Protectia Inventatorilor, Inventiilor si a Titularilor de Brevete de Inventie

Proiect
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 86 în total
Cuvinte : 33541
Mărime: 119.94KB (arhivat)
Cost: 7 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: lect.univ.dr.Sarmisegetuza Tulbure
Universitatea “Danubius” Galaţi Facultatea de Drept

Cuprins

1. Originea şi evoluţia dreptului asupra invenţiilor 1

1.1. Introducere în disciplina „Dreptul proprietăţii intelectuale” 1

1.2. Primele reglementări privind protecţia investiţiilor 4

1.3. Protecţia investiţiilor prin brevet în România 7

1.4. Izvoarele juridice ale protecţiei invenţiilor în dreptul român actual 10

2. Titlul de protecţie a invenţiilor. Funcţiile şi natura brevetului de invenţie 12

2.1. Necesitatea protecţiei invenţiilor 12

2.2. Brevetul de invenţie ca titlu de protecţie a invenţiilor 15

2.3. Funcţiile brevetului de invenţie 16

2.4. Natura juridică a brevetului de invenţie 18

3. Protecţia oferită de brevetul de invenţie 21

3.1. Subiectul protecţiei 21

3.2. Obiectul protecţiei prin brevet de invenţie 26

4. Procedeul brevetării invenţiilor 27

4.1. Condiţiile de brevetare a invenţiilor 27

4.2. Procedura de brevetare a invenţiilor 32

5. Conţinutul dreptului de inventator 45

5.1. Drepturile morale ale inventatorilor 45

5.2. Drepturile patrimoniale ale inventatorilor şi ale titularilor brevetelor de invenţie 51

5.3. Apărarea drepturilor privind invenţiile 62

6. Transmisiunea drepturilor privind invenţiile 65

6.1. Cesiunea drepturilor asupra brevetului de invenţie 65

6.2. Contractul de licenţă 68

6.3. Licenţele legale 73

6.4. Pierderea dreptului aupra brevetului de invenţie 75

7. Concluzii finale şi propuneri de lege ferenda 77

Extras din document

1. Originea şi evoluţia dreptului asupra invenţiilor

1.1. Introducere în disciplina „Dreptul proprietăţii intelectuale”

Disciplina intitulată „Dreptul proprietăţii intelectuale” are ca obiect de studiu protecţia creaţiei intelectuale, a autorilor de opere ale spiritului şi a rezultatelor acestor activităţi de creaţie sub diferite forme în care se prezintă, dar şi protecţia celor mai importante semne distinctive ale activităţii de comerţ.

Denumirea adoptată pentru această disciplină este tradiţională dar nu şi corectă. Aceasta, pentru că, pe de o parte, instituţiile care o alcătuiesc şi care formează obiectul ei de studiu nu privesc întotdeauna creaţiile intelectuale, creaţii ale spiritului (este cazul mărcilor şi indicaţiilor geografice) , iar, pe de altă parte, chiar şi în acele cazuri în care obiectul protecţiei îl reprezintă astfel de creaţii, regimul juridic al acestora este diferit de regimul proprietăţii din dreptul comun. În acest sens, s-a remarcat pe drept cuvânt că nu se poate pune semnul egalităţii între rezultatul creaţiei intelectuale şi bunurile care constituie obiect al proprietăţii în dreptul comun şi că nu se poate asimila regimul creaţiei intelectuale cu regimul proprietăţii . Edmond Picard, într-un articol din 1883, este cel care a propus să se substituie denumirea „foarte criticabilă de proprietate intelectuală” cu aceea de „drepturi intelectuale”, ca o caregorie intermediară între drepturile reale şi drepturile personale, iar legea belgiană a dreptului de autor din 1886 reprezintă o aplicaţie riguroasă a noţiunii de „drepturi intelectuale” . Dar denumirea iniţial adoptată pentru a desemna această disciplină avea să supravieţuiască şi să fie considerată tradiţională, nu doar în doctrina noastră ,ci şi în cea străină .

În categoria drepturilor intelectuale, sunt incluse drepturile de autor şi drepturile conexe, dar şi drepturile de proprietate industrială . La rândul lor, acestea din urmă pot fi grupate în 3 categorii: prima având ca obiect drepturile născute în legătură cu drepturile realizatorilor de desene şi modele industriale, creaţii tehnice brevetate ca invenţii, protecţia noilor soiuri de plante şi rase de animale, protecţia informaţiei adiţionale; a doua având ca obiect semnele distinctive şi care cuprinde mărcile, indicaţiile geografice, numele comerciale şi firmele, ultima vizând concurenţa neloială, ataşată în mod tradiţional creaţiilor noi şi a semnelor distinnctive şi care face obiect de studiu într-o disciplină aparte .

