Profesionistul persoană fizică subiect de dreptul afacerilor

Proiect
8.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 16 în total
Cuvinte : 5202
Mărime: 51.14KB (arhivat)
Cost: 4 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ion Gheorghiu
Academia de Studii Economice din Bucureşti Facultatea de Contabilitate si Informatica de Gestiune

Cuprins

Introducere pag 2

CAPITOLUL I

“Notiuni generale despre profesionisti” pag 4

1.1 Raporturile juridice civile pag 4

1.2 Profesionistul si intreprinderea pag 4

1.3 Categorii de profesionişti pag 5

CAPITOLUL II

“Profesionistul –Persoana fizică” pag 6

2.1 Comerciantul - persoană fizică autorizată (PFA) pag 7

2.1.2 Prerogativele PFA pag 8

2.1.2 Răspunderea PFA pag 8

2.1.3 Încetarea activităţii PFA pag 8

2.2 Comerciantul - întreprinzător persoană fizică titular al întreprinderi individuale (ÎI) pag10

2.2.1 Prerogativele comerciantului persoană fizică titular al unei întreprinderi individuale. pag 10

2.2.2 Răspunderea întreprinzătorului persoană fizică titular al unei întreprinderi individuale pag 10

2.2.3 Încetarea activităţii întreprinzătorului persoană fizică titular al unei întreprinderi individuale pag 10

2.3 Întreprinderea familială pag 12

2.3.1 Constiuirea întreprinderii familiale pag 12

2.3.2 Statutul membrilor întreprinderii familiale pag 12

2.3.3 Prerogativele membrilor întreprinderii familiale pag 12

2.3.4 Statutul reprezentantului întreprinderii familiale pag 13

2.3.5 Încetarea activităţii întreprinderii familiale pag 13

CAPITOLUL III

“Comparatie intre drepturile reale si drepturile de creanta” pag 14

3.1 Drepturile reale si drepturile de creanţă – Definire

3.2 Drepturile reale si drepturile de creanţă – Clasificare

3.3 Comparatie intre drepturile reale si drepturile de creanta

BIBLIOGRAFIE pag 16

Extras din document

Introducere:

Societatea moderna este bazata pe relatii sociale, rapoarte juridice, cu caracter patrimonia sau nepatrimonial. Aceste relatii sunt importante si sunt reglementate de anumite norme.

În economia de piaţă o importanţă deosebita o au rapoartele juridice civile patrimoniale, avand la baza un interes economic,masurabil in bani. Generic, subiete dreptului afacerilor sunt participantii la rapoartele comerciale, în principal comercianţii, fie că sunt persoane fizice sau juridice şi societăţile comerciale şi grupurile de interes economic. Persoanele fizice au calitate de comercian daca exercita, in mod obisnuit, o activitate de comert, cu titlu de profesie.

Persoana fizică poate efectua activităţi comerciale cu titlu profesional. Astfel, comercianţii sunt persoane fizice şi asociaţii familiale care efectuează în mod obişnuit acte de comerţ, societăţi comerciale, companiile naţionale şi societăţile naţionale, regiile autonome şi societăţile cooperative.

persoana fizica autorizata – desfasoară orice forma de activitate economica permisa de lege, folosind in principal forta sa de munca.

Activitatea profesioniştilor, persoane fizice subiect de dreptul afacerilor este reglementată de OUG 44/2008.

OUG 44/2008 reglementeaza accesul la activitatea economica, procedura de înregistrare în registrul comertului şi de autorizare a functionarii si regimul juridic al persoanelor fizice autorizate sa desfasoare activitati economice, precum şi al întreprinderilor individuale şi familiale. Prezenta ordonanta de urgenta nu se aplica profesiilor liberale, precum si acelor activitati economice a caror desfasurare este organizata si reglementata prin legi speciale şi nu se aplica acelor activitati economice pentru care legea a instituit un regim juridic special, anumite restrictii de desfasurare sau alte interdictii.

