Proceduri de achiziții publice în administrația publică

Proiect
8.8/10 (5 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 211 în total
Cuvinte : 64058
Mărime: 161.08KB (arhivat)
Publicat de: Claudia-Paula Tudor
Puncte necesare: 13
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lector Univ. Dragu Togan
Universitatea “ Dunarea de Jos “ Galati Facultatea de Drept Specializarea Administrtie Publica – Master

Cuprins

 1. Cap.I. Administratia Publica Locala – Generalitati.5
 2. I. 1. Administratia Publica .5
 3. I. 2. Administratia Publica Locala.6
 4. I. 3. Bugetul Local.8
 5. I. 4. Investitiile Publice Locale. Cadrul Legal.9
 6. I. 5. Investitii la nivelul Consiliului Local Galati.11
 7. I. 6. Relatia cu antreprenorii – contractul.13
 8. Cap.II. Dispozitii generale.15
 9. II. 1. Scop, principii.15
 10. II. 2. Definitii.18
 11. II. 3. Tipuri de contracte de achizitie publica. 21
 12. II. 4. Autoritati contractante.22
 13. II. 5. Domeniul de aplicare. Exceptii.25
 14. Cap.III. Reguli comune aplicabile pentru atribuirea contractului de achizitie publica.28
 15. III. 1. Reguli generale.28
 16. III. 2. Reguli de estimare a valorii contractului de achizitie publica.33
 17. III.3. Reguli de elaborare a documentatiei de atribuire.42
 18. III. 4. Reguli de participare la procedura de atribuire.47
 19. III. 5. Criterii de calificare si selectie. Criterii de atribuire.49
 20. III. 5. 1. Stabilirea criteriilor de calificare si selectie. 49
 21. III. 5. 2. Stabilirea criteriilor de atribuire.51
 22. III. 6. Reguli de publicitate.53
 23. III.6.1. Publicarea anuntului. 53
 24. III.6.2. Anuntul de intentie. 58
 25. III.6.3. Anuntul de participare. 59
 26. III.6.4. Anuntul de atribuire. 60
 27. III.7. Reguli speciale de transparenta aplicabile achizitiei publice de
 28. servicii de publicitate.61
 29. III.8. Reguli de comunicare si de transmitere a datelor.62
 30. III.9. Reguli de evitare a conflictului de interese.64
 31. Cap. IV. Proceduri de atribuire.65
 32. IV. 1. Etape premergatoare initerii procedurii de atribuire .65
 33. IV. 2. Licitatia deschisa.66
 34. IV. 3. Licitatia restransa.75
 35. IV. 4. Dialogul competitiv.81
 36. IV. 5. Negocierea cu publicare prealabila a unui anunt de participare.87
 37. IV. 6. Negocierea fara publicare prealabila a unui anunt de participare.91
 38. IV.7. Cerere de oferte.94
 39. IV.8. Concurs de solutii.97
 40. Cap. V. Modalitati speciale de atribuire a contrcctului de achizitie
 41. publica. 99
 42. V. 1. Acordul – cadru. 99
 43. V. 2. Sistemul de achizitie dinamic.105
 44. V. 3. Licitatia electronica.107
 45. V. 3.1. Inregistrarea si reannoirea inregistrarii in SEAP. 109
 46. V. 3.2. Conditiile si procedura reannoirea inregistrarii in SEAP. 111
 47. V.3.3. Aplicarea procedurilor de atribuire prin utilizarea mijloacelor electronice. 112
 48. A. Licitatia deschisa. 112
 49. B. Licitatia restransa.115
 50. C. Cererea de oferte.117
 51. D. Licitatia electronica.117
 52. V. 3.4. Catalogul electronic.119
 53. V. 3.5. Solutionarea contestatiilor.119
 54. V. 3.6. Suspendarea dreptului operatorului economic de a participa la proceduri de atribuire din SEAP.120
 55. V. 3.7. Tarife.121
 56. Cap. VI. Atribuirea contractului de achizitie publica.125
 57. VI. 1. Oferta. Oferte alternative.125
 58. VI. 2. Selectia si calificarea candidatilor/ofertantilor.126
 59. VI. 2. 1. Criterii de calificare si selectie.126
 60. VI. 2. 2. Situatia personala a candidatului sau a ofertantului.127
 61. VI. 2. 3. Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale.130
 62. VI. 2. 4. Situatia economica si financiara.130
 63. VI. 2. 5. Capacitatea tehnica si / sau profesionala.131
 64. VI. 2. 6. Standarde de asigurare a calitatii.135
 65. VI. 2. 7. Standarde de protectia mediului.135
 66. VI. 3. Criterii de atribuire a contractului de achizitie publica.136
 67. VI. 4. Evaluarea ofertelor. Stabilirea ofertei castigatoare.137
 68. VI. 5. Informarea candidatilor si a ofertantilor.144
 69. VI. 6. Anularea aplicarii procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica.145
 70. VI. 7. Garantii.146
 71. VI. 7. 1. Garantii de participare.146
 72. VI. 7. 2. Garantii de buna executie.147
 73. VI. 8. Finalizarea procedurii de atribuire.149.
 74. VI. 9. Monitorizarea atribuirii contractelor de achizitie publica.151