Instituţiile amintite sunt grupate sub denumirea convenţională de „drepturi de proprietate intelectuală” în considerarea unor legături şi asemănări, dar şi pe temeiul tradiţiei, acestea fiind considerate, în perioada de cristalizare a regimului drepturilor asupra creaţiilor intelectuale”ca un drept de proprietate” în încarcarea de a găsi soluţii de protecţie unui domeniu lipsit încă de o reglementare specială.

Evoluţia societăţii în plan economic, social, cultural se întemeiază pe facultatea omului de a născoci şi înţelege concepte, pe activitatea lui spirituală, adesea materializată şi în bunuri. Între gradul de dezvoltare a oricărui tip de societate şi activitatea creatoare a membrilor acesteia, relaţia este direct proporţională; fiind un truism să afirmi azi că ţări dezvoltate sunt acelea în care activitatea creatoare, activitatea spiritului este preţuită, încurajată şi ocrotită în mod eficient.

Cercetătorii au căutat izvoarele proprietăţii intelectuale la greci şi la romani şi au supus analizei minuţioase ”Digestele” găsind în acestea referiri la furtul de manuscrise considerate ca bunuri, diferite alte bunuri care făceau obiectul unor acte de sustragere, ceea ce înseamnă o recunoaştere implicită a faptului că manuscrisele prezentau o particularitate: aceea că nu erau considerate doar bunuri cu valoare economică, ci şi legate de persoana creatorului a cărui operă este conţinută de manuscris, aceasta fiind o creţie a spiritului .

Fără a face obiectul unei protecţii legale drepturile morale se bucurau şi în antichitate de o anumită recunoaştere, de vreme ce plagiatorii la Alexandria erau sancţionaţi prin blam public . În Grecia antică, manuscrisele operelor diverşilor autori circulau şi făceau chiar obiectul unui comerţ, în ciuda dificultăţilor, dar drepturile autorilor erau limitate la drepturile asupra manuscrisului.

