Protecția inventatorilor, invențiilor și a titularilor de brevete de invenție

Proiect
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 86 în total
Cuvinte : 33541
Mărime: 119.94KB (arhivat)
Cost: 11 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: lect.univ.dr.Sarmisegetuza Tulbure
Universitatea “Danubius” Galaţi Facultatea de Drept

Cuprins

1. Originea şi evoluţia dreptului asupra invenţiilor 1

1.1. Introducere în disciplina „Dreptul proprietăţii intelectuale” 1

1.2. Primele reglementări privind protecţia investiţiilor 4

1.3. Protecţia investiţiilor prin brevet în România 7

1.4. Izvoarele juridice ale protecţiei invenţiilor în dreptul român actual 10

2. Titlul de protecţie a invenţiilor. Funcţiile şi natura brevetului de invenţie 12

2.1. Necesitatea protecţiei invenţiilor 12

2.2. Brevetul de invenţie ca titlu de protecţie a invenţiilor 15

2.3. Funcţiile brevetului de invenţie 16

2.4. Natura juridică a brevetului de invenţie 18

3. Protecţia oferită de brevetul de invenţie 21

3.1. Subiectul protecţiei 21

3.2. Obiectul protecţiei prin brevet de invenţie 26

4. Procedeul brevetării invenţiilor 27

4.1. Condiţiile de brevetare a invenţiilor 27

4.2. Procedura de brevetare a invenţiilor 32

5. Conţinutul dreptului de inventator 45

5.1. Drepturile morale ale inventatorilor 45

5.2. Drepturile patrimoniale ale inventatorilor şi ale titularilor brevetelor de invenţie 51

5.3. Apărarea drepturilor privind invenţiile 62

6. Transmisiunea drepturilor privind invenţiile 65

6.1. Cesiunea drepturilor asupra brevetului de invenţie 65

6.2. Contractul de licenţă 68

6.3. Licenţele legale 73

6.4. Pierderea dreptului aupra brevetului de invenţie 75

7. Concluzii finale şi propuneri de lege ferenda 77

Extras din document

1. Originea şi evoluţia dreptului asupra invenţiilor

1.1. Introducere în disciplina „Dreptul proprietăţii intelectuale”

Disciplina intitulată „Dreptul proprietăţii intelectuale” are ca obiect de studiu protecţia creaţiei intelectuale, a autorilor de opere ale spiritului şi a rezultatelor acestor activităţi de creaţie sub diferite forme în care se prezintă, dar şi protecţia celor mai importante semne distinctive ale activităţii de comerţ.

Denumirea adoptată pentru această disciplină este tradiţională dar nu şi corectă. Aceasta, pentru că, pe de o parte, instituţiile care o alcătuiesc şi care formează obiectul ei de studiu nu privesc întotdeauna creaţiile intelectuale, creaţii ale spiritului (este cazul mărcilor şi indicaţiilor geografice) , iar, pe de altă parte, chiar şi în acele cazuri în care obiectul protecţiei îl reprezintă astfel de creaţii, regimul juridic al acestora este diferit de regimul proprietăţii din dreptul comun. În acest sens, s-a remarcat pe drept cuvânt că nu se poate pune semnul egalităţii între rezultatul creaţiei intelectuale şi bunurile care constituie obiect al proprietăţii în dreptul comun şi că nu se poate asimila regimul creaţiei intelectuale cu regimul proprietăţii . Edmond Picard, într-un articol din 1883, este cel care a propus să se substituie denumirea „foarte criticabilă de proprietate intelectuală” cu aceea de „drepturi intelectuale”, ca o caregorie intermediară între drepturile reale şi drepturile personale, iar legea belgiană a dreptului de autor din 1886 reprezintă o aplicaţie riguroasă a noţiunii de „drepturi intelectuale” . Dar denumirea iniţial adoptată pentru a desemna această disciplină avea să supravieţuiască şi să fie considerată tradiţională, nu doar în doctrina noastră ,ci şi în cea străină .

În categoria drepturilor intelectuale, sunt incluse drepturile de autor şi drepturile conexe, dar şi drepturile de proprietate industrială . La rândul lor, acestea din urmă pot fi grupate în 3 categorii: prima având ca obiect drepturile născute în legătură cu drepturile realizatorilor de desene şi modele industriale, creaţii tehnice brevetate ca invenţii, protecţia noilor soiuri de plante şi rase de animale, protecţia informaţiei adiţionale; a doua având ca obiect semnele distinctive şi care cuprinde mărcile, indicaţiile geografice, numele comerciale şi firmele, ultima vizând concurenţa neloială, ataşată în mod tradiţional creaţiilor noi şi a semnelor distinnctive şi care face obiect de studiu într-o disciplină aparte .

