Proceduri de Transparență Decizională

Proiect
8.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 60 în total
Cuvinte : 22080
Mărime: 97.87KB (arhivat)
Cost: 6 puncte
ŞCOALA NAŢIONALĂ DE STUDII POLITICE ŞI ADMINISTRATIVE FACULTATEA DE ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ

Cuprins

CUPRINS

INTRODUCERE 2

CAPITOLUL 1 CARACTERE GENERALE 4

1.1 Definirea Termenilor 4

1.2. Conceptul de Transparenţă Decizională 7

CAPITOLUL 2 TRANSPARENŢA DECIZIONALĂ 11

2.1. Transparenţa în U.E 11

2.2. Transparenţa în România 14

2.2.1 Transparenţa decizională în administraţia publică 14

2.2.2 Accesul la informaţii de interes public 17

CAPITOLUL 3. PROCEDURILE DE TRANSPARENŢĂ DECIZIONALĂ 20

3.1. Introducere în procedura transparenţei decizionale 20

3.2. Participarea cetatenească. Caractere Generale 24

3.2.1 Conceptul de Participare cetaţenească 24

3.2.2 Responsabilitaţi ale cetăţenilor şi ale administraţiei publice 25

3.2.3 Avantajele şi Dezavantajele Participării Cetaţeneşti 26

3.3. Tehinici de participare cetăţenească 27

3.4. Modalităţi de sporire a transparenţei la nivelul autorităţilor publice 34

CAPITOLUL 4. LEGISLAŢIA NAŢIONALĂ 42

4.1 Legea 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public 42

4.2 Legea 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate 44

4.3 Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică 46

4.4 Legea 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitrea

demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea

şi sancţionarea corupţiei 48

4.5 Legea 144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei

Nationale de Integritate 49

CAPITOLUL 5. EVALUAREA RAPOARTELOR ANUALE PRIVIND IMPLEMENTAREA LEGILOR 52/2003 SI 544/2001 52

CONCLUZII 57

ANEXE 59

BIBLIOGRAFIE 61

Extras din document

INTRODUCERE

Lucrarea de făţă îşi propune să abordeze aspecte referitoare la transparenţa decizională reglementată în legislaţia prezentă atât în Uniunea Europeană cât şi în România. De asemenea vrem să evidenţiem importanţa aplicării acesteia în procesele de guvernare ale admnistraţiei publice. Motivul pentru care am ales acesta temă este relevat de faptul că transparenţă derivă din drepturile fundamentale asigurate cetăţenilor prin Constiţutie, iar în zilele noastre se vorbeşte din ce în ce mai mult despre metodele de asigurare a clarităţîi şi legalităţîi deciziilor luate de către funcţionarii publici în interesul cetăţenilor sau pentru satisfacerea nevoilor acestora.

Obiectivele principale ale lucrării sunt identificarea legislaţiei în materia transparenţei decizionale, identificarea procedurilor esenţiale utilizate de administraţia publică românească în procesul decizional, analizarea modului de implementare a legilor tranparentei de către instituţiile şi autorităţile comunităţilor locale, precum si constatarea modalităţilor de sporire a transparenţei decizionale reprezintă de asemenea obiective ale proiectului.

Transparenţa este o condiţie a democraţiei, întrucât influenţează hotărâtor participarea grupurilor sociale la guvernare. Legtimitandu-se pe art. 2 din Constituţie, ea corespunde şi într-un anumit sens, este consecinţa unora din drepturile fundamentale ale cetăţenilor şi anume: dreptul la infomatie, definit de art. 31 alin. 1 din Constituţia României, ca fiind accesul neîngrădit al persoanei la orice informaţie de interes public; libertatea de exprimare, prevăzută de art. 30 din Constituţie şi îndeosebi, libertatea presei; obligaţia de informare în masă, prevăzută de art. 31 alin. 2 şi 4 din Constituţie.

Având în vedere faptul că puterea legislativă şi cea executivă iau zilnic decizii care influenţează populaţia, această are nevoie de o garanţie a hotărârilor luate. Lipsa transparenţei decizionale, alături de alte carenţe ale activităţii de reglementare, conduce la încrederea scăzută a societăţii în forţă şi importanţa actelor normative. Aplicarea reală a principiului transparenţei ar duce la o mai mare încredere în legi şi reglementări, din moment ce ele au fost adoptate cu consultarea celor interesaţi.

