Proiect Practica - Primaria Municipiului Braila

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Proiect Practica - Primaria Municipiului Braila.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 45 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Drept

Cuprins

I. APARATUL PROPRIU AL CONSILIULUI LOCAL
II. BUGETUL
III. PROGRAME ŞI PROIECTE DE FINANŢARE EXTERNĂ
IV. ÎNDRUMARE ŞI CONTROL
V. DEZVOLTARE URBANISTICĂ
VI. INSTITUŢII DE CULTURĂ, COMUNICARE ŞI RELAŢII EXTERNE
VII. SERVICIUL DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL DE CĂLĂTORI
VIII. SERVICIUL DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC
IX. ASISTENŢĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ
X. SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR

Extras din document

I. APARATUL PROPRIU AL CONSILIULUI LOCAL

În perioada 01.07.2004 – 31.12.2004 organigrama aparatului propriu al Consiliului Local Municipal Brăila a cuprins un număr de 250 de posturi, iar de la 01.01.2005, prin înfiinţarea Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor, numărul posturilor a crescut la 282, din care 211 funcţionari publici şi 71 personal contractual.

Personalul Primăriei Municipiului Brăila este structurat pe 5 direcţii şi un serviciu, respectiv:

1. DIRECŢIA ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ LOCALĂ – cu un număr de 39 de posturi, având în componenţa sa un serviciu, 2 birouri, 3 compartimente şi 2 oficii, direcţie subordonată Secretarului Municipiului Brăila.

2. DIRECŢIA FINANŢELOR PUBLICE LOCALE – cu un număr de 99 de posturi, având în componenţă 7 servicii subordonate direct Primarului Municipiului Brăila.

3. DIRECŢIA DE URBANISM, AMENAJAREA TERITORIULUI ŞI LUCRĂRI PUBLICE – cu un număr de 41 de posturi, având în componenţă 3 servicii şi 2 compartimente subordonate direct Primarului municipiului Brăila.

4. DIRECŢIA DE ÎNDRUMARE ŞI CONTROL – cu un număr de 21 de posturi, având în componenţă un număr de 4 compartimente subordonate Viceprimarului Lucian Ţilea.

5. DIRECŢIA PROGRAME, PROGNOZE, COMUNICARE, RELAŢII EXTERNE – cu un număr de 25 de posturi, având în componenţă 2 servicii, 2 compartimente şi 3 oficii subordonate Viceprimarului Lucian Ţilea.

6. SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR – cu un număr de 40 de posturi, având în componenţă 3 birouri şi un compartiment , activitate coordonată de Secretarul Municipiului Brăila.

Conform organigramei, un număr de 2 birouri, un oficiu şi inspectoratul de protecţie civilă, cuprinzând 17 posturi, au fost în directa subordonare a Primarului, respectiv Biroul Audit Intern, Biroul Resurse Umane, Oficiul Audienţe, Scrisori, Sesizări şi Inspectoratul de Protecţie Civilă.

DIRECŢIA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ

1. Serviciul Juridic-Contencios: Prin personalul de specialitate a reprezentat interesele autorităţii locale în raporturile acesteia cu persoanele fizice sau juridice, de drept public sau privat, a promovat căi de atac, luând măsurile necesare pentru apărarea intereselor autorităţii locale în baza prevederilor Legii 215/2001, a Legii 188/1999, cu completările şi modificările ulterioare, respectând drepturile şi obligaţiile prevăzute în Legea 514/2003; a colaborat cu celelalte autorităţi publice, cât şi cu celelalte instituţii publice de pe raza Municipiului Brăila şi din ţară, inclusiv cu reprezentanţii Ministerului Public şi ai I.P.J. Brăila.

2. Relaţii publice – Informare, asistenţă şi registratură

Conform prevederilor HGR 1723/2004 funcţionarii publici care ai relaţie directă cu cetăţenii au desfăşurat program cu publicul mult mai mare decât programul normat de lucru zilnic:

- La Registratura Generală a Primăriei Municipiului Brăila se depun un număr de 400 cereri zilnic, de asemenea se oferă informaţii directe unui număr de aproximativ 180 cetăţeni zilnic; au fost oferite fluturaşi informativi şi materiale informative; s-a acordat asistenţă cetăţenilor pentru rezolvarea problemelor de competenţa Primăriei şi a Consiliului local, au fost puse la dispoziţia cetăţenilor formulare pentru fiecare cerere de eliberare a unui act de autoritate de competenţa Primăriei sau a Consiliului Local;

- In perioada de referinţă s-au prezentat la audienţe un număr de 5.000 de persoane, ponderea cea mai mare fiind persoane care solicită locuinţe şi ajutoare sociale, restul de probleme sesizate de cetăţeni fiind probleme de urbanism, asociaţii de proprietari, sesizări disciplină în construcţii, gospodărie comunală, probleme de aplicare a legilor speciale.

3. Serviciul Administrativ – prin personalul de specialitate a desfăşurat numeroase activităţii de administrare a imobilelor în care îşi desfăşoară activitatea compartimentele de specialitate ale aparatului propriu cât şi alte instituţii de asistenţă socială de pe raza Municipiului Brăila şi din sediul central al instituţiei, activităţi care sunt greu de cuantificat dată fiind diversitatea şi mai ales complexitatea acestora.

4. Biroul de Autoritate Tutelară – In perioada de referinţă, prin personalul de specialitate a întocmit un număr de 484 de proiecte de dispoziţii de tutelă şi curatelă pentru persoane vârstnice, persoane puse sub interdicţie, persoane bolnave şi minori; a realizat un număr de 2895 de anchete sociale şi a reprezentat şi/sau asistat la notarii publici un număr de 183 persoane.

5. Compartiment hotărâri – prin personalul de specialitate, în perioada de referinţă a contribuit la elaborarea şi pregătirea documentaţiei pentru un număr de 30 şedinţe, din care: ordinare 18, extraordinare 4 şi de îndată 8, fiind adoptate astfel un număr de 512 hotărâri ale Consiliului Local în şedinţe publice.

6. Biroul Autorizaţii – Conform Legii 300/2004, cu completările şi modificările ulterioare, personalul de specialitate din cadrul acestui birou a elaborat documentaţia pentru un număr de 1095 autorizaţii; de menţionat este că acest compartiment elaborează şi documentele necesare pentru ORC şi pentru celelalte instituţii în legătură directă cu procesul de autorizare.

II. BUGETUL LOCAL

În condiţiile în care bugetul la nivel naţional, în perioada de referinţă, a fost unul de austeritate şi Bugetul Consiliului Local al municipiului Brăila a avut acelaşi caracter.

Fisiere in arhiva (1):

  • Proiect Practica - Primaria Municipiului Braila.doc