Preview document

Protectia Inventatorilor, Inventiilor si a Titularilor de Brevete de Inventie - Pagina 1
Protectia Inventatorilor, Inventiilor si a Titularilor de Brevete de Inventie - Pagina 2
Protectia Inventatorilor, Inventiilor si a Titularilor de Brevete de Inventie - Pagina 3
Protectia Inventatorilor, Inventiilor si a Titularilor de Brevete de Inventie - Pagina 4
Protectia Inventatorilor, Inventiilor si a Titularilor de Brevete de Inventie - Pagina 5
Protectia Inventatorilor, Inventiilor si a Titularilor de Brevete de Inventie - Pagina 6
Protectia Inventatorilor, Inventiilor si a Titularilor de Brevete de Inventie - Pagina 7
Protectia Inventatorilor, Inventiilor si a Titularilor de Brevete de Inventie - Pagina 8
Protectia Inventatorilor, Inventiilor si a Titularilor de Brevete de Inventie - Pagina 9
Protectia Inventatorilor, Inventiilor si a Titularilor de Brevete de Inventie - Pagina 10
Protectia Inventatorilor, Inventiilor si a Titularilor de Brevete de Inventie - Pagina 11
Protectia Inventatorilor, Inventiilor si a Titularilor de Brevete de Inventie - Pagina 12
Protectia Inventatorilor, Inventiilor si a Titularilor de Brevete de Inventie - Pagina 13
Protectia Inventatorilor, Inventiilor si a Titularilor de Brevete de Inventie - Pagina 14
Protectia Inventatorilor, Inventiilor si a Titularilor de Brevete de Inventie - Pagina 15
Protectia Inventatorilor, Inventiilor si a Titularilor de Brevete de Inventie - Pagina 16
Protectia Inventatorilor, Inventiilor si a Titularilor de Brevete de Inventie - Pagina 17
Protectia Inventatorilor, Inventiilor si a Titularilor de Brevete de Inventie - Pagina 18
Protectia Inventatorilor, Inventiilor si a Titularilor de Brevete de Inventie - Pagina 19
Protectia Inventatorilor, Inventiilor si a Titularilor de Brevete de Inventie - Pagina 20
Protectia Inventatorilor, Inventiilor si a Titularilor de Brevete de Inventie - Pagina 21
Protectia Inventatorilor, Inventiilor si a Titularilor de Brevete de Inventie - Pagina 22
Protectia Inventatorilor, Inventiilor si a Titularilor de Brevete de Inventie - Pagina 23
Protectia Inventatorilor, Inventiilor si a Titularilor de Brevete de Inventie - Pagina 24
Protectia Inventatorilor, Inventiilor si a Titularilor de Brevete de Inventie - Pagina 25
Protectia Inventatorilor, Inventiilor si a Titularilor de Brevete de Inventie - Pagina 26
Protectia Inventatorilor, Inventiilor si a Titularilor de Brevete de Inventie - Pagina 27
Protectia Inventatorilor, Inventiilor si a Titularilor de Brevete de Inventie - Pagina 28
Protectia Inventatorilor, Inventiilor si a Titularilor de Brevete de Inventie - Pagina 29
Protectia Inventatorilor, Inventiilor si a Titularilor de Brevete de Inventie - Pagina 30
Protectia Inventatorilor, Inventiilor si a Titularilor de Brevete de Inventie - Pagina 31
Protectia Inventatorilor, Inventiilor si a Titularilor de Brevete de Inventie - Pagina 32
Protectia Inventatorilor, Inventiilor si a Titularilor de Brevete de Inventie - Pagina 33
Protectia Inventatorilor, Inventiilor si a Titularilor de Brevete de Inventie - Pagina 34
Protectia Inventatorilor, Inventiilor si a Titularilor de Brevete de Inventie - Pagina 35
Protectia Inventatorilor, Inventiilor si a Titularilor de Brevete de Inventie - Pagina 36
Protectia Inventatorilor, Inventiilor si a Titularilor de Brevete de Inventie - Pagina 37
Protectia Inventatorilor, Inventiilor si a Titularilor de Brevete de Inventie - Pagina 38
Protectia Inventatorilor, Inventiilor si a Titularilor de Brevete de Inventie - Pagina 39
Protectia Inventatorilor, Inventiilor si a Titularilor de Brevete de Inventie - Pagina 40
Protectia Inventatorilor, Inventiilor si a Titularilor de Brevete de Inventie - Pagina 41
Protectia Inventatorilor, Inventiilor si a Titularilor de Brevete de Inventie - Pagina 42
Protectia Inventatorilor, Inventiilor si a Titularilor de Brevete de Inventie - Pagina 43
Protectia Inventatorilor, Inventiilor si a Titularilor de Brevete de Inventie - Pagina 44
Protectia Inventatorilor, Inventiilor si a Titularilor de Brevete de Inventie - Pagina 45
Protectia Inventatorilor, Inventiilor si a Titularilor de Brevete de Inventie - Pagina 46
Protectia Inventatorilor, Inventiilor si a Titularilor de Brevete de Inventie - Pagina 47
Protectia Inventatorilor, Inventiilor si a Titularilor de Brevete de Inventie - Pagina 48
Protectia Inventatorilor, Inventiilor si a Titularilor de Brevete de Inventie - Pagina 49
Protectia Inventatorilor, Inventiilor si a Titularilor de Brevete de Inventie - Pagina 50
Protectia Inventatorilor, Inventiilor si a Titularilor de Brevete de Inventie - Pagina 51
Protectia Inventatorilor, Inventiilor si a Titularilor de Brevete de Inventie - Pagina 52
Protectia Inventatorilor, Inventiilor si a Titularilor de Brevete de Inventie - Pagina 53
Protectia Inventatorilor, Inventiilor si a Titularilor de Brevete de Inventie - Pagina 54
Protectia Inventatorilor, Inventiilor si a Titularilor de Brevete de Inventie - Pagina 55
Protectia Inventatorilor, Inventiilor si a Titularilor de Brevete de Inventie - Pagina 56
Protectia Inventatorilor, Inventiilor si a Titularilor de Brevete de Inventie - Pagina 57
Protectia Inventatorilor, Inventiilor si a Titularilor de Brevete de Inventie - Pagina 58
Protectia Inventatorilor, Inventiilor si a Titularilor de Brevete de Inventie - Pagina 59
Protectia Inventatorilor, Inventiilor si a Titularilor de Brevete de Inventie - Pagina 60
Protectia Inventatorilor, Inventiilor si a Titularilor de Brevete de Inventie - Pagina 61
Protectia Inventatorilor, Inventiilor si a Titularilor de Brevete de Inventie - Pagina 62
Protectia Inventatorilor, Inventiilor si a Titularilor de Brevete de Inventie - Pagina 63
Protectia Inventatorilor, Inventiilor si a Titularilor de Brevete de Inventie - Pagina 64
Protectia Inventatorilor, Inventiilor si a Titularilor de Brevete de Inventie - Pagina 65
Protectia Inventatorilor, Inventiilor si a Titularilor de Brevete de Inventie - Pagina 66
Protectia Inventatorilor, Inventiilor si a Titularilor de Brevete de Inventie - Pagina 67
Protectia Inventatorilor, Inventiilor si a Titularilor de Brevete de Inventie - Pagina 68
Protectia Inventatorilor, Inventiilor si a Titularilor de Brevete de Inventie - Pagina 69
Protectia Inventatorilor, Inventiilor si a Titularilor de Brevete de Inventie - Pagina 70
Protectia Inventatorilor, Inventiilor si a Titularilor de Brevete de Inventie - Pagina 71
Protectia Inventatorilor, Inventiilor si a Titularilor de Brevete de Inventie - Pagina 72
Protectia Inventatorilor, Inventiilor si a Titularilor de Brevete de Inventie - Pagina 73
Protectia Inventatorilor, Inventiilor si a Titularilor de Brevete de Inventie - Pagina 74
Protectia Inventatorilor, Inventiilor si a Titularilor de Brevete de Inventie - Pagina 75
Protectia Inventatorilor, Inventiilor si a Titularilor de Brevete de Inventie - Pagina 76
Protectia Inventatorilor, Inventiilor si a Titularilor de Brevete de Inventie - Pagina 77
Protectia Inventatorilor, Inventiilor si a Titularilor de Brevete de Inventie - Pagina 78
Protectia Inventatorilor, Inventiilor si a Titularilor de Brevete de Inventie - Pagina 79
Protectia Inventatorilor, Inventiilor si a Titularilor de Brevete de Inventie - Pagina 80
Protectia Inventatorilor, Inventiilor si a Titularilor de Brevete de Inventie - Pagina 81
Protectia Inventatorilor, Inventiilor si a Titularilor de Brevete de Inventie - Pagina 82
Protectia Inventatorilor, Inventiilor si a Titularilor de Brevete de Inventie - Pagina 83
Protectia Inventatorilor, Inventiilor si a Titularilor de Brevete de Inventie - Pagina 84
Protectia Inventatorilor, Inventiilor si a Titularilor de Brevete de Inventie - Pagina 85
Protectia Inventatorilor, Inventiilor si a Titularilor de Brevete de Inventie - Pagina 86

