Procedura în Cazul unor Infracțiuni Flagrante

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 76 în total
Cuvinte : 22058
Mărime: 79.17KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Bantea Vasile
esenta, aspecte istorice, initierea procedurii

Cuprins

Introducere

Capitolul I. Natura juridică în cazul unor infracţiuni flagrante.

Secţiunea I: Necesitatea procedurii speciale în cazul unor infracţiuni flagrante

Secţiunea II: Esenţa şi importanţa procedurii de urmărire şi judecare a unor infracţiuni flagrante .

1. Conceptul procedurii în cazurile flagrante.

2. Scopul şi importanţa proceduri de urmărire şi judecare a unor infracţiuni flagrante.

3. Noţiunea şi delimitarea procedurii în cazurile unor infracţiuni flagrante de alte activităţi procesuale.

Secţiunea III: Aspecte istorice privind procedura de urmărire şi

judecare a unor infracţiuni flagrante.

1. Procedura în cazul unor infracţiuni flagrante în Republica Moldova.

2. Procedura în cazul unor infracţiuni flagrante în alte state.

Capitolul II. Obiectul şi admisibilitatea procedurii în cazul unor infracţiuni flagrante.

1.Cazurile şi condiţiile de aplicare a procedurii speciale în cazul unor infracţiuni flagrante.

Capitolul III. Activitatea procesuală a organelor de urmărire penală în cazul unor infracţiuni flagrante.

Secţiunea I: Iniţierea procedurii.

1. Unele aspecte ale iniţierii procedurii.

2. Termenul procedurii în cazul unor infracţiuni flagrante.

Secţiunea II: Desfăşurarea procedurii.

1. Aspecte generale.

2. Acţiunile procesuale efectuate.

Secţiunea III: Încheierea procedurii.

1. Întocmirea procesului verbal. Aprobarea lui de către organul de urmărire penală.

Capitolul IV. Activitatea altor subiecţi în cazul unor infracţiuni flagrante.

1. Activitatea procurorului.

2. Activitatea în instanţă şi căile de atac .

Încheiere.

Extras din document

Apropierea maximă a sancţiunii

faţă de momentul comiterii faptei

social-periculoase, este unul din

principalele avantaje ale acestei

proceduri.

Introducere

Procedura de urmărire şi judecare a unor infracţiuni flagrante – vezi: titlul III cap.V Cod P.P. al RM), este un subiect de discuţie nu prea des întîlnit, atît în rîndurile studenţilor, cît şi a specialiştilor în domeniu. Procedura are impresia unei ordini procesuale lipsite de importanţă, fără perspective. Această stare de lucruri este cauzată de legislaţia imperfectă, de lipsa cercetărilor în domeniu. De aceea prin prezenta lucrare vom încerca să dovedim că procedura în cazul unor infracţiuni flagrante este o formă procesuală independentă, că reglementări analogice există şi în alte state, şi are o contribuţie deosebită în lupta cu criminalitatea, fapt ce justifică întru totul cercetarea sa.

Cunoaştem cu toţii că starea criminalităţii la moment, în Republica Moldova, este foarte gravă. Ea reflectă situaţia economică, social-politică şi democratică a statului nostru, înregistrînd în fiecare an un indice tot mai înalt. Din această cauză tema acestei lucrări capătă o actualitate excepţională.

Astăzi prin procedura în cazul unor infracţiuni flagrante sunt pregătite 53 componenţe de infracţiune, această ordine procesuală, constituind o latură importantă a activităţii organelor de urmărire penală. Totuşi aplicarea practică a procedurii întîlneşte o mulţime de dificultăţi:

1. În primul rînd, este oare satisfăcător nivelul de pregătire profesională a lucrătorilor organelor de urmărire penală în privinţa pregătirii materialelor prin procedura în cazul unor infracţiuni flagrante. Cel mai bine instruiţi în această problemă, rămîn a fi lucrătorii organelor de urmărire, în timp ce alţi reprezentanţi ai organelor de cercetare penală (departamentul vamal, serviciului de Informaţii şi Securitatea ş.a.) cunoştinţe speciale în acest domeniu nu posedă.

2. Putem noi oare să spunem că dispunem de o legislaţie perfectă, ce reglementează sub toate aspectele procedura în cazul unor infracţiuni flagrante? În nici un caz. Legislaţia actuală are o mulţime de lacune:

a)unele noţiuni ale acestei proceduri nici nu au o explicaţie legală (ce este o infracţiune flagrantă?);

b) care sunt drepturile persoanelor care au avut de suferit de pe urma unei infracţiuni flagrante, în condiţiile în care acestea nu sunt recunoscute ca parte vătămată sau ca parte civilă? c) care sunt condiţiile admisibilităţii procedurii? O normă specială în această privinţă nu există.