Rapoartele juridice civile sunt bazate pe drepturile subiective civile, care formează latura activă şi pe obligaţiile civile.Dreptul subiectiv civil este posibilitatea recunoscută de legea civilă subiectului activ în virtutea căreia acesta poate, în limitele dreptului şi moralei să aibă o anumită conduită şi să pretindă o conduită corespunyătoare de la alt subiect. Drepturile subiective civile patrimoniale sunt: drepturi reale şi drepturi de creanţă.În lucrarea dată vom analiza aceste drepturi, precum vom efectua şi o analiză a deosebirilor şi asemănărilor dintre acestea

CAPITOLUL I

“Notiuni generale despre profesionisti “

1.1 Raporturile juridice civile

Profesioniștii sunt principalii actori ai economiei.

Profesionistii isi exercita profesia sau afacerea prin contractele pe care le incheie fie “business to business”, ceea ce presupune respectarea principiilor de egalitate si libera competitie si a uzuantelor cinstite, fie prin “business to consumer” (cu respectarea legislatiei privind protectia consumatorului si a legislatiei muncii).

1.2 Profesionistul si intreprinderea

Conform art. 3 din Codul Civil, cu privire la noţiunea de profesionist - ,,sunt consideraţi profesionişti toţi cei care exploatează o întreprindere,,.

Întreprinderea presupune exerciţiul sistematic al unei activităţi economice ( producerea, instrainarea sau administrarea de bunuri sau servicii), cu sau fără scopul de a obţine profit, deasemenea este un organism economic care poate fi separat legal sau faptic de titularul său la un moment dat, fiind posibilă cesiunea acesteia şi concentrează interesele titularului său actual, dar şi în interesele celor care într-o anumită măsura depind de supravieţuirea întreprinderii.

Caracteristici comune tuturor profesioniştilor

- Obligaţia de înregistrare într-un registru public;

- Profesionistul îşi constitue un patrimoniu profesional;

1.3 Categorii de profesionişti

Subiectele raporturilor de dreptul afacerilor sunt:

- profesioniştii comercianţi, persoane fizice, persoane juridice;

- profesioniştii comercianţi, persoane fizice - persoane fizice autorizate (PFA), întreprindri individuale (ÎI) şi întreprinderi familiale (ÎF).

Persoane fizice care exercită comerţul cu titlu de profesiune, pe risc economic propriu,societăţi comerciale, regiile autonome, organizaţiile cooperatiste şi grupuri de interes economic cu caracter comercial.

- profesioniştii comercianţi, persoane juridice - societăţile comerciale, companiile naţionale, societăţile naţionale, regiile autonome, organizaţii cooperatiste, societăţi cooperative, grupurile de interes economic, societăţile europene, grupurile europene de interes economic.

- profesioniştii necomercianţi:

- persoanele fizice autorizate;

- grupurile de interes economic (Legea 161/2003);

- persoanele care exercită profesii liberale: avocaţi (cu cabinet individual), farmacişti, medici (cu cabinet medical individual), experţi contabili, contabili autorizaţi, etc (potrivit art. 1 alin. 2 O.U.G. nr. 44/2008);

- persoanele care desfăşoară activităţi economice pentru care legea a instituit un regim juridic special, anumite restricţii de desfăşurare sau alte interdicţii (art. 1 alin. 3 O.U.G. nr. 44/2008);

- societăţile simple reglementate de Codul civil, (societatea civilă medicală, etc);

- unele instituţii publice, (universităţi, teatre,B.N.R etc.).

- organizaţii non-guvernamentale, (asociaţii, culte religioase etc.). (O.G. 26/2000, Legea nr. 246/2005 pentru aprobarea O.G. 26/2000),

Cerinţa înregistrării la Oficiul registrului comerţului a comercianţilor profesionişti face distincţie între profesioniştii comercianţi şi profesioniştii necomercianţi.

Bibliografie

OUG nr. 44/2008;

Legea funcţionarului public, republicată în 22. 03. 2004;

Adrian Leik,Dreptul afacerilor,Tehnopress,2008;

Lucia,Silvia, Cristea, Dreptul afacerilor. Pentru invatamantul superior economic,UNIVERSITARA,2008