Instituţiile amintite sunt grupate sub denumirea convenţională de „drepturi de proprietate intelectuală” în considerarea unor legături şi asemănări, dar şi pe temeiul tradiţiei, acestea fiind considerate, în perioada de cristalizare a regimului drepturilor asupra creaţiilor intelectuale”ca un drept de proprietate” în încarcarea de a găsi soluţii de protecţie unui domeniu lipsit încă de o reglementare specială.

Evoluţia societăţii în plan economic, social, cultural se întemeiază pe facultatea omului de a născoci şi înţelege concepte, pe activitatea lui spirituală, adesea materializată şi în bunuri. Între gradul de dezvoltare a oricărui tip de societate şi activitatea creatoare a membrilor acesteia, relaţia este direct proporţională; fiind un truism să afirmi azi că ţări dezvoltate sunt acelea în care activitatea creatoare, activitatea spiritului este preţuită, încurajată şi ocrotită în mod eficient.

Cercetătorii au căutat izvoarele proprietăţii intelectuale la greci şi la romani şi au supus analizei minuţioase ”Digestele” găsind în acestea referiri la furtul de manuscrise considerate ca bunuri, diferite alte bunuri care făceau obiectul unor acte de sustragere, ceea ce înseamnă o recunoaştere implicită a faptului că manuscrisele prezentau o particularitate: aceea că nu erau considerate doar bunuri cu valoare economică, ci şi legate de persoana creatorului a cărui operă este conţinută de manuscris, aceasta fiind o creţie a spiritului .

Fără a face obiectul unei protecţii legale drepturile morale se bucurau şi în antichitate de o anumită recunoaştere, de vreme ce plagiatorii la Alexandria erau sancţionaţi prin blam public . În Grecia antică, manuscrisele operelor diverşilor autori circulau şi făceau chiar obiectul unui comerţ, în ciuda dificultăţilor, dar drepturile autorilor erau limitate la drepturile asupra manuscrisului.