Extras din proiect

CAP. I. ADMINISTRATIA PUBLICA LOCALA - GENERALITATI

I.1. ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ

Normele dreptului administrativ reglementează raporturile sociale referitoare la organizarea şi activitatea administraţiei publice.

Prin administraţia publică se realizează funcţia executivă a statului, întrucât ea are ca sarcină organizarea executării şi executarea în concret a legilor. Administraţia publică cuprinde organele administraţiei publice centrale şi serviciile lor descentralizate, precum şi organele administraţiei publice locale.Toate aceste autorităţi îşi desfăşoară activitatea sub conducerea generală a Guvernului, care este şeful puterii executive .

Noţiunea de administraţie publică are un dublu sens:

In sens formal, prin administraţie publica înţelegem ansamblul autorităţilor şi instituţiilor publice care realizează, pe baza şi în vederea executării legii, o activitate cu un anumit specific.

In sens material, prin administraţie publică înţelegem activitatea de organizare a executării şi executarea în concret a legilor de către autorităţile care compun acest sistem în vederea satisfacerii intereselor generale, scop în care adoptă acte juridice, organizează şi asigură buna funcţionare a serviciilor publice şi execută anumite prestaţii către populaţie.

Administraţia publică concepută ca sistem de organe ale statului este alcătuită din: Preşedintele României, Guvern, ministerele şi celelalte organe ale administraţiei publice centrale de specialitate, serviciile lor descentralizate în judeţe, prefectul şi autorităţile administraţiei publice locale.

Administraţia publică concepută ca activitate are două componente:

a) o componentă executiv-dispozitivă prin care administraţia publică organizează executarea şi execută în concret legile adoptând, în acest scop, acte administrative de autoritate;

b) o componentă de prestare de servicii publice prin care administraţia publică înfiinţează, organizează şi ia toate măsurile pentru asigurarea bunei funcţionări a serviciilor publice.In acest scop administraţia publică încheie diverse acte juridice bilaterale sau multilaterale, săvârşeşte diferite fapte materiale şi execută anumite operaţiuni tehnico- materiale.

In concluzie, administraţia publică îşi desfăşoară activitatea prin acte administrative, fapte materiale juridice şi operaţiuni tehnico-materiale.

I.2. ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ LOCALĂ

La nivelul statului alături de interesele generale se regăsesc şi interese locale, între acestea existând o interdependenţă reciprocă, interesul local fiind considerat, în acelaş timp, şi interes general.