Preview document

Profesionistul persoană fizică subiect de dreptul afacerilor - Pagina 1
Profesionistul persoană fizică subiect de dreptul afacerilor - Pagina 2
Profesionistul persoană fizică subiect de dreptul afacerilor - Pagina 3
Profesionistul persoană fizică subiect de dreptul afacerilor - Pagina 4
Profesionistul persoană fizică subiect de dreptul afacerilor - Pagina 5
Profesionistul persoană fizică subiect de dreptul afacerilor - Pagina 6
Profesionistul persoană fizică subiect de dreptul afacerilor - Pagina 7
Profesionistul persoană fizică subiect de dreptul afacerilor - Pagina 8
Profesionistul persoană fizică subiect de dreptul afacerilor - Pagina 9
Profesionistul persoană fizică subiect de dreptul afacerilor - Pagina 10
Profesionistul persoană fizică subiect de dreptul afacerilor - Pagina 11
Profesionistul persoană fizică subiect de dreptul afacerilor - Pagina 12
Profesionistul persoană fizică subiect de dreptul afacerilor - Pagina 13
Profesionistul persoană fizică subiect de dreptul afacerilor - Pagina 14
Profesionistul persoană fizică subiect de dreptul afacerilor - Pagina 15
Profesionistul persoană fizică subiect de dreptul afacerilor - Pagina 16

Conținut arhivă zip

  • Profesionistul Persoana Fizica Subiect de Dreptul Afacerilor.docx

Alții au mai descărcat și

Drept Comercial

DREPT COMERCIAL Noţiunea, obiectul şi definiţia dreptului comercial Dreptul comercial şi dreptul civil sunt cele două ramuri distincte care...

Conservarea Biodiversitatii. Ariile Protejate

I. Conservarea biodiversităţii - consideraţii generale Mediul înconjurător este ansamblul de date şi de echilibre de forţe concurente care...

Contractul de Societate

Introducere Procedura de constituire a societății comerciale cuprinde ansamblul formalităților și regulilor ce trebuiesc respectate cu ocazia...

Procedura Adopției Internaționale

Capitolul I Consideratii Generale Privind Institutia Adoptiei Semnând Conventia Pentru Apararea Drepturilor Omului si A Libertatilor Fundamentale...

Părțile în Procesul Penal

PĂRŢILE ÎN PROCESUL PENAL CAPITOLUL I NOŢIUNI GENERALE PRIVIND PROCESUL PENAL SECŢIUNEA 1: NOŢIUNEA. ESENŢA. SCOPUL PROCESULUI PENAL. NOŢIUNEA...

Adunarea Generală

INTRODUCERE Societăţile comerciale deţin un rol esenţial în dezvoltarea oricărei economii, acestea generând în mare măsură o parte din produsul...

Constituirea societăților comerciale

CAPITOLUL 1. NOŢIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND SOCIETĂŢILE COMERCIALE 1.1. Scurt istoric privind apariţia şi evoluţia societăţilor comerciale Născută...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Te-ar putea interesa și

Cadrul general și special privind categoriile de profesioniști în reglementarea actuală

CAPITOLUL I CONSIDERAȚII INTRODUCTIVE Prin intrarea în vigoare a actualului Cod civil , dispozițiile Codului comercial au fost abrogate,...

Raportul juridic de drept al afacerilor

Raportul juridic este o relație socială stabilită între două sau mai multe persoane, fizice sau juridice, reglementată de o normă juridica...

Instituțiile fundamentale ale dreptului european

1. Noţiuni introductive privind dreptul concurenţei comerciale : • Definiția dreptului concurenței : Dreptul concurenței este o ramură de drept...

Finanțe Publice

P.I.B. – Produs intern brut = expresia valorică a totalităţii bunurilor şi serviciilor finale furnizate de agenţii economici care îşi desfaşoară...

Managementul Relatiilor de Munca in Context International

CAPITOLUL I RELATIILE DE MUNCA  PROCESE SI REALIZARI LEGALE Sectiunea I Munca si dreptul muncii Munca, înteleasa ca o activitate creatoare...

Raportul Juridic Civil

CAPITOLUL I. RAPORTUL JURIDIC CIVIL Secţiunea 1. Noțiune şi caractere juridice Raportul juridic este o relaţie socială în care conduita...

Noțiuni introductive în dreptul comercial

1.Notiunea dreptului comercial Dreptul comercial cuprinde un ansablu de norme juritice care reglementeaza comertul intr-o mai clara si concisa...

Dreptul afacerilor

Din punct de vedere terminologic, elementele de drept comercial care fac obiectul disciplinei dreptul afacerilor sunt revendicate de ramura...

Ai nevoie de altceva?