Conținut arhivă zip

  • Protectia Inventatorilor, Inventiilor si a Titularilor de Brevete de Inventie .doc

Alții au mai descărcat și

Dreptul de Autor pe Internet

1. Introducere Modalitatea în care Internetul a devenit fenomenul pe care astăzi îl considerăm un element omniprezent în existenţa umana pare a fi...

Proprietate Intelectuală

INTRODUCERE Respectarea drepturilor de proprietate intelectuala este un subiect de actualitate in toate tarile, nu numai europene ci si din...

Concepția Codului Comercial Român cu Privire la Noțiunea de Comerciant

Capitolul I. Concepţia Codului comercial român cu privire la noţiunea de comerciant Secţiunea I. Comercianţii: Comerţul este exercitat de către...

Executarea si Incetarea Contractului de Franciza a Dreptului de Proprietate Intelectuala

EXECUTAREA SI INCETAREA CONTRACTULUI DE FRANCIZA A DREPTULUI DE PROPRIETATE INTELECTUALA NOTIUNI INTRODUCTIVE Aflata intr-o continua expansiune...

Modalitati de infiintare a unei societati cu raspundere limitata SRL

Pentru definirea societăţii comerciale, cea mai apropiată accepţiune este dată de dispoziţiile Codului civil român, care în articolul 1491 dispune...

Brevetul de Invenție

1. Noțiuni generale Legislaţia Revoluţiei franceze recunoaşte pentru prima oară, în forma lor modernă drepturile intelectuale pe care le califică...

Dreptul Proprietatii Intelectuale - Desene si Modele Industriale

INTRODUCERE Tot ce ne inconjoara este creatie, divina sau umana. Lumea inconjuratoare este o opera de arta. In centrul acestei opera se afla omul,...

Procedura de Brevetare a Inventiilor

Actul normativ care reglementeaza procedura de brevetare a inventiilor , este legea nr . 64/21.10.1991, republicata si care a intrat in vigoare la...

Ai nevoie de altceva?