Protecția Juridică a Tinerilor în Raporturile de Muncă

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 79 în total
Cuvinte : 33711
Mărime: 195.05KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Alexandru Ticlea
Univ Ecologica Bucuresti 2010

Cuprins

§1.Necesitatea ocrotirii şi protejării în muncă a tinerilor

§2. Precizări cu privire la accepţiunea unor noţiuni

1.Copii

2.Tineri

3.Minori

§3. Cadrul legislativ în materia protecţiei în muncă a tinerilor

4.Izvoare europene şi internaţionale

5.Izvoare interne

§4. Problematica interzicerii şi eliminării muncii copilului

CAPITOLUL II. CONDIŢIA CAPACITĂŢII JURIDICE ÎN MATERIA DREPTULUI MUNCII

§1. Capacitatea juridică necesară încadrării în dreptul internaţional

§2. Capacitatea juridică necesară încadrării în dreptul intern

§3. Încadrarea în muncă a minorului care a împlinit vârstă de 15 ani

§4. Restrângeri ale regulii capacităţii de muncă (incompatibilităţi)

CAPITOLUL III. REGIMUL APLICABIL TINERILOR CU VÂRSTA PÂNĂ ÎN 18 ANI ÎNCADRAŢI ÎN MUNCĂ

§1. Asigurarea securităţii şi protejarea sănătăţii în raporturile de muncă

§2. Interdicţia generală a încadrării în muncă în locuri de muncă grele, vătămătoare sau periculoase

§3. Durata maximă a timpului de muncă zilnic

§4. Durata maximă a timpului de muncă săptămânal

§5. Munca suplimentară

§6. Munca de noapte

§7. Pauza de masă

§8. Perioada minimă de repaus două zile de muncă

§9. Perioada minimă de repaus săptămânal

§10. Concediul de odihnă suplimentar

CAPITOLUL IV. SANCŢIUNI APLICABILE PENTRU NERESPECTAREA REGIMULUI DE MUNCĂ AL MINORILOR

§1. Nulitatea contractului individual de muncă

§2. Răspunderea contravenţională a părinţilor şi angajatorilor

§3. Răspunderea penală a angajatorilor

Extras din document

PROTECŢIA JURIDICĂ A TINERILOR ÎN RAPORTURILE DE MUNCĂ

CAPITOLUL I. CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE

CAPITOLUL I.

CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE

§1. Necesitatea ocrotirii şi protejării în muncă a tinerilor

Pericolele şi riscurile care îi afectează pe copiii şi tinerii angajati aflati în cadrul informal sau formal de muncă fără respectarea prevederilor legale sunt mult mai grave decât în cazul adulţilor, consecinţele lipsei unor măsuri de protecţie, de asigurare a sănătăţii şi securităţii la locul de muncă fiind mai devastatoare şi mai persistente. în aceste condiţii tinerii/copiii pot suferi invalidităţi permanente şi traume psihologice provocate de condiţiile de muncă neadecvate.

Deoarece copiii/tinerii care muncesc sunt încă în creştere, ei au nevoi şi caracteristici speciale care trebuie luate în considerare în determinarea pericolelor profesionale şi riscurilor asociate, respectiv să se ţină seamă de aspectele legate de dezvoltarea fizică, cognitivă, comportamentală şi emoţională a acestora.

Preocuparea pentru reglementarea muncii prestate de persoanele în vârstă de până la 18 ani s-a manifestat pentru prima dată, din punct de vedere al efectelor practice, pe plan internaţional, odată cu adoptarea unor reglementări menite să solutioneze, în parte, această problema complexa.

Astfel, odată cu înfiinţarea Organizaţiei Internaţionale a Muncii au fost adoptate Convenţia-Cadru nr. 5/1919 şi o serie de convenţii de aplicare privind vârsta minimă de angajare în diferite sectoare economice, unele dintre acestea ratificate de România în perioada interbelică. Aceste convenţii au fost revizuite prin Convenţia OIM nr. 138/1973, de asemenea ratificată de România prin Decretul nr. 83/1975. Totodata, Convenţia OIM nr. 182/1999 privind interzicerea celor mai grave forme ale muncii copiilor şi acţiunea imediată în vederea interzicerii lor a fost ratificată prin legea nr. 203/2000.