Sunt încă multe alte goluri în legislaţie, dar situaţia rămîne a fi dificilă deoarece nici Procuratura Generală, nici MAI nu încearcă să soluţioneze aceste lacune.

Chiar recomandările metodice făcute de aceste instituţii privind aplicarea proceduri de urmărire în judecare a unor infracţiuni flagrante conţin contradicţii cu legislaţia în vigoare.

3. În al treilea rînd, situaţia şi aşa precară a procedurii în cazul unor infracţiuni flagrante, este complicată de divergenţele în literatura juridică. Unii autori în genere, vorbesc despre natura administrativă şi nu procesual-penală a acestei proceduri.

Dorinţa de a răspunde la multiplele întrebări în legătură cu starea actuală a procedurii în cazul unor infracţiuni flagrante ne-au determinat să alegem această temă ca obiect de studiu a prezentei lucrări, avînd scopul de a găsi soluţii la toate problemele existente. Pentru atingerea acestui scop ne propunem următoarele obiective:

1) de a determina care este natura socio-juridică a procedurii în cazurile flagrante;

2) de a pune în evidenţă scopul şi importanţa procedurii;

3) de a ne face cunoştinţă cu istoricul apariţiei acestei proceduri şi existenţa unor reglementări analogice în alte state;

4) de a preciza condiţiile admisibilităţii şi a cazurilor ce exclud pregătirea materialelor prin procedura de urmărire şi judecare a unor infracţiuni flagrante;

5) de a determina care sunt atribuţiile organelor de urmărire penală, procurorului şi instanţei în cauzele flagrante;

6) de a face propuneri pentru soluţionarea lacunelor existente.

Preview document

Procedura în Cazul unor Infracțiuni Flagrante - Pagina 1
Procedura în Cazul unor Infracțiuni Flagrante - Pagina 2
Procedura în Cazul unor Infracțiuni Flagrante - Pagina 3
Procedura în Cazul unor Infracțiuni Flagrante - Pagina 4
Procedura în Cazul unor Infracțiuni Flagrante - Pagina 5
Procedura în Cazul unor Infracțiuni Flagrante - Pagina 6
Procedura în Cazul unor Infracțiuni Flagrante - Pagina 7
Procedura în Cazul unor Infracțiuni Flagrante - Pagina 8
Procedura în Cazul unor Infracțiuni Flagrante - Pagina 9
Procedura în Cazul unor Infracțiuni Flagrante - Pagina 10
Procedura în Cazul unor Infracțiuni Flagrante - Pagina 11
Procedura în Cazul unor Infracțiuni Flagrante - Pagina 12
Procedura în Cazul unor Infracțiuni Flagrante - Pagina 13
Procedura în Cazul unor Infracțiuni Flagrante - Pagina 14
Procedura în Cazul unor Infracțiuni Flagrante - Pagina 15
Procedura în Cazul unor Infracțiuni Flagrante - Pagina 16
Procedura în Cazul unor Infracțiuni Flagrante - Pagina 17
Procedura în Cazul unor Infracțiuni Flagrante - Pagina 18
Procedura în Cazul unor Infracțiuni Flagrante - Pagina 19
Procedura în Cazul unor Infracțiuni Flagrante - Pagina 20
Procedura în Cazul unor Infracțiuni Flagrante - Pagina 21
Procedura în Cazul unor Infracțiuni Flagrante - Pagina 22
Procedura în Cazul unor Infracțiuni Flagrante - Pagina 23
Procedura în Cazul unor Infracțiuni Flagrante - Pagina 24
Procedura în Cazul unor Infracțiuni Flagrante - Pagina 25
Procedura în Cazul unor Infracțiuni Flagrante - Pagina 26
Procedura în Cazul unor Infracțiuni Flagrante - Pagina 27
Procedura în Cazul unor Infracțiuni Flagrante - Pagina 28
Procedura în Cazul unor Infracțiuni Flagrante - Pagina 29
Procedura în Cazul unor Infracțiuni Flagrante - Pagina 30
Procedura în Cazul unor Infracțiuni Flagrante - Pagina 31
Procedura în Cazul unor Infracțiuni Flagrante - Pagina 32
Procedura în Cazul unor Infracțiuni Flagrante - Pagina 33
Procedura în Cazul unor Infracțiuni Flagrante - Pagina 34
Procedura în Cazul unor Infracțiuni Flagrante - Pagina 35
Procedura în Cazul unor Infracțiuni Flagrante - Pagina 36
Procedura în Cazul unor Infracțiuni Flagrante - Pagina 37
Procedura în Cazul unor Infracțiuni Flagrante - Pagina 38
Procedura în Cazul unor Infracțiuni Flagrante - Pagina 39
Procedura în Cazul unor Infracțiuni Flagrante - Pagina 40
Procedura în Cazul unor Infracțiuni Flagrante - Pagina 41
Procedura în Cazul unor Infracțiuni Flagrante - Pagina 42
Procedura în Cazul unor Infracțiuni Flagrante - Pagina 43
Procedura în Cazul unor Infracțiuni Flagrante - Pagina 44
Procedura în Cazul unor Infracțiuni Flagrante - Pagina 45
Procedura în Cazul unor Infracțiuni Flagrante - Pagina 46
Procedura în Cazul unor Infracțiuni Flagrante - Pagina 47
Procedura în Cazul unor Infracțiuni Flagrante - Pagina 48
Procedura în Cazul unor Infracțiuni Flagrante - Pagina 49
Procedura în Cazul unor Infracțiuni Flagrante - Pagina 50
Procedura în Cazul unor Infracțiuni Flagrante - Pagina 51
Procedura în Cazul unor Infracțiuni Flagrante - Pagina 52
Procedura în Cazul unor Infracțiuni Flagrante - Pagina 53
Procedura în Cazul unor Infracțiuni Flagrante - Pagina 54
Procedura în Cazul unor Infracțiuni Flagrante - Pagina 55
Procedura în Cazul unor Infracțiuni Flagrante - Pagina 56
Procedura în Cazul unor Infracțiuni Flagrante - Pagina 57
Procedura în Cazul unor Infracțiuni Flagrante - Pagina 58
Procedura în Cazul unor Infracțiuni Flagrante - Pagina 59
Procedura în Cazul unor Infracțiuni Flagrante - Pagina 60
Procedura în Cazul unor Infracțiuni Flagrante - Pagina 61
Procedura în Cazul unor Infracțiuni Flagrante - Pagina 62
Procedura în Cazul unor Infracțiuni Flagrante - Pagina 63
Procedura în Cazul unor Infracțiuni Flagrante - Pagina 64
Procedura în Cazul unor Infracțiuni Flagrante - Pagina 65
Procedura în Cazul unor Infracțiuni Flagrante - Pagina 66
Procedura în Cazul unor Infracțiuni Flagrante - Pagina 67
Procedura în Cazul unor Infracțiuni Flagrante - Pagina 68
Procedura în Cazul unor Infracțiuni Flagrante - Pagina 69
Procedura în Cazul unor Infracțiuni Flagrante - Pagina 70
Procedura în Cazul unor Infracțiuni Flagrante - Pagina 71
Procedura în Cazul unor Infracțiuni Flagrante - Pagina 72
Procedura în Cazul unor Infracțiuni Flagrante - Pagina 73
Procedura în Cazul unor Infracțiuni Flagrante - Pagina 74
Procedura în Cazul unor Infracțiuni Flagrante - Pagina 75
Procedura în Cazul unor Infracțiuni Flagrante - Pagina 76