Preview document

Protecția inventatorilor, invențiilor și a titularilor de brevete de invenție - Pagina 1
Protecția inventatorilor, invențiilor și a titularilor de brevete de invenție - Pagina 2
Protecția inventatorilor, invențiilor și a titularilor de brevete de invenție - Pagina 3
Protecția inventatorilor, invențiilor și a titularilor de brevete de invenție - Pagina 4
Protecția inventatorilor, invențiilor și a titularilor de brevete de invenție - Pagina 5
Protecția inventatorilor, invențiilor și a titularilor de brevete de invenție - Pagina 6
Protecția inventatorilor, invențiilor și a titularilor de brevete de invenție - Pagina 7
Protecția inventatorilor, invențiilor și a titularilor de brevete de invenție - Pagina 8
Protecția inventatorilor, invențiilor și a titularilor de brevete de invenție - Pagina 9
Protecția inventatorilor, invențiilor și a titularilor de brevete de invenție - Pagina 10
Protecția inventatorilor, invențiilor și a titularilor de brevete de invenție - Pagina 11
Protecția inventatorilor, invențiilor și a titularilor de brevete de invenție - Pagina 12
Protecția inventatorilor, invențiilor și a titularilor de brevete de invenție - Pagina 13
Protecția inventatorilor, invențiilor și a titularilor de brevete de invenție - Pagina 14
Protecția inventatorilor, invențiilor și a titularilor de brevete de invenție - Pagina 15
Protecția inventatorilor, invențiilor și a titularilor de brevete de invenție - Pagina 16
Protecția inventatorilor, invențiilor și a titularilor de brevete de invenție - Pagina 17
Protecția inventatorilor, invențiilor și a titularilor de brevete de invenție - Pagina 18
Protecția inventatorilor, invențiilor și a titularilor de brevete de invenție - Pagina 19
Protecția inventatorilor, invențiilor și a titularilor de brevete de invenție - Pagina 20
Protecția inventatorilor, invențiilor și a titularilor de brevete de invenție - Pagina 21
Protecția inventatorilor, invențiilor și a titularilor de brevete de invenție - Pagina 22
Protecția inventatorilor, invențiilor și a titularilor de brevete de invenție - Pagina 23
Protecția inventatorilor, invențiilor și a titularilor de brevete de invenție - Pagina 24
Protecția inventatorilor, invențiilor și a titularilor de brevete de invenție - Pagina 25
Protecția inventatorilor, invențiilor și a titularilor de brevete de invenție - Pagina 26
Protecția inventatorilor, invențiilor și a titularilor de brevete de invenție - Pagina 27
Protecția inventatorilor, invențiilor și a titularilor de brevete de invenție - Pagina 28
Protecția inventatorilor, invențiilor și a titularilor de brevete de invenție - Pagina 29
Protecția inventatorilor, invențiilor și a titularilor de brevete de invenție - Pagina 30
Protecția inventatorilor, invențiilor și a titularilor de brevete de invenție - Pagina 31
Protecția inventatorilor, invențiilor și a titularilor de brevete de invenție - Pagina 32
Protecția inventatorilor, invențiilor și a titularilor de brevete de invenție - Pagina 33
Protecția inventatorilor, invențiilor și a titularilor de brevete de invenție - Pagina 34
Protecția inventatorilor, invențiilor și a titularilor de brevete de invenție - Pagina 35
Protecția inventatorilor, invențiilor și a titularilor de brevete de invenție - Pagina 36
Protecția inventatorilor, invențiilor și a titularilor de brevete de invenție - Pagina 37
Protecția inventatorilor, invențiilor și a titularilor de brevete de invenție - Pagina 38
Protecția inventatorilor, invențiilor și a titularilor de brevete de invenție - Pagina 39
Protecția inventatorilor, invențiilor și a titularilor de brevete de invenție - Pagina 40
Protecția inventatorilor, invențiilor și a titularilor de brevete de invenție - Pagina 41
Protecția inventatorilor, invențiilor și a titularilor de brevete de invenție - Pagina 42
Protecția inventatorilor, invențiilor și a titularilor de brevete de invenție - Pagina 43
Protecția inventatorilor, invențiilor și a titularilor de brevete de invenție - Pagina 44
Protecția inventatorilor, invențiilor și a titularilor de brevete de invenție - Pagina 45
Protecția inventatorilor, invențiilor și a titularilor de brevete de invenție - Pagina 46
Protecția inventatorilor, invențiilor și a titularilor de brevete de invenție - Pagina 47
Protecția inventatorilor, invențiilor și a titularilor de brevete de invenție - Pagina 48
Protecția inventatorilor, invențiilor și a titularilor de brevete de invenție - Pagina 49
Protecția inventatorilor, invențiilor și a titularilor de brevete de invenție - Pagina 50
Protecția inventatorilor, invențiilor și a titularilor de brevete de invenție - Pagina 51
Protecția inventatorilor, invențiilor și a titularilor de brevete de invenție - Pagina 52
Protecția inventatorilor, invențiilor și a titularilor de brevete de invenție - Pagina 53
Protecția inventatorilor, invențiilor și a titularilor de brevete de invenție - Pagina 54
Protecția inventatorilor, invențiilor și a titularilor de brevete de invenție - Pagina 55
Protecția inventatorilor, invențiilor și a titularilor de brevete de invenție - Pagina 56
Protecția inventatorilor, invențiilor și a titularilor de brevete de invenție - Pagina 57
Protecția inventatorilor, invențiilor și a titularilor de brevete de invenție - Pagina 58
Protecția inventatorilor, invențiilor și a titularilor de brevete de invenție - Pagina 59
Protecția inventatorilor, invențiilor și a titularilor de brevete de invenție - Pagina 60
Protecția inventatorilor, invențiilor și a titularilor de brevete de invenție - Pagina 61
Protecția inventatorilor, invențiilor și a titularilor de brevete de invenție - Pagina 62
Protecția inventatorilor, invențiilor și a titularilor de brevete de invenție - Pagina 63
Protecția inventatorilor, invențiilor și a titularilor de brevete de invenție - Pagina 64
Protecția inventatorilor, invențiilor și a titularilor de brevete de invenție - Pagina 65
Protecția inventatorilor, invențiilor și a titularilor de brevete de invenție - Pagina 66
Protecția inventatorilor, invențiilor și a titularilor de brevete de invenție - Pagina 67
Protecția inventatorilor, invențiilor și a titularilor de brevete de invenție - Pagina 68
Protecția inventatorilor, invențiilor și a titularilor de brevete de invenție - Pagina 69
Protecția inventatorilor, invențiilor și a titularilor de brevete de invenție - Pagina 70
Protecția inventatorilor, invențiilor și a titularilor de brevete de invenție - Pagina 71
Protecția inventatorilor, invențiilor și a titularilor de brevete de invenție - Pagina 72
Protecția inventatorilor, invențiilor și a titularilor de brevete de invenție - Pagina 73
Protecția inventatorilor, invențiilor și a titularilor de brevete de invenție - Pagina 74
Protecția inventatorilor, invențiilor și a titularilor de brevete de invenție - Pagina 75
Protecția inventatorilor, invențiilor și a titularilor de brevete de invenție - Pagina 76
Protecția inventatorilor, invențiilor și a titularilor de brevete de invenție - Pagina 77
Protecția inventatorilor, invențiilor și a titularilor de brevete de invenție - Pagina 78
Protecția inventatorilor, invențiilor și a titularilor de brevete de invenție - Pagina 79
Protecția inventatorilor, invențiilor și a titularilor de brevete de invenție - Pagina 80
Protecția inventatorilor, invențiilor și a titularilor de brevete de invenție - Pagina 81
Protecția inventatorilor, invențiilor și a titularilor de brevete de invenție - Pagina 82
Protecția inventatorilor, invențiilor și a titularilor de brevete de invenție - Pagina 83
Protecția inventatorilor, invențiilor și a titularilor de brevete de invenție - Pagina 84
Protecția inventatorilor, invențiilor și a titularilor de brevete de invenție - Pagina 85
Protecția inventatorilor, invențiilor și a titularilor de brevete de invenție - Pagina 86