Recunoscând dreptul copiilor de a fi protejaţi împotriva exploatării economice şi efectuării oricărei munci periculoase, care afectează educaţia şi dăunează sănătăţii fizice sau mentale a copilului, s-au adoptat în legislaţia internaţională şi în cea românească o seamă de acte normative destinate realizării acestui deziderat, dintre care menţionez doar câteva: Constituţia Republicii România, Codul Muncii, Codul Penal, Legea privind Drepturile Copilului, Convenţia Naţiunilor Unite privind Drepturile Copilului, Convenţia Organizaţiei

Internaţionale a Muncii (OIM) nr. 138/1973 privind vârsta minimă de încadrare în muncă,

Convenţia OIM nr. 182 /2000 privind interzicerea celor mai grave forme ale muncii

copiilor şi acţiunea imediată în vederea eliminării lor şi Memorandumul de Înţelegere

(2008 – 2012) semnat de Guvernul României şi Biroul Internaţional al Muncii-Geneva.

Anumite principii pentru realizarea protecţiei juridice a copiilor/tinerilor sunt afirmate în legislaţia europeană , stabilindu-se liniile generale de acţiune în domeniu:

- vârstă minimă de încadrare în muncă nu trebuie să fie inferioară vârstei la care încetează perioada de şcolarizare obligatorie şi, în nici un caz, celei de 15 ani;

- trebuie să fie luate măsurile necesare în vederea adaptării normelor de drept al muncii aplicabile tinerilor lucrători, astfel încât acestea să răspundă cerinţelor dezvoltării lor, precum şi nevoilor lor de formare profesională şi de încadrare în muncă;

- îmbunătăţirea securităţii, igienei şi sănătăţii lucrătorilor la locul de muncă reprezintă un obiectiv care nu trebuie subordonat considerentelor cu caracter pur economic;

- durata muncii lucrătorilor sub 18 ani trebuie, în special, limitată - fără ca această limitare să poată fi evitată prin recurgerea la ore suplimentare - şi trebuie interzisă munca de noapte;

- toţi lucrătorii trebuie să dispună de perioade de repaus suficiente; noţiunea de repaus trebuie exprimată în unităţi de timp, adică în zile, ore sau fracţiuni ale acestora;

- grupurile deosebit de vulnerabile la riscuri dintre care fac parte şi copiii/tinerii trebuie să fie protejate împotriva pericolelor care le afectează în mod specific;

- munca tinerilor lucrători nu trebuie, în nici un caz, să aducă atingere frecvenţei şcolare şi dreptului de a beneficia de instruire;

- orice angajator trebuie să garanteze tinerilor condiţii de muncă adaptate vârstei lor;

- angajatorii trebuie să pună în practică măsurile necesare pentru protecţia securităţii şi sănătăţii tinerilor pe baza unei evaluări a riscurilor existente pentru tineri şi care sunt legate de muncă lor;