Conținut arhivă zip

  • Procedura in Cazul unor Infractiuni Flagrante.doc

Alții au mai descărcat și

Procedura în Cauzele Privind Minorii

REFERINŢE BIBLIOGRAFICE 69 INTRODUCERE Actualitatea temei investigate. Procedura în cauzele privind minorii în faza de urmărire penală are...

Procedura Plângerii Prealabile

INTRODUCERE Înfăptuirea justiţiei penale şi realizarea scopului procesului penal înscris în art. 1 din Codul procedură penală, presupune existenţa...

Notiunea de Cauza care Inlatura Caracterul Penal al Faptei

Capitolul I Noţiunea de cauză care înlătură caracterul penal al faptei Secţiunea I Noţiunea de cauză care înlătură caracterul penal al faptei...

Mijloacele de Probă

INTRODUCERE Izvoarele cele mai vechi, care amintesc despre mijloacele de probă, datează cu mult timp înaintea erai noastre. Ca de exemplu, în...

Urmarirea Penala - Prima Faza a Procesului Penal

CAPITOLUL I NOȚIUNEA, OBIECTUL ȘI PRINCIPIILE URMĂRIRII PENALE. ACTELE DE CERCETARE PENALĂ.ACTE DE URMĂRIRE PENALĂ 1.1. NOȚIUNEA, OBIECTUL ȘI...

Procedura de Urmărire și Judecare a Infracțiunilor Flagrante

CAPITOLUL 1 SECȚIUNEA 1 Procesul penal; elemente definitorii; Fazele procesului penal Termenul "proces" derivă din latinul "procedare" , care...

Legitima Apărare

INTRODUCERE Consideraţii generale privind cauzele care înlătură caracterul penal al faptei Caracterul infracţional al unei fapte este în...

Infracțiunile Contra Persoanei

CAPITOLUL 1. CONSIDERAŢII GENERALE INTRODUCTIVE 1.1. CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND INFRACŢIUNILE CONTRA PERSOANEI 1.1.1. Referinţe istorice şi...

Ai nevoie de altceva?