Lucrarea este structurată în 5 capitole astfel: Capitolul întâi este rezervat definirii noţiunii de transparentă decizională şi a conceptelor utilizate.

Al doilea capitol tratează conceptul de transparentă decizională şi reglementările care stau la baza acesteia pentru o mai bună funcţionare a guvernării atât în Uniunea Europeană cât şi în România.

Al treilea capitol îşi concentrează atenţia asupra procedurilor de transparentă decizională. Aici sunt prezentate condiţiile şi paşii care trebuiesc urmaţi privind participarea la procesul de elaborare a actelor normative şi la procesul de luare a deciziilor. De asemenea acest capitol conţine şi consideraţii generale cu privire la participarea cetăţenească

Al patrulea capitol analizează succint legislaţia naţională în vigoare prin care este reglementată transparentă decizională în administraţia publică privind liberul acces la informaţiile de interes public, unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei precum şi protecţia informaţiilor clasificate.

Ultima parte a lucrării este rezervată unei analize comparative cu anii precedenţi a rapoartelor anuale ale administraţiei publice centrale şi locale privind implementarea legilor 52/2003 şi 544/2001 realizată de Agenţia de Strategii Guvernamentale. În urma acestei analize vom putea cunoaşte care este stadiul la care se află administraţia publică centrală şi locală privind procesul de transparență decizională.

Metoda de cercetare utilizată pentru întocmirea acestei teze are drept temei o analiză de bibliografie, care cuprinde atât acte normative administrative, cât şi lucrări de specialitate în care este tratat subiectul privind procedurile de transparentă decizională.

Sursele de documentare care au stat la baza cercetării noastre s-a fundamentat pe literatura de specialitate, studiile legate de transparentă decizională, legislaţia naţională, documente internaţionale şi informaţii oficiale postate pe site-urile autorităţilor şi instituţiilor publice.

Literatura de specialitate ne-a fost de ajutor cu o serie de consideraţii şi teorii ale autorilor şi specialiştilor în domeniu, astfel încât le-am putut analiza şi compară, în vederea formulării unor opinii personale sau extragerea unor concluzii legate de transparentă decizională. Studiile, rapoartele, analizele comparative, cercetările legate de implementarea transparenţei în deciziile administraţiei publice îşi arată contribuţia pe parcursul ultimului capitol. Informaţiile postate în format electronic pe adresee web ale autorităţilor şi instituţiilor publice ori ale organizaţiilor favorizează accesul uşor la documentaţia oficială.

Legislaţia naţională serveşte tezei noastre pentru o definire mai clară a termenilor şi a ideilor expuse, prin legi în domeniul transparenţei, dar şi prin documente conexe ori prin legea fundamentală a României.

Rezultatul scontat este reprezentat de o definire clară a termenilor cu care vom lucra pe parcursul tezei, şi bineînţeles de identificare şi analizare a procedurilor propriu-zise de transparentă decizională.

CAPITOLUL 1.

1.2. Definirea termenilor

Abordarea definirii procedurilor de transparenţei decizională se va face în continuare din prisma tezelor de specialitate, a actelor normative administrative (legi, hotărâri, ordonanţe, dispoziţii, ordine) emise de autorităţi sau instituţii însărcinate cu precizarea acestor prevederi (Ministerul Public, Ministerul Internelor şi Reformei Administrative, primarii, consilii) sau a organismelor interesate de această problemă (Transparency Internaţional România, Institutul Roman de Training).