Sarcinile complexe ale statului român, ca şi nevoile şi interesele felurite şi multiple ale persoanelor fizice, nu pot fi realizate, respectiv satisfăcute, numai de administraţia publică centrală prin organele sale de specialitate, ci a devenit imperios necesară crearea unor unităţi administrativ-teritoriale, înzestrate cu autorităţi, care să exercite administraţia publică legată de viaţa locală.

Aşa cum afirma dr. Valentin Prisăcaru "dacă există o administraţie publică centrală -acea totalitate a organelor de specialitate ale administraţiei publice constituite pentru satisfacerea, sub conducerea Guvernului, a intereselor generale ale societăţii la nivelul întregii ţări, există şi o administraţie publică locală- acea totalitate a organelor de competenţă generală sau specială, constituite pentru satisfacerea intereselor generale ale locuitorilor unei unităţi administrativ-teritoriale, judeţul sau comuna" .

Cadrul juridic normativ actual de organizare şi funcţionare a administraţiei publice locale din România îl constituie Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, care detailează, cum este şi firesc, dispoziţiile constituţionale răspunzând principiilor şi cerinţelor democratice ale statului de drept.

Potrivit art.3 alin. (3) din Constituţie, teritoriul României este organizat din punct de vedere administrativ în comune, oraşe şi judeţe. Acelaşi lucru este reglementat şi prin Legea administraţiei publice locale care precizează că "autonomia locală priveşte organizarea, funcţionare, competenţele şi atribuţiile, precum şi gestionarea resurselor care, potrivit legii, aparţin comunei, oraşului sau judeţului, după caz".

In România, administrarea intereselor publice locale este încredinţată unor autorităţi proprii colectivităţilor locale, în condiţiile stabilite de Constiutie şi de lege. Autorităţile locale sau consiliul local, primarul şi consiliul judeţean, reprezentantele colectivităţilor locale, rezultate din alegeri libere desfăşurate în unitatea administrativ-teritorială. Acestora li se recunoaşte o putere proprie de decizie exercitată sub controlul de legalitate al autorităţilor statului.