Conținut arhivă zip

  • Protectia Inventatorilor, Inventiilor si a Titularilor de Brevete de Inventie .doc

Alții au mai descărcat și

Concepția Codului Comercial Român cu Privire la Noțiunea de Comerciant

Capitolul I. Concepţia Codului comercial român cu privire la noţiunea de comerciant Secţiunea I. Comercianţii: Comerţul este exercitat de către...

Brevetul de Invenție

1. Noțiuni generale Legislaţia Revoluţiei franceze recunoaşte pentru prima oară, în forma lor modernă drepturile intelectuale pe care le califică...

Cetățenia europeană

Introducere Ce inseamna sa fii cetatean al Europei? Care sunt drepturile si responsabilitatile care definesc cetatenia europeana? Este oare...

Delicte contra proprietății intelectuale

I. Consideratii generale Rezultat al folosirii creatoare a intelectului, creatia mintii, creatia intelecuala este deopotriva masura dimensiunilor...

Statutul magistratului procuror

I. Noțiuni generale Procurorii numiţi de Preşedintele României se bucură de stabilitate şi sunt independenţi, în condiţiile legii. Procurorii care...

Transplantul de țesuturi și organe

In Romania , prelevarea si transplantul de organe, tesuturi si celule de origine umana se fac in scop terapeutic , in conformitate cu prevederile...

Modalități de înființare a unei societăți cu răspundere limitată SRL

Pentru definirea societăţii comerciale, cea mai apropiată accepţiune este dată de dispoziţiile Codului civil român, care în articolul 1491 dispune...

Procedura de brevetare a invențiilor

Actul normativ care reglementeaza procedura de brevetare a inventiilor , este legea nr . 64/21.10.1991, republicata si care a intrat in vigoare la...

Te-ar putea interesa și

Dreptul de proprietate intelectuală - element al fondului de comerț

INTRODUCERE Importanţa crucială a proprietăţii intelectuale a crscut fără îndoială de-a lungul anilor. Înţelegerea proprietăţii intelectuale a...

Brevetul de Invenție

1. Noțiuni generale Legislaţia Revoluţiei franceze recunoaşte pentru prima oară, în forma lor modernă drepturile intelectuale pe care le califică...

Importanța și utilitatea contractelor de transfer de tehnologie în raporturile de comerț internațional

1. Importanţa contractelor comerciale internaţionale. Aspecte terminologice 1.1 Definiţia şi importanţa contractelor comerciale internaţionale....

Brevetele de Invenții și Transferul Acestora la Nivel Internațional

I. Noţiuni generale cu privire la drepturile de proprietate intelectuală Proprietatea intelectuală este definită ca rezultatul unei activităţi...

Fondul de Comerț

I. NOŢIUNEA ŞI DEFINIŢIA FONDULUI DE COMERŢ Comerciantul deşfăşoară operaţiunile comerciale utilizând anumite bunuri pe care le afectează...

Contribuția noilor economiști la comerțul internațional

Schimbările spectaculoase care au intervenit în lume în perioada postbelică au oferit economiştilor lumii numeroase probleme noi de reflecţii în...

Brevetul de invenție ca mijloc de protecție a proprietății intelectuale

Introducere Inventia reprezinta rezolvarea tehnica a unei probleme din orice domeniu al economiei, culturii,asistentei sociale,sau apararii tarii,...

Fondul de comerț

1. Notiunea fondului de comert Desfasurarea unei activitati comerciale impune existenta si folosirea unor instrumente de lucru adecvat.Acestea pot...

Ai nevoie de altceva?