Preview document

Proceduri de Transparență Decizională - Pagina 1
Proceduri de Transparență Decizională - Pagina 2
Proceduri de Transparență Decizională - Pagina 3
Proceduri de Transparență Decizională - Pagina 4
Proceduri de Transparență Decizională - Pagina 5
Proceduri de Transparență Decizională - Pagina 6
Proceduri de Transparență Decizională - Pagina 7
Proceduri de Transparență Decizională - Pagina 8
Proceduri de Transparență Decizională - Pagina 9
Proceduri de Transparență Decizională - Pagina 10
Proceduri de Transparență Decizională - Pagina 11
Proceduri de Transparență Decizională - Pagina 12
Proceduri de Transparență Decizională - Pagina 13
Proceduri de Transparență Decizională - Pagina 14
Proceduri de Transparență Decizională - Pagina 15
Proceduri de Transparență Decizională - Pagina 16
Proceduri de Transparență Decizională - Pagina 17
Proceduri de Transparență Decizională - Pagina 18
Proceduri de Transparență Decizională - Pagina 19
Proceduri de Transparență Decizională - Pagina 20
Proceduri de Transparență Decizională - Pagina 21
Proceduri de Transparență Decizională - Pagina 22
Proceduri de Transparență Decizională - Pagina 23
Proceduri de Transparență Decizională - Pagina 24
Proceduri de Transparență Decizională - Pagina 25
Proceduri de Transparență Decizională - Pagina 26
Proceduri de Transparență Decizională - Pagina 27
Proceduri de Transparență Decizională - Pagina 28
Proceduri de Transparență Decizională - Pagina 29
Proceduri de Transparență Decizională - Pagina 30
Proceduri de Transparență Decizională - Pagina 31
Proceduri de Transparență Decizională - Pagina 32
Proceduri de Transparență Decizională - Pagina 33
Proceduri de Transparență Decizională - Pagina 34
Proceduri de Transparență Decizională - Pagina 35
Proceduri de Transparență Decizională - Pagina 36
Proceduri de Transparență Decizională - Pagina 37
Proceduri de Transparență Decizională - Pagina 38
Proceduri de Transparență Decizională - Pagina 39
Proceduri de Transparență Decizională - Pagina 40
Proceduri de Transparență Decizională - Pagina 41
Proceduri de Transparență Decizională - Pagina 42
Proceduri de Transparență Decizională - Pagina 43
Proceduri de Transparență Decizională - Pagina 44
Proceduri de Transparență Decizională - Pagina 45
Proceduri de Transparență Decizională - Pagina 46
Proceduri de Transparență Decizională - Pagina 47
Proceduri de Transparență Decizională - Pagina 48
Proceduri de Transparență Decizională - Pagina 49
Proceduri de Transparență Decizională - Pagina 50
Proceduri de Transparență Decizională - Pagina 51
Proceduri de Transparență Decizională - Pagina 52
Proceduri de Transparență Decizională - Pagina 53
Proceduri de Transparență Decizională - Pagina 54
Proceduri de Transparență Decizională - Pagina 55
Proceduri de Transparență Decizională - Pagina 56
Proceduri de Transparență Decizională - Pagina 57
Proceduri de Transparență Decizională - Pagina 58
Proceduri de Transparență Decizională - Pagina 59
Proceduri de Transparență Decizională - Pagina 60

Conținut arhivă zip

  • Proceduri de Transparenta Decizionala.doc

Alții au mai descărcat și

Condiții de Fond la Căsătorie

CONSIDERAŢII GENERALE Căsătoria reprezintă unul dintre pilonii centrali ai societăţii moderne, piatra de temelie în fundamentarea unei familii,...

Tratatul de Aderare a Romaniei la UE

Titlul lucrării:¬ „Tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană-negocieri prevederi şi impact” INTRODUCERE MOTIVAREA TEMEI DE DISERTAŢIE...

Darea și Luarea de Mită

CAPITOLUL I ASPECTE GENERALE PRIVIND INFRACŢIUNILE DE CORUPŢIE I.1 Noţiunea de corupţie şi factori determinanţi ai infracţiunii de corupţie...

Studiu de Prevenirea asupra Faptelor de Coruptie

Faptul că fenomenul corupţiei a existat din cele mai vechi timpuri, constituind pînă în prezent unul dintre cele mai grave şi mai răspîndite...

Dreptul la Informație - Drept Fundamental al Omului

INTRODUCERE După decembrie 1989 au intervenit în viaţa publică modificări radicale în ceea ce priveşte libertăţile cetăţăneşti democratizarea...

Organizrea și Atribuțiile Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism

CAPITOLUL I STRUCTURA ŞI ATRIBUŢIILE DIRECŢIEI DE INVESTIGARE A INFRACŢIUNILOR DE CRIMINALITATE ORGANIZATĂ ŞI TERORISM Prin Legea nr. 508/2004 a...

Mijloace de Protectie a Informatiilor

Informaţia este un produs care, ca şi alte importante produse rezultate din activitatea umană, are valoare pentru o organizaţie şi în consecinţă,...

Deschidere si Transparenta in Administratie

Principiile administratiei legale Desi expresia si conceptul de lege a administratiei publice difera de la un sistem national la altul, este...

Ai nevoie de altceva?