Preview document

Proceduri de achiziții publice în administrația publică - Pagina 1
Proceduri de achiziții publice în administrația publică - Pagina 2
Proceduri de achiziții publice în administrația publică - Pagina 3
Proceduri de achiziții publice în administrația publică - Pagina 4
Proceduri de achiziții publice în administrația publică - Pagina 5
Proceduri de achiziții publice în administrația publică - Pagina 6
Proceduri de achiziții publice în administrația publică - Pagina 7
Proceduri de achiziții publice în administrația publică - Pagina 8
Proceduri de achiziții publice în administrația publică - Pagina 9
Proceduri de achiziții publice în administrația publică - Pagina 10
Proceduri de achiziții publice în administrația publică - Pagina 11
Proceduri de achiziții publice în administrația publică - Pagina 12
Proceduri de achiziții publice în administrația publică - Pagina 13
Proceduri de achiziții publice în administrația publică - Pagina 14
Proceduri de achiziții publice în administrația publică - Pagina 15
Proceduri de achiziții publice în administrația publică - Pagina 16
Proceduri de achiziții publice în administrația publică - Pagina 17
Proceduri de achiziții publice în administrația publică - Pagina 18
Proceduri de achiziții publice în administrația publică - Pagina 19
Proceduri de achiziții publice în administrația publică - Pagina 20
Proceduri de achiziții publice în administrația publică - Pagina 21
Proceduri de achiziții publice în administrația publică - Pagina 22
Proceduri de achiziții publice în administrația publică - Pagina 23
Proceduri de achiziții publice în administrația publică - Pagina 24
Proceduri de achiziții publice în administrația publică - Pagina 25
Proceduri de achiziții publice în administrația publică - Pagina 26
Proceduri de achiziții publice în administrația publică - Pagina 27
Proceduri de achiziții publice în administrația publică - Pagina 28
Proceduri de achiziții publice în administrația publică - Pagina 29
Proceduri de achiziții publice în administrația publică - Pagina 30
Proceduri de achiziții publice în administrația publică - Pagina 31
Proceduri de achiziții publice în administrația publică - Pagina 32
Proceduri de achiziții publice în administrația publică - Pagina 33
Proceduri de achiziții publice în administrația publică - Pagina 34
Proceduri de achiziții publice în administrația publică - Pagina 35
Proceduri de achiziții publice în administrația publică - Pagina 36
Proceduri de achiziții publice în administrația publică - Pagina 37
Proceduri de achiziții publice în administrația publică - Pagina 38
Proceduri de achiziții publice în administrația publică - Pagina 39
Proceduri de achiziții publice în administrația publică - Pagina 40
Proceduri de achiziții publice în administrația publică - Pagina 41
Proceduri de achiziții publice în administrația publică - Pagina 42
Proceduri de achiziții publice în administrația publică - Pagina 43
Proceduri de achiziții publice în administrația publică - Pagina 44
Proceduri de achiziții publice în administrația publică - Pagina 45
Proceduri de achiziții publice în administrația publică - Pagina 46
Proceduri de achiziții publice în administrația publică - Pagina 47
Proceduri de achiziții publice în administrația publică - Pagina 48
Proceduri de achiziții publice în administrația publică - Pagina 49
Proceduri de achiziții publice în administrația publică - Pagina 50
Proceduri de achiziții publice în administrația publică - Pagina 51
Proceduri de achiziții publice în administrația publică - Pagina 52
Proceduri de achiziții publice în administrația publică - Pagina 53
Proceduri de achiziții publice în administrația publică - Pagina 54
Proceduri de achiziții publice în administrația publică - Pagina 55
Proceduri de achiziții publice în administrația publică - Pagina 56
Proceduri de achiziții publice în administrația publică - Pagina 57
Proceduri de achiziții publice în administrația publică - Pagina 58
Proceduri de achiziții publice în administrația publică - Pagina 59
Proceduri de achiziții publice în administrația publică - Pagina 60
Proceduri de achiziții publice în administrația publică - Pagina 61
Proceduri de achiziții publice în administrația publică - Pagina 62
Proceduri de achiziții publice în administrația publică - Pagina 63
Proceduri de achiziții publice în administrația publică - Pagina 64
Proceduri de achiziții publice în administrația publică - Pagina 65
Proceduri de achiziții publice în administrația publică - Pagina 66
Proceduri de achiziții publice în administrația publică - Pagina 67
Proceduri de achiziții publice în administrația publică - Pagina 68
Proceduri de achiziții publice în administrația publică - Pagina 69
Proceduri de achiziții publice în administrația publică - Pagina 70
Proceduri de achiziții publice în administrația publică - Pagina 71