Preview document

Protecția Juridică a Tinerilor în Raporturile de Muncă - Pagina 1
Protecția Juridică a Tinerilor în Raporturile de Muncă - Pagina 2
Protecția Juridică a Tinerilor în Raporturile de Muncă - Pagina 3
Protecția Juridică a Tinerilor în Raporturile de Muncă - Pagina 4
Protecția Juridică a Tinerilor în Raporturile de Muncă - Pagina 5
Protecția Juridică a Tinerilor în Raporturile de Muncă - Pagina 6
Protecția Juridică a Tinerilor în Raporturile de Muncă - Pagina 7
Protecția Juridică a Tinerilor în Raporturile de Muncă - Pagina 8
Protecția Juridică a Tinerilor în Raporturile de Muncă - Pagina 9
Protecția Juridică a Tinerilor în Raporturile de Muncă - Pagina 10
Protecția Juridică a Tinerilor în Raporturile de Muncă - Pagina 11
Protecția Juridică a Tinerilor în Raporturile de Muncă - Pagina 12
Protecția Juridică a Tinerilor în Raporturile de Muncă - Pagina 13
Protecția Juridică a Tinerilor în Raporturile de Muncă - Pagina 14
Protecția Juridică a Tinerilor în Raporturile de Muncă - Pagina 15
Protecția Juridică a Tinerilor în Raporturile de Muncă - Pagina 16
Protecția Juridică a Tinerilor în Raporturile de Muncă - Pagina 17
Protecția Juridică a Tinerilor în Raporturile de Muncă - Pagina 18
Protecția Juridică a Tinerilor în Raporturile de Muncă - Pagina 19
Protecția Juridică a Tinerilor în Raporturile de Muncă - Pagina 20
Protecția Juridică a Tinerilor în Raporturile de Muncă - Pagina 21
Protecția Juridică a Tinerilor în Raporturile de Muncă - Pagina 22
Protecția Juridică a Tinerilor în Raporturile de Muncă - Pagina 23
Protecția Juridică a Tinerilor în Raporturile de Muncă - Pagina 24
Protecția Juridică a Tinerilor în Raporturile de Muncă - Pagina 25
Protecția Juridică a Tinerilor în Raporturile de Muncă - Pagina 26
Protecția Juridică a Tinerilor în Raporturile de Muncă - Pagina 27
Protecția Juridică a Tinerilor în Raporturile de Muncă - Pagina 28
Protecția Juridică a Tinerilor în Raporturile de Muncă - Pagina 29
Protecția Juridică a Tinerilor în Raporturile de Muncă - Pagina 30
Protecția Juridică a Tinerilor în Raporturile de Muncă - Pagina 31
Protecția Juridică a Tinerilor în Raporturile de Muncă - Pagina 32
Protecția Juridică a Tinerilor în Raporturile de Muncă - Pagina 33
Protecția Juridică a Tinerilor în Raporturile de Muncă - Pagina 34
Protecția Juridică a Tinerilor în Raporturile de Muncă - Pagina 35
Protecția Juridică a Tinerilor în Raporturile de Muncă - Pagina 36
Protecția Juridică a Tinerilor în Raporturile de Muncă - Pagina 37
Protecția Juridică a Tinerilor în Raporturile de Muncă - Pagina 38
Protecția Juridică a Tinerilor în Raporturile de Muncă - Pagina 39
Protecția Juridică a Tinerilor în Raporturile de Muncă - Pagina 40
Protecția Juridică a Tinerilor în Raporturile de Muncă - Pagina 41
Protecția Juridică a Tinerilor în Raporturile de Muncă - Pagina 42
Protecția Juridică a Tinerilor în Raporturile de Muncă - Pagina 43
Protecția Juridică a Tinerilor în Raporturile de Muncă - Pagina 44
Protecția Juridică a Tinerilor în Raporturile de Muncă - Pagina 45
Protecția Juridică a Tinerilor în Raporturile de Muncă - Pagina 46
Protecția Juridică a Tinerilor în Raporturile de Muncă - Pagina 47
Protecția Juridică a Tinerilor în Raporturile de Muncă - Pagina 48
Protecția Juridică a Tinerilor în Raporturile de Muncă - Pagina 49
Protecția Juridică a Tinerilor în Raporturile de Muncă - Pagina 50
Protecția Juridică a Tinerilor în Raporturile de Muncă - Pagina 51
Protecția Juridică a Tinerilor în Raporturile de Muncă - Pagina 52
Protecția Juridică a Tinerilor în Raporturile de Muncă - Pagina 53
Protecția Juridică a Tinerilor în Raporturile de Muncă - Pagina 54
Protecția Juridică a Tinerilor în Raporturile de Muncă - Pagina 55
Protecția Juridică a Tinerilor în Raporturile de Muncă - Pagina 56
Protecția Juridică a Tinerilor în Raporturile de Muncă - Pagina 57
Protecția Juridică a Tinerilor în Raporturile de Muncă - Pagina 58
Protecția Juridică a Tinerilor în Raporturile de Muncă - Pagina 59
Protecția Juridică a Tinerilor în Raporturile de Muncă - Pagina 60
Protecția Juridică a Tinerilor în Raporturile de Muncă - Pagina 61
Protecția Juridică a Tinerilor în Raporturile de Muncă - Pagina 62
Protecția Juridică a Tinerilor în Raporturile de Muncă - Pagina 63
Protecția Juridică a Tinerilor în Raporturile de Muncă - Pagina 64
Protecția Juridică a Tinerilor în Raporturile de Muncă - Pagina 65
Protecția Juridică a Tinerilor în Raporturile de Muncă - Pagina 66
Protecția Juridică a Tinerilor în Raporturile de Muncă - Pagina 67
Protecția Juridică a Tinerilor în Raporturile de Muncă - Pagina 68
Protecția Juridică a Tinerilor în Raporturile de Muncă - Pagina 69
Protecția Juridică a Tinerilor în Raporturile de Muncă - Pagina 70
Protecția Juridică a Tinerilor în Raporturile de Muncă - Pagina 71
Protecția Juridică a Tinerilor în Raporturile de Muncă - Pagina 72
Protecția Juridică a Tinerilor în Raporturile de Muncă - Pagina 73
Protecția Juridică a Tinerilor în Raporturile de Muncă - Pagina 74
Protecția Juridică a Tinerilor în Raporturile de Muncă - Pagina 75
Protecția Juridică a Tinerilor în Raporturile de Muncă - Pagina 76
Protecția Juridică a Tinerilor în Raporturile de Muncă - Pagina 77
Protecția Juridică a Tinerilor în Raporturile de Muncă - Pagina 78

