Procedura Încheierii Contractului Individual de Muncă în Administrația Publică

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 19 în total
Cuvinte : 5512
Mărime: 47.27KB (arhivat)
Cost: 5 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Stan Dan
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA FACULTATEA DE ECONOMIE ŞI DE ADMINISTRARE A AFACERILOR

Cuprins

Condiţii la încheierea contractului individual de muncă

1.1 Condiţii de validitate ale contractului individual de muncă

1.1.1 Capacitatea juridică a părţilor contractului individual de muncă 3

1.1.2 Consimţământul părţilor 5

1.1.3 Obiectul şi cauza contractului individual de muncă 7

1.2 Condiţii specifice încheierii contractului individual de muncă

1.2.1 Examenul medical 8

1.2.2 Repartizarea în muncă 9

1.2.3 Avizul prealabil 9

1.2.4 Condiţii de studii 10

1.2.5 Condiţii de vechime în muncă şi în specialitate 11

1.2.6 Concursul sau examenul 11

1.2.7 Actul de alegere sau de numire în funcţie 12

1.2.8 Perioada de probă 13

1.2.9 Stagiul 14

1.3 Informarea persoanei care solicită angajarea. Elemente 15

1.4 Actele necesare la încheierea contractului individual de muncă 16

Bibliografie 18

Extras din document

Capitol I: Condiţii la încheierea contractului individual de muncă

Încheierea contractului individual de munca. Notiune. Încheierea contractului individual de munca reprezintă acea operațiune juridică, consecință a negocierii individuale, ce presupune realizarea acordului de voință a celor două părți: salariatul și angajatorul.

1.1 Condiţii de validitate ale contractului individual de muncă

Cotractul individual de muncă este o convenţie între două părţi (angajat şi angajator) de unde rezultă faptul că la încheierea acestuia trebuie îndeplinite nişte condiţii esenţiale , comune tuturor actelor din diferite ramuri de drept printre care poate fi numit şi contractul civil, altfel nerespectarea acestor condiţii de fond este sancţionată în principiu cu nulitatea absolută.

Conform dispoziţiilor art.948 din Codul civil „condiţiile esenţiale pentru modalitatea unei convenţii sunt: capacitatea de a contracta, consimţământul valabil al părţii care se obligă, un obiect determinat, o cauză licită”.

1.1.1 Capacitatea juridică a părţilor contractului individual de muncă

Capacitatea juridică a persoanei ce se încadrează în muncă.

Pentru a încheia un contract de muncă persoana fizică trebuie să aibă nu numai capacitate de folosinţă ci şi capacitate de exerciţiu, ambele fiind într-o strânsă legătură formând capacitatea juridică de muncă. „Acest specific este o consecinţă a caracterului intuitu personae al contractului de muncă Datorită specificului pe care îl prezintă, capacitatea juridică în dreptul muncii poate fi privită ca unică, disocierea ei în capacitate de folosinţă şi capacitate de exerciţiu neprezentând interes”.

Persoana fizica între 15 şi 16 ani dispune de o capacitate restrânsă de a se încadra în muncă, iar lipsa încuviinţării părinţilor sau a autorităţii tutelare atrage ca sancţiune nulitatea absolută a contractului de muncă, dar este o sancţiune remediabilă- încuviinţarea dată de părinţi sau autoritatea tutelară înlăturând sancţiunea. Retragerea încuviinţării părinţilor sau a autorităţii tutelare are ca efect încetarea respectivului contract de muncă.

Alături de copiii de pâna la 15 ani se mai află în incapacitate generală şi totală de a încheia un contract de muncă şi persoanele puse sub interdicţie judecătorească din cauza alienaţiei sau debilităţii mintale.

Munca de noapte este cea prestată între orele 22 şi 6, cu posibilitatea abaterii cu o oră în plus sau în minus faţa de aceste limite, tinerii care nu au împlinit vârsta de 18 ani nu pot presta munca de noapte conform art.125 alin (1) din Codul muncii, altfel angajatorul care foloseşte minori pentru a munci în timpul nopţii va răspunde civil sau penal. Dacă totuşi munca s-a prestat, minorul nu va putea fi lipsit de sporul pentru munca de noapte cuvenit potrivit legii sau contractului colectiv de muncă. Aceasta pentru că interdicţia este o masură de protecţie care nu poate în nici un caz să-l dezavantajeze pe minor.”