Proceduri de achiziții publice în administrația publică - Pagina 72
Proceduri de achiziții publice în administrația publică - Pagina 73
Proceduri de achiziții publice în administrația publică - Pagina 74
Proceduri de achiziții publice în administrația publică - Pagina 75
Proceduri de achiziții publice în administrația publică - Pagina 76
Proceduri de achiziții publice în administrația publică - Pagina 77
Proceduri de achiziții publice în administrația publică - Pagina 78
Proceduri de achiziții publice în administrația publică - Pagina 79
Proceduri de achiziții publice în administrația publică - Pagina 80
Proceduri de achiziții publice în administrația publică - Pagina 81
Proceduri de achiziții publice în administrația publică - Pagina 82
Proceduri de achiziții publice în administrația publică - Pagina 83
Proceduri de achiziții publice în administrația publică - Pagina 84
Proceduri de achiziții publice în administrația publică - Pagina 85
Proceduri de achiziții publice în administrația publică - Pagina 86
Proceduri de achiziții publice în administrația publică - Pagina 87
Proceduri de achiziții publice în administrația publică - Pagina 88
Proceduri de achiziții publice în administrația publică - Pagina 89
Proceduri de achiziții publice în administrația publică - Pagina 90
Proceduri de achiziții publice în administrația publică - Pagina 91
Proceduri de achiziții publice în administrația publică - Pagina 92
Proceduri de achiziții publice în administrația publică - Pagina 93
Proceduri de achiziții publice în administrația publică - Pagina 94
Proceduri de achiziții publice în administrația publică - Pagina 95
Proceduri de achiziții publice în administrația publică - Pagina 96
Proceduri de achiziții publice în administrația publică - Pagina 97
Proceduri de achiziții publice în administrația publică - Pagina 98
Proceduri de achiziții publice în administrația publică - Pagina 99
Proceduri de achiziții publice în administrația publică - Pagina 100
Proceduri de achiziții publice în administrația publică - Pagina 101
Proceduri de achiziții publice în administrația publică - Pagina 102
Proceduri de achiziții publice în administrația publică - Pagina 103
Proceduri de achiziții publice în administrația publică - Pagina 104
Proceduri de achiziții publice în administrația publică - Pagina 105
Proceduri de achiziții publice în administrația publică - Pagina 106
Proceduri de achiziții publice în administrația publică - Pagina 107
Proceduri de achiziții publice în administrația publică - Pagina 108
Proceduri de achiziții publice în administrația publică - Pagina 109
Proceduri de achiziții publice în administrația publică - Pagina 110
Proceduri de achiziții publice în administrația publică - Pagina 111
Proceduri de achiziții publice în administrația publică - Pagina 112
Proceduri de achiziții publice în administrația publică - Pagina 113
Proceduri de achiziții publice în administrația publică - Pagina 114
Proceduri de achiziții publice în administrația publică - Pagina 115
Proceduri de achiziții publice în administrația publică - Pagina 116
Proceduri de achiziții publice în administrația publică - Pagina 117
Proceduri de achiziții publice în administrația publică - Pagina 118
Proceduri de achiziții publice în administrația publică - Pagina 119
Proceduri de achiziții publice în administrația publică - Pagina 120
Proceduri de achiziții publice în administrația publică - Pagina 121
Proceduri de achiziții publice în administrația publică - Pagina 122
Proceduri de achiziții publice în administrația publică - Pagina 123
Proceduri de achiziții publice în administrația publică - Pagina 124
Proceduri de achiziții publice în administrația publică - Pagina 125
Proceduri de achiziții publice în administrația publică - Pagina 126
Proceduri de achiziții publice în administrația publică - Pagina 127
Proceduri de achiziții publice în administrația publică - Pagina 128
Proceduri de achiziții publice în administrația publică - Pagina 129
Proceduri de achiziții publice în administrația publică - Pagina 130
Proceduri de achiziții publice în administrația publică - Pagina 131
Proceduri de achiziții publice în administrația publică - Pagina 132
Proceduri de achiziții publice în administrația publică - Pagina 133
Proceduri de achiziții publice în administrația publică - Pagina 134
Proceduri de achiziții publice în administrația publică - Pagina 135
Proceduri de achiziții publice în administrația publică - Pagina 136
Proceduri de achiziții publice în administrația publică - Pagina 137
Proceduri de achiziții publice în administrația publică - Pagina 138
Proceduri de achiziții publice în administrația publică - Pagina 139
Proceduri de achiziții publice în administrația publică - Pagina 140
Proceduri de achiziții publice în administrația publică - Pagina 141