Conținut arhivă zip

  • Protectia Juridica a Tinerilor in Raporturile de Munca.doc

Alții au mai descărcat și

Repararea Prejudiciului Efect al Răspunderii Civile Delictuale

CAPITOLUL I. RĂSPUNDEREA CIVILĂ DELICTUALĂ SECŢIUNEA I. CONSIDERAŢII GENERALE 1. NOŢIUNEA GENERALĂ DE RĂSPUNDERE Toate acţiunile şi...

Legislația Internațională a Muncii

INTRODUCERE Tema care face obiectul prezentei lucrări - dreptul internaţional al muncii - trezeşte un interes crescând în lumea contemporană,...

Contractul Individual de Muncă

CAPITOLUL I NOŢIUNEA, TRĂSĂTURILE, REGLEMENTAREA ŞI ELEMENTELE CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ. Sectiunea 1 : Definiţii legale şi doctrinare ale...

Nulitatea Actului Juridic Civil

LISTA CU ABREVIERI C.civ.=Cocdul civil Cpr.civ.=Codul de procedura civila C.fam.=Codul familiei Dec.civ.=Decizia civila Trib.Supr.=Tribunalul...

Raspunderea Penala in Dreptul Muncii

I.RASPUNDEREA PENALA A.Notiunea de raspundere penala. În ştiinţa şi practica dreptului, un domeniu central îl reprezintă materia răspunderii...

Dreptul European al Muncii - Organizatii si Norme Juridice

1.1. Noțiunea dreptului internațional al muncii Dreptul internaţional al muncii reprezintă totalitatea normelor elaborate de organismele...

Cercetarea Criminalistica a Infractiunii de Omor

CAPITOLUL I ASPECTE INTRODUCTIVE Secţiunea 1 Consideraţii preliminare. 1.1. Noţiuni generale Infracţiunile contra vieţii, reprezintă cele mai...

Rolul timpului de muncă și de odihnă în relațiile de muncă din România

INTRODUCERE ,,Munca este legea lumii moderne; temeiul unui stat este munca; Bogăția unui popor nu stă în bani ci, iarăși, în muncă; Fiecare ,...

Ai nevoie de altceva?