual de Muncă - Pagina 43
Procedura Desfacerii Contractului Individual de Muncă - Pagina 44
Procedura Desfacerii Contractului Individual de Muncă - Pagina 45
Procedura Desfacerii Contractului Individual de Muncă - Pagina 46
Procedura Desfacerii Contractului Individual de Muncă - Pagina 47
Procedura Desfacerii Contractului Individual de Muncă - Pagina 48
Procedura Desfacerii Contractului Individual de Muncă - Pagina 49
Procedura Desfacerii Contractului Individual de Muncă - Pagina 50
Procedura Desfacerii Contractului Individual de Muncă - Pagina 51
Procedura Desfacerii Contractului Individual de Muncă - Pagina 52
Procedura Desfacerii Contractului Individual de Muncă - Pagina 53
Procedura Desfacerii Contractului Individual de Muncă - Pagina 54
Procedura Desfacerii Contractului Individual de Muncă - Pagina 55
Procedura Desfacerii Contractului Individual de Muncă - Pagina 56
Procedura Desfacerii Contractului Individual de Muncă - Pagina 57
Procedura Desfacerii Contractului Individual de Muncă - Pagina 58
Procedura Desfacerii Contractului Individual de Muncă - Pagina 59
Procedura Desfacerii Contractului Individual de Muncă - Pagina 60
Procedura Desfacerii Contractului Individual de Muncă - Pagina 61
Procedura Desfacerii Contractului Individual de Muncă - Pagina 62
Procedura Desfacerii Contractului Individual de Muncă - Pagina 63
Procedura Desfacerii Contractului Individual de Muncă - Pagina 64
Procedura Desfacerii Contractului Individual de Muncă - Pagina 65
Procedura Desfacerii Contractului Individual de Muncă - Pagina 66
Procedura Desfacerii Contractului Individual de Muncă - Pagina 67
Procedura Desfacerii Contractului Individual de Muncă - Pagina 68
Procedura Desfacerii Contractului Individual de Muncă - Pagina 69
Procedura Desfacerii Contractului Individual de Muncă - Pagina 70
Procedura Desfacerii Contractului Individual de Muncă - Pagina 71
Procedura Desfacerii Contractului Individual de Muncă - Pagina 72
Procedura Desfacerii Contractului Individual de Muncă - Pagina 73
Procedura Desfacerii Contractului Individual de Muncă - Pagina 74
Procedura Desfacerii Contractului Individual de Muncă - Pagina 75
Procedura Desfacerii Contractului Individual de Muncă - Pagina 76
Procedura Desfacerii Contractului Individual de Muncă - Pagina 77
Procedura Desfacerii Contractului Individual de Muncă - Pagina 78
Procedura Desfacerii Contractului Individual de Muncă - Pagina 79
Procedura Desfacerii Contractului Individual de Muncă - Pagina 80
Procedura Desfacerii Contractului Individual de Muncă - Pagina 81
Procedura Desfacerii Contractului Individual de Muncă - Pagina 82
Procedura Desfacerii Contractului Individual de Muncă - Pagina 83
Procedura Desfacerii Contractului Individual de Muncă - Pagina 84
Procedura Desfacerii Contractului Individual de Muncă - Pagina 85
Procedura Desfacerii Contractului Individual de Muncă - Pagina 86
Procedura Desfacerii Contractului Individual de Muncă - Pagina 87
Procedura Desfacerii Contractului Individual de Muncă - Pagina 88
Procedura Desfacerii Contractului Individual de Muncă - Pagina 89
Procedura Desfacerii Contractului Individual de Muncă - Pagina 90
Procedura Desfacerii Contractului Individual de Muncă - Pagina 91

Conținut arhivă zip

  • Procedura Desfacerii Contractului Individual de Munca.doc

Alții au mai descărcat și

Contractul Individual de Muncă

CAPITOLUL I NOŢIUNEA, TRĂSĂTURILE, REGLEMENTAREA ŞI ELEMENTELE CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ. Sectiunea 1 : Definiţii legale şi doctrinare ale...

Contractul Individual de Muncă

CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCĂ 1.1. Prezentare generală a contractului individual de muncă. 1.1.1. Contractului individual de muncă. Repere...

Încetarea contractului individual de muncă

Introducere Instituţiile dreptului muncii, mai mult, poate, decât oricare dintre instituţiile juridice, au cunoscut şi cunosc o profundă...

Contract Colectiv de Muncă

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE. INTRODUCERE IN PROBLEMATICA CONTRACTULUI COLECTIV DE MUNCĂ I.1. Scurt istoric al contractului de muncă I.1.1....

Încetarea contractului individual de muncă

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII DESPRE ÎNCETAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ 1.1. Legalitatea încetării contractului individual de muncă...

Clauze Obligatorii ale Contractului Individual de Muncă

Introducere “Munca este legea lumii moderne care nu are loc pentru leneşi, temeiul unui stat, bogăţia unui popor”(Mihai Eminescu). Munca poate fi...

Demisia

I.Noţiune şi reglementare Dreptul salariatului de a pune capăt unilateral contractul său individual de muncă dă expresie principiului libertăţii...

Încheierea și executarea contractului individual de muncă

INTRODUCERE Tema prezentei lucrări a constituit una dintre preocupările doctrinei și practicii judiciare încă de la începuturile legislației...

Te-ar putea interesa și

Răspunderea Disciplinară a Polițistului

Introducere După 1989, în România a avut loc instaurarea regimului democratic care a avut ca efect înnoirea radicală a structurilor întregii...

Încetarea contractului individual de muncă

Introducere Instituţiile dreptului muncii, mai mult, poate, decât oricare dintre instituţiile juridice, au cunoscut şi cunosc o profundă...

Concedierea

Introducere Încetarea contractului individual de muncă este o instituţie juridică care a cunoscut o evoluţie legislativă continuă, în funcţie de...

Aspecte Comparative privind Relatiile de Munca - Incetarea Contractului Individual de Munca

CAPITOLUL I CONSIDERATII GENERALE PRIVITOARE LA ÎNCETAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA Sectiunea I Precizari prealabile În general,...

Încetarea contractului individual de muncă

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII DESPRE ÎNCETAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ 1.1. Legalitatea încetării contractului individual de muncă...

Concedierea

Art.58/C.muncii defineste, la alin.1, concedierea ca fiind incetarea contractului de munca din initiativa angajatorului, pentru ca alin.2 sa se...

Încetarea Contractului de Muncă

Alegerea unui subiect de dreptul muncii pentru lucrarea de licenta are o motivatie subiectiva în sensul ca, tinzând spre o activitate viitoare, am...

Soluționarea Litigiilor de Muncă de Către Judecătorie

1. Competenta materiala Dupa desfiintarea comisiilor de judecata, judecatoria a devenit principalul organ de jurisdictie a munci. Potrivit art....

Ai nevoie de altceva?