Proceduri de achiziții publice în administrația publică - Pagina 142
Proceduri de achiziții publice în administrația publică - Pagina 143
Proceduri de achiziții publice în administrația publică - Pagina 144
Proceduri de achiziții publice în administrația publică - Pagina 145
Proceduri de achiziții publice în administrația publică - Pagina 146
Proceduri de achiziții publice în administrația publică - Pagina 147
Proceduri de achiziții publice în administrația publică - Pagina 148
Proceduri de achiziții publice în administrația publică - Pagina 149
Proceduri de achiziții publice în administrația publică - Pagina 150
Proceduri de achiziții publice în administrația publică - Pagina 151
Proceduri de achiziții publice în administrația publică - Pagina 152
Proceduri de achiziții publice în administrația publică - Pagina 153
Proceduri de achiziții publice în administrația publică - Pagina 154
Proceduri de achiziții publice în administrația publică - Pagina 155
Proceduri de achiziții publice în administrația publică - Pagina 156
Proceduri de achiziții publice în administrația publică - Pagina 157
Proceduri de achiziții publice în administrația publică - Pagina 158
Proceduri de achiziții publice în administrația publică - Pagina 159
Proceduri de achiziții publice în administrația publică - Pagina 160
Proceduri de achiziții publice în administrația publică - Pagina 161
Proceduri de achiziții publice în administrația publică - Pagina 162
Proceduri de achiziții publice în administrația publică - Pagina 163
Proceduri de achiziții publice în administrația publică - Pagina 164
Proceduri de achiziții publice în administrația publică - Pagina 165
Proceduri de achiziții publice în administrația publică - Pagina 166
Proceduri de achiziții publice în administrația publică - Pagina 167
Proceduri de achiziții publice în administrația publică - Pagina 168
Proceduri de achiziții publice în administrația publică - Pagina 169
Proceduri de achiziții publice în administrația publică - Pagina 170
Proceduri de achiziții publice în administrația publică - Pagina 171
Proceduri de achiziții publice în administrația publică - Pagina 172
Proceduri de achiziții publice în administrația publică - Pagina 173
Proceduri de achiziții publice în administrația publică - Pagina 174
Proceduri de achiziții publice în administrația publică - Pagina 175
Proceduri de achiziții publice în administrația publică - Pagina 176
Proceduri de achiziții publice în administrația publică - Pagina 177
Proceduri de achiziții publice în administrația publică - Pagina 178
Proceduri de achiziții publice în administrația publică - Pagina 179
Proceduri de achiziții publice în administrația publică - Pagina 180
Proceduri de achiziții publice în administrația publică - Pagina 181
Proceduri de achiziții publice în administrația publică - Pagina 182
Proceduri de achiziții publice în administrația publică - Pagina 183
Proceduri de achiziții publice în administrația publică - Pagina 184
Proceduri de achiziții publice în administrația publică - Pagina 185
Proceduri de achiziții publice în administrația publică - Pagina 186
Proceduri de achiziții publice în administrația publică - Pagina 187
Proceduri de achiziții publice în administrația publică - Pagina 188
Proceduri de achiziții publice în administrația publică - Pagina 189
Proceduri de achiziții publice în administrația publică - Pagina 190
Proceduri de achiziții publice în administrația publică - Pagina 191
Proceduri de achiziții publice în administrația publică - Pagina 192
Proceduri de achiziții publice în administrația publică - Pagina 193
Proceduri de achiziții publice în administrația publică - Pagina 194
Proceduri de achiziții publice în administrația publică - Pagina 195
Proceduri de achiziții publice în administrația publică - Pagina 196
Proceduri de achiziții publice în administrația publică - Pagina 197
Proceduri de achiziții publice în administrația publică - Pagina 198
Proceduri de achiziții publice în administrația publică - Pagina 199
Proceduri de achiziții publice în administrația publică - Pagina 200
Proceduri de achiziții publice în administrația publică - Pagina 201
Proceduri de achiziții publice în administrația publică - Pagina 202
Proceduri de achiziții publice în administrația publică - Pagina 203
Proceduri de achiziții publice în administrația publică - Pagina 204
Proceduri de achiziții publice în administrația publică - Pagina 205
Proceduri de achiziții publice în administrația publică - Pagina 206
Proceduri de achiziții publice în administrația publică - Pagina 207
Proceduri de achiziții publice în administrația publică - Pagina 208
Proceduri de achiziții publice în administrația publică - Pagina 209
Proceduri de achiziții publice în administrația publică - Pagina 210
Proceduri de achiziții publice în administrația publică - Pagina 211

