Protectia Juridica a Desenelor si Modelelor Industriale

Proiect
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 60 în total
Cuvinte : 16201
Mărime: 99.40KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Teodor Bodoasca
Lucrarea a fost sustinuta in anul 2007 la Universitatea Dimitrie Cantemir

Cuprins

CAPITOLUL I. NOTIUNI GENERALE DESPRE DESENELE ŞI MODELELE

INDUSTRIALE

1.1 DEFINIŢIA DESENULUI ŞI MODELULUI INDUSTRIAL.3

1.2 IZVOARE JURIDICE ACTUALE PRIVIND PROTECŢIA DREPTURILOR ASUPRA DESENELOR SI MODELELOR INDUSTRIALE.7

1.3 IMPORTANŢA ECONOMICĂ A DESENELOR ŞI MODELELOR INDUSTRIALE.8

1.4 APARIŢIA ŞI EVOLUŢIA REGLEMENTĂRILOR PRIVIND DESENELE ŞI MODELELEINDUSTRIALE.9

1.5 NATURA JURIDICĂ A DREPTURILOR ASUPRA DESENELOR ŞI MODELELORINDUSTRIALE.11

CAPITOLUL II. TITULARII DREPTURILOR ASUPRA DESENELOR SAU MODELELOR INDUSTRIALE ŞI OBIECTUL PROTECŢIEI JURIDICE

2.1 SUBIECTUL PROTECŢIEI.14

2.2 OBIECTUL PROTECŢIEI.16

2.3 ÎNREGISTRAREA DESENELOR ŞI MODELELOR INDUSTRIALE.22

2.4 DREPTURILE CE SE NASC CA URMARE A REALIZĂRII UNOR DESENE SAU MODELE INDUSTRIALE.31

2.5 TRANSMITEREA DREPTURILOR ASUPRA DESENELOR ŞI MODELELORINDUSTRIALE.37

CAPITOLUL III. APĂRAREA DREPTURILOR ASUPRA DESENELOR ŞI MODELELOR INDUSTRIALE ŞI PROTECŢIA CONVENŢIONALĂ A ACESTORA

3.1 MIJLOACE DE APĂRARE A DREPTURILOR ASUPRA DESENELOR ŞI MODELOLOR INDUSTRIALE.45

3.2 SOLUŢIONAREA LITIGIILOR PRIVIND DREPTURILE ASUPRA DESENELOR ŞI MODELELOR INDUSTRIALE.50

3.3 PROTECŢIA DESENELOR ŞI MODELELOR INDUSTRIALE PRIN CONVENŢIA DE LA BERNA ŞI PARIS.52

3.4 ÎNREGISTRAREA INTERNAŢIONALA A DESENELOR ŞI MODELELOR INDUSTRIALE PRIVIND ANGAJAMENTUL DE LA HAGA.55

BIBLIOGRAFIE .57

Extras din document

CAPITOLUL I

NOŢIUNI GENERALE DESPRE DESENELE ŞI MODELELE INDUSTRIALE

SECŢIUNEA 1.1

DEFINIŢIA DESENULUI ŞI A MODELULUI INDUSTRIAL

Desenul industrial, în sens general se referă la activitatea creativă de obţinere a unei infăţişări formale sau ornamentale pentru articole destinate producţiei în masă care, în limitele costurilor disponibile, satisface atât necesitatea ca articolul să constituie o atracţie vizuală pentru potenţialii consumatori, cât şi aceea ca acesta să-şi execute eficient funcţia scontată.

În sens juridic, desenul industrial se referă la dreptul acordat în multe ţări, conform unui sistem de înregistrare, de a proteja trăsăturile originale ornamentale şi non-funcţionale ale unui articol industrial sau produs care rezultă dintr-o activitate de design.

Activitatea vizuală este unul dintre argumentele care influenţează decizia consumatorilor de a prefera un produs unui alt produs, in particular în domeniile în care este disponibilă pe piaţă o gama variata de produse care îndeplinesc aceeasi funcţie. În aceste din urmă situaţii dacă performanţa tehnică a diferitelor produse oferite de diverşi producători este relativ egală, activitatea estetică, alături de cost, desigur, vor determina alegerea consumatorului.

Desenele şi modelele industriale sunt opere de arta aplicată având menirea de a individualiza prin elemente estetice produsele industriale. În doctrina , s-a apreciat că desenul reprezintă ansamblul de linii şi culori cu efect decorativ nou. Este un desen în sensul acestei definiţii, spre exemplu, desenul unei ţesături. Din punct de vedere literar, noţiunea de desen ne sugerează însă, că aria de cuprindere a acestei forme de creaţie intelectuală este mai largă, nelimitându-se numai la ansamblul de linii şi culori, ci şi la punctele prin care se realizează reprezentarea unor obiecte, figuri sau peisaje. Într-adevăr, în înţelesul lui literar desenul constă în reprezentarea cu scop şi efect decorativ a unor obiecte, a unor figuri sau a unui peisaj prin linii, puncte şi culori.