Incompatibilităţi:

Inadmisibilitatea ocupării unei funcţii, a prestării unei anumite munci de către o persoană are în vedere ocrotirea acesteia sau a unor interese generale, aşa cum este definită. Aşadar aceste incompatibilităţi sunt cu referire la vârstă, la măsurile de protecţie ale tinerilor şi femeilor, în scopul apărării avutului public sau privat, exercitarea unor funcţii ce presupun ca cei ce le ocupă să se bucure de o deosebită autoritate morală, interdicţia de a ocupa o funcţie de natura celei de care s-a folosit condamnatul pentru săvârşirea unei infracţiuni, incompatibilităţi cu referire la demnitatea funcţiei publice.

Capacitatea juridică a angajatorului:

De regulă angajatorul este o persoana juridică, excepţia fiind constituită de angajatorul persoană fizică.

Persoana juridică ca şi persoana fizică, dispune de o capacitate de folosinţă şi de capacitatea de exerciţiu ce se referă la aptitudinea subiectului colectiv de drept de a dobândi şi de a exercita drepturi şi de a-şi realiza obligaţiile prin încheierea de acte juridice, de către organele sale de conducere, care îndeplinesc rolul de reprezentare legală necesară şi obligatorie.

Preview document

Procedura Încheierii Contractului Individual de Muncă în Administrația Publică - Pagina 1
Procedura Încheierii Contractului Individual de Muncă în Administrația Publică - Pagina 2
Procedura Încheierii Contractului Individual de Muncă în Administrația Publică - Pagina 3
Procedura Încheierii Contractului Individual de Muncă în Administrația Publică - Pagina 4
Procedura Încheierii Contractului Individual de Muncă în Administrația Publică - Pagina 5
Procedura Încheierii Contractului Individual de Muncă în Administrația Publică - Pagina 6
Procedura Încheierii Contractului Individual de Muncă în Administrația Publică - Pagina 7
Procedura Încheierii Contractului Individual de Muncă în Administrația Publică - Pagina 8
Procedura Încheierii Contractului Individual de Muncă în Administrația Publică - Pagina 9
Procedura Încheierii Contractului Individual de Muncă în Administrația Publică - Pagina 10
Procedura Încheierii Contractului Individual de Muncă în Administrația Publică - Pagina 11
Procedura Încheierii Contractului Individual de Muncă în Administrația Publică - Pagina 12
Procedura Încheierii Contractului Individual de Muncă în Administrația Publică - Pagina 13
Procedura Încheierii Contractului Individual de Muncă în Administrația Publică - Pagina 14
Procedura Încheierii Contractului Individual de Muncă în Administrația Publică - Pagina 15
Procedura Încheierii Contractului Individual de Muncă în Administrația Publică - Pagina 16
Procedura Încheierii Contractului Individual de Muncă în Administrația Publică - Pagina 17
Procedura Încheierii Contractului Individual de Muncă în Administrația Publică - Pagina 18
Procedura Încheierii Contractului Individual de Muncă în Administrația Publică - Pagina 19

Conținut arhivă zip

  • Procedura Incheierii Contractului Individual de Munca in Administratia Publica.doc

Alții au mai descărcat și

Drepturile Social-Economice ale Functionarului Public - Exceptia de Nelegalitate

Introducere În ultimii ani s-au scris multe despre administraţia publică şi rolul acesteia în transformarea unei ţări aflată în tranziţie. Astăzi,...

Încheierea Contractului Individual de Muncă

Introducere Contractul individual de muncă este definit în legislaţia română în cuprinsul art. 10 din Codul muncii, ca fiind : ,, un contract în...

Contractul de Achiziții Publice de Lucrări

Introducere În literatura de specialitate franceză, se arată că a administra înseamnă a emite acte juridice care stabilesc drepturile şi...

Competența Instanțelor De Contencios Administrativ în Soluționarea Litigiilor între Funcționarul Public și Autoritatea Administrativă în Care își Desfășoară Activitatea

Capitolul I Noţiuni introductive Secţiunea 1 Administraţia Publică §1. Executivul 1. Puterea executivă. Această noţiune este foarte vagă având...

Incheierea Contractului Individual de Munca

CAPITOLUL 1- Importanta contractului individual de munca Conditiile realitatii contemporane reclama acordarea, de catre legiuitor, a unei...

Contenciosul Administrativ si Jurisdictia Administrativa

CONTENCIOSUL ADMINISTRATIV ŞI JURISDICŢIA ADMINISTRATIVĂ 1. Noţiune Termenul de „contencios” provine din latină, de la verbul „contendre”, care...

Suspendarea Actului Administrativ Atacat

CAP. I. Aspecte introductive REZUMAT: actele administrative produc efecte juridice până în momentul scoaterii lor din vigoare, în cazul celor...

Aplicarea Actelor Administrative de Autoritate

Abstract: Paper regarding the application of administrative acts of authority. The current doctrine sustains that the suspension of an...

Ai nevoie de altceva?