Conținut arhivă zip

 • Proceduri de Achizitii Publice in Administratia Publica.doc

Alții au mai descărcat și

Contractul de Achiziții Publice de Lucrări

Introducere În literatura de specialitate franceză, se arată că a administra înseamnă a emite acte juridice care stabilesc drepturile şi...

Contractul de Achiziții Publice

CAPITOLUL I INTRODUCERE ÎN TEMA CONTRACTELOR ADMINISTRATIVE 1.2. Conceptul de contract administrativ Administraţia publică are ca fundament de...

Dosarul de achiziție publică

DOSARUL DE ACHIZITIE PUBLICA Elementele dosarului de achizitie publica Sistemul achizitiilor publice reprezinta o parte a realitatii...

Regimul Juridic al Domeniului Public

I. REGIMUL JURIDIC AL DOMENIULUI PUBLIC 1.CONSIDERATII GENERALE PRIVIND DOMENIUL PUBLIC Termenul de domeniu public este o creatie a doctrine...

Proceduri de Atribuire a Contractelor Publice

Proceduri de atribuire a contractelor de achizitii publice Procedurile de achizitii publice reglementate de legea româna în vigoare sunt:...

Concesiunea bunurilor proprietate publică

I. Introducere 1. Originea concesiunii, scurt istoric, drept comparat Ideea concesionării unui bun public a fost prezenta şi în antichitate, în...

Contractul de concesiune

1. GENERALITĂȚI PRIVIND CONTRACTUL DE CONCESIUNE 1.1 Evoluția istorică a contractului de concesiune Ideea concesionării unui bun public apare...

Contractul de achiziție publică

1.Noțiuni introductive: Dreptul administrativ reprezintă ramura de drept public care reglementează raporturile din sfera administrației publice,...

Te-ar putea interesa și

Contractul de Achiziții Publice de Lucrări

Introducere În literatura de specialitate franceză, se arată că a administra înseamnă a emite acte juridice care stabilesc drepturile şi...

Progrese și dificultăți în implementarea e-guvernării în România

Capitolul I Conceptul de e-Guvernare şi implicaţii în reforma administraţiei publice în România I. 1. e-Guvernarea: între modă şi necesitate...

Dotarea cu Echipament IT și Formarea Personalului în Vederea Procesului de Modernizare a Administratiei la Nivel Local în Comuna Podari, Județul Dolj

1. TITLU „Dotarea cu echipament IT şi formarea personalului în vederea procesului de modernizare a administraţiei la nivel local în comuna Podari,...

Misiune de Audit Intern

PREZENTAREA INSTITUŢIEI Primăria Municipiului Rădăuţi este situată pe strada Piaţa Unirii, nr. 2, cod 725400, judeţul Suceava. Chiar în zona...

Best practices (cele mai bune practici) și rolul lor în implementarea guvernării electronice

Capitolul I. CONCEPTUL DE GUVERNARE ELCTRONICĂ 1.1 Aspecte generale ale e-guvernării Guvernarea electronică reprezintă modalitatea de aplicare şi...

Practică Consiliul Județean Botoșani

Prezentul raport de practică a fost realizat la Consiliului Judeţean Botoşani (CJB), în cadrul Serviciului Strategii, Parteneriate şi Cooperare...

Contractul de Achiziții Publice

CAPITOLUL I INTRODUCERE ÎN TEMA CONTRACTELOR ADMINISTRATIVE 1.2. Conceptul de contract administrativ Administraţia publică are ca fundament de...

Sistemul de Achiziții Publice din România

CAPITOLUL 1. Sistemul şi tipurile de autoritate care analizează achiziţiile publice Introducere Procedurile de analizare a achiziţiilor publice...

Ai nevoie de altceva?