Modelul industrial reprezintă forma plastică prin care se conferă unui produs industrial o fizionomie distinctă. Spre exemplu, este model industrial forma nouă a caroseriei unui autoturism ori forma nouă a diverselor obiecte de uz casnic.

Potrivit Legii nr.129/1992, desenul industrial este aspectul exterior al unui produs sau al unei părţi ale acestuia redat în două dimensiuni, rezultat din combinaţia dintre principalele caracteristici, îndeosebi linii, contururi, culori, formă, textură şi/sau materiale şi/sau ornamentaţia produsului în sine. În schimb în temeiul aceleiaşi legi, modelui industrial este aspectul exterior al unui produs sau al unei părţi a acestuia redat în trei dimensiuni, rezultat din combinaţia dintre principalele caracteristici, îndeosebi linii, contururi, culori, formă, textură şi/sau ornamentaţia produsului în sine. Din definiţiile legale enunţate mai sus, se poate constata că între desenul şi modelul industrial există două deosebiri esenţiale, şi anume:

- primul este redat în două dimensiuni, iar secundul în trei;

- numai modelul industrial poate rezulta şi din combinaţia texturii şi/sau a materialelor.

Este de remarcat , însa folosirea alternativă, în numeroase texte din Legea nr.129/1992, a noţiunii de desen şi a celei de model industrial, împrejurare care ar putea să ne conducă la concluzia că, sub aspect juridic, legiuitorul nu face nici o distincţie între desenul şi modelul industrial. Cu toate acestea, însăşi denumirea şi, mai ales, definirea diferită a celor două noţiuni ne determină să concluzionăm că există aspecte care le diferenţiază şi care le conferă individualitate. Atît modelul, cât şi desenul industrial au, în raport cu produsele cărora li se aplică, un rol ornamental, estetic, de înfrumuseţare şi, în acelasi timp, de a face ca un produs să se distingă de alte produse similare şi să-l facă mai atragător pentru public.

Ca regulă generală, desenul sau modelul industrial sunt accesorii ale obiectului asupra căruia se aplică şi au un rol de înfrumuseţare a produselor pentru a favoriza promovarea lor. În Legea nr.129/1992 sunt definiţi şi alţi termeni sau sintagme ce sunt folosite, în diferite texte, pentru reglementarea juridică a desenului sau modelului industrial:

Preview document

Protectia Juridica a Desenelor si Modelelor Industriale - Pagina 1
Protectia Juridica a Desenelor si Modelelor Industriale - Pagina 2
Protectia Juridica a Desenelor si Modelelor Industriale - Pagina 3
Protectia Juridica a Desenelor si Modelelor Industriale - Pagina 4
Protectia Juridica a Desenelor si Modelelor Industriale - Pagina 5
Protectia Juridica a Desenelor si Modelelor Industriale - Pagina 6
Protectia Juridica a Desenelor si Modelelor Industriale - Pagina 7
Protectia Juridica a Desenelor si Modelelor Industriale - Pagina 8
Protectia Juridica a Desenelor si Modelelor Industriale - Pagina 9
Protectia Juridica a Desenelor si Modelelor Industriale - Pagina 10
Protectia Juridica a Desenelor si Modelelor Industriale - Pagina 11
Protectia Juridica a Desenelor si Modelelor Industriale - Pagina 12
Protectia Juridica a Desenelor si Modelelor Industriale - Pagina 13
Protectia Juridica a Desenelor si Modelelor Industriale - Pagina 14
Protectia Juridica a Desenelor si Modelelor Industriale - Pagina 15
Protectia Juridica a Desenelor si Modelelor Industriale - Pagina 16
Protectia Juridica a Desenelor si Modelelor Industriale - Pagina 17
Protectia Juridica a Desenelor si Modelelor Industriale - Pagina 18
Protectia Juridica a Desenelor si Modelelor Industriale - Pagina 19
Protectia Juridica a Desenelor si Modelelor Industriale - Pagina 20
Protectia Juridica a Desenelor si Modelelor Industriale - Pagina 21
Protectia Juridica a Desenelor si Modelelor Industriale - Pagina 22
Protectia Juridica a Desenelor si Modelelor Industriale - Pagina 23
Protectia Juridica a Desenelor si Modelelor Industriale - Pagina 24
Protectia Juridica a Desenelor si Modelelor Industriale - Pagina 25
Protectia Juridica a Desenelor si Modelelor Industriale - Pagina 26
Protectia Juridica a Desenelor si Modelelor Industriale - Pagina 27
Protectia Juridica a Desenelor si Modelelor Industriale - Pagina 28
Protectia Juridica a Desenelor si Modelelor Industriale - Pagina 29
Protectia Juridica a Desenelor si Modelelor Industriale - Pagina 30
Protectia Juridica a Desenelor si Modelelor Industriale - Pagina 31
Protectia Juridica a Desenelor si Modelelor Industriale - Pagina 32
Protectia Juridica a Desenelor si Modelelor Industriale - Pagina 33
Protectia Juridica a Desenelor si Modelelor Industriale - Pagina 34
Protectia Juridica a Desenelor si Modelelor Industriale - Pagina 35
Protectia Juridica a Desenelor si Modelelor Industriale - Pagina 36
Protectia Juridica a Desenelor si Modelelor Industriale - Pagina 37
Protectia Juridica a Desenelor si Modelelor Industriale - Pagina 38
Protectia Juridica a Desenelor si Modelelor Industriale - Pagina 39
Protectia Juridica a Desenelor si Modelelor Industriale - Pagina 40
Protectia Juridica a Desenelor si Modelelor Industriale - Pagina 41
Protectia Juridica a Desenelor si Modelelor Industriale - Pagina 42
Protectia Juridica a Desenelor si Modelelor Industriale - Pagina 43
Protectia Juridica a Desenelor si Modelelor Industriale - Pagina 44
Protectia Juridica a Desenelor si Modelelor Industriale - Pagina 45
Protectia Juridica a Desenelor si Modelelor Industriale - Pagina 46
Protectia Juridica a Desenelor si Modelelor Industriale - Pagina 47
Protectia Juridica a Desenelor si Modelelor Industriale - Pagina 48
Protectia Juridica a Desenelor si Modelelor Industriale - Pagina 49
Protectia Juridica a Desenelor si Modelelor Industriale - Pagina 50
Protectia Juridica a Desenelor si Modelelor Industriale - Pagina 51
Protectia Juridica a Desenelor si Modelelor Industriale - Pagina 52
Protectia Juridica a Desenelor si Modelelor Industriale - Pagina 53
Protectia Juridica a Desenelor si Modelelor Industriale - Pagina 54
Protectia Juridica a Desenelor si Modelelor Industriale - Pagina 55
Protectia Juridica a Desenelor si Modelelor Industriale - Pagina 56
Protectia Juridica a Desenelor si Modelelor Industriale - Pagina 57
Protectia Juridica a Desenelor si Modelelor Industriale - Pagina 58
Protectia Juridica a Desenelor si Modelelor Industriale - Pagina 59
Protectia Juridica a Desenelor si Modelelor Industriale - Pagina 60

Conținut arhivă zip

  • Protectia Juridica a Desenelor si Modelelor Industriale.doc

Alții au mai descărcat și

Protecția Desenelor și Modelelor Industriale

I. Noţiuni introductive Convenţia privind Organizaţia Mondială a Proprietăţii Intelectuale de la Stockholm din 1967 prevede în art. 2 că...

Brevetul de Invenție

1. Noțiuni generale Legislaţia Revoluţiei franceze recunoaşte pentru prima oară, în forma lor modernă drepturile intelectuale pe care le califică...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Drepturile și Obligațiile Născute în Legătură cu Invenția

DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE NĂSCUTE ÎN LEGĂTURĂ CU INVENŢIA Crearea şi brevetarea invenţiei dă naştere la drepturi şi obligaţii atât pentru persoana...

Dreptul Proprietatii Intelectuale - Marca

Marca este un semn susceptibil de reprezentare grafica - un nume, un termen, un simbol sau un desen, ori o combinatie de aceste elemente - destinat...

Desene și Modele Industriale

NOTE DE CURS* - 2007 - DESENE SI MODELE INDUSTRIALE CAPITOLUL I IZVOARE JURIDICE Ansamblul materiei desenelor si modelelor industriale este...

Dreptul Proprietății Intelectuale

PARTEA I INTRODUCERE ÎN DREPTUL PROPRIETATII INTELECTUALE Proprietatea intelectuala cuprinde doua mari domenii: Dreptul proprietatii industriale...

Dreptul Proprietății Intelectuale

CAP. I. CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE 1.1. Obiectul dreptului de proprietate intelectuală Dreptul de proprietate intelectuală este format din...

Ai nevoie de altceva?